Yenişehir Wiki
Advertisement


Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Birleşmiş Milletler ile ilgili bir şeyler var.
Wikipedia-logo-tr.png
'den Birleşmiş Milletler ile ilgili bir şeyler var

Şablon:BMbakınız - d


BM Birleşmiş Milletler BM/Fetö davaları BM/BBY BM/İnsan Hakları
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği Birleşmiş Milletler/Çocuklara Yardım Fonu Birleşmiş Milletler üye devletleri Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü
UNESCO - UNESCO'nun Kuruluş Günü

İçindekiler

Birleşmiş Milletler[]

Birleşmiş Milletler
150px
Tür Siyasal Ortaklık
Kuruluş 24 Ekim 1945
Bitiş ......
Resmi dil(ler) Arapça, Çince, Fransızca
İngilizce, İspanyolca, Rusça
Merkez New York
Başkanlık ünvanı: Genel Sekreterlik
Genel Sekreter: Ban Ki-moon
üyeler: 192 üye

Birleşmiş Milletler (kısaca BM;) 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma BM Sözleşmesi'dir.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Karadağ dahil 192'ye ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının halen bu amacı koruduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymustur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.


Kuruluşu[]

Dosya:UnitedNations.gif

BM kuruluş anlaşmasının imzalanması

Birleşmiş milletler (United Nations) terimi ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır. İlk resmî kullanımı ise 1 Ocak 1942 yılında Birleşmiş Milletler'in beyannamesinde ve Atlantik Bildirisi ndedir. Bu tarihten sonra müttefik devletleri kendilerini "United Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır.

Birleşmiş Milletler fikri 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa, Çin, İngiltere, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur.

Örgüt Yapısı[]

Genel Kurul[]

Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargah binası Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurul'un görevleri şunlardır:

 • Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
 • Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
 • Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışcıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak

Güvenlik Konseyi[]

Disambig.svg Bakınız: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Rusya'nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır. 15 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
 • Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
 • Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
 • Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
 • Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
 • Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Güvenlik Konseyinin Karar Alma Süreci:

Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Konseye bağlı başlıca kuruluşlar şunlardır:

 • Ticaret ve Kalkınma Konferansı
 • Çocuklara Yardım Fonu
 • Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi
 • Dünya Gıda Konseyi
 • Dünya Gıda Programı
 • Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
 • Kalkınma Programı
 • Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
 • Sinaî Kalkınma Örgütü
 • Çevre Sorunları Programı
 • Birleşmiş Milletler Üniversitesi
 • Birleşmiş Milletler Özel Fonu
 • Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
 • Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü

Birleşmiş Milletler'e Bağlı kuruluşlar[]

 
No Kısaltılmışı Bayrak Kuruluş Merkez Başkan Kurulduğu Yıl
1 FAO Gıda ve Tarım Örgütü Dosya:Flag of Italy.svg Roma, İtalya Dosya:Flag of Senegal.svg Jacques Diouf 1945
2 IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Dosya:Flag of Austria.svg Viyana, Avusturya Dosya:Flag of Egypt.svg Mohamed ElBaradei 1957
3 ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Dosya:Flag of Canada.svg Montreal, Kanada Dosya:Flag of France.svg Raymond Benjamin 1947
4 IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Dosya:Flag of Italy.svg Roma, İtalya Dosya:Flag of Nigeria.svg Kanayo Nwanze 1977
5 ILO Uluslararası Çalışma Örgütü Dosya:Flag of Switzerland.svg Cenevre, İsviçre Dosya:Flag of Chile.svg Juan Somavía 1946
6 IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü Dosya:Flag of United Kingdom.svg Londra, İngiltere Dosya:Flag of Greece.svg Efthimios Mitropoulos 1948
7 IMF Uluslararası Para Fonu Dosya:Flag of USA.svg Washington, D.C., ABD Dosya:Flag of France.svg Dominique Strauss-Kahn 1945
8 ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Dosya:Flag of Switzerland.svg Cenevre, isviçre Dosya:Flag of Mali.svg Hamadoun Touré 1947
9 UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dosya:Flag of France.svg Paris, Fransa Dosya:Flag of Bulgaria.svg Irina Bokova 1946
10 UNIDO Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü Dosya:Flag of Austria.svg Viyana, Avusturya Dosya:Flag of Sierra Leone.svg Kandeh Yumkella 1967
11 UPU Dünya Posta Birliği Dosya:Flag of Switzerland.svg Berne, İsviçre Dosya:Flag of France.svg Edouard Dayan 1947
12 WB Dünya Bankası Dosya:Flag of USA.svg Washington, D.C., ABD Dosya:Flag of USA.svg Robert Zoellick 1945
13 WFP Dünya Gıda Programı Dosya:Flag of Italy.svg Roma, İtalya Dosya:Flag of USA.svg Josette Sheeran 1963
14 WHO Dünya Sağlık Örgütü Dosya:Flag of Switzerland.svg Cenevre, İsviçre Dosya:Flag of Hong Kong.svg Margaret Chan 1948
15 WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Dosya:Flag of Switzerland.svg Cenevre, İsviçre Dosya:Flag of Australia.svg Francis Gurry 1974
16 WMO Dünya Meteoroloji Örgütü Dosya:Flag of Switzerland.svg Cenevre, İsviçre Dosya:Flag of Russia.svg Alexander Bedritsky 1950
17 UNWTO Dünya Turizm Örgütü Dosya:Flag of Spain.svg Madrid, İspanya Dosya:Flag of Jordan.svg Taleb Rifai 1974


Ekonomik ve Sosyal Konsey[]

Genel kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

54 üyeden oluşan bu konsey, BM’in ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir. Ekonomik ve sosyal konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar;

 • İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967’ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikâyetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967’de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla komisyon ve onun alt organı olan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Bu tarihte insan hakları ihlallerine yönelik inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmiştir. 1970’de 1503 sayılı ECOSOC kararı ile komisyona insan hakları ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir.
 • İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR);BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden görevini alan yüksek komiserlik, BM’in insan hakları programlarının koordinasyonunu sağlamak ve insan haklarına evrensel saygıyı güçlendimek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre’dedir. New York’ta bir bürosu vardır.

Uluslararası Adalet Divanı[]

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın bir kenti olan Lahey'dedir.

Resmî diller[]

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca Rusça örgütün resmî dilleridir.

Genel Sekreterlik[]

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar. Genel Sekreterliği 2006 yılından itibaren Kore Cumhuriyetinden Ban Ki-Moon yapmaktadır.milletler arası adalet divanı hariç diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri (1945 - )[]

1 Dosya:Flag of Norveç.svg Norveç Trygve Halvdan Lie (1946 - 1952)
2 Dosya:Flag of İsveç.svg İsveç Dag Hammarskjöld (1952 - 1961)
3 Dosya:Flag of Myanmar.svg Myanmar U Thant (1961 - 1971)
4 Dosya:Flag of Avusturya.svg Avusturya Kurt Waldheim (1972 - 1981)
5 Dosya:Flag of Peru.svg Peru Javier Pérez de Cuéllar (1982 - 1991)
6 Dosya:Flag of Mısır.svg Mısır Boutros Boutros-Ghali (1992 - 1996)
7 Dosya:Flag of Gana.svg Gana Kofi Annan (1997 - 2006)
8 Dosya:Flag of Güney Kore.svg Kore Cumhuriyeti Ban Ki-moon (2006 - .......)

Dış bağlantılar[]

Birleşmiş Milletler WP ing trk[]

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations

"BM" burada yönlendirir. For other uses, see UN (disambiguation) . Başlığın diğer anlamları için) BM (anlam ayrımı bakınız. Bu makale, yarı-belirsiz vandalizm devam eden bir yüksek risk yanıt olarak korunmaktadır. United Nations Birleşmiş Milletler [show] الأمم المتحدة (Arabic) الأمم المتحدة (Arapça) 联合国 (Chinese) 联合国 (Çince) Organisation des Nations unies (French) Organizasyon des Nations Unies (Fransızca) Организация Объединённых Наций (Russian) Организация Объединённых Наций (Rusça) Organización de las Naciones Unidas (Spanish) Organización de las Naciones Unidas (İspanyolca) Flag Flag Map of UN member states / BM üyesi devletler haritası

Note that this map does not represent the view of its members or the UN concerning the legal status of any country , [ 1 ] , nor does it accurately reflect which areas's government have UN representation.

Bu harita, üyelerinin BM veya herhangi bir ülkenin hukuki durumu ile ilgili, [1] görünümünü temsil etmez, ne de Not doğru bir şekilde alanlarda hükümeti BM temsil sahip olan yansıtacak yok.

Headquarters Genel Müdürlük International territory in Manhattan , New York City Manhattan, New York Uluslararası bölge Official languages Resmi dil Arabic , Chinese , English , French , Russian , Spanish Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca Membership Üyelik 192 member states 192 üye devletler Leaders Liderler - -- Secretary-General Genel Sekreter Ban Ki-moon Ban Ki-moon Establishment Kurulması - -- United Nations Charter Birleşmiş Milletler Şartı 26 June 1945 26 Haziran 1945 - -- Ratification of Charter Onay Şartı'nın 24 October 1945 24 Ekim 1945 Website Web sitesi www.un.org www.un.org United Nations portal Birleşmiş Milletler portal

The United Nations Organization ( UNO ) or simply United Nations ( UN ) is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law , international security , economic development , social progress , human rights , and the achieving of world peace .

Ve, uluslararası güvenlik, ekonomik gelişme, sosyal ilerleme, insan hakları, uluslararası hukuk işbirliğini kolaylaştırır Birleşmiş Milletler Örgütü (UNO) veya sadece Birleşmiş Milletler (BM) belirtilen amaçları olan bir uluslararası kuruluş olan ulaşma dünya barışı ile.

The UN was founded in 1945 after World War II to replace the League of Nations , to stop wars between countries , and to provide a platform for dialogue.

BM 1945 yılında Dünya Savaşı, ülkeler arasındaki savaşları durdurmak için Milletler Cemiyeti yerine sonra ve kurulan diyalog için bir platform sağlamak.

It contains multiple subsidiary organizations to carry out its missions.

Onun görevleri yürütmek için birden çok yan kuruluşları içerir.


There are currently 192 member states , including nearly every sovereign state in the world.

Şu anda dünyanın neredeyse her egemen devlet dahil olmak üzere 192 üye devletler, vardır.

From its offices around the world, the UN and its specialized agencies decide on substantive and administrative issues in regular meetings held throughout the year.

Dünya çapındaki ofislerinden, BM ve onun uzman kuruluşları düzenli toplantılar, yıl boyunca yapılan maddi ve idari konularda karar.

The organization is divided into administrative bodies, primarily: the General Assembly (the main deliberative assembly ); the Security Council (for deciding certain resolutions for peace and security); the Economic and Social Council (for assisting in promoting international economic and social cooperation and development); the Secretariat (for providing studies, information, and facilities needed by the UN); the International Court of Justice (the primary judicial organ).

Örgüt yönetim organları içine, öncelikle ayrılmıştır: Genel Kurul (ana tedbirli montaj); Güvenlik Konseyi (barış ve güvenlik için bazı kararları karar vermek için); Ekonomik ve Sosyal Konsey (uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliği ve teşvik yardımcı olmak için geliştirme); Sekreterliği tesisleri BM tarafından gerekli (çalışmaları, bilgi sağlayan ve için); Uluslararası Adalet Divanı (birincil yargı organı).

Additional bodies deal with the governance of all other UN System agencies, such as the World Health Organization (WHO), the World Food Programme (WFP) and United Nations Children's Fund (UNICEF).

Dünya Sağlık Örgütü gibi diğer tüm BM Sistemi kuruluşları ve yönetişim, organları ile ek anlaşma (DSÖ), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF).

The UN's most visible public figure is the Secretary-General , currently Ban Ki-moon of South Korea , who attained the post in 2007.

BM'nin en görünür kamu figürü Genel Sekreteri, şu anda Ban Ki-Güney Kore, 2007 yılında elde sonrası bir ay olduğunu. The organization is financed from assessed and voluntary contributions from its member states, and has six official languages: Arabic , Chinese , English , French , Russian and Spanish . [ 2 ] Örgüt ve üye devletlerin gönüllü katkılarıyla değerlendirilir gelen finanse ve altı resmi dil: Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca vardır. [2]

Contents Içeriği [show]

  * 1 History 1 Tarihçe
  * 2 Organization 2 Organizasyon
     o 2.1 General Assembly 2.1 Genel Kurul
     o 2.2 Security Council 2.2 Güvenlik Konseyi
     o 2.3 Secretariat 2,3 Sekreterliği
        + 2.3.1 Secretary-General 2.3.1 Genel Sekreter 
     o 2.4 International Court of Justice 2,4 Uluslararası Adalet Divanı
     o 2.5 Economic and Social Council 2,5 Ekonomik ve Sosyal Konsey
     o 2.6 Specialized institutions 2,6 Uzmanlaşmış kurumlar 
  * 3 Membership 3 Üyeliği
     o 3.1 Group of 77 3,1 Grup 77 
  * 4 Functions 4 Fonksiyonlar
     o 4.1 Peacekeeping and security 4,1 barışı koruma ve güvenlik
     o 4.2 Human rights and humanitarian assistance 4,2 İnsan hakları ve insani yardım
     o 4.3 Social and economic development 4,3 Sosyal ve ekonomik kalkınma
     o 4.4 Mandates 4,4 koltuk
     o 4.5 Other 4,5 Diğer 
  * 5 Funding 5 Finansman
  * 6 Personnel policy 6 Personel politikası
  * 7 Reform 7 Reformu
  * 8 See also 8 Ayrıca bakınız
  * 9 References 9 Referanslar
  * 10 Further reading 10 ilave okuma
  * 11 External links 11 Dış bağlantılar


History Tarih[]

Wiki mektup w.svg Please help improve this section by expanding it. Further information might be found on the talk page . Lütfen bu bölümü geliştirmek geliştirerek yardımcı. Daha fazla bilgi tartışma sayfasında bulunan olabilir. Main article: History of the United Nations Ana madde: Birleşmiş Milletler Tarihi The signing of the UN Charter in San Francisco , 1945 BM Şartı San Francisco, 1945 yılında imzalanması

Following in the wake of the failed League of Nations (1919–1946), which the United States never joined, the United Nations was established in 1945 to maintain international peace and promote cooperation in solving international economic, social and humanitarian problems. Milletler Cemiyeti (1919-1946), Amerika Birleşik Devletleri katıldığı hiç bir, Birleşmiş Milletler 1945 yılında uluslararası barışı korumak ve uluslararası ekonomik, sosyal ve insani sorunların çözümünde işbirliğini teşvik kurulan başarısız sonrasında ardından. The earliest concrete plan for a new world organization was begun under the aegis of the US State Department in 1939. Franklin D. Roosevelt first coined the term 'United Nations' as a term to describe the Allied countries . Yeni bir dünya organizasyon için ilk somut planı 1939 yılında ABD Dışişleri Bakanlığından bir. Franklin D. Roosevelt 'birinci dönem' Birleşmiş Milletler 'gibi bir terim Müttefik ülkelerde açıklamak için icat himayesinde başladı. The term was first officially used on January 1, 1942 when 26 governments signed the Atlantic Charter , pledging to continue the war effort. [ 3 ] On 25 April 1945, the UN Conference on International Organization began in San Francisco , attended by 50 governments and a number of non-governmental organizations involved in drafting the Charter of the United Nations . Terimi ilk resmen 1 Ocak, 1942 zaman 26 hükümetler, savaş çabalarına devam etmesini öngören Atlantik Şartı imzalanmıştır kullanılmıştır. [3] On 25 Nisan 1945, BM Uluslararası Konferansı Örgütü San Francisco de, başladı 50 hükümetler ve katıldığı olmayan bir dizi toplum örgütleri Tüzüğü Birleşmiş Milletler hazırlanmasında yer. The UN officially came into existence on 24 October 1945 upon ratification of the Charter by the five permanent members of the Security Council — France , the Republic of China , the Soviet Union , the United Kingdom and the United States —and by a majority of the other 46 signatories. BM resmen varlığı halinde 24 Ekim 1945 tarihinde Şartı'nın onaylanması üzerine Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi - Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geldi, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ve çoğunluğu tarafından diğer 46 imza. The first meetings of the General Assembly , with 51 nations represented, and the Security Council, took place in Westminster Central Hall in London in January 1946. [ 4 ] 51 ülke ile birlikte Genel Kurul ilk toplantı, ve, Güvenlik Konseyi temsil Westminster Central Hall yılında Londra da Ocak 1946 yılında gerçekleşti. [4]

Since its creation, there has been controversy and criticism of the UN organization. Kuruluşundan bu yana, tartışmalara ve eleştirilere BM organizasyon olmuştur. In the United States, an early opponent of the UN was the John Birch Society , which began a "get US out of the UN" campaign in 1959, charging that the UN's aim was to establish a "One World Government." Amerika Birleşik Devletleri'nde, BM erken bir rakibi John Birch Topluluğu, bir "BM" kampanyası ABD dışında 1959 yılında başladı olsun, bu BM'nin amacı "Tek Dünya Hükümeti kurmak olduğunu şarj oldu." After the Second World War , the French Committee of National Liberation was late to be recognized by the US as the government of France, and so the country was initially excluded from the conferences that aimed at creating the new organization. Charles de Gaulle criticized the UN, famously calling it le machin ("the thingie"), and was not convinced that a global security alliance would help maintaining world peace, preferring direct defence treaties between countries. [ 5 ] İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi ABD tarafından Fransa hükümeti olarak kabul edilmesi ve böylece ülkenin ilk konferanslar da. Charles de Gaulle BM eleştiren yeni organizasyon oluşturmayı amaçlayan dışında bırakıldı geçti , ünlü bir Machin le çağrı ( "thingie") ve küresel güvenlik ittifakı dünya barışı sağlamak, ülkeler arasında doğrudan savunma anlaşmaları tercih yardımcı olacağını ikna olmamıştı. [5] Organization Organizasyon Main article: United Nations System Ana madde: Birleşmiş Milletler Sistemi

The United Nations system is based on five principal organs (formerly six – the Trusteeship Council suspended operations in 1994); [ 6 ] the General Assembly , the Security Council , the Economic and Social Council (ECOSOC), the Secretariat , and the International Court of Justice . Birleşmiş Milletler sistemi beş temel organlar üzerinde (eski altı - Konsey adına bölgenin yönetimi 1994 yılında faaliyetlerini askıya) dayanır; [6] Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC), Sekreterlik ve Uluslararası Mahkeme adalet.

Four of the five principal organs are located at the main United Nations headquarters located on international territory in New York City . Dört beş temel organlarının ana Birleşmiş Milletler genel merkezi New York'ta uluslararası topraklarında bulunan bulunmaktadır. The International Court of Justice is located in The Hague , while other major agencies are based in the UN offices at Geneva , Vienna , and Nairobi . Başka önemli ajansları BM ofislerinde Cenevre, Viyana ve Nairobi'de de dayanır Uluslararası Adalet Divanı Lahey olarak, bulunmaktadır. Other UN institutions are located throughout the world. Diğer BM kuruluşları dünya çapında bulunur.

The six official languages of the United Nations, used in intergovernmental meetings and documents, are Arabic , Chinese , English , French , Russian , and Spanish , [ 2 ] while the Secretariat uses two working languages, English and French. Birleşmiş Milletler'in altı resmi dil, hükümetler arası toplantılar ve belgeler, kullanılan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca, vardır [2] ise Sekreterliği iki çalışma dilleri, İngilizce ve Fransızca kullanır. Five of the official languages were chosen when the UN was founded; Arabic was added later in 1973. Beş resmi dillerin zaman BM kuruldu seçildi; Arapça daha sonra 1973 yılında eklendi. The United Nations Editorial Manual states that the standard for English language documents is British usage and Oxford spelling (en-gb-oed), and the Chinese writing standard is Simplified Chinese . Birleşmiş Milletler Yazım Kılavuzu devletlerin İngilizce dil belgeleri için standart İngiliz kullanım ve Oxford yazım (tr-tr-oed) ve Çince yazılı standart bir Basitleştirilmiş Çince olduğunu. This replaced Traditional Chinese in 1971 when the UN representation of China was changed from the Republic of China to People's Republic of China . Bu yerine Geleneksel Çince 1971 yılında Çin'in BM temsil Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin için değiştirildi. General Assembly Genel Kurul United Nations General Assembly hall. Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonu. Main article: United Nations General Assembly Ana madde: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

The General Assembly is the main deliberative assembly of the United Nations. Genel Kurul Birleşmiş Milletler ana tedbirli montaj olduğunu. Composed of all United Nations member states , the assembly meets in regular yearly sessions under a president elected from among the member states. Tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin Composed of, montaj düzenli yıllık oturumlarında üye ülkeler arasından bir başkan seçildi altında toplanır. Over a two-week period at the start of each session, all members have the opportunity to address the assembly. Iki haftalık dönemde her oturumun başında içinde, tüm üyeler fırsat montaj ele almak gerekir. Traditionally, the Secretary-General makes the first statement, followed by the president of the assembly. Geleneksel olarak, Genel Sekreteri, meclis başkanı tarafından takip ilk beyanı yapar. The first session was convened on 10 January 1946 in the Westminster Central Hall in London and included representatives of 51 nations. İlk oturum 51 ülkelerinin 10 Westminster Central Hall Ocak 1946 yılında Londra'da dahil temsilcileri üzerinde toplandı.

When the General Assembly votes on important questions, a two-thirds majority of those present and voting is required. Zaman önemli soruları, bir üçte iki çoğunluğu Genel Kurul oy bu mevcut ve oy gereklidir. Examples of important questions include: recommendations on peace and security; election of members to organs; admission, suspension, and expulsion of members; and, budgetary matters. Önemli soru örnekleri: barış ve güvenlik önerileri; organlara üye seçimi; kabul, süspansiyon ve üye sürülmesi ve bütçe önemli. All other questions are decided by majority vote. Tüm diğer sorular oy çokluğu ile karar verilir. Each member country has one vote. Her üye ülkenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Apart from approval of budgetary matters, resolutions are not binding on the members. Apart bütçe konularında onayı gelen kararlar üyeleri için bağlayıcı değildir. The Assembly may make recommendations on any matters within the scope of the UN, except matters of peace and security that are under Security Council consideration. Meclis BM kapsamında herhangi konularda, barış ve güvenlik bu Güvenlik Konseyi dikkate altında konular dışında öneriler yapabilir.

Conceivably, the one state, one vote power structure could enable states comprising just eight percent of the world population to pass a resolution by a two-thirds vote. [ citation needed ] However, as no more than recommendations, it is difficult to imagine a situation in which a recommendation by member states constituting just eight percent of the world's population, would be adhered to by the remaining ninety-two percent of the population, should they object. Makul olarak, bir devlet, bir oy gücü yapısı devletlerin üçte iki oyu ile bir kararı geçirmek için dünya nüfusunun sadece yüzde sekiz oluşan sağlayabilir. [Değiştir] Ancak, öneriler daha, bir hayal etmek zor gibi hangi üye ülkeler dünya nüfusunun sadece yüzde sekiz oluşturan bir tavsiyesi için kalan Doksan iki yüzde nüfusun tarafından yapıştırılır olurdu durum, onlar nesne gerekir. (See List of countries by population .) (Nüfusa göre ülkelerin listesi bakınız.)

Security Council Güvenlik Konseyi[]

United Nations Security Council chamber. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi odası. Main article: United Nations Security Council Ana madde: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

The Security Council is charged with maintaining peace and security among countries. Güvenlik Konseyi ülkeleri arasında barış ve güvenliğin korunmasına suçlanıyor. While other organs of the United Nations can only make 'recommendations' to member governments , the Security Council has the power to make binding decisions that member governments have agreed to carry out, under the terms of Charter Article 25. [ 7 ] The decisions of the Council are known as United Nations Security Council resolutions . Üye hükümetler için ise Birleşmiş Milletler'in diğer organları sadece 'yapabilir öneriler', Güvenlik Konseyi, Kiralama Madde 25. [7] kararlar şartları altında güç üyesi hükümetlerin yürütmek için anlaştığı bağlayıcı kararları vardır Konseyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına olarak bilinir.

The Security Council is made up of 15 member states, consisting of 5 permanent members – China , France , Russia , the United Kingdom and the United States – and 10 non-permanent members, currently Austria , Burkina Faso , Costa Rica , Croatia , Japan , Libya , Mexico , Turkey , Uganda , and Vietnam . Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi devletler, 5 daimi üye - Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri - ve 10 daimi olmayan üyeleri, şu anda Avusturya, Burkina Faso, Kosta Rika, Hırvatistan, Japonya oluşan oluşur , Libya, Meksika, Türkiye, Uganda ve Vietnam. The five permanent members hold veto power over substantive but not procedural resolutions allowing a permanent member to block adoption but not to block the debate of a resolution unacceptable to it. Beş daimi üye ancak usulle değil önemli kararlar daimi üyesi ama bir kararı buna kabul edilemez bir tartışmayı engellemek için benimsenmesi değil blok izin üzerinde veto gücü tutun. The ten temporary seats are held for two-year terms with member states voted in by the General Assembly on a regional basis. On geçici koltuk üye devletler ile iki yıllık dönem için de Genel Kurul tarafından bölgesel olarak oy düzenlenmektedir. The presidency of the Security Council is rotated alphabetically each month, [ 8 ] and is held by Burkina Faso for the month of December 2009. Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını bir alfabeye her ay döndürülmüş [8] ve Burkina Faso tarafından Aralık 2009 ayı için düzenleniyor.

Secretariat Sekreterya[]

Main article: United Nations Secretariat Ana madde: Birleşmiş Milletler Sekreteryası The United Nations Secretariat Building at the United Nations headquarters in New York City . Birleşmiş Milletler Sekreterliği Binası New York şehrindeki Birleşmiş Milletler genel merkezi de.

The United Nations Secretariat is headed by the Secretary-General , assisted by a staff of international civil servants worldwide. Birleşmiş Milletler Sekreterliği Genel Sekreter, uluslararası memur bir kadro tarafından dünya çapında yardım başkanlığında bir. It provides studies, information, and facilities needed by United Nations bodies for their meetings. Bu, çalışmaları, bilgi sağlar ve tesisleri onların toplantıları için Birleşmiş Milletler organları tarafından gerekli. It also carries out tasks as directed by the UN Security Council, the UN General Assembly, the UN Economic and Social Council, and other UN bodies. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey ve diğer BM organları tarafından yönetmen olarak görevlerini yürütmektedir. The United Nations Charter provides that the staff be chosen by application of the "highest standards of efficiency, competence, and integrity," with due regard for the importance of recruiting on a wide geographical basis. Birleşmiş Milletler Şartı bu personel verimlilik, yetkinlik "en yüksek standartların uygulama tarafından seçilecek ve bütünlük" geniş bir coğrafi olarak işe önemi dikkate alınarak sağlar.

The Charter provides that the staff shall not seek or receive instructions from any authority other than the UN. Kiralama bu personel talep etmez ya da herhangi bir yetki BM dışındaki talimatları almak sağlar. Each UN member country is enjoined to respect the international character of the Secretariat and not seek to influence its staff. BM üyesi her ülke ve Sekreterliğinin uluslararası karakterini saygı kadrosunu etkilemek için aday olmayacağını bir emretti. The Secretary-General alone is responsible for staff selection. Genel Sekreter tek başına personel seçimi sorumludur.

The Secretary-General's duties include helping resolve international disputes, administering peacekeeping operations, organizing international conferences, gathering information on the implementation of Security Council decisions, and consulting with member governments regarding various initiatives. Genel Sekreter görevini uluslararası anlaşmazlıkları çözmek, barışı koruma operasyonları yönetmek, uluslararası konferanslar düzenlemek, Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması konusunda bilgi toplamak, yardım ve danışmanlık dahil üyesi hükümetler çeşitli girişimler ile ilgili. Key Secretariat offices in this area include the Office of the Coordinator of Humanitarian Affairs and the Department of Peacekeeping Operations. Bu alanda Anahtar Sekreterliği ofisleri Koordinatörü İnsani İşler ve Barışı Koruma Operasyonları Departmanı of Office içerir. The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter that, in his or her opinion, may threaten international peace and security. Genel Sekreter Güvenlik Konseyi'nin dikkatine herhangi bir konu ki, kendi görüşüne göre, uluslararası barış ve güvenliği tehdit getirebilir. Secretary-General Genel Sekreter Main article: Secretary-General of the United Nations Ana madde: Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler The current Secretary-General , Ban Ki-moon of South Korea Mevcut Genel Sekreter, Ban Ki-Güney Kore ve moon

The Secretariat is headed by the Secretary-General , who acts as the de facto spokesman and leader of the UN. Sekreterliği Sekreteri tarafından başkanlığında Genel eden fiili sözcüsü ve BM lideri olarak görür. The current Secretary-General is Ban Ki-moon , who took over from Kofi Annan in 2007 and will be eligible for reappointment when his first term expires in 2011. [ 9 ] Mevcut Genel Sekreteri Ban Ki bir-olan Kofi Annan'ın 2007 yılında gelen ve yeniden atanması için zaman ilk dönem 2011 yılında sona eriyor uygun olacaktır devraldı moon,. [9]

Envisioned by Franklin D. Roosevelt as a "world moderator", the position is defined in the UN Charter as the organization's "chief administrative officer", [ 10 ] but the Charter also states that the Secretary-General can bring to the Security Council 's attention "any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security", [ 11 ] giving the position greater scope for action on the world stage. Franklin D. Roosevelt tarafından bir "dünya moderatör" olarak öngörülen, konum BM Şartı da kuruluşun "baş idari yetkilisi" olarak tanımlanır [10] ama Kiralama da Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi 'getirebileceği devletler "hangi kendi görüşüme göre" uluslararası barış ve güvenliğin korunması tehdit herhangi bir konuda, dikkat s [11] dünya sahnesinde eylem için daha fazla kapsam pozisyon verir. The position has evolved into a dual role of an administrator of the UN organization, and a diplomat and mediator addressing disputes between member states and finding consensus to global issues. [ 9 ] Pozisyon BM örgüt yöneticisi bir çift rolüne ve bir diplomat gelmifltir ve arabulucu üye devletler ve küresel sorunlara uzlaşma bulmak arasındaki anlaşmazlıkları ele. [9]

The Secretary-General is appointed by the General Assembly , after being recommended by the Security Council. Genel Sekreter Genel Kurul tarafından, Güvenlik Konseyi tarafından önerilen sonra atanır. The selection can be vetoed by any member of the Security Council, [ 12 ] and the General Assembly can theoretically override the Security Council's recommendation if a majority vote is not achieved, although this has not happened so far. [ 13 ] There are no specific criteria for the post, but over the years it has become accepted that the post shall be held for one or two terms of five years, that the post shall be appointed on the basis of geographical rotation, and that the Secretary-General shall not originate from one of the five permanent Security Council member states. [ 13 ] Ancak bu kadar oldu henüz seçimi Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir üyesi tarafından, [12] ve Genel Kurul teorik Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi eğer bir çoğunluk oyu elde değil geçersiz kılabilirsiniz, veto edilebilir. [13] There are no belirli yazı için kriterleri, ancak sonrası için yapılır kabul oldu yılda bir ya da beş yıllık iki dönem, bu sonrası coğrafi rotasyon esasına göre atanır, ve Genel Sekreter kaynaklı değildir bir beş daimi Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin seçin. [13] Secretaries-General of the United Nations [ 14 ] Sekreterler Genel Birleşmiş Milletler [14] No. No Name Ad Country of origin Menşei Took office Took ofisi Left office Sol ofisi Note Not 1 1 Trygve Lie Trygve Lie Norway Norveç 2 February 1946 2 Şubat 1946 10 November 1952 10 Kasım 1952 Resigned Istifa etti 2 2 Dag Hammarskjöld Dag Hammarskjöld Sweden İsveç 10 April 1953 10 Nisan 1953 18 September 1961 18 Eylül 1961 Died while in office Ofis sırasında öldü 3 3 U Thant U Thant Burma Burma 30 November 1961 30 Kasım 1961 1 January 1972 1 Ocak 1972 First Secretary-General from Asia Ilk Genel Sekreteri Asya dan 4 4 Kurt Waldheim Kurt Waldheim Austria Avusturya 1 January 1972 1 Ocak 1972 1 January 1982 1 Ocak 1982 5 5 Javier Pérez de Cuéllar Javier Pérez de Cuéllar Peru Peru 1 January 1982 1 Ocak 1982 1 January 1992 1 Ocak 1992 First Secretary-General from South America Ilk Genel Sekreteri Güney Amerika dan 6 6 Boutros Boutros-Ghali Boutros Boutros-Ghali Egypt Mısır 1 January 1992 1 Ocak 1992 1 January 1997 1 Ocak 1997 First Secretary-General from Africa Ilk Genel Sekreteri Afrika dan 7 7 Kofi Annan Kofi Annan Ghana Gana 1 January 1997 1 Ocak 1997 1 January 2007 1 Ocak 2007 8 8 Ban Ki-moon Ban Ki-moon South Korea Güney Kore 1 January 2007 1 Ocak 2007 Incumbent Görevdeki

International Court of Justice - Uluslararası Adalet Divanı[]

Peace Palace , seat of the International Court of Justice at The Hague , Netherlands Barış Sarayı, Lahey, Hollanda de Uluslararası Adalet Divanı ve koltuk Main article: International Court of Justice Ana madde: Uluslararası Adalet Divanı

The International Court of Justice (ICJ), located in The Hague , Netherlands , is the primary judicial organ of the United Nations. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Lahey, Hollanda, bulunan Birleşmiş Milletler temel yargı organıdır. Established in 1945 by the United Nations Charter, the Court began work in 1946 as the successor to the Permanent Court of International Justice . 1945 yılında Birleşmiş Milletler Şartı tarafından kurulan Mahkemesi 1946 yılında çalışmaya başladı olarak Daimi Mahkemesi Uluslararası Adalet için halefi. The Statute of the International Court of Justice, similar to that of its predecessor, is the main constitutional document constituting and regulating the Court. [ 15 ] Uluslararası Adalet Divanı, bu selefinin benzeri Tüzüğü, ana anayasal belge oluşturulması ve Mahkeme düzenleyen. [15]

It is based in the Peace Palace in The Hague , Netherlands , sharing the building with the Hague Academy of International Law , a private centre for the study of international law. It Peace Palace yılında Lahey, Hollanda, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi, uluslararası hukuk çalışma için özel bir merkezi bir yapı ile paylaşan de dayanmaktadır. Several of the Court's current judges are either alumni or former faculty members of the Academy. Mahkeme mevcut hakim birkaçı ya mezunları ya da Akademisi eski öğretim üyesi. Its purpose is to adjudicate disputes among states. Amacı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak etmektir. The court has heard cases related to war crimes, illegal state interference and ethnic cleansing, among others, and continues to hear cases. [ 16 ] Mahkeme, diğer durumlarda arasında savaş suçları, yasadışı devlet müdahale ve etnik temizlik, ilgili duydu ve davalara devam ediyor. [16]

A related court, the International Criminal Court (ICC), began operating in 2002 through international discussions initiated by the General Assembly. A ile ilgili mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), 2002 yılında uluslararası tartışmalar Genel Kurul tarafından başlatılan çalışma ile başladı. It is the first permanent international court charged with trying those who commit the most serious crimes under international law, including war crimes and genocide. Ilk daimi uluslararası mahkeme bu savaş suçları ve soykırım dahil, uluslararası hukuk altında en ciddi suç işlemeye çalışıyor suçlanıyor. The ICC is functionally independent of the UN in terms of personnel and financing, but some meetings of the ICC governing body, the Assembly of States Parties to the Rome Statute, are held at the UN. ICC işlevsel BM personel ve finansman açısından, ancak bağımsız ICC yönetim organı bazı toplantılar, Meclis Taraf Devletler Roma Statüsü için, BM yapılmaktadır. There is a "relationship agreement" between the ICC and the UN that governs how the two institutions regard each other legally. [ 17 ] Orada ICC ve BM arasında nasıl yönetir iki kurum yasal olarak birbirine bu bağlamda bir "ilişki anlaşması" dır. [17] Economic and Social Council Ekonomik ve Sosyal Konsey Main article: United Nations Economic and Social Council Ana madde: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey

The Economic and Social Council (ECOSOC) assists the General Assembly in promoting international economic and social cooperation and development. Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliği ve kalkınma desteklenmesinde Genel Kurul yardımcı olur. ECOSOC has 54 members, all of which are elected by the General Assembly for a three-year term. ECOSOC tümü Genel Kurul tarafından üç yıllık bir dönem için seçilir 54 üyesi vardır. The president is elected for a one-year term and chosen amongst the small or middle powers represented on ECOSOC. Başkan bir yıl vadeli ve küçük veya orta yetkileri ECOSOC temsil arasında seçtiğiniz için seçilir. ECOSOC meets once a year in July for a four-week session. ECOSOC yılda bir kez Temmuz ayında dört haftalık toplantısı için bir araya geldi. Since 1998, it has held another meeting each April with finance ministers heading key committees of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). 1998 yılından bu yana, o maliye bakanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) anahtar komiteler başlığı ile bir toplantı her Nisan tarihleri arasında bulunmaktadır. Viewed separate from the specialized bodies it coordinates, ECOSOC's functions include information gathering, advising member nations, and making recommendations. O, ECOSOC's işlevleri bilgi toplama, üye ülkeler danışmanlık ve yapım önerileri arasında koordinatlar uzmanlaşmış organları ayrı bulunamadı. In addition, ECOSOC is well-positioned to provide policy coherence and coordinate the overlapping functions of the UN's subsidiary bodies and it is in these roles that it is most active. Ayrıca, ECOSOC is well-politika tutarlılığını sağlamak için yerleştirilmiş ve BM'nin yan organların işlevlerini koordine örtüşen ve bu rolleri de bunun en etkin olmasıdır. Specialized institutions Özel kurumlar Wiki mektup w.svg Please help improve this section by expanding it. Further information might be found on the talk page . (July 2008) Lütfen bu bölümü geliştirmek geliştirerek yardımcı. Daha fazla bilgi tartışma sayfasında bulunan olabilir. (Temmuz 2008) Main article: List of specialized agencies of the United Nations Ana madde: Birleşmiş Milletler uzman kuruluşların listesi

There are many UN organizations and agencies that function to work on particular issues. Birçok BM kurum ve kuruluşları bu işlevi belirli konular üzerinde çalışmak için vardır. Some of the most well-known agencies are the International Atomic Energy Agency , the Food and Agriculture Organization , UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), the World Bank and the World Health Organization . Bazı en iyi bilinen kuruluşların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Gıda ve Tarım Örgütü, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) olan, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü.

It is through these agencies that the UN performs most of its humanitarian work. Bu BM onun insani çalışmalarının çoğu gerçekleştiren bu kuruluşları geçer. Examples include mass vaccination programmes (through the WHO), the avoidance of famine and malnutrition (through the work of the WFP) and the protection of vulnerable and displaced people (for example, by the HCR). Örnekler (aracılığıyla kitle aşılama programlarının dahil DSÖ), açlık ve yetersiz beslenme kaçınma WFP çalışması () ve korunması ile ve yerinden insanlar (örneğin hassas, HCR tarafından).

The United Nations Charter stipulates that each primary organ of the UN can establish various specialized agencies to fulfill its duties. Birleşmiş Milletler Şartı, BM her birincil organ görevlerini yerine getirmek için çeşitli uzmanlık kuruluşu kurabilir öngörmektedir. Specialized agencies of the United Nations Birleşmiş Milletler uzman kuruluşları No. No Acronyms Kısaltmalar Flag Flag Agency Ajansı Headquarters Genel Müdürlük Head Baş Established in Yılında kurulan

1 FAO Gıda ve Tarım Örgütü[]

Food and Agriculture Organization Gıda ve Tarım Örgütü İtalya Rome , Italy Roma, İtalya Senegal Jacques Diouf Jacques Diouf 1945 1.945

2 IAEA Uluslararası Atom Enerji Ajansı[]

International Atomic Energy Agency Uluslararası Atom Enerji Ajansı Avusturya Vienna , Austria Viyana, Avusturya Mısır Mohamed ElBaradei Mohamed ElBaradei 1957 1.957

3 ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü[]

International Civil Aviation Organization Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kanada Montreal , Canada Montreal, Kanada Fransa Raymond Benjamin Raymond Benjamin 1947 1.947

4 IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu[]

International Fund for Agricultural Development Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İtalya Rome , Italy Roma, İtalya Nijerya Kanayo F. Nwanze Kanayo F. Nwanze 1977 1.977

5 ILO Uluslararası Çalışma Örgütü[]

International Labour Organization Uluslararası Çalışma Örgütü İsviçre Geneva , Switzerland Cenevre, İsviçre Şili Juan Somavía Juan Somavía 1946 1.946

6 IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü[]

International Maritime Organization Uluslararası Denizcilik Örgütü Birleşik Krallık London , United Kingdom Londra, Birleşik Krallık Yunanistan Efthimios E. Mitropoulos Efthimios E. Mitropoulos 1948 1.948

7 IMF Uluslararası Para Fonu[]

International Monetary Fund Uluslararası Para Fonu Amerika Birleşik Devletleri Washington, DC , USA Washington, DC, ABD Fransa Dominique Strauss-Kahn Dominique Strauss-Kahn 1945 1.945

8 8 ITU İTÜ Uluslararası Telekomünikasyon Birliği[]

International Telecommunication Union Uluslararası Telekomünikasyon Birliği İsviçre Geneva , Switzerland Cenevre, İsviçre Mali Hamadoun Touré Hamadoun Touré 1947 1.947

9 UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü[]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Fransa Paris , France Paris, Fransa Bulgaristan Irina Bokova Irina Bokova 1946 1.946

10 UNIDO Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü[]

United Nations Industrial Development Organization Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Avusturya Vienna , Austria Viyana, Avusturya Sierra Leone Kandeh Yumkella Kandeh Yumkella 1967 1.967

11 UPU Evrensel Posta Birliği[]

Universal Postal Union Evrensel Posta Birliği İsviçre Berne , Switzerland Bern, İsviçre Fransa Edouard Dayan Edouard Dayan 1947 1.947

WB Dünya Bankası[]

World Bank Dünya Bankası Amerika Birleşik Devletleri Washington, DC , USA Washington, DC, ABD Amerika Birleşik Devletleri Robert B. Zoellick Robert B. Zoellick 1945 1.945

WFP Dünya Gıda Programı[]

World Food Programme Dünya Gıda Programı İtalya Rome , Italy Roma, İtalya Amerika Birleşik Devletleri Josette Sheeran Josette Sheeran 1963 1.963


14 WHO DSÖ Dünya Sağlık Örgütü[]

World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü İsviçre Geneva , Switzerland Cenevre, İsviçre Hong Kong Margaret Chan Margaret Chan 1948 1.948


15 WIPO WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[]

World Intellectual Property Organization Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü İsviçre Geneva , Switzerland Cenevre, İsviçre Avustralya Francis Gurry Francis Gurry 1974 1.974


16 WMODünya Meteoroloji Örgütü[]

World Meteorological Organization Dünya Meteoroloji Örgütü İsviçre Geneva , Switzerland Cenevre, İsviçre Rusya Alexander Bedritsky Alexander Bedritsky 1950 1.950


17 UNWTO Dünya Turizm Örgütü[]

World Tourism Organization Dünya Turizm Örgütü İspanya Madrid , Spain Madrid, İspanya Ürdün Taleb Rifai Taleb Rifai 1974 1.974

Membership Üyelik[]

Main article: United Nations member states Ana madde: Birleşmiş Milletler üyesi devletler An animation showing the timeline of accession of UN member states, according to the UN . BM'ye göre bir animasyon BM üye devletlerin katılım gösteren zaman çizelgesi. Note that Antarctica has no government ; political control of Western Sahara is in dispute; and the territories administered by the Republic of China (Taiwan) and Kosovo are considered by the UN to be provinces of the People's Republic of China and Republic of Serbia , respectively. Bu Antarktika hiçbir hükümetin sahip Not; Batı Sahra siyasi kontrolü anlaşmazlık olduğunu ve toprakları Çin Cumhuriyeti (Tayvan) ve Kosova tarafından yönetilen BM tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti, sırasıyla bir ve illeri sayılan .

With the addition of Montenegro on 28 June 2006, there are currently 192 United Nations member states , including all fully recognized independent states [ 18 ] apart from Vatican City (the Holy See , which holds sovereignty over the state of Vatican City, is a permanent observer ). [ 19 ] 28 Haziran 2006 tarihinde Karadağ ve eklenmesiyle, şu anda tamamı tanınan bağımsız devletler [18] dışında Vatikan (Vatikan, kimden hangi Vatikan bir devlet üzerinde egemenlik tutar dahil olmak üzere 192 BM üye devletleri, bir kalıcı olduğunu vardır gözlemci). [19]


The United Nations Charter outlines the rules for membership: Birleşmiş Milletler Şartı üyelik kurallarını açıklayan:[]

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations. Üyelik Birleşmiş Milletler diğer tüm barış açık olan ve, Örgütün yargı, içinde edebiliyoruz yükümlülükleri mevcut Kiralama içerdiği kabul ve bu yükümlülükleri yerine istekli loving devletler.

2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Birleşmiş Milletler üyeliği için bu tür devletin kabul Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile geçerlilik kazanır.

— United Nations Charter, Chapter 2, Article 4, http://www.un.org/aboutun/charter/ - Birleşmiş Milletler Şartı, Bölüm 2, Madde 4, http://www.un.org/aboutun/charter/


Group of 77 - Grup 77[]

The Group of 77 at the UN is a loose coalition of developing nations , designed to promote its members' collective economic interests and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations. Grup 77 BM'de ülkeleri, üyelerinin ortak ekonomik çıkarları teşvik etmek ve Birleşmiş Milletler olarak geliştirilmiş bir ortak müzakere kapasite oluşturmak tasarlanmış gelişen gevşek bir koalisyon. There were 77 founding members of the organization, but the organization has since expanded to 130 member countries. Orada örgütün 77 kurucu üye, fakat organizasyon bu yana 130 üye ülkeye genişletti. The group was founded on 15 June 1964 by the "Joint Declaration of the Seventy-Seven Countries" issued at the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Grup 15 Haziran 1964 tarihinde "Ortak Deklarasyonu yetmiş-yedi ülke" Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) üzerine de yayınlanan tarafından kurulmuştur. The first major meeting was in Algiers in 1967, where the Charter of Algiers was adopted and the basis for permanent institutional structures was begun. [ 20 ] Ilk büyük toplantı Cezayir yılında 1.967, where Kiralama Cezayir ve kalıcı kurumsal yapılar için esas kabul edilmiş olarak başladı. [20]

Functions - Fonksiyonları[]

Peacekeeping and security - Barışı koruma ve güvenlik[]

See also: List of United Nations peacekeeping missions Ayrıca bakınız: Birleşmiş Milletler barış misyonlarına Listesi

UN peacekeeping missions . BM barış misyonlarına. Dark blue regions indicate current missions , while light blue regions represent former missions. Ise açık mavi bölgeler eski misyonları temsil Koyu mavi bölgeler, mevcut görevleri gösterir.

The UN, after approval by the Security Council , sends peacekeepers to regions where armed conflict has recently ceased or paused to enforce the terms of peace agreements and to discourage combatants from resuming hostilities. BM, Güvenlik Konseyi tarafından onaylandıktan sonra, bölgelere nerede silahlı çatışma son kesildiği tarih ya da barış ve anlaşmaların koşulları uygulamak için düşmanlıklar sürdürme gelen savaşçıların vazgeçirmek için durdurulmuş barış gücü gönderir. Since the UN does not maintain its own military, peacekeeping forces are voluntarily provided by member states of the UN. Beri BM kendi askeri tutmaz, barış gücü gönüllü BM üyesi devletler tarafından sağlanmaktadır. The forces, also called the "Blue Helmets", who enforce UN accords are awarded United Nations Medals , which are considered international decorations instead of military decorations . Kuvvetleri, ayrıca "Blue Kasklar" olan BM anlaşmaları uygulatmak Birleşmiş Milletler Madalyalar olan askeri dekorasyon yerine uluslararası süslemeleri dikkate alınır verilir denir. The peacekeeping force as a whole received the Nobel Peace Prize in 1988 . Bir bütün olarak barış gücünün 1988 yılında Nobel Barış Ödülü aldı.

The founders of the UN had envisaged that the organization would act to prevent conflicts between nations and make future wars impossible, however the outbreak of the Cold War made peacekeeping agreements extremely difficult because of the division of the world into hostile camps.

BM'nin kurucuları bu organizasyonun gelecekteki savaşları imkansız ülkeler ve yapmak arasındaki çatışmaları önlemek için, Soğuk Savaş Ancak patlak hareket edeceğini öngörülen vardı son derece dünyanın bölünmesi nedeniyle düşman kamplarına zor barış anlaşması yaptı.

Following the end of the Cold War, there were renewed calls for the UN to become the agency for achieving world peace, as there are several dozen ongoing conflicts that continue to rage around the globe.

Olarak birkaç düzine bu dünyada öfke devam devam eden çatışmalar vardır Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, BM için dünya barışa ulaşma ajansı olmayı, çağrılarını yinelediler vardı.

A 2005 RAND Corp study found the UN to be successful in two out of three peacekeeping efforts. 2005 yılında RAND Corp çalışmada iki üç barışı koruma çabaları dışında başarılı olmak için BM bulundu.

It compared UN nation-building efforts to those of the United States, and found that seven out of eight UN cases are at peace, as compared with four out of eight US cases at peace. [ 21 ] Also in 2005, the Human Security Report documented a decline in the number of wars, genocides and human rights abuses since the end of the Cold War , and presented evidence, albeit circumstantial, that international activism—mostly spearheaded by the UN—has been the main cause of the decline in armed conflict since the end of the Cold War. [ 22 ] Situations where the UN has not only acted to keep the peace but also occasionally intervened include the Korean War (1950–1953), and the authorization of intervention in Iraq after the Persian Gulf War in 1990.

It-bu Amerika Birleşik Devletleri için, BM çabaları bina ulus karşılaştırdık ve yedi sekiz BM durumlarda dışında barış, dört barış sekiz ABD durumlarda dışarı ile karşılaştırıldığında bulundu. [21] Ayrıca 2005 yılında, İnsan Güvenliği Raporu , Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri savaşlar, soykırım ve insan hakları ihlallerinin sayısında bir düşüş belgelenen ve kanıt sundu olsa, uluslararası aktivizm ikinci derecede-çoğunlukla BM önderliğinde silahlı çatışmada düşüşün ana nedeni olmuştur Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri. [22] durumlarda BM sadece barış değil, aynı zamanda zaman zaman müdahale tutmak için hareket etmemiştir ve Fars Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'a müdahale yetki ve Kore Savaşı (1950-1953) dahil 1990.

A British armoured car painted as it appeared while deployed on a UN peacekeeping mission

Bir İngiliz zırhlı araç boyalı süre bir BM barışı koruma misyonu konuşlandırılmış olarak belirdi

The UN has also drawn criticism for perceived failures. BM ayrıca algılanan başarısızlık için eleştirilere yol açtı.

In many cases, member states have shown reluctance to achieve or enforce Security Council resolutions, an issue that stems from the UN's intergovernmental nature—seen by some as simply an association of 192 member states who must reach consensus, not an independent organization.

Çoğu durumda, üye ülkeler olan değil, bağımsız bir kuruluş uzlaşma gerekir devletlerin isteksizliği ulaşmak için veya Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak, bu BM'nin hükümetlerarası doğadan bazı 192 üyesinin sadece bir dernek olarak gördüğü kaynaklanıyor bir sorun olduğunu göstermiştir.

Disagreements in the Security Council about military action and intervention are seen as having failed to prevent the 1994 Rwandan Genocide , [ 23 ] failed to provide humanitarian aid and intervene in the Second Congo War , failed to intervene in the 1995 Srebrenica massacre and protect a refugee haven by the authorizing the peacekeepers to use force, failure to deliver food to starving people in Somalia , failure to implement provisions of Security Council resolutions related to the Israeli-Palestinian conflict , and continuing failure to prevent genocide or provide assistance in Darfur .

Güvenlik Konseyi askeri eylem ve müdahale ile ilgili olarak görüş ayrılıkları 1994 Ruanda Soykırımı, önlemek için başarısız olan görülür [23] insani yardım sağlamak için başarısız oldu ve İkinci Kongo Savaşı müdahale, 1995 Srebrenica katliamı müdahale etme ve mülteci korumak başarısız yetki barış gücü tarafından cenneti ve sürekli başarısızlık soykırımı önlemek veya Darfur'daki yardım sağlamak kuvvet, başarısızlık aç insanlara Somali gıda teslim etmek, başarısızlık Güvenlik Konseyi kararlarına İsrail-Filistin çatışması ile ilgili hükümlerinin uygulanması için kullanmak.

UN peacekeepers have also been accused of child rape, sexual abuse or soliciting prostitutes during various peacekeeping missions, starting in 2003, in the Congo , [ 24 ] Haiti , [ 25 ] [ 26 ] Liberia , [ 27 ] Sudan , [ 28 ] Burundi and Côte d'Ivoire . [ 29 ] In 2004, former Israeli ambassador to the UN Dore Gold criticized what it called the organization's moral relativism in the face of (and occasional support of) [ 30 ] genocide and terrorism that occurred between the moral clarity of its founding period and the present day.

BM barış gücü de çocuk tecavüz, cinsel istismar veya soliciting fahişe çeşitli barışı koruma misyonlarına sırasında, 2003 yılında başlayan, Kongo içinde, suçlanırsam [24] Haiti, [25] [26] Liberya, [27] Sudan, [28] Burundi ve Fildişi Sahilleri. [29] 2004 yılında, BM Dore Gold, eski İsrail büyükelçisi onun karşısında (ve zaman zaman destek kuruluşun ahlaki relativizmin) dediği eleştirilmiştir [30] soykırım ve bu ahlaki açıklık arasında gerçekleşen terör Günümüzde kurucu dönem ve.

Gold specifically mentions Yasser Arafat 's 1988 invitation to address the General Assembly as a low point in the UN's history. [ 31 ]

Altın özellikle Yaser Arafat 'BM tarihindeki düşük noktası olarak Genel Kurul adrese 1.988 daveti bahseder. [31]

In addition to peacekeeping, the UN is also active in encouraging disarmament .

Barış ek olarak, BM ayrıca cesaret silahsızlanma aktif.

Regulation of armaments was included in the writing of the UN Charter in 1945 and was envisioned as a way of limiting the use of human and economic resources for the creation of them. [ 32 ] However, the advent of nuclear weapons came only weeks after the signing of the charter and immediately halted concepts of arms limitation and disarmament , resulting in the first resolution of the first ever General Assembly meeting calling for specific proposals for "the elimination from national armaments of atomic weapons and of all other major weapons adaptable to mass destruction". [ 33 ] The principal forums for disarmament issues are the General Assembly First Committee , the UN Disarmament Commission, and the Conference on Disarmament , and considerations have been made of the merits of a ban on testing nuclear weapons , outer space arms control , the banning of chemical weapons and land mines , nuclear and conventional disarmament, nuclear-weapon-free zones , the reduction of military budgets , and measures to strengthen international security .

Silah Yönetmeliği 1945 yılında BM Şartı ve yazılı olarak ve dahil edildi bunların oluşturulması için insan ve ekonomik kaynakların kullanımını sınırlayan bir yolu olarak öngörülen oldu. [32] Ancak, nükleer silah gelişiyle sadece hafta sonra geldi charter ve silah hemen durdu kavramları, hiç Genel Kurul toplantısı ilk ilk çözünürlük "atom silahlarının ve tüm diğer büyük kitle imha silahları için uyarlanabilir ve ulusal silahlanma itibaren ortadan kaldırılması için özel öneriler çağrısında sonuçlanan sınırlama ve silahsızlanma imzalama ". [33] silahsızlanma sorunlar için başlıca forumları Genel Kurul İlk Komitesi, BM Silahsızlanma Komisyonu ve Silahsızlanma Doğum Konferansı ve olan değerlendirmeler, uzayda silahların kontrolü nükleer silah testi üzerine bir yasağı ve yararları ile yapılmıştır, kimyasal silahlar ve kara mayınları, nükleer ve konvansiyonel silahsızlanma, nükleer silah-serbest bölgeler, askeri bütçelerin azaltılması ve yasaklanması ve uluslararası güvenliği güçlendirmek için tedbirler.

The UN is one of the official supporters of the World Security Forum , a major international conference on the effects of global catastrophes and disasters, taking place in the United Arab Emirates , in October 2008.

BM bir Dünya Güvenlik Forumu, küresel felaketler ve afetlerin etkileri konusunda büyük bir uluslararası konferans, Birleşik Arap Emirlikleri yer alarak, Ekim 2008'de resmi destekçileri biridir.


Human rights and humanitarian assistance Insan hakları ve insani yardım[]

Eleanor Roosevelt with the Universal Declaration of Human Rights in 1949

Eleanor Roosevelt Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile 1949 yılında

The pursuit of human rights was a central reason for creating the UN.

Insan hakları ve takip BM oluşturmak için merkezi bir sebebi vardı.

World War II atrocities and genocide led to a ready consensus that the new organization must work to prevent any similar tragedies in the future.

Dünya Savaşı'nın vahşeti ve soykırım hazır bir fikir, yeni organizasyonun gelecekte herhangi bir benzer trajediler önlemek için çalışması gerektiğini yol açtı.

An early objective was creating a legal framework for considering and acting on complaints about human rights violations.

Erken bir amacı göz önünde bulundurarak ve insan hakları ihlalleri ile ilgili şikayetler üzerine harekete için bir yasal çerçeve oluşturmak oldu.

The UN Charter obliges all member nations to promote "universal respect for, and observance of, human rights" and to take "joint and separate action" to that end.

BM Şartı, "için evrensel saygıyı teşvik için tüm üye ülkelerin zorunluluğu getiren ve insan hakları" gözetilmesi ve almak "ortak ve ayrı eylem" bu konuda.

The Universal Declaration of Human Rights , though not legally binding, was adopted by the General Assembly in 1948 as a common standard of achievement for all.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, ancak yasal olarak bağlayıcı değildir, Genel Kurul tarafından 1948 yılında herkes için başarı ortak bir standart olarak kabul edilmiştir.

The Assembly regularly takes up human rights issues. Meclisi düzenli olarak insan hakları sürer.

The UN and its agencies are central in upholding and implementing the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.

BM ve kuruluşları korumada merkezi ve ilkeleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi in enshrined uygulanması.

A case in point is support by the UN for countries in transition to democracy .

Önümüzdeki örneklerden demokrasiye geçişte ülkeler için BM tarafından desteği.

Technical assistance in providing free and fair elections, improving judicial structures, drafting constitutions, training human rights officials, and transforming armed movements into political parties have contributed significantly to democratization worldwide.

Özgür ve adil seçimler sağlayarak teknik yardım, adli yapıların iyileştirilmesi, anayasalar hazırlanması, insan hakları yetkilileri eğitim ve siyasi partilerin içine silahlı hareketler dönüşümünde önemli ölçüde demokratikleşme dünya çapında katkıda bulunmuştur.

The UN has helped run elections in countries with little or no democratic history, including recently in Afghanistan and East Timor.

BM Afganistan ve Doğu Timor son zamanlarda olmak üzere az veya hiç demokratik tarih, ülkelerde seçimlerine yardımcı olmuştur.

The UN is also a forum to support the right of women to participate fully in the political, economic, and social life of their countries.

BM ayrıca, kadınların sağ ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal yaşama tam olarak katılma desteklemek için bir forumdur.

The UN contributes to raising consciousness of the concept of human rights through its covenants and its attention to specific abuses through its General Assembly, Security Council resolutions, or International Court of Justice rulings.

BM insan hakları kavramının bilinci yükseltmek için kendi sözleşmeleri ve dikkat ile belirli ihlalleri olan Genel Kurul, Güvenlik Konseyi kararlarına veya Uluslararası Adalet Divanı kararları ile yoluyla katkıda bulunur.

The purpose of the United Nations Human Rights Council , established in 2006, [ 34 ] is to address human rights violations.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 2006 yılında kurulan ve amacı [34] insan hakları ihlallerini ele almaktır.

The Council is the successor to the United Nations Commission on Human Rights , which was often criticised for the high-profile positions it gave to member states that did not guarantee the human rights of their own citizens. [ 35 ] The council has 47 members distributed by region, which each serve three year terms, and may not serve three consecutive terms. [ 36 ] A candidate to the body must be approved by a majority of the General Assembly. Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Birleşmiş Milletler için genellikle üye devletler için, kendi vatandaşlarının insan haklarını garanti vermedi verdi yüksek profilli pozisyonlarda eleştirildi halefi, bir. [35] meclisi 47 üye dağıtmıştır bölge, her bir ve üç yıllık dönem hangi hizmet arka arkaya üç dönem hizmet olmayabilir. [36] aday vücuda Genel Kurul çoğunluğu tarafından onaylanması gerekir. In addition, the council has strict rules for membership, including a universal human rights review. Ayrıca, belediye evrensel bir insan hakları incelemesi dahil, üyelik için kesin kurallar vardır. While some members with questionable human rights records have been elected, it is fewer than before with the increased focus on each member state's human rights record. [ 37 ] Ise tartışmalı insan hakları kayıtları ile bazı üye seçildi varsa, az önce her bir üye ülkenin insan hakları sicilinin üzerinde artış odaklı daha. [37]

The rights of some 370 million indigenous peoples around the world is also a focus for the UN, with a Declaration on the Rights of Indigenous Peoples being approved by the General Assembly in 2007. [ 38 ] The declaration outlines the individual and collective rights to culture, language, education, identity, employment and health, thereby addressing post-colonial issues which had confronted indigenous peoples for centuries. Dünya çapında 370 milyon bazı yerli halkların hakları da BM için bir odak, bir Haklar Bildirgesi Yerli Halklar Üzerine ile Genel Kurul 2007 yılında Onaylanmış. [38] beyan kültürüne bireysel ve kolektif hakları özetliyor , dil, eğitim, kimlik, istihdam ve sağlık, böylece sonrası ele-Yüzyıllarca yerli halkların karşı karşıya olduğu sorunları sömürgeci. The declaration aims to maintain, strengthen and encourage the growth of indigenous institutions, cultures and traditions. Bildirge, korumak güçlendirmek ve yerli kurumlar, kültür ve geleneklerin büyümesini teşvik etmeyi hedefliyor. It also prohibits discrimination against indigenous peoples and promotes their active participation in matters which concern their past, present and future. [ 38 ] Ayrıca yerli halkların karşı ayrımcılığı yasaklar ve konularda onların aktif katılımını teşvik ilgilendiren onların geçmişini, bugününü ve gelecek. [38]

In conjunction with other organizations such as the Red Cross , the UN provides food, drinking water, shelter and other humanitarian services to populaces suffering from famine , displaced by war, or afflicted by other disasters. Kızıl Haç gibi diğer kuruluşlar ile birlikte, BM, gıda sağlayan, barınma ve diğer insani hizmetler populaces kıtlık geçiren, savaş veya diğer afetlerden tutulmuş yerlerinden su içme. Major humanitarian branches of the UN are the World Food Programme (which helps feed more than 100 million people a year in 80 countries), the office of the High Commissioner for Refugees with projects in over 116 countries, as well as peacekeeping projects in over 24 countries. Social and economic development


Millennium Development Goals[]

 1. eradicate extreme poverty and hunger ;
 2. achieve universal primary education ;
 3. promote gender equality and empower women;
 4. reduce child mortality ;
 5. improve maternal health ;
 6. combat HIV/ AIDS , malaria , and other diseases ;
 7. ensure environmental sustainability ; and
 8. develop a global partnership for development .

The UN is involved in supporting development , eg by the formulation of the Millennium Development Goals . The UN Development Programme (UNDP) is the largest multilateral source of grant technical assistance in the world. Organizations like the World Health Organization (WHO), UNAIDS , and The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria are leading institutions in the battle against diseases around the world, especially in poor countries. The UN Population Fund is a major provider of reproductive services. It has helped reduce infant and maternal mortality in 100 countries. [ citation needed ]

The UN also promotes human development through various related agencies. The World Bank Group and International Monetary Fund (IMF), for example, are independent, specialized agencies and observers within the UN framework, according to a 1947 agreement. They were initially formed as separate from the UN through the Bretton Woods Agreement in 1944. [ 39 ]

The UN annually publishes the Human Development Index (HDI), a comparative measure ranking countries by poverty , literacy , education , life expectancy , and other factors.

The Millennium Development Goals are eight goals that all 192 United Nations member states have agreed to try to achieve by the year 2015. [ 40 ] This was declared in the United Nations Millennium Declaration , signed in September 2000.

Mandates[]

See also: Category:United Nations Security Council mandates

From time to time the different bodies of the United Nations pass resolutions which contain operating paragraphs that begin with the words "requests", "calls upon", or "encourages", which the Secretary-General interprets as a mandate to set up a temporary organization or do something. These mandates can be as little as researching and publishing a written report, or mounting a full scale peace-keeping operation (usually the exclusive domain of the Security Council ).

Although the specialized institutions, such as the WHO , were originally set up by this means, they are not the same as mandates because they are permanent organizations that exist independently of the UN with their own membership structure. One could say that original mandate was simply to cover the process of setting up the institution, and has therefore long expired. Most mandates expire after a limited time period and require renewal from the body which set them up.

One of the outcomes of the 2005 World Summit was a mandate (labeled id 17171 ) for the Secretary-General to "review all mandates older than five years originating from resolutions of the General Assembly and other organs". To facilitate this review and to finally bring coherence to the organization, the Secretariat has produced an on-line registry of mandates to draw together the reports relating to each one and create an overall picture. [ 41 ] Other Diğer

Over the lifetime of the UN, over 80 colonies have attained independence. [ 42 ] The General Assembly adopted the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in 1960 with no votes against but abstentions from all major colonial powers. Through the UN Committee on Decolonization , [ 43 ] created in 1962, the UN has focused considerable attention on decolonization . It has also supported the new states that have arisen as a result self-determination initiatives. The committee has overseen the decolonization of every country larger than 20,000 km² and removed them from the United Nations list of Non-Self-Governing Territories , besides Western Sahara , a country larger than the UK only relinquished by Spain in 1975.

The UN declares and coordinates international observances , periods of time to observe some issue of international interest or concern. Using the symbolism of the UN, a specially designed logo for the year, and the infrastructure of the United Nations System , various days and years have become catalysts to advancing key issues of concern on a global scale. For example, World Tuberculosis Day , Earth Day and International Year of Deserts and Desertification . Funding Finansman Top 10 donators to the UN budget, 2009 [ 44 ] Member state Contribution Katkı ( % of UN budget) United States Amerika Birleşik Devletleri 22.00% Japan Japonya 16.624% Germany Almanya 8.577% United Kingdom 6.642% France Fransa 6.301% Italy İtalya 5.079% Canada Kanada 2.977% Spain İspanya 2.968% China Çin 2.667% Mexico Meksika 2.257% Other member states 23.908%

The UN is financed from assessed and voluntary contributions from member states. The regular two-year budgets of the UN and its specialized agencies are funded by assessments. The General Assembly approves the regular budget and determines the assessment for each member. This is broadly based on the relative capacity of each country to pay, as measured by their Gross National Income (GNI), with adjustments for external debt and low per capita income. [ 45 ]

The Assembly has established the principle that the UN should not be overly dependent on any one member to finance its operations. Thus, there is a 'ceiling' rate, setting the maximum amount any member is assessed for the regular budget. In December 2000, the Assembly revised the scale of assessments to reflect current global circumstances. As part of that revision, the regular budget ceiling was reduced from 25% to 22%. The US is the only member that has met the ceiling. In addition to a ceiling rate, the minimum amount assessed to any member nation (or 'floor' rate) is set at 0.001% of the UN budget. Also, for the least developed countries (LDC), a ceiling rate of 0.01% is applied. [ 45 ]

The current operating budget is estimated at $4.19 billion for the 2-year (biennial)period of 2008 to 2009, or a little over 2 billion dollars a year [ 45 ] (refer to table for major contributors).

A large share of UN expenditures addresses the core UN mission of peace and security. The peacekeeping budget for the 2005–2006 fiscal year is approximately $5 billion (compared to approximately $1.5 billion for the UN core budget over the same period), with some 70,000 troops deployed in 17 missions around the world. [ 46 ] UN peace operations are funded by assessments, using a formula derived from the regular funding scale, but including a weighted surcharge for the five permanent Security Council members, who must approve all peacekeeping operations. This surcharge serves to offset discounted peacekeeping assessment rates for less developed countries. As of 1 January 2008, the top 10 providers of assessed financial contributions to United Nations peacekeeping operations were: the United States, Japan, Germany, the United Kingdom, France, Italy, China, Canada, Spain, and the Republic of Korea. [ 47 ]

Special UN programmes not included in the regular budget (such as UNICEF , the WFP and UNDP ) are financed by voluntary contributions from other member governments. Most of this is financial contributions, but some is in the form of agricultural commodities donated for afflicted populations.

Because their funding is voluntary, many of these agencies suffer severe shortages during economic recessions. In July 2009, the World Food Programme reported that it has been forced to cut services because of insufficient funding [ 48 ] . It has received barely a quarter of the total it needs this for the 09/10 financial year. Personnel policy

The UN and its agencies are immune to the laws of the countries where they operate, safeguarding UN's impartiality with regard to the host and member countries. [ 49 ] This independence allows agencies to implement human resources policies that may even be contrary to the laws of a host – or a member country. [ citation needed ]

Despite their independence in matters of human resources policy, the UN and its agencies voluntarily apply the laws of member states regarding same-sex marriages , allowing decisions about the status of employees in a same-sex partnership to be based on nationality. The UN and its agencies recognize same-sex marriages only if the employees are citizens of countries that recognize the marriage. This practice is not specific to the recognition of same-sex marriage but reflects a common practice of the UN for a number of human resources matters. It has to be noted though that some agencies provide limited benefits to domestic partners of their staff and that some agencies do not recognise same-sex marriage or domestic partnership of their staff.

Reform[]

Main article: Reform of the United Nations Proposed logo for a United Nations Parliamentary Assembly , which would involve direct election of a country's representative by its citizens

Since its founding, there have been many calls for reform of the United Nations, although little consensus on how to do so. Some want the UN to play a greater or more effective role in world affairs, while others want its role reduced to humanitarian work. [ 50 ] There have also been numerous calls for the UN Security Council's membership to be increased, for different ways of electing the UN's Secretary-General , and for a United Nations Parliamentary Assembly .

The UN has also been accused of bureaucratic inefficiency and waste. During the 1990s the United States withheld dues citing inefficiency, and only started repayment on the condition that a major reforms initiative was introduced. In 1994, the Office of Internal Oversight Services (OIOS) was established by the General Assembly to serve as an efficiency watchdog. [ 51 ]

An official reform programme was begun by Kofi Annan in 1997. Reforms mentioned include changing the permanent membership of the Security Council (which currently reflects the power relations of 1945), making the bureaucracy more transparent, accountable and efficient, making the UN more democratic, and imposing an international tariff on arms manufacturers worldwide. [ citation needed ]

In September 2005, the UN convened a World Summit that brought together the heads of most member states, calling the summit "a once-in-a-generation opportunity to take bold decisions in the areas of development, security, human rights and reform of the United Nations." [ 52 ] Kofi Annan had proposed that the summit agree on a global "grand bargain" to reform the UN, renewing the organisation's focus on peace, security, human rights and development, and to make it better equipped at facing 21st century issues. The result of the summit was a compromise text agreed on by world leaders, [ 53 ] which included the creation of a Peacebuilding Commission to help countries emerging from conflict, a Human Rights Council , and a democracy fund, a clear and unambiguous condemnation of terrorism "in all its forms and manifestations", and agreements to devote more resources to the Office of Internal Oversight Services, to spend billions more on achieving the Millennium Development Goals , to wind up the Trusteeship Council because of the completion of its mission, and that the international community has a " responsibility to protect " – the duty to intervene in when national governments fail to fulfill their responsibility to protect their citizens from atrocious crimes.

The Office of Internal Oversight Services is being restructured to more clearly define its scope and mandate, and will receive more resources. In addition, to improve the oversight and auditing capabilities of the General Assembly, an Independent Audit Advisory Committee (IAAC) is being created. In June 2007, the Fifth Committee created a draft resolution for the terms of reference of this committee. [ 54 ] [ 55 ] An ethics office was established in 2006, responsible for administering new financial disclosure and whistleblower protection policies. Working with the OIOS, the ethics office also plans to implement a policy to avoid fraud and corruption. [ 56 ] The Secretariat is in the process of reviewing all UN mandates that are more than five years old. The review is intended to determine which duplicative or unnecessary programmes should be eliminated. Not all member states are in agreement as to which of the over 7000 mandates should be reviewed. The dispute centres on whether mandates that have been renewed should be examined. As of September 2007, the process is ongoing. [ 57 ] See also Ayrıca bakınız

  * High-level Panel on United Nations Systemwide Coherence
  * International relations Uluslararası ilişkiler
  * Israel, Palestinians, and the United Nations
  * List of Permanent Representatives to the United Nations
  * Model United Nations
  * Official statistics
  * UNESCO Goodwill Ambassador
  * UNHCR Goodwill Ambassador
  * United Nations Association


  * United Nations Convention on the Law of the Sea
  * United Nations elections and appointments
  * United Nations in popular culture
  * United Nations International School
  * United Nations Peace Messenger Cities
  * United Nations Postal Administration
  * United Nations University
  * University for Peace
  * World Heritage Site
  * Yearbook of the United Nations


References Referanslar[]

 1. ^ " The World Today " (PDF) . http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf . Retrieved 2009-06-18 . 2009/06/18 alındı. "The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country" 
 2. ^ a b " FAQ: What are the official languages of the United Nations? ". UN Department for General Assembly and Content Management . http://www.un.org/Depts/DGACM/faq_languages.htm . Retrieved 2008-09-21 . 
 3. ^ David, Wilton. " United Nations ". Etymologies & Word Origins: Letter U . WordOrigins.org . http://www.wordorigins.org/index.php/site/comments/united_nations/ . 
 4. ^ " Milestones in United Nations History ". Department of Public Information, United Nations . http://www.un.org/aboutun/milestones.htm . Retrieved 2008-07-17 . 
 5. ^ Gerbet, Pierre (1995). " Naissance des Nations Unies " (in French). Espoir (102) . http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/restaurer-le-rang-de-la-france/analyses/naissance-des-nations-unies.php . 
 6. ^ " Membership of Principal United Nations Organs in 2005 ". United Nations. 2005-03-15 . http://www.un.org/News/Press/docs/2005/org1436.doc.htm . 
 7. ^ " UN Charter: Chapter V ". United Nations . http://www.un.org/aboutun/charter/chapter5.htm . Retrieved 2008-03-24 . 
 8. ^ " UN Security Council Members ". United Nations . http://www.un.org/sc/members.asp . Retrieved 2008-03-24 . 
 9. ^ a b Office of the Secretary-General - United Nations .
 10. ^ Charter of the United Nations, Article 97 .
 11. ^ Charter of the United Nations, Article 99 .
 12. ^ United Nations - Appointment Process of the Secretary-General .
 13. ^ a b " An Historical Overview on the Selection of United Nations Secretaries-General " (PDF). UNA-USA . http://www.unausa.org/atf/cf/%7B49C555AC-20C8-4B43-8483-A2D4C1808E4E%7D/SG%20Reform%20Fact%20Sheet-fina-logol.pdf . 
 14. ^ Former Secretaries-General - United Nations .
 15. ^ " Statute of the International Court of Justice ". International Court of Justice . http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0 . Retrieved 2007-08-31 . 2007/08/31 alındı. 
 16. ^ " The Court ". International Court of Justice . http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&PHPSESSID=26e84ff7b1a8f1f3edf82cf94f3a7d68 . Retrieved 2007-05-17 . 
 17. ^ " Agreement Between the International Criminal Court and the United Nations". International Criminal Court. 2004-10-04 . http://www.icc-cpi.int/pressrelease_details&id=47&l=en.html . 
 18. ^ Kosovo and Taiwan are only partially recognized, and are not recognized by the UN.
 19. ^ " United Nations Member States ". United Nations . http://www.un.org/members/ . Retrieved 2007-05-05 . 2007/05/05 alındı. 
 20. ^ " About the G77 ". Group of 77 . http://www.g77.org/doc/ . Retrieved 2007-09-30 . 
 21. ^ RAND Corporation. " The UN's Role in Nation Building: From the Congo to Iraq " (PDF) . http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG304.sum.pdf . Retrieved 2008-12-30 . 2008/12/30 alındı. 
 22. ^ Human Security Centre. " The Human Security Report 2005 " . http://www.humansecurityreport.info/ . Retrieved 2007-02-08 . 
 23. ^ " Book Review: A People Betrayed, the Role of the West in Rwanda's Genocide ". Human Rights Watch . http://www.hrw.org/community/bookreviews/melvern.htm . 
 24. ^ Colum Lynch (2004-12-16). " UN Sexual Abuse Alleged in Congo ". Washington Post . http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A3145-2004Dec15.html . 
 25. ^ " UN troops face child abuse claims ". BBC News. BBC News. 2006-11-30 . http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6195830.stm . 
 26. ^ " 108 Sri Lankan peacekeepers in Haiti to be repatriated after claims they paid prostitutes ". International Herald Tribune . 2007-11-02 . http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/02/news/UN-GEN-UN-Haiti-Sexual-Exploitation.php . 
 27. ^ " Aid workers in Liberia accused of sex abuse ". International Herald Tribune. 2006-05-08 . http://www.iht.com/articles/2006/05/08/news/abuse.php . 
 28. ^ " UN staff accused of raping children in Sudan ". Telegraph. 2007-01-04 . http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/01/03/wsudan03.xml . 
 29. ^ " UN staff accused of raping children in Sudan ". BBC. BBC. 2007-05-28 . http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7420798.stm . 
 30. ^ Gold, 216–217
 31. ^ Gold, 38
 32. ^ United Nations Charter, Article 26 .
 33. ^ " Resolutions Adopted by the General Assembly During its First Session ". United Nations . http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm . Retrieved 2008-03-24 . 
 34. ^ United Nations General Assembly Resolution 251 session 60 on 15 March 2006 (retrieved 2007-09-19)
 35. ^ " The Shame of the United Nations ". New York Times. New York Times. 2006-02-26 . http://www.nytimes.com/2006/02/26/opinion/26sun2.html?_r=1&n=Top%2fOpinion%2fEditorials%20and%20Op%2dEd%2fEditorials&oref=slogin . Retrieved 2006-08-15 . 
 36. ^ " UN Human Rights Council Elections ". United Nations . http://www.un.org/ga/61/elect/hrc/ . Retrieved 2007-05-04 . 
 37. ^ " Successful UN Human Rights Council Elections Demonstrate UN Members are Taking Reform Effort Seriously. ". Open Society Policy Center. 2006-05-09 . http://www.opensocietypolicycenter.org/news/article.php?docId=110 . 
 38. ^ a b UN General Assembly - 61st session - United Nations adopts Declaration on Rights of Indigenous Peoples .
 39. ^ " About Us - United Nations ". The World Bank. Dünya Bankası. 2003-06-30 . http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20040610~menuPK:41691~pagePK:43912~piPK:44037,00.html . Retrieved 2007-08-02 . 
 40. ^ " The UN Millennium Development Goals ". United Nations . http://www.un.org/millenniumgoals/ . Retrieved 2007-05-04 . 
 41. ^ The Secretary-General (30 March 2006). " Mandating and Delivering - Executive Summary ". United Nations . http://www.un.org/mandatereview/executive.html . 
 42. ^ " Trust and Non-Self-Governing Territories, 1945-1999 ". Un.org . http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust2.htm . Retrieved 2008-10-09 . 2008/10/09 alındı. 
 43. ^ the United Nations Special Committee on Decolonization - Official Website .
 44. ^ " Assessment of Member States' contributions to the United Nations regular budget for the year 2009 " (PDF). UN Secretariat . 2008-12-24 . http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/755 . Retrieved 2009-07-07 . 2009/07/07 alındı. 
 45. ^ a b c " Fifth Committee Approves Assessment Scale for Regular, Peacekeeping Budgets, Texts on Common System, Pension Fund, as it Concludes Session (Press Release) ". United Nations. 2006-12-22 . http://www.un.org/News/Press/docs/2006/gaab3787.doc.htm . 
 46. ^ " United Nations Peacekeeping Operations ". United Nations. 2007-12-31 . http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm . Retrieved 2008-03-24 . 
 47. ^ Financing of UN Peacekeeping Operations
 48. ^ " BBC News, 'Dire shortage' at UN food agency ". BBC . http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/8179250.stm . Retrieved 2009-09-05 . 2009/09/05 alındı. 
 49. ^ http://diplomaticlaw.com/blog/2009/03/23/jerusalem-court-no-immunity-for-un-employee-for-private-acts/
 50. ^ The Future of the United Nations: Understanding the Past to Chart a Way Forward / Joshua Muravchik (2005) ISBN 978-0-8447-7183-0 .
 51. ^ Reddy, Shravanti (2002-10-29). " Watchdog Organization Struggles to Decrease UN Bureaucracy ". Global Policy Forum . http://www.globalpolicy.org/ngos/ngo-un/rest-un/2002/1029watchdog.htm . Retrieved 2006-09-21 . 2006/09/21 alındı. 
 52. ^ " The 2005 World Summit: An Overview " (PDF). United Nations . http://www.un.org/ga/documents/overview2005summit.pdf . 
 53. ^ " 2005 World Summit Outcome " (PDF). United Nations . http://www.un.org/summit2005/presskit/fact_sheet.pdf . 
 54. ^ Irene Martinetti (1 December 2006). " Reforming Oversight and Governance of the UN Encounters Hurdles " . http://www.centerforunreform.org/node/226 . 
 55. ^ " Oversight and Governance ". Center for UN Reform Education . http://www.centerforunreform.org/node/31 . 
 56. ^ " Ethics Office ". Center for UN Reform Education . http://www.centerforunreform.org/node/32 . 
 57. ^ " Mandate Review ". Center for UN Reform Education . http://www.centerforunreform.org/node/30 .

Further reading Daha fazla okuma

  * United Nations Intellectual History Project Book Series . Indiana University Press.
  * "Think Again: The United Nations" , Madeleine K. Albright , Foreign Policy , September/October, 2004.
  * Hans Köchler , Quo Vadis, United Nations? , in: Law Review, Polytechnic University of the Philippines , College of Law, May 2005 Online version .
  * An Insider's Guide to the UN , Linda Fasulo, Yale University Press (1 November 2003), hardcover, 272 pages, ISBN 0-300-10155-4 .
  * United Nations: The First Fifty Years , Stanley Mesler, Atlantic Monthly Press (1 March 1997), hardcover, 416 pages, ISBN 0-87113-656-2 .
  * United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations edited by Adam Roberts and Benedict Kingsbury, Oxford University Press ; 2nd edition (1 January 1994), hardcover, 589 pages, ISBN 0-19-827926-4 .
  * A Guide to Delegate Preparation: A Model United Nations Handbook , edited by Scott A. Leslie, The United Nations Association of the United States of America, 2004 edition (October 2004), softcover, 296 pages, ISBN 1-880632-71-3 .
  * "US At War – International." Time Magazine XLV.19 7 May 1945: 25–28.
  * The Oxford Handbook on the United Nations , edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws , Oxford University Press, July 2007, hardcover, 896 pages, ISBN 978-0-19-927951-7 , ISBN 0-19-927951-9 .
  * Gold, Dore . Tower of Babble: How the United Nations Has Fueled Global Chaos . New York: Three Rivers Press, 2004.


External links Dış bağlantılar[]

Find more about United Nations on Wikipedia's sister projects : Arama Vikisözlük Definitions from Wiktionary Vikisözlük sitesinden Tanımlar Arama Vikikitap Textbooks from Wikibooks Ders Kitapları Vikikitap den Arama Vikisöz Quotations from Wikiquote Vikisöz den Özlü Sözler Arama VikiKaynak Source texts from Wikisource VikiKaynak kimden Kaynak metinler Arama Commons'da Images and media from Commons Görüntüleri ve medya Commons'da Arama wikinews News stories from Wikinews Wikinews gelen News stories Arama Wikiversity Learning resources from Wikiversity Vikipedi, özgür ansiklopedi Öğrenme kaynakları


Official websites Resmi site[]

  * United Nations official homepage
  * United Nations Systems of Organizations
  * About the United Nations
  * Global Issues on the UN Agenda
  * High-level Panel on United Nations Systemwide Coherence
  * Journal of the United Nations: Programme of meetings and agenda .
  * The United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
  * UN Chronicle Magazine
  * UN Organisation Chart
  * UN Works
  * United Nations Charter – Charter text
  * United Nations Directory
  * United Nations Security Council Resolutions
  * United Nations Volunteers
  * United Nations Webcasts
  * Universal Declaration of Human Rights Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi
  * World Map of UN websites and locations

Other Diğer[]

  * Documents and Resources on UN, War, War Crimes and Genocide
  * Eye on the UN – A Project of the Hudson Institute New York and the Touro Law Center Institute for Human Rights
  * History of the United Nations – UK Government site
  * Inner City Press – UN related news.
  * Outcomes of the 2005 World Summit PDF (82.9 KB)
  * Permanent Missions To The United Nations
  * Searchable archive of UN discussions and votes
  * List of UN datasets on CKAN, a registry of open data
  * Task Force on United Nations – US Institute of Peace
  * UN watch – non-governmental organization based in Geneva whose mandate is to monitor the performance of the United Nations by the yardstick of its own Charter.
  * United Nations Association of the UK: independent policy authority on the UN
  * United Nations: Change at the Helm - Change for the Whole Ship? – Independent news reports by the news agency Inter Press Service
  * United Nations eLearning Unit created by ISRG – University of Innsbruck
  * United Nations Research Guide from the Mississippi State University Libraries
  * Website of the Global Policy Forum , an independent think-tank on the UN
  * http://unfccc.meta-fusion.com/kongresse/CBD2008_2/templ/ply_cbd.php?id_kongresssession=1147&player_mode=isdn_real
  * (English) (French) EQUITAS , the Authority on Judicial Morality providing legal resources helpful in aid for the better advancement of the Rule of Law.


United Nations (UN)[]

UN System BM Sistemi[]

Member states · Observers · General Assembly · Security Council · Economic and Social Council · Secretariat ( Secretary-General ) · Trusteeship Council · International Court of Justice

Major offices[]

New York (Headquarters) · Geneva (Office) · Nairobi (Office) · Vienna (Office)

Programmes and agencies[]

FAO · ICAO · ILO · IMO · IPCC · IAEA · UNIDO · ITU · UNAIDS · SCSL · UNCTAD · UNCITRAL · UNDCP · UNDP · UNEP · UNESCO · UNODC · UNFIP · UNIFEM · UNFPA · OHCHR · UNHCR · UNHRC · UN-HABITAT · UNICEF · UNITAR · UNOSAT · UNRWA · UNWTO · UPU · WFP · WHO · WMO

Resolutions Çözünürlükleri[]

General Assembly ( UDHR ) · Security Council

Related topics Ilgili konular[]

Bretton Woods system · Charter · Enlargement · Flag · Global Compact · History · ICC · League of Nations · OPCW · Peacekeeping missions · Treaty Series · UN Day


World government[]

History Tarih[]

Holy Roman Empire · League of Nations · Permanent Court of International Justice · Nuremberg Trials · Permanent Court of Arbitration · Greater East Asia Co-Prosperity Sphere

Concept Konsept[]

( proposal ) United Nations Parliamentary Assembly · Central Asian Union · Commonwealth Union · Pacific Union · North American Union · East African Federation · Arab Union · Federal Europe · East Asian Community · United States of Africa · List of political ideologies

Theory Teori[]

( practice ) Alter-globalization · Commonwealth · Confederation · Cosmopolitanism · Federalism · Globalization · Intergovernmentalism · Mundialization · Supranationalism · Pax · New World Order

Global body[]

United Nations · Interpol · International Monetary Fund · World Bank Group · World Trade Organization · Commonwealth of Nations

Regional body[]

European Union · Latin Union · Council of Europe · Caribbean Community · Arab League · African Union · Union of South American Nations · Shanghai Cooperation Organisation · Association of Southeast Asian Nations · Association of Caribbean States · Central American Integration System · Commonwealth of Independent States · Organization of American States · South Asian Association for Regional Cooperation · Pacific Islands Forum · North Atlantic Treaty Organization · Mercosur

International Uluslararası parliament[]

United Nations General Assembly · European Parliament · Arab Parliament · Pan-African Parliament · Latin American Parliament · South American Parliament · Mercosur Parliament · Inter-Parliamentary Union International Uluslararası

court mahkeme[]

International Criminal Court · International Court of Justice · International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia · International Criminal Tribunal for Rwanda · African Court of Justice · Caribbean Court of Justice · Inter-American Court of Human Rights · European Court of Justice · European Court of Human Rights

Law and treaty[]

International law ( Public · Private · Supranational ) · United Nations Charter · Universal Declaration of Human Rights · Geneva Conventions · Rome Statute of the ICC · Kyoto Protocol · European Union treaties · European Union law · Treaty of Chaguaramas

Movements Hareketleri[]

Federal Union · World Federalist Movement · Global citizens movement Category · Portal Kategori · Portal [hide]


Laureates of the Nobel Peace Prize[]

Kofi Annan / United Nations (2001) · Jimmy Carter (2002) · Shirin Ebadi (2003) · Wangari Maathai (2004) · International Atomic Energy Agency / Mohamed ElBaradei (2005) · Grameen Bank / Muhammad Yunus (2006) · Al Gore / Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) · Martti Ahtisaari (2008) · Barack Obama ( 2009 ) Complete roster: 1901–1925 · 1926–1950 · 1951–1975 · 1976–2000 · 2001–present


Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations " Categories : United Nations | 1945 establishments | International organizations | Nobel Peace Prize laureates | Nobel laureates that are organizations | Political systems | Supraorganizations | World government | Organizations


BM/Mestan Yayman kararı[]

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı[]


Ana organlar[]

 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (→ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı)
 • Güvenlik Konseyi (→ Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri listesi)
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyi
 • Birleşmiş Milletler Sekreterliği (→ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri)
 • Uluslararası Adalet Divanı
 • Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi

Programlar ve örgütler[]

 • FAO
 • ICAO
 • ILO
 • IMO
 • ITC
 • IPCC
 • IAEA
 • UNIDO
 • ITU
 • UNAIDS
 • SCSL
 • UNCTAD
 • UNCITRAL
 • UNCDF
 • UNDAF
 • UNDG
 • UNDP
 • UNEP
  • OzonAction
  • UNEP/GRID-Arendal)
 • UNESCO
 • UNFIP
 • UNIFEM
 • UNFPA
 • OHCHR
 • UNHCR
 • UNHRC
 • UN-HABITAT
 • UNICEF
 • UNICRI
 • UNIDIR
 • UNITAR
 • UN-Oceans
 • UNODC
 • UNOPS
 • UNOSAT
 • UNRISD
 • UNRWA
 • UNU
 • UNV
 • UN Women
 • UNWTO
 • UPU
 • WFP
 • WHO
 • WMO

Ofisler[]

 • Birleşmiş Milletler Genel Merkezi (Genel Merkez)
 • Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi
 • Birleşmiş Milletler Nairobi Ofisi
 • Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi

Tarih[]

 • Birleşmiş Milletler tarihi
 • Milletler Cemiyeti
 • Barış gücü misyonları
  • Birleşmiş Milletler Barış Gücü Tarihi
  • Birleşmiş Milletler barış gücü misyonları konolojisi
 • Birleşmiş Milletler'in genişlemesi

İlgili konular[]

 • Birleşmiş Milletlere üye devletler listesi
 • Bretton Woods Anlaşması
 • Birleşmiş Milletler Şartı
 • CTBTO
 • Delivering as One
 • Birleşmiş Milletler bayrağı
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • Birleşmiş Milletler seyahat belgesi
 • Birleşmiş Milletler resmi dilleri
 • Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
 • Barış
 • Birleşmiş Milletler Antlaşması Serisi
 • Birleşmiş Milletler Günü
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Binyıl Kalkınma Hedefleri
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veto gücü
 • Birleşmiş Milletler Reformu

Sözleşmeler[]


Kategori:Birleşmiş MilletlerPortal:Birleşmiş Milletler

Advertisement