FANDOM


Şair Huzurunda Münekkid Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Gül,Bülbül


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
O Lord, how speaker is that
Osmanlıca
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.
Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
İnsanlara en derin meâli,
İnsanlara en derin anlamı,
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Bir vahy-i bülend kudretiyle,
Yüce vahiylere has bir kudretle
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Telkîn ediyor lisân-ı hâli!
Aşılamakta en derin manayı!
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Ondan da alınmıyorsa ibret,
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Yok bir daha almak ihtimâli!
Yok bir daha almak ihtimali!
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Binlerce nazlı bedenin
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,
Endamının bir servidir hayali,
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Binlerce göğe yükselen başın,
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Bir avuç toprak olur sonu.
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Her seng-i mezâr bin hayâtın
Her mezar taşı bin hayatın
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Ölümlülere karşı kırgınlığı.
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Görsün de bu inkılâbı insan,
Görsün de bu dönüşümü insan,
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Dehrin nedir anlasın kemâli!
Dünyanın nedir anlasın sonu!
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Zâir bu hakâikın önünde
Ziyaretçi, bu hakikatlerin önünde
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
Hâlâ mı bırakmadın hayali?
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.

İnsanlara en derin meâli,

Bir vahy-i bülend kudretiyle,

Telkîn ediyor lisân-ı hâli!

Ondan da alınmıyorsa ibret,

Yok bir daha almak ihtimâli!

Binlerce vücûd-i nâzenînin

Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,

Binlerce ser-i semâ-güzînin

Bir kabza türâb olur zevâli.

Her seng-i mezâr bin hayâtın

Fânilere karşı infiâli.

Görsün de bu inkılâbı insan,

Dehrin nedir anlasın kemâli!

Zâir bu hakâikın önünde

Hâlâ mı bırakmadın hayâli?

Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:

İnsanlara en derin anlamı,

Yüce vahiylere has bir kudretle

Aşılamakta en derin manayı!

Ondan da alınmıyorsa ibret,

Yok bir daha almak ihtimali!

Binlerce nazlı bedenin

Endamının bir servidir hayali,

Binlerce göğe yükselen başın,

Bir avuç toprak olur sonu.

Her mezar taşı bin hayatın

Ölümlülere karşı kırgınlığı.

Görsün de bu dönüşümü insan,

Dünyanın nedir anlasın sonu!

Ziyaretçi, bu hakikatlerin önünde

Hâlâ mı bırakmadın hayali?

İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة


Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi

Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi
Buda bir mezar taşı için yazılmış idi

Mehmet Akif Ersoy'un buda bir mezar taşı için yazılmış idi şiiri

Buda bir mezar taşı için yazılmış idi 2

Mehmet Akif Ersoy'un buda bir mezar taşı için yazılmış idi şiiri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.