FANDOM


Cafer Tayyar Eğilmez

Cafer Tayyar Eğilmez, (1877, Priştine - 3 Ocak 1958, İstanbul) Türk asker ve siyaset adamı. Trakya bölgesi Kuva-yı Milliye yöneticisi ve milletvekili.


EsaretiEdit

Cafer Tayyar 32 ay esir kalmıştır. Esaretin mahiyetini şöyle tasvir eder ;

Rumeli'nin bütün münevverleri (aydınları) ,eşrafı (şanı şerefi olanları), muteberanı(itibarlı kişileri), ağzı düzgün lakırdı yapanları, hemen kamilen geceleri evlerinden gecelikleriyle kaldırılılarak, parasız, pulsuz, sevk edilerek ;yolarda her türlü işkence ve hakarete maruz bırakılmış, ... pek çokları vapurda pek çok işkenceler yüzünden vefat etmiş veya suveri mahsusa da öldürülmüşlerdir.

Dış bağlantılar Edit