Şair Huzurunda Münekkid Safahat Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Gül,Bülbül


1'li iki beyitin tablo sunumu[düzenle | kaynağı değiştir]

Şiir Metni
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.

İnsanlara en derin meâli,

Bir vahy-i bülend kudretiyle,

Telkîn ediyor lisân-ı hâli!

Ondan da alınmıyorsa ibret,

Yok bir daha almak ihtimâli!

Binlerce vücûd-i nâzenînin

Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,

Binlerce ser-i semâ-güzînin

Bir kabza türâb olur zevâli.

Her seng-i mezâr bin hayâtın

Fânilere karşı infiâli.

Görsün de bu inkılâbı insan,

Dehrin nedir anlasın kemâli!

Zâir bu hakâikın önünde

Hâlâ mı bırakmadın hayâli?

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.