FANDOM


Bakınız

Şablon:DSİ 1. Bölge d


DSİ
Bursa DSİ/I.Bölge Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüOrman ve Su İşleri II.Bölge Müdürlüğü Brifingi/2014 Bursa Dsi 1. Bölge Müdürlüğü Brifingi/31/12/2014
Nazmi Koçak Bölge Müdürü Mehmet Albostan Bölge Müdür Yardımcısı
Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Baş Mühendisliği Hilal Yıldız Akbulut
25 Nehir havzası Susurluk Havza Koruma Eylem Planı bakanlıkça yayınlandı. Havza Yönetim Heyetlerini Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usül ve Esaları Hakkında Tebliğ 18 Haziran 2013
http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi1/
Eyup Sabri Kartal/Bursa Vali Yrdımcısı Görev dağılımı
Şablon:DSİ/I:Bölge

TarihçesiEdit

Bursa’da DSİ faaliyetleri olarak tanımlayabileceğimiz kurutma, sulama, taşkın koruma, su getirme, enerji üretme gibi faaliyetler ilk kez 1889 tarihinde Bursa’ya Vali olarak atanan Mahmut Celalettin Paşa döneminde İtalyan mühendis Ravotti’ye Bursa ovasının taşkınlardan korunması ve ovada yer alan bataklıkların kurutulması konusunda 1891’ de etüd ve ptoje geliştirme görevinin verilişi ile başlamıştır. Ravotti tarafından hazırlanan plan daha sonra 1912’de Su işleri Başmühendisi Rüştü bey tarafından revize edilmiş ve Nilüfer üzerinde Misiköy mevkiinde taşkın kontrolü amaçlı Sarıkaya Barajı teklif edilmiştir.Teklif edilmiş barajın yüksekliği 35 m depolaması 5 hm 3 tür. Gene 1912’de Nafıa Nezaretinden (Bayındırlık Bakanlığı ) Bölgemize gönderilen bir Fen heyeti Susurluk çevresini gezmiş ve rasat sisteminin kurulmasını teklif etmiştir. Bursa ovasının ıslahı ile ilgili inşaat faaliyetleri 1915’te ilan edilen umumi seferberlik ile katılınılan 1. Cihan Savaşı ve akabinde verilen Kurtuluş Savaşı nedeniyle 1925 yılına kadar durmuştur.

Kurtuluş Savaşı ndan sonra kurulan Cumhuriyet dönemi nde 22.7.1925’ te toplanan Bakanlar kurulu tarafından “Su idarelerinin taksimat, teşkilat ve vazifeleri “ hakkındaki talimatı kabul edilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Su Mühendisliği tarihi başlamıştır. 22.7.1925’ te kabul edilen ve DSİ kuruluş kanunu olarak bilinen kanun gereği Su işleri daireleri kurulmaya başlanmıştır. Bursa’da Birinci Su İşleri Dairesi kurularak göreve ilk kez 10.3.1926 tarihinde Ratip SUMAN Daire Müdürü olarak atanmıştır. Bursa’da ihalesi yapılan ilk iş 1. Cihan harbi nden kalan Bursa-Nilüfer kanalı inşaat işidir. İşin inşaatına Almanya’dan getirilen gode li bir ekskavatör ile Nisan 1926’da başlanılmıştır.

İşin geçici kabulü de 26.12.1927’de gerçekleştirilmiştir 25.4.1928 gün 1344 sayılı kanunla Nilüfer Deresi Kollarının ıslahı, Bursa ovasındaki bataklıkların kurutulması ve Nilüfer çayı üzerindeki Misiköy’ ün mansabında taşkın ve rüsubat kontrolü amaçlı bir bent inşaatı görevi Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı ) na verilmiş ve iş 1.12.1929 tarihinde Bakkalbaşızade Nuri Bey’e ihale edilmiştir.

Yukarıda sözü geçen sözleşme kapsamında önce kurutulması tasarlanan Gölbaşı bataklığının kurutulamayarak önüne bir set çekilerek sulama amaçlı kullanılması kararına varılmış ve 15.12.1931 tarihinde temel sondajlarına girilmiştir. GÖLBAŞI BENDİ’ nin geçici kabulu 8.9.1938’de yapılmıştır. Bölgemizde 1925 yılından itibaren başlayan DSİ faaliyetleri bugüne dek süregelmiş ve sürecektir. Bu süreç içerisinde DSİ 66 315 ha arazinin sulanmasını , büyük kentlere yılda 337 hm3 içme suyu temini ve 60 503 ha arazinin taşkından korunmasını ve kurutulmasını gerçekleştirmiştir. 43 876 ha arazinin sulanması ve yılda 60 hm3 ek içmesuyu temini işleri de halen inşaat programımızdadır. DSİ I. Bölge Müdürlüğü müz, 01.03.1954 tarihinde 6200 sayılı kanuna istinaden İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini kapsayan görev alanında kurulmuş; 13.04.1960 tarihinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri DSİ XI. Bölge Müdürlüğü olarak, 16.04.1980 tarihinde Balıkesir ve Çanakkale illeri DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü olarak, 12.06.1993 tarihinde de İstanbul ili DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü olarak ayrılmışlardır.

Görev AlanıEdit

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Marmara Bölgesinde yer almakta ve merkez Bursa olmak üzere Kocaeli ve Yalova illerini kapsamaktadır. Toplam 15 125 km2 alana sahip bu üç ilimizde 4 460 381 kişi (2011) yaşamaktadır.


Teşkilat Yapısı ve İdari YapılanmaEdit

Bölge Müdürlüğü merkezimiz Bursa' dır. Çalışmalarımız Bursa, Kocaeli ve Yalova illerini kapsayan toplam 15 125 km2 sahada sürmektedir.

Teşkilat Yapısı ve İdari Yapılanma Şeması

Teşkilat Yapısı ve İdari Yapılanma Şeması

____________________________________________________________________________

Dsi 1. Bölge Müdürlüğü Yönetim ListesiEdit

Sıra No

Adı Soyadı

Görevi

 

 

 

1

Nazmi Koçak

Bölge Müdürü

 

 

 

2

Erdinç Kuran

Bölge Müdür Yrd.

 

 

 

3

Şahin Cengiz

Bölge Müdür Yrd.

4

Fehmi Köse

Bölge Müdür Yrd.

5

Mehmet Albostan

Bölge Müdür Yrd.

 

 

 

6

Alaettin Yağcı

Havza Yön. İzleme ve Tahsisler Şube Md.

 

 

 

7

Mehmet Şuayip Çatal

Proje ve İnşaat Şube Md.

 

 

 

8

Hacı Ali Yaşar

Barajlar ve HES Şube Md.

 

 

 

9

Esat Gürbüz

İçmesuyu ve Atıksu Şube Md.

 

 

 

10

Bilal Yaman

Emlak ve Kamulaştırma Şube Md.

 

 

 

11

Aziz Kaplan

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Md.

 

 

 

12

Rasim Telli

Makine İmalat ve Donatım Şube Md.

 

 

 

13

Muzaffer Adlığ

İzleme ve Kalite Kontrol Şube Md.

 

 

 

14

Şaban Efe

İşletme ve Bakım Şube Md.

 

 

 

15

Özcan Şenişler

Elektromekanik ve Teçhizat Şube Md.

 

 

 

16

Hüseyin Kızılgül

Hukuk İşleri Müdürü

 

 

 

17

Şenol Taşfiliz

Strateji Geliştirme Şube Md.

 

 

 

18

Serkan Bulut

Bilgi Teknolojileri Şube Md.

19

Mustafa Fırat

Personel ve Eğitim Şube Md.

20

Erol Büyükkiraz

Destek Hizmetleri Şube Md.

21

Ali Buyruk

Sivil Savunma Uzmanı

 

 

 

22

Kenan Akyürek

11. Şube Md.

 

 

 

23

Mehmet Albostan

12. Şube Md.

 

 

 

24

Kürşat Yıldız

15. Şube Md.

 

 

 

25

Ahmet Sülümer

1-1 Sondaj Şube Md.

 

 

 

______________________________________________________________________________

Personel DurumuEdit

20.01.2014 tarihi itibariyle ünitelerimizin tümünde 567 kadrolu personel çalışmaktadır. 174 teknik hizmetler, 42 genel hizmetler, 2 sağlık hizmetleri, 1 avukatlık hizmetleri ile 1 yardımcı hizmetler olmak üzere 220 memur, geri kalan 337 S/S daimi personeldir. Geçici işçi (Rasatçı) olarak da 10 işçi çalışmaktadır. Buna göre Bölgemizde çalışanların toplam sayısı geçici işçiler ile birlikte 567 'dir.


Teknik Hizmetler

174

Genel İdari Hizmetler (3+36)

42

Sağlık

2

Avukatlık Hizmetleri

1

Yardımcı Hizmetler

1Memur

220

S/S daimi personeli

337

Geçici (Rasatçı)

10

4/C Geçici

-

Toplam

567

___________________________________________________________________________

Teknik Personel DurumuEdit

Mühendis

Tekniker

İnşaat

43

İnşaat

4

Makine

20

Makine

3

Bilgisayar

1

Elektrik

4

Elektrik - Elektronik

12

Harita

1

Maden

6

Jeoteknik

1

Meteoroloji

6

Diğer Tekniker

2

Kimya

6

Toplam

15

Harita

6

 

 

Ziraat

22

Teknisyen

17

Jeoloji

9

 

 

Jeofizik

3

 

 

Çevre

5

 

 

Endüstri

2

 

 

Matematik

1

 

 

Mimar

1

 

 

Metalürji

2

 

 

Fizik

1

 

 

Toplam

146

 

32

Toplam

178

____________________________________________________________________________

Araç - Gereç DurumuEdit

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 215 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır. Bunlardan İnşaat Makinaları - Taşıma Makinaları ve Taşıma Vasıtalarının dağılımı aşağıda belirtildiği gibi olup toplamı 131 adettir. Bunlara ait ataşmanlar ile diğer ekipmanların toplamı 84 adettir. Dsi 1. Bölge Müdürlüğünün Makine Parkı Mevcudu


 

Cinsi

Miktar

(Adet)

Yaşlarına Göre Dağılımı

0-5 Yıl

5-10 Yıl

10-15 Yıl

15 Yıl üstü

 A- İNŞAAT MAKİNELERİ

 

 

 

 

 

 Paletli Ekskavatör

14

1

-

3

10

 Las. Tek. Ekskavatör

4

-

-

3

1

 Paletli Traktör

15

-

-

-

15

 Paletli Yükleyici

5

-

-

-

5

 Las. Tek. Yükleyici

3

-

1

-

2

 Greyder  Motorlu

4

-

-

1

3

Skreyper

-

-

-

-

-

 Vinçler

2

-

-

-

2

 Çatallı Yükleyici

2

-

-

1

1

 Zirai Traktörler

5

-

-

-

5

Sondaj Makinası

5

-

-

-

5

Kompresör

4

-

-

-

4

Ara Toplam

63

1

1

8

53

 B- TAŞIMA MAKİNELERİ

 

 

 

 

 

 Müt. Kar. Kamyonlar

25

2

-

7

16

 Treyler Çekicisi

5

-

-

2

3

 Sab. Kar. Kamyonlar

4

1

-

-

3

 Akaryakıt Tankerleri

1

-

-

-

1

 Su Tankerleri

-

-

-

-

-

Ara Toplam

35

3

-

9

23

 C- TAŞIMA VASITALARI

 

 

 

 

 

 Minibüsler

2

-

2

-

-

 Pick-Up’lar

12

-

-

1

11

 Kaptı-kaçtılar

3

-

-

-

3

 Arazi Kaptı-kaçtılar

3

-

-

1

2

 Binekler

5

1

-

-

4

 Arazi Binekler

6

-

-

-

6

 Otobüsler

-

-

-

-

-

Ambulans

-

-

-

-

-

Kar Motosiklet

2

-

-

2

-

Ara Toplam

33

1

2

4

26

Genel Toplam

131

5

3

21

102

__________________________________________________________________________


İşletmedeki Tesisler Edit

  • Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar
  • Göletler
  • Sulama Tesisleri
  • Taşkın Tesisleri
  • İçmesuyu Tesisleri


İşletmedeki Barajlar ve Hidroelektrik SantrallerEdit

Sıra No

Baraj ve HES Tesisinin Adı

İli

Amacı

1

Doğancı

Bursa

İçme Suyu

2

Nilüfer

Bursa

İçme Suyu

3

Demirtaş

Bursa

Sulama + Endüstri

4

Gölbaşı

Bursa

Sulama

5

Büyükorhan

Bursa

Sulama + İçme Suyu

6

Hasanağa

Bursa

Sulama + Endüstri

7

Çınarcık

Bursa

Enerji + Sulama + İçme Suyu

8

Babasultan

Bursa

Sulama

9

Boğazköy

Bursa

Sulama + Enerji

10

Kirazdere

Kocaeli

İçme Suyu

11

Gökçe

Yalova

İçme Suyu

______________________________________________________________________________


İşletmedeki Gölet ve SulamalarıEdit

Tesisin Adı

İli

Fayda ( ha )

İşletmeye' 'Açıldığı Yıl

Brüt

Net

Burcun Göleti ve Sulaması

Bursa

240

200

1982

Halhalca Göleti ve Sulaması

"

151

142

2000

Gölcük Göleti ve Sulaması

"

820

787

1997

Eymir Göleti ve Sulaması

"

150

127

1991

Akalan Göleti ve Sulaması

"

102

70

1990

Kozluören Göleti ve Sulaması

"

253

238

2000

Yenice Göleti ve Sulaması

"

257

242

2000

Aksu Uşakpınar Göleti ve Sulaması

"

96

90

2002

Kurşunlu Göleti ve Sulaması

"

315

300

2007

Yolçatı (Göbelye) Göleti ve Sulaması

"

125

118

2006

Kayapa Göleti ve Sulaması

"

2224

2224

2001

Çalı Göleti ve Sulaması

"

2003

Çamlık Göleti ve Sulaması

"

213

186

2011

Bayramdere Göleti

"

192

168

2011

Şevketiye Göleti  ve Sulaması

"

420

367

2011

Kınık Göleti ve Sulaması

"

189

165

2012

Hisardere Göleti ve Sulaması

"

180

157

2012

Karıncalı Göleti ve Sulaması

"

286

250

2011

Dağdibi Göleti ve Sulaması

"

Sulama inşaatı devam ediyor.

2011

Göynükbelen Göleti Sulaması

"

Sulama inşaatı devam ediyor.

2011

  BURSA  İLİ TOPLAMI

6 213

5 831

 

Bıçkıdere Göleti ve Sulaması

İzmit

267

90

1979

Kurtdere Göleti ve Sulaması

"

250

215

1981

Şeytandere Göleti ve Sulaması

"

643

544

1985

Bayraktar Göleti ve Sulaması

"

293

225

1986

Şahinler Göleti ve Sulaması

"

320

273

1993

Kandıra Arıklar Göleti ve Sulaması

"

1864

1752

2010

Kızderbent Göleti ve Sulaması

"

720

629

2012

  İZMİT  İLİ TOPLAMI

3 637

3 099

 

DSİ 1.BÖLGE TOPLAMI

9 850

8 930

 

YERALTI SUYU SULAMALARI

 

 

 

24 Kooperatif, 154 kuyu

BURSA

5 036

5 036

 

1 Kooperatif, 5 Kuyu

İZMİT

178

178

 

DSİ 1. BÖLGE TOPLAMI

5 214

5 214

 

_____________________________________________________________________________


İşletmedeki Sulama TesisleriEdit

Tesisin Adı

İli

İşletmeye Girdiği Yıl

Cazibe Sulama ( ha )

Pompajlı Sulama

( ha )

Toplam Sulama Alanı

( ha )

Brüt

Net

Brüt

Net

Brüt

Net

Demirtaş Sulaması

Bursa

1985

1710

1500

 

 

1710

1500

Bursa Sulaması

"

1962

1816

1570

 

 

1816

1570

Hasanağa Sulaması

"

1986

742

700

 

 

742

700

Yazıcıoğlu Sulaması

"

1965

550

475

 

 

550

475

Burcun Sulaması

"

1982

240

200

 

 

240

200

Gölcük Sulaması

"

1997

820

787

 

 

820

787

Eymir Sulaması

"

1991

150

127

 

 

150

127

Akalan Sulaması

"

1990

102

70

 

 

102

70

Kozluören Sulaması

"

2000

253

238

 

 

253

238

Yenice Sulaması

"

2000

257

242

 

 

257

242

M. Kemalpaşa Sul.

"

1967

19029

15470

 

 

19029

15470

Orhaneli Sulaması

"

1993

674

603

33

30

707

633

Aksu-Uşakpınar S.

"

2002

64

60

32

30

96

90

Halhalca Sulaması

"

2000

 

 

151

142

151

142

Akçabük Sulaması

"

1994

 

 

36

30

36

30

İznik Sulaması

"

1987

 

 

2200

1901

2200

1901

Boyalıca Sulaması

"

1985

 

 

4736

4035

4736

4035

Karacabey Sulaması

"

1946-1989

 

 

16683

15683

16683

15683

Bursa YAS Sul.

"

1988

 

 

1950

1650

1950

1650

Dudaklı Sulaması

"

1996

 

 

128

120

128

120

Üçbeyli Sulaması

"

1994

 

 

1242

1055

1242

1055

Keramet Sulaması

"

1981

 

 

2798

2124

2798

2124

Orhangazi Sulaması

"

1966

 

 

1270

1076

1270

1076

Uluabat Sulaması

"

1974

 

 

6344

5650

6344

5650

Çayören Sulaması

"

2000

 

 

101

95

101

95

Yolçatı (Göbelye) P. Sulaması

2006

 

 

125

118

125

118

Boyalıca II P. Sulaması

2007

 

 

254

240

254

240

Kurşunlu Sulaması

2007

315

300

 

 

315

300

Karıncalı Sulaması

2011

286

250

 

 

286

250

Bayramdere Sulaması

2011

192

168

 

 

192

168

Çamlık Sulaması

2011

213

186

 

 

213

186

Şevketiye Sulaması

2011

420

367

 

 

420

367

Kınık Sulaması

2012

189

165

 

 

189

165

Hisardere Sulaması

2013

180

157

 

 

180

157

Mahmudiye Sulaması

"

2013

 

 

425

425

425

425

Çayırköy Sulaması

"

2014

2224

2224

 

 

2224

2224

Bıçkıdere Sulaması

Kocaeli

1979

267

90

 

 

267

90

Kurtdere Sulaması

"

1981

250

215

 

 

250

215

Şahinler Sulaması

"

1993

320

273

 

 

320

273

Şeytandere Sulaması

"

1985

643

544

 

 

643

544

Bayraktar Sulaması

"

1986

293

225

 

 

293

225

Kandıra Arıklar Sulaması

"

2010

1864

1752

 

 

1864

1752

İşletmedeki Sulama Alanları Toplamı

34 063

28 958

38 508

34 404

72 571

63 362

_______________________________________________________________________________


İşletmedeki Taşkın Koruma, Erozyon ve Rusubat Kontrol TesisleriEdit

Sıra No

İli

Taşkın tesisi adedi

Koruma alanı   (ha)

Koruduğu yerleşim yeri adedi

1

Bursa

214

15 602,5

179

2

Kocaeli

102

11 941,5

106

Toplam

316

27 544

285

______________________________________________________________________________


İçmesuyu TesisleriEdit

BursaEdit

Bursa ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere önce 1978 yılında Bursa Acil İçmesuyu Temini inşa edilmiş, ilk aşamada yeraltı kuyuları açılarak acil olarak şehrin su ihtiyacı karşılanmıştır. Sonra Selahattin Saygı (Doğancı Barajı) ve 1988-1998 yılları arasında da Dobruca Tasfiye Tesisleri İsale Hatltı ve Ana Depoları inşa edilerek Bursa ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Daha sonra Bursa ilinin 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2006 yılında Nilüfer Barajı ve 2008 yılında Çınarcık Barajı inşa edilmiştir. Halen Bursa ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı bulunmamaktadır.

YalovaEdit

Yalova ili ve çevresinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere 1988 yılında Gökçe Barajı inşa edilmiştir. Halen Yalova ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı bulunmamaktadır.

İzmitEdit

İzmit ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere 1987 yılında Kirazdere (Yuvacık) Barajı ihale edilmiş, 1996 yılında Yap-İşlet-Devret modeli ile İzmit Belediyesi ne(İSU) devredilmiştir. Halen İzmit ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı bulunmamaktadır.

İnşa Halindeki TesislerEdit

  • Barajlar
  • Göletler
  • Sulama Tesisleri
  • Taşkın Tesisleri

İnşa Halindeki BarajlarEdit

İnşa Halindeki GöletlerEdit


İnşa Halindeki SulamalarEdit

 İnşaatın Adı

Fayda (ha)

Boğazköy Barajı Sulaması

11 645

Yenişehir Ovası YAS Sulaması

5 020

İznik Gölyaka Balarım ve Orhangazi 2. Pompaj Sulaması

5 151

Mustafakemalpaşa Güllüce Sulaması

3 865

Bursa Çayırköy Ovası Sulaması

2 224

Bursa İznik Mahmudiye Göleti ve Sulaması

425

Bursa Kestel Nüzhetiye Göleti ve Sulaması

109

Bursa Orhaneli Göynükbelen Göleti Sulaması

160

__________________________________________________________________________

İnşa Halindeki Taşkın Koruma, Erozyon ve Rusubat Kontrol TesisleriEdit

Sıra No

İli

Taşkın tesisi adedi

Koruma alanı  (ha)

Koruduğu yerleşim yeri adedi

1

Kocaeli

2

4

3 Mahalle

Toplam

2

4

3 Mahalle

________________________________________________________________________

Toprak ve Su KaynaklarıEdit

Sulama ProjeleriEdit

594 865 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 281820 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı yeraltı sulamaları dahil 216 590 hektar civarındadır. 1 950 hektarı yeraltı sulamaları hariç olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 65 361 hektarlık bölümü (%45,52) sulanmaktadır. 39 178 hektarlık bölümü (% 27,41) ise yatırım programlarına girmiş olup bunun 8852 hektarının ihaleleri yapılmıştır ve inşaatları sürdürülmektedir. 35 024 hektarının ise henüz ihaleleri yapılmamıştır. Geride kalan 38 679 hektarlık bölümün (% 27,07) halen planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.


Yüzölçümü

1 512 579 ha

Tarıma elverişli arazi

594 865 ha

Sulanabilir arazi

243 198 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

142 936 ha

   Planlama projelendirme aşaması

38 679 ha

   Yatırım programı aşaması

39 178 ha

   İşletme aşaması

65 061 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

6 975 ha

   Yatırım programı aşaması

5 025 ha

   İşletme aşaması

1 950 ha

DSİ TOPLAMI

149 911 ha

SU KAYNAKLARI

 

Yıllık ortalama yağış

738 mm

Toplam su potansiyeli

8 018,50 hm3/yıl

   Yerüstü suyu

7 511 hm3/yıl

   Yer altı suyu

507,50 hm3/yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

 

Toplam enerji potansiyeli

432,72 MW % 100 – 1 459,58 GWh/yıl  % 100

   Planlama projelendirme aşaması

328,72 MW %74,93 - 1017,58 GWh/yıl % 69,72

   Yatırım programı aşaması

110 MW % 25,07 - 442 GWh/yıl % 30,28

   İşletme aşaması

 

______________________________________________________________________________


İletişimEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.