FANDOM


Şair Huzurunda Münekkid Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Gül,Bülbül

Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Tazılmış İdi/2

2'li iki beyitin tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.
Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:
İnsanlara en derin meâli,
İnsanlara hal diliyle,
Bir vahy-i bülend kudretiyle,
Yüce vahiylere has bir kudretle
Telkîn ediyor lisân-ı hâli!
Aşılamakta en derin manayı!
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Yok bir daha almak ihtimâli!
Yok bir daha almak ihtimali!
Binlerce nazlı bedenin
Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,
Endamının bir servidir hayali,
Binlerce göğe yükselen başın,
Bir kabza türâb olur zevâli.
Bir avuç toprak olur sonu.
Her seng-i mezâr bin hayâtın
Her mezar taşı bin hayatın
Fânilere karşı infiâli.
Ölümlülere karşı kırgınlığı.
Görsün de bu inkılâbı insan,
Görsün de bu dönüşümü insan,
Dehrin nedir anlasın kemâli!
Dünyanın nedir anlasın sonu!
Zâir bu hakâikın önünde
Ziyaretçi, bu hakikatlerin önünde
Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
Hâlâ mı bırakmadın hayali?


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.