FANDOM


Can Olasın

Eğer aşkı seversen can olasın

Kamu derdine hem derman bulasın


Eğer dünya severden mübtelasın

Mania sırrına nerden eresin


Cihan köhne saraydır sen beyisin

Nice bi ağuya parmak banasın


Kanatsız kuşlayın kaldın yabanda

Kanatlı kuşlara nerden eresin


Sana erden asa gerek bu yolda

Dayanısan asaya dayanısın


Sözü bu Yunus’un güzelleredir

Eğer aşık olursan uyanasın

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.