FANDOM


Can Dudağı


Kimin ne zahresi vardır sana kılıç yürütmeğe

Cümle alem elindedir kim ne bilir el katmağı.


Veren alan sen olasak kim cünbiş eleyibile

Her kandaysa kudret senin pir ü yiğit .


Cümle hazneler senindir kime dilersen veresin

Kimin zehresi vardurur destursuz el uzatmağa.


İki cihanın varlığın kudret eli tutupdurur

Yol yokdurur hiç kimseye sensiz bir atmağa.


Cümle âlemin üstüne hayr u şerri saçan sensin

Hışm u rahmet hacâledir kendi aslına katmağa.


Tevfıyk inâyet olmasa kim sebep eyleyebile

Her kandasa kudret senin her işe el uzatmağa .


İblis ü adem olur bunda fuzulluk eyleye

Yerli yerine sen kodun kul geldi kulluk kılmağa.


Ey yarenler siz bu sözü dinlen gönül kulağıyla

Can dudağı halis gerek aşk sarabını tatmağa.


Bu dirliği duyan canın hiç fikri bundan değildir

Yunus dilin yumuşdurur bu tevhidi ayıtmağa.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.