Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages

Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01.jpg

D Şablon:EÇS Şablon:EÇS2Şablon:EÇS3Şablon:EÇS4Şablon:EÇS5Şablon:EÇS6Şablon:EÇS7Şablon:EÇS8Şablon:EÇS9Şablon:EÇS10Şablon:EÇS11Şablon:EÇS12Şablon:EÇS13Şablon:EÇS14Şablon:EÇS15 EÇS/İndex Evliya Çelebi ve eserleri hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/3.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/4.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/5.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/6.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/7.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/8.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/9.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/10.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/11.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/12.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/13.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/14.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/15.Kitap Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Evliya Celebi Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi Katip Çelebi Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi Seyahatnâme (Evliya Çelebi) Evliya Çelebi/Olağanüstülükler Evliya Çelebi ve Kavimler Evliya Çelebi/Tatarlar


Evliya Çelebi ve Ülkeler Evliya Çelebi/Türkiye Evliya Çelebi/Türk dili Evliya Çelebi ve Bölgeler Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi ve Vilayetler Evliya Çelebi/Mersin Evliya Çelebi/İstanbul Süleymaniye Camii/Evliya Çelebi
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Hz.Salih
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap Evliya Çelebi/Dua ve salavatı EÇS/1/16 Evliya Çelebi/Rüyası Evliya Çelebi/Girişi
EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok, Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni Batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiye bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik tarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okuyamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var, Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dedi ki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..
Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:
Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri. İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4


Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bursa Mesire Yerleri[]

Hepsi üçyüzaltmışaltı kadar seyir ve dinlenme yeri var­dır. «Her senede gün basma birer mesiremiz vardır» diye öğünürler. Hakları da vardır. Belki daha da ziyadedir. Çün­kü insan bağlarına bir girse kendini kaybeder.

Pınarbaşı mesiresi: Yalçın kayalardan âb-ı hayat akar. Mutfaklarında kebab pişip yenerek üzerine bu âb-ı hayattan içilirse, biraz sonra adam yine acıkır. Böyle hazma sür'at verici bir sudur. Bir çâmii vardır. Pınarbaşı adıyla her ta­rafta meşhur bir sevinç yeridir.

Mevlevihane mesiresi: Burada haftada iki defa Mevlânâ mukabelesi olup bütün ahbablar, dostlar birikerek Mevlânâ dersinden istifade ederler. Daha sonra Çimenli sahrada çok, çok gönül açıcı üftâdeler (âşıklar) zevk ve safaya başlarlar.

Murad Sultan mesiresi: Uludağ'ın eteğinde bir yüksek tepenin üzerinde bir vadidir ki, bütün Bursa şehri oradan gö­rünür. Çimenlik, ferah verici bir yerdir ki, güya Allah'ın ya­ratışı ile toprağa yeşil kadife döşenmiştir. Burada yüksek çı­narlar, kara ağaçlar, dalları aşağı söğütler, ardıç, şimşir ve servi ağaçları vardır ki gölgesinde onbin adam dursa yeter! Bazı ağaçlarında yaban asmasından, kavi ipten salıncak­lar vardır. Dostlar ve dilberler salınub birbirlerine salıncak kolanı çekerler. Birkaç yerinde zariflerin toplandığı peykeler, namazgah sofaları vardır.. Mutfaklarında akarsu ile kebab dolabları vardır ki durmadan ateşte dolabı su çevirip kebab pişer.. Adam çevirmeğe lüzum yoktur. Suyu, havası, uzak gö­rünüşlü bir dinlenecek mesiredir.

Fıstıklı mesiresi: Çam fıstığı ağaçlarıyla süslü, gülistan­lar ile bezenmiş, gizlice bir köşedir. Fakat çok, pek çok lâtif bir havası vardır. Karanfilli gezinti yeri: Kaplıca yolu üzerinde güzellerin dinlendiği bir yerdir.

Kaplı kaya Mesiresi: Bir dağ, ormanlık, ağaçlık, çi­menlik yerdir. İçinde binadan eser yoktur. Ama cana safâ veren akarsuları ruha gıdadır. Ağaçları, bülbüllerin yuvası­dır. Ferah bir yerdir.

Çamlıca safâ yeri: Sonu gelmez ağacının gölgesine, dün­yayı aydınlatan güneşin tesiri olamayan bir eski ormanlık­tır.

Abdülmü'min dinlenme yeri: Bu da medhe lüzum olma­yan bir gezinti yeridir.

Asa pınarı ziyaret yeri: Şehrin dışında ve doğu tarafında, yarım saatlik bir mesafedir, Uludağ'ın eteğinde, kestanelik ormanının içinde bir hayat pınarı katılıp akar. Hazreti Emir, bu ferahlık verici yere varıp abdest tazelemek iste­yince mübarek ellerindeki âsâyı yere dürtmüş... Oradan bir safâ pınarı akmağa başlamıştır ki gayet tatlıdır. İşte (Asâ suyu) denilmesinin sebebi budur. İçinde Emir Sultanın mabed sofası vardır. Çimenlik bir yerdir. Gayet iri kestanesi olur. Hepsi aşılama ağaçlardır ki, kestanenin bir tanesi kırk dirhem gelir.

Sobran Mesiresi: Yüksek bir yerdir. Kestane ağaçlarıyla süslüdür.

Ali mest cilve yeri: Gelip geçen için bir tekkedir ki gayet mâmurdur.

Kadı yaylası sevinç yeri: Uludağ'ın yarısından aşağı, beş saatte ancak çıkılabilir, cihanı seyreden bir tepe üzerinde kestaneli, çimenlik bir havadar yerdir.

Ruhban Dağı yani Keşiş Dağı (Uludağ) Mesiresi: Bu dağa Keşiş dağı denilmesinin sebebi, Ayasofya'daki patrik ve rahiblerin perhiz ile uçarak gelip bu dağda din­lenmeleridir?!.. Bursa şehrinin kıble tarafında şehire örtü, göklere baş kaldırmış bir yüksek dağdır.

[[

Advertisement