FANDOM


Can Bir Misafir


Geldi geçti ömrüm benim şol esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle (gelir) şol göz açıp yitmiş gibi


İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur

Bir gün çıka gid kafesten kuş (kaçıp) uçmuş gibi


Miskin Âdem oğlanını benzetmişler ekinciye

Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi


Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynur özüm

Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi


Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise

Yarın anda sana gele Hak şarabın içmiş gibi


Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler

Meğer Hızır İlyas oda Ab-ı hayat içmiş gibi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.