FANDOM


Evde sağlık hizmetini sunmak üzere Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşları bünyesinde teşekkül ettirilen birimi, ifade eder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.