FANDOM


Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01
Bakınız

D Şablon:EÇS Şablon:EÇS2Şablon:EÇS3Şablon:EÇS4Şablon:EÇS5Şablon:EÇS6Şablon:EÇS7Şablon:EÇS8Şablon:EÇS9Şablon:EÇS10Şablon:EÇS11Şablon:EÇS12Şablon:EÇS13Şablon:EÇS14Şablon:EÇS15 EÇS/İndex Evliya Çelebi ve eserleri hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/3.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/4.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/5.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/6.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/7.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/8.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/9.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/10.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/11.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/12.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/13.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/14.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/15.Kitap Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Evliya Celebi Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi Katip Çelebi Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi Seyahatnâme (Evliya Çelebi) Evliya Çelebi/Olağanüstülükler Evliya Çelebi ve Kavimler Evliya Çelebi/Tatarlar Evliya Çelebi ve Ülkeler Evliya Çelebi/Türkiye Evliya Çelebi/Türk dili Evliya Çelebi ve Bölgeler Evliya Çelebi/Rumeli Evliya Çelebi ve Vilayetler Evliya Çelebi/Mersin Evliya Çelebi/İstanbul Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap Evliya Çelebi/Dua ve salavatı EÇS/1/16 Evliya Çelebi/Rüyası Evliya Çelebi/Girişi EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok, Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni Batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiye bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik tarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okuyamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var, Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dedi ki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..
Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:
Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri. İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bakınız

D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4


Fatih Sultan Mehmed Handan beri Anadolu eyâletinin taht hükümetidir. Hüdâven­digâr adıyla bir sancak paşası hâkimdir. Pâdişâh tarafından !Has'ı (618079) akçadır. Sancağında 420 zeamet, 1005 timar vardır. Alaybeyi, çeribaşısı, yüzbaşıları vardır. Seferde ka­nun üzerine cebelileriyle alaybeylerinün sancağı altında si­lâhlı seçme asker toplanır. Paşası da 500 asker ile sefere eşer (sefere gider). 500 akçalı şerif mevleviyettir. Bursa'dan azlolunanlar, Edirne ve İstanbul mollası olurlar. Bir yüksek mansıbdır. Senede kırkbin kuruş hasıl olur. Şehir içinde yedi mahkeme naibi vardır. (Kebene, Feledar, Apolyond, Kestel, Çukurca) tacirlerine astâne (İstanbul) tarafından yeniçeri çukadarı, pazara gideni, dergâh karpıcılanndan bir kapıcı, muhzır-başısı, ruûs-u hümâyûn ile hükmeder. O da yeniçeri ağası, cebeci çorbacısı (zabiti) yeniçeri kulluğu, sipahi kethüdâyeri, nakibül eşrafı, ipek mizamı emini, gümrükemini, çöplük su basısı, muhtesib ağası, ayak naibi, bunların hepsi asmak, siyaset etmek selâhiyetinde dir. Çünkü şehir büyüktür. Aşağı kale esnafı: Eğri fâtihi Üçüncü Sultan Mehmed asrında (Karayazıcı, Kalenderoğlu, Deli Hasan, Cennet oğ­lu) adlı celâlilerin Bursa hücumlarını Bursa âyânı işitip pa­dişah fermanı ile Bursa'nın üç tarafına duvarlı ve burclu, köşe ve bendli, dirsekli, her tarafı mazgallı yalınkat bir kale yapmışlardır. Ama o kadar sağlam değildir. Bu da Keşiş da­ğı. (Uludağ) adıyla anılan dağın eteğinde doğudan batıya uzunlamasına bir büyük şehirdir. Uzunluğu bir, genişliği ya­rım fersahtır. Fırdolayı iç kalenin üç tarafını kuşatmış, onbeşbin adımdır. Duvarları o kadar yüksek değildir. Tatarlar kapısı tarafında hendeği vardır. Başka taraflarda yoktur. Zaten hendeğe lüzum da yoktur. Çünkü gayet sulu yer oldu­ğundan düşman gelip barınamaz.

Yer yer kaleler üzerinde topları ve mazgalları çoktur. Ama iç kalede cebehâne ve top çoktur. Bayramlarda, donan­malarda büyük şenlikler olur. Dizdarı (kale ağası) vardır. Şehrin, altıbinden fazla bekçileri vardır. Kapılarının bazısı demir kanatlıdır. Her kapının üzerindeki kulelerde mazgal yerleri koymuşlardır. Düşman kapı önüne gelse bu delikler­den taş ve humbara bırakılır. Doğu tarafta tatarlar kapı­sı, kuzeyde Fledar kapısı vardır. Hasan Paşa kapısı ve daha başka kapılan vardır. Bu kalenin içinde mâmur kat kat es­ki, yeni üçhin âyân ve büyüklere, devlet adamı ve küçüklere-ait evler vardır. Yukarı iç kalede pâdişâhlara mahsus bir büyük saray olup içinde üç hamamı, altıyüz dükkânı var­dır. Dar yerde olmakla bahçesi yoktur.


Bu şehirde 176 Müslüman mahallesi, 7 Ermeni mahal­lesi, 9 Rum mahallesi, 6 cemâat Yahudileri, 1 mahalle kıptîleri, Muradiye yolu üzerinde bir miskinler (cüzzamlılar) ma­hallesi vardır.


Bu şehir bir düz yerde kurulmuş olup yüksek kale eteğindeki evler, imaretler, Ulu cami semtleri yüksek yerde kal­mıştır. Kuzey tarafında bir saat mesafede bulunan Flera sahrasından;, ateş saçan güneşin ışıkları vurunca, bu şehrin, Uludağ eteğinde mavi kurşun ile süslenmiş olan han, hamam, salâtin camilerini, kat kat sokaklarını temaşa edenler hayrat Flera sahrasından bu acâip şehir, garip bir manzara teşkü eder. Gördüğüm şehirlerin hiç birisine benzemez. Ruhaniyetli bir şehirdir. Burada olan büyük evliya, müfessirler, muhaddisler başka ülkelerde yoktur. Meğer cennet gibi mâ­mur olan Bağdad'da ola.. Güney tarafında olan Keşiş dağı sanki âb-ı hayat madenidir. Çünkü bu yüksek dağdan 1060 tane' adı sanı malûm âb-ı hayata benzer pınarlar akıp bü­tün imaretleri sular. Yukarıda yazılan büyük saraylara ka­nallarla taksim olunmuş olup, evden eve geçer. Meyva ağaç­ları, çimenleri, bilhassa erguvan ağacı çoktur. Senede bir defa Emîr Sultan Hazretlerinin (Erguvan cemiyeti faslı) olup her diyardan, deniz gibi adam toplanır ki, bu büyük cemi­yetin tarif ve tavsifinden kalem âcizdir. Böyle bir cemiyet,, ancak Emîr Sultan şevkiyle olur.


Arazisi güzel, halkı mahbub, ekili yerleri çok, nimetleri fazla, suyu ve havası lâtif bir mâmur ve büyük şehirdir. Anadolu'daki büyük şehirlerin biri de Bursa'dır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.