Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Birlik Vakfı Bursa Şubesi ile ilgili bir şeyler var.

İmagebirlik vakfı kurucular kurulu.jpg
İmagekurucu üyeler birlik vakfı.jpg
İbirlikvakfı kurucuları.jpg
İmagekurucular kurulu birlikvakfının.jpg

Osman Kadri keskin

Birlik vakfı ve Fethullah gülen

Şablon:Bir - d


Bir
Birlik - İttihad - İttihat
Vahdet - Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Birlikler Birlik Bağı Birlik bağı Birlik Destanı Birlik Tüzüğü Birlik Vakfı KHGB
Tevhid - Tevhid (din)

Tevhid-i Ef’al - Tevhid-i Sıfat
Tevhid-i Zât -
Tevhid Bahri -
Tevhid Yâhud Feryâd/1 - Tevhid Yâhud Feryâd/2 - Tevhid Yâhud Feryâd/3 - Tevhid Yâhud Feryâd/4

Mustafa_Keleşoğlu_-_24_Kasım_2006

Mustafa Keleşoğlu - 24 Kasım 2006

px

Tarihçe[düzenle | kaynağı değiştir]

Tarihçe

Şehirlerin her dönemde önemini koruyan merkezleri vardır. Bu özellikle İstanbul için geçerlidir. İşte bugün Çemberlitaş olarak bilinen Sedefçiler bölgesi de bunlardan biridir. Şehrin kurucularından İmparator Konstantin,yeniden imar hareketlerine başladığı zaman (MS. 330) Mese Caddesi (Divanyolu) üzerinde "Forum Konstantini" olarak anılan ve büyük bir anıt ile süslenen bir meydan yaptırmıştı. İşte bu alan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra, bir kültür merkezi olmaya başladı. Ayasofya önünden Fatih'e kadar uzanan caddenin sağ ve sol taraflarında çeşitli külliyeler yükseldi.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nin bulunduğu medrese ise, bu imar hareketlerinin bir parçası olarak II. Beyazıd'ın (1481 - 1512) sadrazamlarından, Şahkulu Vakasında Şehit düşerek harp meydanında ölen ilk sadrazam Atik Ali Paşa (Ö:1511) tarafından "Forum Konstantin" çevresinde yaptırıldı. Külliye Medreseden başka, Cami, İmaret, Tekke, Türbe, Sıbyan Mektebi ve Elçi Hanından oluşuyordu.

Kesin İnşa tarihi bilinmeyen ancak, karşısındaki Caminin yapımı 1496-1497 (Hadikatü-l Cevami adlı eserde belirtildiğine göre) olduğu için, buna yakın bir tarihte inşa edildiği tahmin edilen Medrese, 16 Oda ve 1Mescit-Dershaneden meydana geliyor. Fakat Tramvay şebekesi için caddenin genişletilmesi çalışmaları sırasında, öndeki 4 hücre kesilmiş ve geridekilerin üzerine eklenmiştir. Medrese caddeden mimarisiyle bağdaşmayan kapı ve duvarlarla ayrılmıştır. Bu belediyecilik hareketinden aynı hat üzerinde bulunan KemankeşMustafa Paşa Medresesi ile Köprülü Medresesi de paylarını almış ve ön kısımlarını kaybetmişlerdir.

Osmanlı Medrese Mimarisine uygun olarak bir şadırvan avlusunu çeviren kubbeli revaklardan oluşan Medresenin hücreleri de ocaklı ve kubbelidir. Tam ortada ise büyük kubbesiyle Dershane-Mescit bulunmaktadır. Revak sütunları inşa esnasında rastlanan harap Bizans binalarından devşirilmiştir. Bu sebepten sütunların ölçüleri birbirini tutmaz.

Kılıç Ali Paşa, vakfiyesine göre külliye Filipe'den Kavak'a kadar çeşitli yerlerdeki köy, mezra ve dükkan gelirlerini ayırmıştır. Ayrıca Medreseye 6 cilt Kur'an-ı Kerim, 11 cilt tefsir, 20 cilt hadis, 35 cilt füru, 9 cilt usul, 11 cilt merani, 7 cilt kelam, 3 cilt tasavvuf, 9 cilt felsefe, 7 cilt lügat ve 1 cilt mantık kitabı vakfetmiştir. Yine Vakfiyeye göre müderrise günlük 40 akçe, talebelere ise 30 akçe veriliyordu.

Vakıf Binası olarak tarafımızdan restore edilerek hizmete açılan Atik Ali Paşa Medresesi'nin 500 yıllık ömrünün bir o kadar daha uzun olması ve hayra hizmete vesile olmasını diliyoruz...

Bursa şube tarihçesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Bursa Şubesi Tarihçesi

Birlik Vakfı Bursa Şubemiz 1993 yılında kurulmuştur.

Kuruluşundan günümüze kadar vakfın gayesine ve hedeflerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Halen Hüdavendigar Külliyesindeki şube merkezinde çalışmalarına devam etmektedir...

Başkan[düzenle | kaynağı değiştir]

Mustafa BAYRAKTAR - Başkan - Aslen Trabzon Of Çaykara'lı.

1958 Muş doğumlu.

İlk orta ve lise eğitimini Malazgirt’te tamamladı.

1975 de Milli Türk Talebi Birliği (MTTB ) Malazgirt Şubesi kurucu başkanı oldu.

1976 - 1977 de Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde son sınıfı okudu.

1978 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi'ne (Harita Mühendisliği) giriş yaptı.

Mustafa Bayraktar, İstanbul’da kaldığı süre içinde Milli Türk Talebi Birliği (MTTB) ve Akıncılar gibi kuruluşlarda çeşitli sosyal faaliyetlerde bulundu.

1984 yılında hayatın en önemli kesitlerinden biri olan evliliğe adımı attı.

1991’e kadar İstanbul’da ikamet etti. Aynı yıl içinde Bursa’ya yerleşerek ticarete atıldı. Uzun yıllar ticaretle meşgul oldu.

2009 da Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanlığına getirildi.

Mimar Mühendislik Grubu Bursa Şubesi (MMG ) Başkanlığını da yürüten Mustafa Bayraktar biri kız üç çocuk babası.

Amacı[düzenle | kaynağı değiştir]

Kuruluş Amacı

Geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilim ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bunun için sosyal ve kültürel, sportif, sağlık ve estetik yönden gelişmiş bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğrenim tesisleri, kurumları ve enstitüler, özel yurt ve kurslar açmak, spor ve eğitim merkezleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek ve bunlardan istifade etmek, yurtiçi ve yurt dışında yüksek öğrenim üssü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmektir.


Misyon[düzenle | kaynağı değiştir]

Global dünyada iletişim araçlarından faydalanarak, yardımsever kişi ve kuruluşların öncülüğünde ilmi, akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyetler düzenleyerek; bu alanda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.

Vizyon[düzenle | kaynağı değiştir]

Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin yaygınlaşmasını, gençliğin bu esaslar çerçevesinde yetiştirilip şahsiyet kazanmasını sağlamak.

Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak, bunula ilgili platformlar oluşturmak ve genç nesli bu platformlara adapte etmek.

Kalite politikası[düzenle | kaynağı değiştir]

Mükemmele yakın sonuçların elde edilmesi için tüm süreçleri vakıf üyelerinin katılımı ile sürekli iyileştirmek.

Faaliyetler[düzenle | kaynağı değiştir]

Hadis Sohbetleri

Her Cumartesi sabah saat 07:30 da vakıf merkezimizde hadis sohbetlerimiz gerçekleştirilmektedir. Sonrasında sıcak bir sabah çorbasının içildiği ve dostça sohbetlerin yapıldığı bu programımıza katılımlarınızı bekliyoruz.Burs Hizmetlerimiz

Birlik Vakfı Bursa Şubesi başta Uludağ Üniversitesi olmak üzere değişik üniversitelerde okuyan ve bölümlerinde başarılı olan öğrencilere burs vermektedir. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 300 öğrencimize burs bağlanmıştır.


Yurt Hizmetlerimiz

Vakfımıza gelen yoğun talepler neticesinde üniversite gençliğimizin sağlıklı bir ortamda barınması amacı ile Birlik Vakfı Bursa Şubesi Erkek Öğrenci Yurdu Özlüce-Nilüfer ilçesinde hizmete açılmıştır. Bu hizmetteki yegane gayemiz; gençlerimizin zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel bir şekilde yetişmesidir.

Aşevi

Vakfımız 1. Murat Hüdavendigar'ın başlattığı hayır hizmetlerinden olan Aşevi geleneğini titizlikle devam ettiriyor. Haftanın her günü ihtiyaç sahibi 300 ailenin sıcak yemek ihtiyaçlarını düzenli olarak vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Eğitim Kursları

Vakfımıza gelen talepler doğrultusunda belli dönemlerde çeşitli kurslar açılmaktadır. Ebru kursu ile başlayan bu faaliyetimiz şu an Arapça, İngilizce, Mimari Çizim kursları ile devam etmektedir.

Komisyonlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Eğitim komisyonu

Hanımlar komisyonu

Gençlik komisyonu

Akademi komisyonu

Vakıf duası[düzenle | kaynağı değiştir]

Vakıf Duamız

Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin..."

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden... Hicri 950 - Miladi 1543

İletişim[düzenle | kaynağı değiştir]

Birlik Vakfı Bursa Şubesi

Hüdavendigar Mah. 1. Murat Cad.

No: 13 Çekirge-Bursa-Türkiye

Tel : 0090 224 2366171

Fax :0090 224 2366171

Email :bilgi@bursabirlikvakfi.org

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.