FANDOM


BU DA BİR MEZAR TAŞINA YAZILMIŞ İDİ
BİR QƏBİR DAŞINA YAZILMIŞ İDİ
Şu fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânînin

Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm.

Bu keçici həyat ilə əbədi həyatın

Buluştuğu məkandır məzar deyilən sonuncu istirahət yeri

Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,

Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.

Həyat ölməklə bitmiş olsa bir şey aydın olmazdı

Bəli, bir ikinci ömür var: Madam ki, yaradılış boşuna deyil

Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl

Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.

Sən ey qafil insanoğu, dünyada bir gələcək sağlamalıyım deyib

Çəkərsən könüllü olaraq bir yığın ağrını

Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan,

Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.

Əgər üç günlük gələcək üçün kənara düşünmezsen

Boşa gedər, qorxuram, dünyada keçirdiyin günlər

Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan

Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.

Gerçək xoşbəxtliyə çatan ancaq o adamdır ki dünyadan

Gedərkən miras olaraq böyük bir ad buraxar

İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar,

Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?

Allahım doğru bir hərəkət tərzi necə tapsın insanlar,

Qorxular qaranlıq perdesiyle örtülmüşken həqiqətlər?


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.