Bulmadı Aşka Çare


Ezelîden var idi canımda bu aşk odu.

Kimsey'eşker etmedim bildim ki ol dost kodu.


Dört kitabı okuyan bulmadı aşka çâre

Ne beyler ne sultanlar ne müderris ne kadı.


Yer gök oynar ırılmaz yeller eser deprenmez

Akıbet şol canın kim aşkın ola bünyâdı


Aşk anadan doğmadı, kimseye kul olmadı

Hükmüne kıldı esir cümle biliş ü yadı


Aşka mecnun olanlar assı ziyandan fârığ

Korkmaz ıssı soğuktan pes ne biliser odu.


Ezelden benim fikrim ene'l Hak idi zikrim

Henüz daha doğmadan ol Mansur-i Bağdadi.


Aşk çengine düşenin melâmet olur canı

Onun için bed-namdır miskin Yunus'un adı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.