FANDOM


Şair Huzurunda Münekkid Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Gül,Bülbül


3'lü iki beyitin tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.
Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:
İngilizce Tercüme
İnsanlara en derin meâli,
İnsanlara hal diliyle,
İngilizce Tercüme
Bir vahy-i bülend kudretiyle,
Yüce vahiylere has bir kudretle
İngilizce Tercüme
Telkîn ediyor lisân-ı hâli!
Aşılamakta en derin manayı!
İngilizce Tercüme
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Ondan da alınmıyorsa ibret,
İngilizce Tercüme
Yok bir daha almak ihtimâli!
Yok bir daha almak ihtimali!
İngilizce Tercüme
Binlerce nazlı bedenin
İngilizce Tercüme
Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,
Endamının bir servidir hayali,
İngilizce Tercüme
Binlerce göğe yükselen başın,
İngilizce Tercüme
Bir kabza türâb olur zevâli.
Bir avuç toprak olur sonu.
İngilizce Tercüme
Her seng-i mezâr bin hayâtın
Her mezar taşı bin hayatın
İngilizce Tercüme
Fânilere karşı infiâli.
Ölümlülere karşı kırgınlığı.
İngilizce Tercüme
Görsün de bu inkılâbı insan,
Görsün de bu dönüşümü insan,
İngilizce Tercüme
Dehrin nedir anlasın kemâli!
Dünyanın nedir anlasın sonu!
İngilizce Tercüme
Zâir bu hakâikın önünde
Ziyaretçi, bu hakikatlerin önünde
İngilizce Tercüme
Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
Hâlâ mı bırakmadın hayali?
İngilizce Tercüme


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.