FANDOMT.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI Genel Sekreterliği


Sayı :B.01.0.KİB.02-83-l 15/22481 26/11/2011

Konu : 81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi

BURSA VALİLİĞİNE

Malumları olduğu üzere, Sayın Hayrünnisa Gül Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülmekte olan "81 İlden 81 Yıldız" Eğitim Projesi» 2009 yılından bu yana devam eden bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında seçilen yıldızların takibi, ilinizde görevlendirilen "İl Proje Sorumluları" aracılığı ile yapılmaktadır. Ancak zaman zaman öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde, proje sorumlularının Cumhurbaşkanlığına haber verilmeden değiştiği, bu değişiklik nedeniyle yeni atanan proje sorumlularının proje hakkında ve yıldızlara ilişkin bilgilere yeteri kadar hâkim olmadığı anlaşılmıştır. Projenin sağlıklı yürütülebilmesi ve yıldız olarak seçilen öğrencilerle ilgili her türlü takip, iş ve işlemlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi adına İl Proje Sorumluları ile Cumhurbaşkanlığının ilgili birimleri arasındaki iletişimin eksiksiz olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle projeye ilişkin görev ve sorumlulukların yeniden hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. (Ek-1)

Bu çerçevede;

         Belirlenen görev ve sorumlulukların, Valiliğinizee ilgililere tebliğ edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

         İlişikte yer alan öğrenci bilgi formunun (Ek-2) eksiksiz doldurularak, en geç 14 Aralık tarihine kadar tarafımıza iletilmesi,

         Üniversite, okul nâkili, ailenin ilden ayrılması v.b. gibi nedenler ile ilden ayrılan yıldız öğrencilerin bilgilerinin, bulundukları İlle irtibata geçilerek o ildeki proje sorumlularına aktarılması ve takiplerinin artık bulundukları il tarafından yapılması,

         Yıldızlar ile ilgili her türlü gelişmelerin (ders, spor, ailevi, nakil vb.) 81 yildiz@tccb.gov.tradresine bildirilmesi ve söz konusu e-posta adresinin yıldızlar ile de paylaşılması,

Hususlarında gereğini rica ederim.

Valiliğin Faaliyet ve Sorumlulukları:

       Yıldız seçimi için Valilik nezdinde bir komisyonun oluşturulması (Komisyon, Vali Yardımcısının başkanlığında, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürleri ya da Müdür Yardımcılarından oluşur),

       İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir yetkilinin İl Proje Sorumlu (İPS) olarak görevlendirilmesi,

       Proje kapsamında belirtilen kriterlere uygun ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri arasından 2 kız - 2 erkek öğrencinin tespit edilerek Cumhurbaşkanlığı'na bildirilmesi ve daha sonraki aşamada Cumhurbaşkanlığı'nca seçilen yıldız hakkında detaylı bilgi gönderilmesi,

       Seçilen yedek öğrencilerin Valilikçe maddi ve manevi olarak desteklenmesi,

       "81 İlden 81 Yıldız" Projesi Öğrenci Dönemlik Bilgi Formu'nun her yıl Eylül ayının son haftası eksiksiz doldurularak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi,

      Öğrencinin katıldığı müsabakalar ya da katılacağı müsabakalar ve aldığı ödüller konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın zamanında bilgilendirilmesi,

         Öğrencilerin üniversiteye hazırlık amacıyla dershane taleplerinin yerine getirilmesi,

         Öğrencinin diğer talepleriyle de ilgilenilerek sonuçlandırılması, Valilikçe yerine getirilemeyecek taleplerin gerekçeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi,

       İl Proje Sorumlusu değişikliğini, öğrencinin durumunda meydana gelen her türlü değişikliği (eğitim, spor, ailevi, iletişim vs.) Cumhurbaşkanlığı'na bildirilmesi,

         Proje kapsamında yapılacak etkinliğe katılacak öğrenci ve İPS' nin şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanması,

       Öğrencinin üniversiteyi kazanması, okul nakli vb. nedenler ile şehir değiştirmeleri durumunda, öğrenci hakkında tüm bilgileri, öğrencinin yeni taşındığı valiliğe iletilerek, Cumhurbaşkanlığı'na bilgi verilmesi ve başka ilden kendi iline gelen yıldız öğrencilerin de takibin yapılmasının sağlanması,

         Yıldızlar ile ilgili her türlü gelişmelerin (ders, spor, ailevi, nakil vb.) 81 vildiz@tccb.gov.tradresine bildirilmesi,

         Cumhurbaşkanlığınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

İ] Milli Eğitim Müdürlüğü - İl Proje Sorumlularının (İPS) Faaliyetleri ve Sorumlulukları:

       Okul müdürlerine proje hakkında bilgi vererek, kriterlere en uygun seçimin yapılmasının temin edilmesi,

       Valilik ya da Cumhurbaşkanlığı kanalıyla kendisine bildirilen öğrenci ile temas kurulması, yıldız seçildiğinde okulu ve velisinin bilgilendirmesi,

       Proje kapsamında yapılacak etkinliklerde öğrenciye refakat edilmesi,

       Öğrencinin okul ders durumunun takip edilerek yarıyıl ve dönem sonlarında değerlendirme formlarının okul müdürlerince doldurulmasının sağlanması, üniversitede okuyanların ise dönem sonu transkriptlerini talep ederek başarı durumlarının izlenmesi,

       Öğrenci ve ailesiyle yakından ilgilenilmesi, kendisine ait iletişim bilgilerinin öğrenci ve ailesine verilmesi,

       Her öğrenci için "81 İlden 81 Yıldız" Projesi Öğrenci Dönemlik Bilgi Formu'nun her yıl Eylül ayı içerisinde eksiksiz doldurularak Valiliğe bildirilmesi,

       Öğrenci taleplerinin gerekli açıklamalarıyla birlikte Valiliğe iletilmesi,

       Öğrencilerin sportif faaliyetlerinin takip edilerek öğrencinin katıldığı veya katılacağı müsabakalar ile aldığı ödüller ve dereceler konusunda Valiliğin ve Cumhurbaşkanlığı'nın bilgilendirilmesi,

       Öğrencinin durumunda meydana gelen her türlü değişikliği (eğitim, spor, ailevi, iletişim vs.) Valiliğe ve Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi,

       Öğrencinin üniversiteyi kazanması, okul nakli vb. nedenler ile şehir değiştirmeleri durumunda, öğrenci hakkında tüm bilgileri, öğrencinin bulunduğu Valiliği iletmek üzere hazırlaması ve başka ilden gelen yıldız öğrencilerin de takibin yapılması,

• Yıldızlar ile ilgili her türlü gelişmelerin (ders, spor, ailevi, nakil vb.) 81 vildiz@tccb.gov.tradresine bildirilmesi ve söz konusu e-posta adresinin yıldızlar ile de paylaşılması,

       Cumhurbaşkanlığı ve Valilikçe verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

EK-2 "81İLDEN 81 YILDIZ" PROJESİ ÖĞRENCİ DÖNEMLİK BİLGİ FORMU

İlin Adı

Öğrencinin

Adı Soyadı

*

Doğum Tarihi

*

TC No

:

Projeye Dahil Olduğu Yıl

:

Adres

;

Telefon (Ev)

*

Telefon (Anne-Baba)

:

Telefon (Cep)

;

Okul Durumu

;

ÜNİVERSİTE O | LİSE O MEZUN O

Okulunun Adı

;

Sınıfı

:

Ders Durumu Hakkında Kısa Bilgi

Uğraştığı Spor Dalı

*

Son 1 Yıl İçerisinde Spordaki Başarıları

Önümüzdeki Dönem İçerisinde Katılacağı Müsabakalar

İl Proje Sorumlusunun

Adı Soyadı

Telefon (İş/Cep)

Adres

Öğrenci ile Görüştüğü Tarih

Öğrenci Hakkındaki Düşünceleri

Öğrencinin Sosyo-Ekonomik Durumu Hakkında Kısa Bilgi

İletkim: f-Posta: 8Iylldlz@tccb.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.