FANDOMBir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz Hakkın Sesleri (3.Kitap) Mehmet akif ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Çık da bir seyret baharın cuş-i rengârengini


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Şiir Metni Buraya
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

"Onlara: "Yer yüzünde fesat çıkarmayın" denildiği zaman,

"Biz ıslahtan başka birşey yapmıyoruz" derler. Gözünü aç, iyi

bil ki: Onlar yok mu, işte asıl müfsid onlardır, lâkin

farkında değiller."


Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti,

Şimdi inmiş zanneder mutlak şu müdhiş ayeti!

Ey vatansız derbederler, ey denî kundakçılar!

Milletin, az çok duran bir dîni, bir nâmûsu var.

Şimdi nevbet onların... Yansın da onlar, öyle mi?

Târumâr olsun bütün bir Müslümanlık âlemi!

Ey hayâ nâmında bir hissin vücûdundan bile,

Pek haberdâr olmayan yüzsüz, hayâsız! Bak hele!

Arkasından taklak attın en denî bir şöhretin;

Düştü takken, çıktı cascavlak o kel mâhiyyetin!

Bir külâh kapmaksa şayet bunca hırsın gâyesi;

Kendi nâmûsun olur er geç onun sermâyesi.

Yoksa, nâmûsuyle, vicdaniyle halkın oynama....


Sonra kat kat nâsiyenden sarkacak birçok yama!

Bir kızarmaz çehre bulmuşsun ya, ey cânî, bürün:

Hem bütün dünyâyı ifsâd eyle, hem muslih görün!

Kendi ırzından cömert olmaksa mu`tâdın eğer;

Kendi mâlindir senin, hakkın tasarruf, kim ne der?

Milletin, lâkin henüz ma´sûm olan evlâdına,

Verme bir mel´un temâyül mübtezel mu´tâdına!


Biz ki her mevcûdu yıktık gâyesiz bir fikr ile;

Yıkmadık bir şey bıraktık... Sâde bir şey: Âile.

Hangi bir bünyânı mahvettik de ıslâh eyledik?

İşte vîran memleket! Her yer delik her yer deşik!

Bunların ta´miri kâbil... Olsa ciddiyyet, sebât:

Lâkin, Allah etmesin, bir düşse şâyet âilât,

En kavî kollarla hattâ kalkamaz imkânı yok.

Kim ki kalkar der, onun hayvan kadar iz´anı yok!

?Ailî bir inkılâb olsun!? diyen me?yûs olur;

Başka hiçbir şey kazanmaz, sâde bir ......... olur.

Çünkü "çıplak" inkılâbâtın rezâlettir sonu...

Ey denî kundakçılar, biz sizde çok gördük onu!

Bir de halkın dîni var, sık sık ta?arruzlar gören.

Hâle bak: Millette hissiyyâtı oymuş öldüren!

Dîni kurbân etmeliymiş, mülkü kurtarmak için!..

Tut da, hey sersem, bu idrâkinle sen âlim geçin!

Her cemâatten beş on dinsiz zuhûr eyler, bu hâl

Pek tabı?îdir. Fakat ilhâdı bir kavmin muhâl.

Hangi millettir ki efrâdında yoktur hiss-i din?

En büyük akvâma bir bak: Dîni her şeyden metin.


Düşme ey avare millet, bunların hızlanına;

Vakıfız biz hepsinin pek muhtasar irfanına:

Şark?a bakmaz, Garb?ı bilmez, görgüden yok vayesi;

Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi.

"Onlara: 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiği zaman,

"Biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz" derler. Gözünü aç,

iyi bil ki: Onlar yok mu, işte asıl müfsid onlardır, lâkin

farkında değiller." (1)


Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti,

Şimdi inmiş zanneder mutlak şu müthiş ayeti!

Ey vatansız derbederler, ey alçak kundakçılar!

Milletin, az çok duran bir dini, bir namusu var.

Şimdi sıra onların... Yansın da onlar, öyle mi?

Darmadağın olsun bütün bir Müslümanlık âlemi!

Ey utanma adında bir duygunun varlığından bile,

Pek haberdar olmayan yüzsüz, utanmaz! Bak hele!

Arkasından takla attın en bayağı bir şöhretin;

Düştü takken, çıktı cascavlak o kel görünüşün!

Bir külah kapmaksa eğer bunca hırsın gayesi;

Kendi namusun olur er geç onun sermayesi.

Yoksa, namusuyla, vicdanıyla halkın oynama...


Sonra kat kat alnından sarkacak birçok yama!

Bir kızarmaz çehre bulmuşsun ya, ey cânî, bürün:

Hem her yerde bozgunculuk et hem düzeltiyor görün!

Kendi ırzından cömertçe harcamaksa âdetin eğer;

Kendi malındır senin, kullanmak hakkın, kim ne der?

Fakat milletin henüz günahsız olan çocuklarında

Lanet olası bir heves uyandırma bu alçakça alışkanlığına!


Biz ki varolan her şeyi yıktık amaçsız bir düşünceyle;

Yıkmadık bir şey bıraktık... Sadece bir şey: Aile.

Hangi bir yapıyı yıktık da ıslâh eyledik?

İşte harab olan ülke! Her yer delik, her yer deşik!

Bunların tamiri mümkün... Ciddiyet ve kararlılık olursa;

Fakat Allah etmesin, eğer aileler bir düşerse,

En güçlü kollarla bile kalkamaz imkânı yok.

Kim ki kalkar der, onun hayvan kadar anlayışı yok!

"Bir aile devrimi olsun!" diyen pişman olur;

Başka hiçbir şey kazanmaz, sade bir.......(2) olur.

Çünkü "çıplaklık" devrimlerinin rezilliktir sonu...

Ey alçak kundakçılar, biz sizde çok gördük onu!

Bir de halkın dini var, sık sık saldırıya uğrayan.

Hâle bak: Milletin duygularını oymuş öldüren!

Dini kurban etmeliymiş, ülkeyi kurtarmak için!..

Tut da, hey sersem, bu anlayışınla sen âlim geçin!

Her topluluktan beş on dinsiz çıkar, bu durum

Pek tabiidir. Fakat mümkün değil dinsiz olması bir toplumun.

Fertlerinde din duygusu olmayan bir millet var mıdır?

En büyük kavimlere bir bak: Din her şeyden kuvvetlidir.


Ey avare millet, kapılma bunların kandırıcı yaldızlarına

Bilmekteyiz biz hepsinin de pek kısıtlı olan irfanını:

Doğu'ya bakmaz, Batı'yı bilmez, görgüden yok nasibi;

Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi!

(1)Bakara Suresi 11-12. ayetler.

(2) Bos bırakılan bu yerde "deyyus" kelimesi vardır.

22 Mayıs 1913

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.