FANDOM


Eklenme : 2018-07-15 09:54

HABER MERKEZİ - Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 7 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Yayımlanan kararnameler şöyle:

4 numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

5 numaralı "Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

6 numaralı "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

7 numaralı "Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

8 numaralı "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

9 numaralı "Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

10 numaralı "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (İLKHA)

Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

11 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın görevleri, Başkanlık, kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet, millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil, sertifikalandırma, gerektiğinde ise satın alarak devlet arşivlerine kazandırma olacak.

Başkanlık, arşiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri alacak, arşiv laboratuvarı kuracak veya laboratuvar hizmeti satın alacak; bunların tamir, konservasyon ve restorasyonunu yapacak, dijitalleştirme faaliyetleri yürütecek.

Cumhurbaşkalığı'nın 12 numaralı kararnamesi uyarınca kurulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın görevi ise saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tasnifi, periyodik bakımı, muhafazası, restorasyonu ve tanıtımı olacak.

Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlanmış, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura (YAŞ ) üyesi olmuştu.

Kararnameye göre, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluşacak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.