Disambig.svg Bakınız: Pir Sultan Abdal
Bu yolun iler'si Hakk'tır
Mürüvvet kerem Erenler
Bu yoldan özge yol yoktur
Mürüvvet kerem Erenler
Yolda nefis öldürmezler
Mürid düşse kaldırmazlar
Mür'vet dese düşürmezler
Mürüvvet kerem Erenler
Kur'an oldu delilimiz
Sırr-ı hakikat yolumuz
İmam Ca'ferdir ulumuz
Mürüvvet kerem Erenler
Pir Sultan' ım hâle geldik
Hâl içinde yola geldik
Mansur gibi dara geldik
Mürüvvet kerem Erenler
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.