Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.313
pages
Şair Huzurunda Münekkid Safahat Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Gül,Bülbül
Disambig.svg Bakınız: Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi, Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/1 , Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/2 , Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/3 , Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/4 , Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/İngilizce , Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/Osmanlıca , Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi/Farsça , Bu Da Bir Mezar Yaşı İçin Yazılmış İdi/Arapça


2'li tablo sunumu[]

Şiir Metni
Eyup Sabri Kartal Güncel Türkçesi
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.
Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:
İnsanlara en derin meâli,
İnsanlara en derin meali ,
Bir vahy-i bülend kudretiyle,
Bir yüce vahiy kudretiyle
Telkîn ediyor lisân-ı hâli!
Telkin ediyor hal dilini!
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Yok bir daha almak ihtimâli!
Yok bir daha almak ihtimali!
Binlerce vücûd-i nâzenînin
Binlerce nazlı bedenin
Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,
Endamının bir servidir hayali,
Binlerce ser-i semâ-güzînin
Binlerce baş ki semaya yükselir göğe,
Bir kabz-ı türâb olur zevâli.
Bir avuç toprak olur kaybolması.
Her seng-i mezâr bin hayâtın
Her mezar taşı bin hayatın
Ölümlülere karşı savaşı.
Görsün de bu inkılâbı insan,
Görsün de bu dönüşümü insan,
Dehrin nedir anlasın kemâli!
Zamanın nedir anlasın zirvesi!
Zâir bu hakâikın önünde
Ziyaret eden , bu hakikatlerin önünde
Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
Hâlâ mı bırakmadın hayali?

2'li tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.
Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:
İnsanlara en derin meâli,
İnsanlara hal diliyle,
Bir vahy-i bülend kudretiyle,
Yüce vahiylere has bir kudretle
Telkîn ediyor lisân-ı hâli!
Aşılamakta en derin manayı!
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Yok bir daha almak ihtimâli!
Yok bir daha almak ihtimali!
Binlerce vücûd-i nâzenînin
Binlerce nazlı bedenin
Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,
Endamının bir servidir hayali,
Binlerce ser-i semâ-güzînin
Binlerce göğe yükselen başın,
Bir kabza türâb olur zevâli.
Bir avuç toprak olur sonu.
Her seng-i mezâr bin hayâtın
Her mezar taşı bin hayatın
Ölümlülere karşı kırgınlığı.
Görsün de bu inkılâbı insan,
Görsün de bu dönüşümü insan,
Dehrin nedir anlasın kemâli!
Dünyanın nedir anlasın sonu!
Zâir bu hakâikın önünde
Ziyaretçi, bu hakikatlerin önünde
Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
Hâlâ mı bırakmadın hayali?Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi