FANDOM


Bakınız

Şablon:Bursamesireyerleri - d


Bursa - Hüdavendigar
Mesire yeri
Bursa mesire yerleri

Mesire Yerleri Yönetmeliği Hepsi üçyüzaltmışaltı kadar seyir ve dinlenme yeri var­dır. «Her senede gün basma birer mesiremiz vardır» diye öğünürler. Hakları da vardır. Belki daha da ziyadedir. Çün­kü insan bağlarına bir girse kendini kaybeder. Pınarbaşı mesiresi

{
Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Bursa mesire yerleri ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Bursabakınız d - {{Şablon:Bursabakınız}}
Bursa valiliği Bursa eski hükümet konağı Bursa İl Milli Eğitim Bursa hadisesi ve Atatürk


Bursa (il) Bursa/VP Bursa/WP Bursa/Wikitravel Bursa/VİDEO
Bursa'nın yeni logosu
Bursa Bursa (anlam ayırım) Bursa (etimoloji) Bursa Bursae (p.) Προύσα
Huda Hüdâ Hüdavendigâr Hüdavendigar خداوندگار - Xudavandigar Sultan Murad I Hudavendigar sancağı "Hükümdar" or "Bey HÜDÂVENDİGÂR OĞLU YILDIRIM BAYEZİD ZAMANI
Bursa (Anatomi) Bursitis BursitBursit hastalığı Bursitis SymptomsSynovial bursa
Rektör Ali Sürmen Sürmeneli Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman Uludağ Merzifon'lu Bursa İlahiyat Fakültesi

Bursa valiliği Münir Karaloğlu Bursa valileri İl protokol listesi Bursa valiliği/Başbakan ve Bakanların Karşılama ve Uğurlanmaları
Bursa Adliyesi
Bursa nasıl gezilir?
Bursa camilleri Bursa Medreseleri Bursa hanları Bursa'nın Gezinti Yerleri Bursa mesire yerleri Bursa hâkimlerinin vasıfları
Emir Sultan
Emir Sultan ve Yıldırımhan

Evliya Çelebi ve Bursa
Bursa/Evliya Çelebi Seyehatnamesi
Bursa Şehri Hamamları
Bursada bir çeşme hikayesi
Bursa'nın Gezinti Yerleri
Bursa Çeşmeleri
Bursa Evliyasının Ziyaret Yerleri
Bursa hâkimlerinin vasıfları
Hükümet Merkezi ve İpek Yeri Bursa Konağının Vasıfları EÇS/3/10 Hz Süleyman ise Uludağ'da havada uçarken durmuştur.
Bursa/Amasyalılar
Önemli linkleri
http://www.bursa.gov.tr
http://wowturkey.com/forum/viewforum.php?f=22


Hepsi üçyüzaltmışaltı kadar seyir ve dinlenme yeri var­dır. «Her senede gün basma birer mesiremiz vardır» diye öğünürler. Hakları da vardır. Belki daha da ziyadedir. Çün­kü insan bağlarına bir girse kendini kaybeder.

Pınarbaşı mesiresi: Yalçın kayalardan âb-ı hayat akar. Mutfaklarında kebab pişip yenerek üzerine bu âb-ı hayattan içilirse, biraz sonra adam yine acıkır. Böyle hazma sür'at verici bir sudur. Bir çâmii vardır. Pınarbaşı adıyla her ta­rafta meşhur bir sevinç yeridir.

Mevlevihane mesiresi: Burada haftada iki defa Mevlânâ mukabelesi olup bütün ahbablar, dostlar birikerek Mevlânâ dersinden istifade ederler. Daha sonra Çimenli sahrada çok, çok gönül açıcı üftâdeler (âşıklar) zevk ve safaya başlarlar.

Murad Sultan mesiresi: Uludağ'ın eteğinde bir yüksek tepenin üzerinde bir vadidir ki, bütün Bursa şehri oradan gö­rünür. Çimenlik, ferah verici bir yerdir ki, güya Allah'ın ya­ratışı ile toprağa yeşil kadife döşenmiştir. Burada yüksek çı­narlar, kara ağaçlar, dalları aşağı söğütler, ardıç, şimşir ve servi ağaçları vardır ki gölgesinde onbin adam dursa yeter! Bazı ağaçlarında yaban asmasından, kavi ipten salıncak­lar vardır. Dostlar ve dilberler salınub birbirlerine salıncak kolanı çekerler. Birkaç yerinde zariflerin toplandığı peykeler, namazgah sofaları vardır.. Mutfaklarında akarsu ile kebab dolabları vardır ki durmadan ateşte dolabı su çevirip kebab pişer.. Adam çevirmeğe lüzum yoktur. Suyu, havası, uzak gö­rünüşlü bir dinlenecek mesiredir.

Fıstıklı mesiresi: Çam fıstığı ağaçlarıyla süslü, gülistan­lar ile bezenmiş, gizlice bir köşedir. Fakat çok, pek çok lâtif bir havası vardır. Karanfilli gezinti yeri: Kaplıca yolu üzerinde güzellerin dinlendiği bir yerdir.

Kaplı kaya Mesiresi: Bir dağ, ormanlık, ağaçlık, çi­menlik yerdir. İçinde binadan eser yoktur. Ama cana safâ veren akarsuları ruha gıdadır. Ağaçları, bülbüllerin yuvası­dır. Ferah bir yerdir.

Çamlıca safâ yeri: Sonu gelmez ağacının gölgesine, dün­yayı aydınlatan güneşin tesiri olamayan bir eski ormanlık­tır.

Abdülmü'min dinlenme yeri: Bu da medhe lüzum olma­yan bir gezinti yeridir.

Asa pınarı ziyaret yeri: Şehrin dışında ve doğu tarafında, yarım saatlik bir mesafedir, Uludağ'ın eteğinde, kestanelik ormanının içinde bir hayat pınarı katılıp akar. Hazreti Emir, bu ferahlık verici yere varıp abdest tazelemek iste­yince mübarek ellerindeki âsâyı yere dürtmüş... Oradan bir safâ pınarı akmağa başlamıştır ki gayet tatlıdır. İşte (Asâ suyu) denilmesinin sebebi budur. İçinde Emir Sultanın mabed sofası vardır. Çimenlik bir yerdir. Gayet iri kestanesi olur. Hepsi aşılama ağaçlardır ki, kestanenin bir tanesi kırk dirhem gelir.

Sobran Mesiresi: Yüksek bir yerdir. Kestane ağaçlarıyla süslüdür.

Ali mest cilve yeri: Gelip geçen için bir tekkedir ki gayet mâmurdur.

Kadı yaylası sevinç yeri: Uludağ'ın yarısından aşağı, beş saatte ancak çıkılabilir, cihanı seyreden bir tepe üzerinde kestaneli, çimenlik bir havadar yerdir.

'''Ruhban Dağı''' yani Keşiş Dağı (Uludağ) Mesiresi: Bu dağa Keşiş dağı denilmesinin sebebi, Ayasofya'daki patrik ve rahiblerin perhiz ile uçarak gelip bu dağda din­lenmeleridir?!.. Bursa şehrinin kıble tarafında şehire örtü, göklere baş kaldırmış bir yüksek dağdır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.