FANDOM


Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01
Bakınız

D Şablon:EÇS Şablon:EÇS2Şablon:EÇS3Şablon:EÇS4Şablon:EÇS5Şablon:EÇS6Şablon:EÇS7Şablon:EÇS8Şablon:EÇS9Şablon:EÇS10Şablon:EÇS11Şablon:EÇS12Şablon:EÇS13Şablon:EÇS14Şablon:EÇS15 EÇS/İndex Evliya Çelebi ve eserleri hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/3.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/4.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/5.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/6.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/7.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/8.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/9.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/10.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/11.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/12.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/13.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/14.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/15.Kitap Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Evliya Celebi Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi Katip Çelebi Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi Seyahatnâme (Evliya Çelebi) Evliya Çelebi/Olağanüstülükler Evliya Çelebi ve Kavimler Evliya Çelebi/Tatarlar Evliya Çelebi ve Ülkeler Evliya Çelebi/Türkiye Evliya Çelebi/Türk dili Evliya Çelebi ve Bölgeler Evliya Çelebi/Rumeli Evliya Çelebi ve Vilayetler Evliya Çelebi/Mersin Evliya Çelebi/İstanbul Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap Evliya Çelebi/Dua ve salavatı EÇS/1/16 Evliya Çelebi/Rüyası Evliya Çelebi/Girişi EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok, Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni Batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiye bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik tarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okuyamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var, Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dedi ki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..
Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:
Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri. İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bakınız

D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4

Hepsi dokuzbin dükkândır. Kale gibi dört demir kapılı bir büyük Bedestanı vardır. Üçyüz dolabdır, her birinde Mı­sır hazinelerine mâlik hacegiler vardır.

O kadar kıymetli mücevherler, kab kaçak vardır ki dil­lerle tarif olunamaz. Bedestanın dört çevresindeki kuyum­cular çarşısı bir ulu yolun dört tarafında baştan başa kâgir binalardır. Gazazlar çarşısı, Kavukcular çarşısı, İplikciler çarşısı, Bezzazlar, Hallaçlar çarşıları gayet süslü olup iyi huylu kişilerdir. Fakat ham halat çarşısı, bilhassa gelin gibi mükellef gelincik çarşısı ayrıca bir caddenin iki tarafında olup öd, amber, misk, gülsuyu satılır bir kokulu çarşıdır. İçin­den geçen adam safasından taşraya çıkmaz istemez. İşte bu on adet esnaf dükkânları, bedestanın dört tarafını kaplar. Kurşun örtülü kemerlerdir. Bazı yerlerinde demir pencereleri vardır. Her köşebaşında muhakkak bir çeşme bulunur. Bundan başka daha yüz yerde tertibii yapılmış muhabbet pa­zarları vardır. Seyyahların rivayetlerine göre bunlara benzer bir şirin bina, başka yerde görülmemiştir. Bursa'nın bu çarşı­ları İstanbul'da bile yoktur. Fakat Haleb'in çarşıları ile, Edirne nin Ali Paşa çarşısı bunlara denk olabilir. Saraçhanesi süs­lüdür. Uzun çarşısı gayet mâmur ve süslü olup, bütün esnaf orada vardır. Pirinç hanı yakınındaki kebabcıiar çarşısı da mükelleftir.

Safâ erbabına malûm ola ki, Bursa'nın yiyecek, içecek satıcılarının hepsi Müslümandır. Bakkallar çarşısı temizdir. Hoşafçılar bu şehre mahsustur. Kayağan pazarındaki ye­miş pazarcıları dükkânlarını meyva dallarıyle süslerler. İpek çarkçıları da başka bir çarşıdır. Yetmişbeş kadar kahveha­nesi vardır. Hanende ve mutribler günde üç defa Hüseyin Baykara fasılları ederler. Her kahvehanede gazel okuyucu­lar vardır ki insanı mestederler. Meddahlarının başkanı Kur­ban Ali'si Hamza adında devrin bir tanesi idi. Meddah Şerif Çelebi, Firdevs'in Şehnamesini okuyunca cennet meleklerini hayran ederdi. Masal anlatıcı Harşene Mahmud, Kara Firuz Tireli Ali Bey, Eba Müslim teberdarı okumadı güya sier sa­hibi veysî idiler. Kahvehanelerinin ulusu, Ulu cami dibinde­ki Emir kahvesidir. Süslü ve nakışlı olup cihan mahbubu rakkasları (oynayanları) vardır. Kahve, Ulu cami dibinde olduğundan müezzin Hayye alessalâ deyince kahvede kim­se kalmaz, hepsi camie giderler. Bursa ahalisi gayet namaz küıcıdır. Kahveleri birer bilgi okuludur. Şerefyâr kahvesi, Serdar kahvesi, Cin Müezzin kahvesi meşhurlarıdır. Doksan yerde bozahâneleri vardır. Bursa âyânına göre bozahâneye girmek ayıp değildir. Çünkü kahvehaneler gibi bunlarda da hanende ve sazendeler vardır. Daha birçok cilvegâh yerleri var ise de biz kısalttık. İki yerde kale altı vardır. Bursa şeh­rinin caddeleri çakmak taşlarıyla döşenmiştir. Kaldırımları muntazamdır. Allah korusun caddesinde ayağı kayan at, mahvolur. Çok cilâlı taşlardır. Yüzlerce yıllardan beri bir taşı eskimemiştir. [Irgandı köprüsü vasıfları]] : Bursa'nın bir çarşısı da Gökdere gibi Irgandı köprüsü üzerindeki sağ ve sol, ikiyüz kadar dükkânlarıdır. Odalarının pencereleri ayakları altın­da Gökdereye bakar. Bu köprü dükkânlarının üzeri hep tu­lüz kemerler ile yapılmış olup kurşun ile örtülüdür. Bu köp­rünün iki başında kale kapıları gibi timur kapılar üzerinde mazgal delikleri vardır. Kapılar kapanırsa başka bir yerden, girmek mümkün değildir. Köprünün bir tarafı boştur. Han gibi misafirhane olup at bağlanır. Rum, Arab ve Acemde bir gözlü, şöhreti dünyayı tutmuş, göklere yükselmiş büyük köp­rülerin biri de budur.

Irgandı köprüsünün yapılış sebebi : Türkçede (Irgandı)(Irgalandı), (Salındı) manasınadır. 729 senesinde Orhan Gazi Bursa'yı fethetmiştir. O sırada Allah yolunda bir mücâhid hamama giderken bu köprü yanında ««(Çıkayım mı? Va­rayım mı?» gibi bir ses işitir. Gazi hemen dalkılıç olup «çık bakalım, ne yapabilirsin!» diyerek, sesin geldiği yere bir sa­tır vurunca, vurduğu yerden gürleyerek bir büyük hazine meydana çıkarak yer, ırgalanıp, sarsılır. Gazi de hayrette kalarak şaşırır. îki yanına bakınca ne görse iyi? Derenin içi Kıdafe altınları ile doiu... Hemen koşarak Orhan Gaziye ba­şından geçeni bir bir anlatır. O da:

Ya ne haber ettin? Allah sana müyesser etmiş.. Var Bursa'da hayır işlerine sarf et!

Diye emreder. Müçâhid paranın hepsini evine taşıyarak onda birini beytülmale (devlet hazinesine) verip geride kalanıyla büyük köprüyü yapar. İşte (Irgandı) denmesinin sebebi budur..

Bursa'nın içinde ve dışında, küçük ve büyük kırk kadar köprü vardır. Çarşriarmda dükkânlar üzerinde üzüm asma­ları olup salkım salkım üzüm salkımlarıyla süslüdür. Baştan başa iki tarafları ağaçlar ve asmalarla süslenmiş pazarlar­dır. Bazı meydancıklarda büyük çınar ve salkım söğütlerle süslü sokakları vardır. Bu şehir öyle irem bağına benzer bir şehirdir ki Kırkyedibin kadar bağ, bahçe, bostan ve gülistanı vardır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.