Bu yıl bu dağların karı erimez
Eser bad-ı saba yel bozuk bozuk
Türkmen kalkıp yaylasına yürümez
Yıkılmış aşiret il bozuk bozuk
Kızılırmak gibi çağladım aktım
EI vurdum göğsümün bendini yıktım
Gül yüzlü ceranın bağına çıktım
Girdim bahçesine gül bozuk bozuk
Elim tutmaz güllerini dermeğe
Dilim tutmaz hasta halin sormağa
Dört cevabın manasını vermeğe
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk
Pir Sultan'ım yaradıldım kul diye
Zalim Paşa elinden mi öl diye
Dostum beni ısmarlamış gel diye
Gideceğim amma yol bozuk bozuk
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.