Birgün


Vaktinize hazır olun,

Ecel varır gelir birgün

Emanettir kuşa canın

Sahib vardır alır birgün


Nice bin kerre kaçarsın

yedi deryalar geçersin

pervaz vuruban kaçarsın

Ecel seni bulur birgün


iş bu meclise gelmeyen

anıp nasihat almayan

eliften bayı bilmeyen

okur kişi olur birgün


tutmaz olur tutan eller

çürür şu söyleyen diller

sevip kazandıgın mallar

varislere kalır birgün


Yunus sözün bunu söyler

aşkın deryasını boylar

Şu yüce köşkler saraylar

Viran olur kalır birgün!


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.