Bugün Devlet Benim


İşidin ey ulu kişi, size benim haerim var

Zihi devlet benim bu gün kim şunun gibi yârım var.


Yürür isem önümdesin söyler isem dilimdesin

Oturursam yanımdasın ayrıkta ne pazarım var.


Ne yürüyem ne hod erem ne uzak sefere varam

Çünkü dostu unda buldum ayrık neye seferim var.


Irak yola bezirgânlar assı etmeğe giderler

Çün gevher elimdedür8ür9 de ayrık ne seferim var.


Miskin Yunus'un (bu)canı şol dosta ulaşalıdan


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.