Cümle Vücudda Bulduk


Ma'ni evine daldık vücud syrini kıldık

İki cihan seyrini cümle vücudda bulduk


Bu çizginen gökleri tahtes-sera yerleri

Yetmiş bin hicapları cümle vücudda bulduk


Yedi yer yedi göğü dağları denizleri

Uçmak ile tamuyu cümle vücudda bulduk


Gece ile gündüzü gökye yedi yıldızı

Levhte yazılı sözü cümle vücudda bulduk


Musi ağdığı Tur'u yoksa Beytül- Ma'mur'u

İsrafil çalan suru cümle vücudda bulduk


Tevrat ile İncil'i Furkan ile Zebur'u

Bunlardaki beyanı cümle vücudda bulduk


Yunus'un sözleri hak cümlemiz dedik saddak

Nerd'istersen orda Hak cümle vücudda bulduk


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.