FANDOM


Erenlere muhib iken ya münkir olduğun neden

Key sakıngıl tatlı canın okları çıkmadan yaydan


Kahır erenler atıdır gayret dahı hil’atıdır

Erenler yayı katıdır okları geçer kayadan


Bize mühib olanları Hak’tan dileriz onları

Dönüp münkir olanları tez çıkarırlar aradan


Bunda el ayak öpülür görenin canı kapılır

Garib müsâfir yapılır zarye vü mescid-hâneden


Ağu içerse nuş olsun süci içerse hoş olsun

Yunus ile yoldaş olsun gelsin Ellah’ına giden

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.