FANDOM


Bu menşur ne


Eğer gerçek âşık isen boynundaki menşur nedir

Hak yoluna sâdık isen yanlış sanı tezvir eder.


Sımak gerek gönlün bütün fâsittir cümle taatın

Geçmeyince ibâdetin Hak’tan sana ma’zur nedir.


Çünkü adın oldu filan hep dirliğin oldu yalan

Gelsin bize ma’ni bilen hakıykatte mestur nedir.


Terkeylegil ten tertibin gider senden beli adın

İçin imâret olmadan dışındaki ma’mur nedir.


Aydırsın kim gözüm görür da’viyi ma’niye irir

Gündüzün gün şu’le verir bu gece yanan nur nedir.


Günde yerin gidedurur komşu sefer ederdurur

Ecel bir bir yutadurur bu dünyaya mağrur nedir.


Mü’min isen gel gel beri cebbâr ola burc u bâru

Fahredelim erenleri ma’lum olan menkur nedir.


Bunda beli diyen kişi orda tamâm olur işi

Bizden nişan istiyene o Hallâc-ı Mansur nedir.


Yunus imdi söyle hakk-ı ellah sana oldu sâki

Gider gönüldeki şekk-i elindeki menkur nedir


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.