Cümle Alem Hayran Ola


Anmaz mısın sen şol günü cümle âlem hayrân ola

Nidesini bilemeyip bi-hod u ser-gerdan ola.


İsrâfil surunu ura hep mahlukat yerden dura

Deriliben haşre vara kadı anda Sübhân ola.


Zebâniler çeke tuta, ilete tamuyu ata

Deri yana sünğük tüte katı ulu efgan ola.


Mâlik çağıra tamuyu çekip meydana getire

Tangrı korkusundan tamu zâri kılıp nâlân ola.


Dağlar yerinden ırıla, gökler hetbetten yarıla

Yıldızlar bağı kırıla düşe yere galtân ola.


Yazıklar müzdler dartıla anca perdeler yırtıla

Bilmediğin günahların anda sana ayân ola.


Yunus aydır işbu sözü, erenlere toprak yüzü

Diler Hakk'ı göre gözü, nihâyet gar andan ola.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.