Bulduk Ol Cânı
Yunus Emre


Aşk ile ister idik yine bulduk ol cânı
Gömlek edinmiş giyer suret ile bu teni
Girmiş surette geçer, cümle işleri düzer
Geri kendiye söyler, gevher ile bu kanı

Bu dünya bir pazardır, suretler dükkan olmuş
Bu dükkana giriben, oldur satan bu kanı
Bir niceler kayırır, bunca malım kaldı der
Veren oldur alan ol, sormaz nedir ziyanı
Yunus imdi sen senden, ayrı değilsin candan
Sen sende bulmaz isen, nerde bulasın ânı
Suret : Yaratılmış şeyler
Kan : Maden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.