Yenişehir Wiki
Advertisement

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU[]

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE)
1 Doğrudan Bilgi İsteme Başvuruları İnternette yayınlanan başvuru formu 15 GÜN
2 Ceza infaz kurumları ile ilgili yazılı ve görsel basında yayınlanmak ve tez, ödev gibi araştırmalarda kullanılmak üzere istatistiki ve araştırma verilerine dayanan bilgi talebi Dilekçe 30 GÜN
3 Yabancı tutuklu ve hükümlülerin ziyaret işlemleri 1-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

2- Kimlik

3-Pasaport fotokopileri

4- Dilekçe

7 GÜN
4 Tutuklu ve hükümlülerin insan haklarına yapılan ihlaller konusunda doğrudan veyayakınlarnın yaptıkları başvurular Dilekçe 30 GÜN
5 Tutuklu/hükümlüler ile yakınlarının sağlık konusunda şikayet ve talepleri Dilekçe 30 GÜN
6 Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarında yemek, ısınma, fiziki koşullar gibi konularda şikayet başvuruları Dilekçe 30 GÜN
7 Tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve sosyal yardım konularında yaptıkları başvurular Dilekçe 20 GÜN
8 Tutuklu ve hükümlülerin infaz kurumları arası nakiller konusunda doğrudan veya yakınlarının yaptıkları başvurular 1-Dilekçe

2-Hükümlü ve Tutuklu Bilgi Formu

15 GÜN
9 Tutuklu ve hükümlülerin sevkler (hastane,mahkeme) konusunda doğrudan veya yakınlarının yaptıkları başvurular 1-Duruşma için mahkeme celbi

2-Tedavi için doktor raporu

10 GÜN
10 Tutuklu ve hükümlülerin güvenlik işlemleri konusunda yaptıkları başvurular Dilekçe 30 GÜN
11 Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin izleme kurulu üyeleri hakkındaki şikayet başvuruları Dilekçe 30 GÜN
12 Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ölüm veya yaralanma olayları ile ilgili  olarak  kendilerinin veya yakınlarının yaptıkları başvurular  Dilekçe 60 GÜN
13 Denetimli Serbestlik kapsamında tedbire hükmedilen kişi hakkında uygulamalar ve süreç hakkında kendilerinin veya yakınlarının yaptıkları başvurular Dilekçe 30 GÜN
14 Ceza infaz kurumlarından ve Denetimli Serbestlik kapsamında tahliye olmuş kişilerin,tahliye sonrasında psiko-sosyal destek ve iş ihtiyaçları için yaptıkları başvurular  Dilekçe 30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Adalet Bakanlığı - CTE Genel Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Adalet Bakanlığ Müsteşarlığı
İsim : Şaban YILMAZ İsim : Cengiz ÖNER
Ünvan : Genel Müdür Ünvan : Müsteşar Yardımcısı
Adres : Konya Yolu No:70 Beşevler/ANKARA Adres : Adalet Bakanlığı  06659 Kızılay/ANKARA
Telefon : 0312 204 10 00 Telefon : 0312 204 10 41
Faks : 0312 223 60 07 Faks : 0312 425 34 55
E-Posta : cte@adalet.gov.tr E-Posta : -
Advertisement