FANDOM


Temel Eğitim Bölümü

1) Okul öncesi eğitimi programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak,

2) Bağımsız anaokulu, anasınıfı ve uygulama anasınıfların açılış ve kapanış işlemlerini yapmak, 3) Okul öncesi eğitiminde ilimiz genelinde okullaşma oranını %100’e çıkarmak,

4) Okul Öncesi eğitimini geliştirmek ve yaygınlaştırma çalışmalarını yapmak, gerekli tedbirleri almak,

5) Okul öncesi eğitimiyle ilgili projeler üretmek ve uygulamak,

6) Okul Öncesi, Aile İçin Temel Eğitim Programı yürütmek,

7) Okul Öncesi Eğitimi veren kurumların bir yıl içersinde uygulayacakları ücretlerin tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

8) Okul öncesi eğitimi ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzerlerini düzenleyerek ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve halk katkısını sağlamaya yönelik tedbirler almak,

9) Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,

10) Okul Öncesi Eğitimi ile ilgili diğer yazışmaları yapmak.


Sağlık Bölümü

11)Bakanlığımızın sağlık alanında yapmış olduğu proje çalışmalarını yürütmek. 12)Resmi ve özel sağlık kurumlarıyla protokol yaparak öğrenci sağlık kontrollerine yönelik işleri yürütmek.

13)Eğitim kurumlarında toplum, insan sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs, seminer konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek.

14) Özel kurumların okullarımızda yapacağı sağlık taraması ve sağlık bilinci artırmak amacıyla yapacakları bilgilendirme konulu çalışmaları ve işlemleri yürütmek.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.