FANDOMWikipedia-logo-tr
'den Birlik Vakfı ile ilgili bir şeyler var.
İmagebirlik vakfı kurucular kurulu
İmagekurucu üyeler birlik vakfı
İbirlikvakfı kurucuları
İmagekurucular kurulu birlikvakfının
Osmankadrikeskin birlik vakfı vefat edenlerimage

Osman Kadri keskin

İmagebirlik vekfı ve fetullah gülen

Birlik vakfı ve Fethullah gülen

Bakınız

Şablon:Bir - d


Bir
Birlik - İttihad - İttihat
Vahdet - Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Birlikler Birlik Bağı Birlik bağı Birlik Destanı Birlik Tüzüğü Birlik Vakfı KHGB
Tevhid - Tevhid (din)

Tevhid-i Ef’al - Tevhid-i Sıfat
Tevhid-i Zât -
Tevhid Bahri -
Tevhid Yâhud Feryâd/1 - Tevhid Yâhud Feryâd/2 - Tevhid Yâhud Feryâd/3 - Tevhid Yâhud Feryâd/4

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

px

Milli Türk Talebe Birliği sonrası kurulan milliyetçi ve daha çok muahafazakar çizgide olan ve vakıf statüsünde olan bir STK . Şimdilerde de Trabzon Rize kökenlilerin yönetiminde olmakla birlikte Muş ve Diyarbakır ağırlığı artan bir vakıftır.

TarihçesiEdit

Eski MTTB öğrencilerinin Rize'li İsmail Kahraman önderliğinde ve hegomanyasında kurdukları vakıf. Fethullah Gülen'de destek vermiştir.

Kurucuları Edit

1 Mehmet Zeki AKINCI

2 Abdülkadir AKSU Diyarbakır'lı Bakan ANAP RP Akparti MV

3 Mehmet ALACACI

4 Dr. Azmi ATEŞ Sürmene'li RP Akparti MV

5 Hüseyin AVŞAROĞLU

6 Mustafa BAYRAKTAR Bursa'da şube başkanı - Of'lu - Harita mühendisi

7 Ahmet E. BEDÜK - Saffet Bedük kardeşi MEB

8 Nasuh BOZTEPE

9 M.Bahaeddin CEBECİ

10 Ali COŞKUN RP Akparti MV Bakan

11 Hüseyin COŞKUN

12 Bekir ÇALKAN

13 Ahmet R. ÇELEBİ

14 Cemil ÇİÇEK ANAP RP Akparti MV Bakan Meclis Başkanı

15 Prof. Dr. Ömer DİNÇER RP Akparti MV Bakan Başbakan Tayyip Erdoğan Müsteşarı

16 Abdullah DİLSİZ

17 Prof. Dr. İ. Mete DOĞRUER

18 R. Tayyip ERDOĞAN Başbakan - RP Akparti MV -

19 Zeki ERGEZEN ANAP bakan -RP Akparti MV

20 Hüseyin GÖZGÜ

21 Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ

22 Mustafa HELVACI

23 İsmail KAHRAMAN Hegomenya elinde.

24 Yaşar KARAYEL

25 Sadi KAYA

26 Fatih KURTULMUŞ

27 Sebahattin MÜCAHİTOĞLU

28 Hüseyin NAKIBOĞLU Antepli aslen Çaykaralı

29 Mehmet ÖZYOL

30 Nevzat SUDAŞ

31 Bilal ŞAHİN

32 Prof.Dr.Sami ŞENER

33 Mustafa ŞİMŞEK

34 Cafer TATLIBAL

35 Erdoğan TOZDUMAN

36 Prof.Dr.Erman TUNCER

37 M.Fatih UĞURLU MV

38 Raşit ÜRPER

39 M.Yasin YENİYURT

40 Bekir YILDIZ BB sincan

Merkezin tarihi geçmişiEdit

Şehirlerin her dönemde önemini koruyan merkezleri vardır. Bu özellikle İstanbul için geçerlidir. İşte bugün Çemberlitaş olarak bilinen Sedefçiler bölgesi de bunlardan biridir. Şehrin kurucularından İmparator Konstantin, yeniden imar hareketlerine başladığı zaman (MS. 330) Mese Caddesi (Divanyolu ) üzerinde "Forum Konstantini" olarak anılan ve büyük bir anıt ile süslenen bir meydan yaptırmıştı.

İşte bu alan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra, bir kültür merkezi olmaya başladı.

Ayasofya önünden Fatih'e kadar uzanan caddenin sağ ve sol taraflarında çeşitli külliyeler yükseldi.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nin bulunduğu medrese ise, bu imar hareketlerinin bir parçası olarak II. Beyazıd'ın (1481 - 1512) sadrazamlarından, Şahkulu Vakası nda Şehit düşerek harp meydanında ölen ilk sadrazam Atik Ali Paşa (Ö:1511) tarafından "Forum Konstantin " çevresinde yaptırıldı. Külliye Medreseden başka, Cami, İmaret, Tekke, Türbe, Sıbyan Mektebi ve Elçi Hanından oluşuyordu.

Kesin İnşa tarihi bilinmeyen ancak, karşısındaki Caminin yapımı 1496-1497 (Hadikatü-l Cevami adlı eserde belirtildiğine göre) olduğu için, buna yakın bir tarihte inşa edildiği tahmin edilen Medrese, 16 Oda ve 1 Mescit-Dershaneden meydana geliyor. Fakat Tramvay şebekesi için caddenin genişletilmesi çalışmaları sırasında, öndeki 4 hücre kesilmiş ve geridekilerin üzerine eklenmiştir. Medrese caddeden mimarisiyle bağdaşmayan kapı ve duvarlarla ayrılmıştır. Bu belediyecilik hareketinden aynı hat üzerinde bulunan Kemankeş Mustafa Paşa Medresesi ile Köprülü Medresesi de paylarını almış ve ön kısımlarını kaybetmişlerdir.

Osmanlı Medrese Mimarisine uygun olarak bir şadırvan avlusunu çeviren kubbeli revaklardan oluşan Medresenin hücreleri de ocaklı ve kubbelidir. Tam ortada ise büyük kubbesiyle Dershane-Mescit bulunmaktadır. Revak sütunları inşa esnasında rastlanan harap Bizans binalarından devşirilmiştir. Bu sebepten sütunların ölçüleri birbirini tutmaz.

Kılıç Ali Paşa , vakfiyesine göre külliye Filipe 'den Kavak 'a kadar çeşitli yerlerdeki köy, mezra ve dükkan gelirlerini ayırmıştır.

Ayrıca Medreseye 6 cilt Kur'an-ı Kerim, 11 cilt tefsir, 20 cilt hadis, 35 cilt füru, 9 cilt usul, 11 cilt merani, 7 cilt kelam, 3 cilt tasavvuf, 9 cilt felsefe, 7 cilt lügat ve 1 cilt mantık kitabı vakfetmiştir.

Yine Vakfiyeye göre müderrise günlük 40 akçe, talebelere ise 30 akçe veriliyordu.

Vakıf Binası olarak tarafımızdan restore edilerek hizmete açılan Atik Ali Paşa Medresesi'nin 500 yıllık ömrünün bir o kadar daha uzun olması ve hayra hizmete vesile olmasını diliyoruz...

Kurucular KuruluEdit

KURUCULAR KURULU

1 Mehmet Zeki AKINCI
2 Abdülkadir AKSU
3 Mehmet ALACACI
4 Dr. Azmi ATEŞ
5 Hüseyin AVŞAROĞLU
6 Mustafa BAYRAKTAR
7 Ahmet E. BEDÜK
8 Nasuh BOZTEPE
9 M.Bahaeddin CEBECİ
10 Ali COŞKUN
11 Hüseyin COŞKUN
12 Bekir ÇALKAN
13 Ahmet R. ÇELEBİ
14 Cemil ÇİÇEK
15 Prof. Dr. Ömer DİNÇER
16 Abdullah DİLSİZ
17 Prof. Dr. İ. Mete DOĞRUER
18 R. Tayyip ERDOĞAN
19 Zeki ERGEZEN
20 Hüseyin GÖZGÜ
21 Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ
22 Mustafa HELVACI
23 İsmail KAHRAMAN
24 Yaşar KARAYEL
25 Sadi KAYA
26 Fatih KURTULMUŞ
27 Sebahattin MÜCAHİTOĞLU
28 Hüseyin NAKIBOĞLU
29 Mehmet ÖZYOL
30 Nevzat SUDAŞ
31 Bilal ŞAHİN
32 Prof.Dr.Sami ŞENER
33 Mustafa ŞİMŞEK
34 Cafer TATLIBAL
35 Erdoğan TOZDUMAN
36 Prof.Dr.Erman TUNCER
37 M.Fatih UĞURLU
38 Raşit ÜRPER
39 M.Yasin YENİYURT
40 Bekir YILDIZ


Yönetim KuruluEdit

MÜTEVELLİ HEYETİ
ADI VE SOYADI GÖREVİ
Mehmet ALACACI BAŞKAN
Hüseyin AVŞAROĞLU BAŞKAN YARDIMCISI
Nevzat SUDAŞ GENEL SEKRETER
Ahmet Rüştü ÇELEBİ GENEL MUHASİP
Mehmet Zeki AKINCI ÜYE
Fatih KURTULMUŞ ÜYE
Bekir ÇALKAN ÜYE
Sadi KAYA ÜYE
Hüseyin NAKİBOĞLU ÜYE

|}

ŞubelerEdit

Adana şubesiEdit

BursaEdit

ŞUBELER

Şube

Adı ve Soyadı

Adres

Telefon

Faks

ANKARA

Selahattin Özdemiroğlu

Şehit Adem Yavuz Sok. No:14/9 Kızılay ANKARA

0312 425 02 26

0312 425 02 46

ANTALYA

Süreyya Köleoğlu

Kızılsaray Mah. 86. Sok. No:1/2 Selimbaba İş Hanı ANTALYA

0242 243 03 63

0242 321 38 24

BALIKESİR

Mustafa Akyan

Vakıf İş Hanı A-Blok K:1 No:108 BALIKESİR

0266 239 42 80

0266 239 42 81

BURSA

Mustafa Bayraktar

1. Murad Cad. No:13 BURSA

0224 236 61 71

0224 233 70 01

EDİRNE

Halil Şervanlı

Tahmis Meydanı Bakırcı Mehmet İş Hanı No:9 K:2 EDİRNE

0284 212 34 71

0284 225 18 81

ESKİŞEHİR

Murat Canözer

Odunpazarı Paşa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. Acıçeşme Sok. No:2 ESKİŞEHİR

0222 221 85 50

0222 221 88 45

ISPARTA

Ali Kılıç

Belediye İş Hanı No:226/227 K:4 ISPARTA

0246 227 62 79

0246 228 24 45

SAKARYA

Prof. Dr. Harun Taşkın

Sakarya Üni. Müh. Fak. Endüstri Mühendisliği SAKARYA

0264 295 56 59

0264 295 56 59

TEKİRDAĞ

Bilal Kırımlı

Hürriyet Mah. Arif Nihat Asya Sok. Tekbir Sitesi A Blok No:10-1 TEKİRDAĞ

0282 262 81 67

|}

Kulüp ve KomisyonlarEdit

KULÜP VE KOMİSYONLAR
KULÜP BAŞKAN
BURS KOMİSYONU NEVZAT SUDAŞ
DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU RESUL TOSUN
DOKTORLAR KULUBÜ DR.MEHMET SEVEN
ECZACILAR KULUBÜ KAMBER ÇAL
GENÇLİK KULUBÜ MUSTAFA HÜSNÜ KURTULMUŞ
GÜZEL SANATLAR KOMİSYONU ATİLLA ÖNENGÜT
HANIMLAR KOMİSYONU NEJLA GEMİCİ
HUKUKÇULAR KULUBÜ AV. ERCAN POYRAZ
KÜLTÜR KOMİSYONU FATİH KURTULMUŞ
MÜH. VE MİM. KULUBÜ ZAFER SARITAŞ
SERBEST MUH.VE MALİ MÜŞ.KULUBÜ ABDÜLAZİZ URAL
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ KULUBÜ DR.NİYAZİ ERUSLU
VETERİNERLER KULUBÜ DR.MUHSİN ÖZTÜRK

FaaliyetleriEdit

KonferanslarEdit

http://www.birlikvakfi.org.tr/sayfa.asp?KategoriNo=13

KONFERANSLAR

BİRLİK VAKFI 2011-2012 2. DÖNEM MART NİSAN MAYIS KONFERANS PROGRAMI

KONFERANSLARIMIZ HER CUMARTESİ SAAT 14:00 DE DİR

03 Mart 2012 Cumartesi

Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı

2023 e Doğru Türkiye10 Mart 2012 Cumartesi

M. Fatih Serenli

İslam Bilim Tarihi Araştırmalar Vakfı Genel Sekreteri

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihine Toplu Bakış17 Mart 2012 Cumartesi

Dr. Ahmed Hakkı

Stratejik Araştırma Merkezi (RASAM)Başkanı

ABD Sonrası Irak

Rafideyn (Dicle-Fırat Medeniyeti)24 Mart 2012 Cumartesi

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

Diyanet İşleri Eski Başkanı

21. Yüzyılda İslam Algısı31 Mart 2012 Cumartesi

Kemal Öztürk

=Anadolu Ajansı Genel Müdürü {C}=

Anadolu Ajansı’nın 100. Yıl Vizyonu

_____________________________________07 Nisan 2012 Cumartesi

Binali Yıldırım

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

2023 Türkiye’sine Doğru Ulaşım14 Nisan 2012 Cumartesi

İsmail Güneş

Senarist/Sinema Yönetmeni

Türk Sinema Film ve Televizyon Dizilerinin Moral Değerleri21 Nisan 2012 Cumartesi

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

Akademisyen/Yazar

Efendimizi Günümüzde Nasıl Anlamalıyız?28 Nisan 2012 Cumartesi

Rasim Özdenören

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı

Yenilenmek, durmadan yenilenmek

<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">_______________________________________________

</p>05 Mayıs 2012 Cumartesi

Sadullah Ergin

Adalet Bakanı

Hukukun Üstünlüğü Bağlamında

Dünden Bugüne Adalet Sistemimiz12 Mayıs 2012 Cumartesi

Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu

Yalova Üniversitesi Rektörü

Yeni Kurulan Üniversitelerden Türkiye’nin Beklentileri19 Mayıs 2012 Cumartesi

Mehmed Güney

Akıncılar Derneği Genel Başkanı

Müslüman Gençliğin Gelişim Süreci26 Mayıs 2012 Cumartesi

Şevki yılmaz

Rize Eski Belediye Başkanı ve Milletvekili

İnkılâbı kim ve Nasıl yapar

KurslarEdit

BurslarEdit

  • Dağıtım her ayın son pazar günü saat 12:00 dedir

İletişimEdit

BİRLİK VAKFI GENEL MERKEZİ

Adres: Yeniçeriler Cad. No: 13 Çemberlitaş Fatih, İstanbul

Tel: 0212 516 41 27 - 0212 516 41 28 Faks: 0212 516 41 29

E-Posta: info@birlikvakfi.org.tr

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Ekşi sözlük değerlendirmeleriEdit

eski bakan ismail Kahramanın hegemonyası altında bir vakıf.ayrıca bir çok akp li milletvekilinin burada takıldığı da aşikardır. (chewy, 08.03.2005 19:16)

çemberlitaş'ta afif atikali paşa camii karşısında yeralır. pazartesi günleri kendi çapında ufak bir program düzenlerler.

ben bir kere katıldım izlenimlerimi aktarayım;

saat 6 gibi yemek verilir önce ücretsiz. menü her hafta aynıymış; pilav-kuru fasülye ikilisi bir de tatlı. yarım saat sonra ise konferans salonuna geçiliyor. konferans salonu dediğim yer de 50-60 m2 bi yer. ufak yani. sandalyeleri diziyorlar.

6:30 gibi konferans başlıyor. 1 saat konuşmacı konuşuyor. yarım saat de soru-cevap şeklinde devam ediyor ve konuşmacıya plaket verilip bitiriliyor. benim katıldığım hafta konuşmacı olarak yenişafak gazetesinden ibrahim karagül vardı. konu ise 'ortadoğu ve biz'.

genelde konu dış siyaset oluyormuş. konuşmacılarsa genelde akademisyen veya gazeteci oluyormuş.

katılımcılara gelirsek gördüğüm kadarıyla genellikle okumuş dini kesimden. avukat, öğretmen, hoca, işadamı gibi insanlar hatta sosyolog bile var. tabii % 80 i yaşlı insanlardan oluşuyor. katılımcılar her hafta katıldıkları için geneli birbirini tanıyor. bu da ortamda samimi bir hava oluşmasını sağlıyor. gördüğüm kadarıyla keni halinde kimseye zararı olmayan bi vakıf. (mousesports, 28.04.2009 01:11)

her ayın son pazarı gerçekleştirdikleri burs törenlerinde önce yemek faslı olur. yemeğe gelmeyenler bursu en son alırlar, bir nevi ceza olarak. yemekten sonra kendi içlerinden kişiler veya görev almış olan öğrenciler seçilen, genelde dini, konular hakkında sunum yaparlar. sunum yapılan salonda kızlar salonun bir tarafına erkekler diğer tarafına oturur.( ilk ay kafama göre oturduğumdan erkeklerin olduğu bölüme geçmişim büyük hata yaparak(!) sağolsunlar hemen uyardılar.) yılın ilk bursunda herkese kuran okumayı bilip bilmedikleri sorulur, bilmeyenlerin isimleri alınıp istesinler veya istemesinler onlar için mecburi kuran kurs açılır. eğer kurslara katılmazlarsa, özellikle benim gibi bir sure bile bilmeyenler, ertesi sene burs alamazlar, kendimden biliyorum. burs almak için de ihtiyaç sahibi öğrenci olup olmamanız önemli değildir, referansınız olsun yeter. bu burs törenlerine katlanabilecek olanlara sabır diliyorum. (farnissorus gibi bisi, 25.03.2011 23:40 ~ 20.04.2011 16:01)

zamanında, yani öğrenciyken mttb'de görev almış kimselerin kurduğu vakıftır. akp'nin önemli isimleri; recep tayyip erdoğan dahil, resmi ya da gayri resmi üyeleridir. genelde iş adamı, hukukçu, akademisyen gibi kimselerden oluşur.


Wikipedia-logo-tr
'den Birlik Vakfı ile ilgili bir şeyler var.
İmagebirlik vakfı kurucular kurulu
İmagekurucu üyeler birlik vakfı
İbirlikvakfı kurucuları
İmagekurucular kurulu birlikvakfının
Osmankadrikeskin birlik vakfı vefat edenlerimage

Osman Kadri keskin

İmagebirlik vekfı ve fetullah gülen

Birlik vakfı ve Fethullah gülen

Bakınız

Şablon:Bir - d


Bir
Birlik - İttihad - İttihat
Vahdet - Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Birlikler Birlik Bağı Birlik bağı Birlik Destanı Birlik Tüzüğü Birlik Vakfı KHGB
Tevhid - Tevhid (din)

Tevhid-i Ef’al - Tevhid-i Sıfat
Tevhid-i Zât -
Tevhid Bahri -
Tevhid Yâhud Feryâd/1 - Tevhid Yâhud Feryâd/2 - Tevhid Yâhud Feryâd/3 - Tevhid Yâhud Feryâd/4

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

px

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.