FANDOM


Şair Huzurunda Münekkid Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Gül,Bülbül


3'lü iki beyitin tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Yâ Rab ne hatîbdir ki makber.
Ya Rab, ne hatiptir ki mezar:
O Lord ,what an orator is the grave
İnsanlara en derin meâli,
İnsanlara hal diliyle,
To the people by the language of state
Bir vahy-i bülend kudretiyle,
Yüce vahiylere has bir kudretle
With a big power special for supreme revelations
Telkîn ediyor lisân-ı hâli!
Aşılamakta en derin manayı!
Infusing the most profound meaning!
Ondan da alınmıyorsa ibret,
Ondan da alınmıyorsa ibret,
If a lesson isn't received from,
Yok bir daha almak ihtimâli!
Yok bir daha almak ihtimali!
There is no other possibility to receive!
Binlerce nazlı bedenin
Thousands of delicate body's
Bir servi hayâl-i yâl ü bâli,
Endamının bir servidir hayali,
Cypress is the dream of their statue
Binlerce göğe yükselen başın,
Thousands of head, rising into the sky,
Bir kabza türâb olur zevâli.
Bir avuç toprak olur sonu.
will end in a handful of soil
Her seng-i mezâr bin hayâtın
Her mezar taşı bin hayatın
Each tombstone of a thousand lives
Fânilere karşı infiâli.
Ölümlülere karşı kırgınlığı.
is the resentment against mortals
Görsün de bu inkılâbı insan,
Görsün de bu dönüşümü insan,
Let the people see this transformation,
Dehrin nedir anlasın kemâli!
Dünyanın nedir anlasın sonu!
Let them understand what the end of the world is
Zâir bu hakâikın önünde
Ziyaretçi, bu hakikatlerin önünde
Guest,in front of these truths
Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
Hâlâ mı bırakmadın hayali?
Didn't you still give up dreaming?


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.