Bu Dünyaya


Bu dünyâyâ gönül veren sonucu pişman olısar

Dünyâ benim dedikleri hep ona düşman olısar.


Ey dostunu düşman tutan gaybet yalan söz söyleme

Bunda gammazlık eyleyen onda yeri dar olısar.


Çünkü olısar yeri dar kazançlı kazancı kadar

Mü’minlere geldi haber âşıklar didar göriser.


Maksudumuz didar idi şeyhimiz gerçek er idi

Evvel dahı ol var idi âğır dahı var olısar.


Evvel âhır oldur ebed hem dinlerde ‘’küfven ahad’’

Evliyâ geçti dünyadan bir saat kime kalısar.


Alın evliyâ elini doğru varın Hak yolunu

Ma’ni budur belli beyân bildim diyen bilmeyiser.


Yunus imdi bildim deme miskinliği elden koma

Kimde miskinlik var ise Hak didârın ol görüser.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.