FANDOM


Can Kulağı


İsteyelim iş ıssını bulup görelim kandadır

Can kulağı açık ise iş bu sözüm turvendedir.


Alıgörün turvendeden aşk eridir onu tadan

Bunda boynunu buran Hak katında dermandadır.


Kişi gerek bile onu, hem uyanık ola canı

Bilisin dünya seveni baykuş gibi yabandadır.


Baykuş çağırır virandan kimse nurad almaz ondan

İyi amel iltegörün ol hak terâzi andadır.


Varıcağız terâziye Hak kendi bakar yazıya

Görücek dağlar eriye ol zebâniler andadır.


Bitti sunula eline, ettiğin gele yoluna

Tanıklar bile buluna dostun düşmanın andadır.


Terkedesin taht u tâcı, bulasın ettiğin gücü

Muhammed hak yalvarıcı şefâatımız andadır.


Yunus eğer âşık isen varlığın değşir yokluğa

İman kuşağın berk kuşan de hep eksiklik bendedir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.