FANDOM


Şuhh, nefsin cimrilik, nekeslik, hasislik dediğimiz hırs ve kıskançlık, huyudur ki, "buhl"[153]Leyl92/8.bunun fiiliyattaki tezahürüdür.

  • Nefiste bir garaz olması sebebi ile ortaya çıkan duruma "şuhh", bunun fiilen engellenmesine de "buhl" denilir.
  • Râgıb, "şuhh"u, adet haline gelmiş hırslı bir "buhl" diye tarif eder. İbni Munzîr'in, Hasen'den yaptığı bir alıntıda "buhl" insanın kendi elindekini, "şuhh" ise herkesin elindekini kıskanması diye tanımlanmıştır. [154] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 81. (4845)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.