FANDOM


Cafer Tayyar Eğilmez

Cafer Tayyar Eğilmez, (1877, Priştine - 3 Ocak 1958, İstanbul) Türk asker ve siyaset adamı. Trakya bölgesi Kuva-yı Milliye yöneticisi ve milletvekili.


EsaretiEdit

Cafer Tayyar 32 ay esir kalmıştır. Esaretin mahiyetini şöyle tasvir eder ;

Rumeli'nin bütün münevverleri (aydınları) ,eşrafı (şanı şerefi olanları), muteberanı(itibarlı kişileri), ağzı düzgün lakırdı yapanları, hemen kamilen geceleri evlerinden gecelikleriyle kaldırılılarak, parasız, pulsuz, sevk edilerek ;yolarda her türlü işkence ve hakarete maruz bırakılmış, ... pek çokları vapurda pek çok işkenceler yüzünden vefat etmiş veya suveri mahsusa da öldürülmüşlerdir.

Dış bağlantılar Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.