FANDOM


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Aile Birliği Edit

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Aile BirliğiEdit

Konu: Komisyon


VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Okul Aile Birliği Yönetmeliği


İlgi yönetmelik gereği 11 Şubat 2011 tarih ve 165.01 /6610 sayılı Valilik oluru ile oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Aile Birliği komisyonunun başkanı olan Şube Müdürü Halis KORKMAZ 'ın görevinden ayrılması nedeniyle komisyon başkanlığına Şube Müdürü İbrahim ATAMAN 'ın görevlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; olur'larınıza arz ederim.Atilla GÜLSAR


İl Milli Eğitim Müdürü


OLUR <...>

Eyüp Sabri KARTAL Vali a. Vali Yardımcısı


KomisyonEdit

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Okul Aile Birliği Yönetmeliği İlgi yönetmeliğin 18. Maddesinde "İl/İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürlükleri hesaplarına yatırılan paralar, İl/İlçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı /şube müdürü başkanlığında iki birlik başkanından, mülki amirin onayı ile oluşturulan komisyonca öncelikle

 • imkanları kısıtlı okulların ve öğrencilerinin eğitim- öğretim ile ilgili ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hesaplarına aktarılır.
 • Ayrıca İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerini eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarında kullanılabilir" denilmektedir.


Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği 03/02/2014 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda isimleri ve görev yerleri belirtilen kişilerden komisyon oluşturulmasnı olurlarınıza arz ederim.

 • İbrahim ATAMAN Milli Eğitim Şube Müdürü
 • Fethi POYRAZ Merinos İlkokulu Müdürü
 • Yüksel ÖZDEMİR İstiklal İlkokulu Müdürü
 • Tennur YETİL Merinos İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı
 • Türkan DÜZGÜNAKIŞ İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı


Atilla GÜLSAR

İl Milli Eğitim Müdürü


OLUR

                          ..../...../2014
                           
                        Eyüp Sabri KARTAL
                            Vali a.
                         Vali Yardımcısı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.