FANDOM


Canlar Feda


Canlar fidi yoluna bu can kayusu değil

Sen can gereksin bana cihan kayusu değil.


Canlar içinde cansın,sen bir âb-ı hayvansın

Bize din-ü imansın iman kayusu değil.


Yudum yâremi sildim yârem kimdendir bildim

Bana yârim kayusu yârem kayusu değil.


Aşkın beni fâşetti,saklayım derdim veli

Çün seni ayan gördüm pinhan kayusu değil.


Derman ola mı bana derdim benim kim ona

Dertli varayım sana derman kayusu değil.


Gelin âşık olalım,aşka cevlân vuralım

Esrik olup yatmışım cevlân kayusu değil.


Aşkın oku temreni dokunur yüreğime

Aşk için ben öleyim temren kayusu değil.


Cân-u gönülü nittim aşkın oduna attım

Sıdkı dahi unuttum,güman kayusu değil.


Aşkın burcundan uçtum,cevlân uruban geçtim

Ben dost ile buluştum cevlân kayusu değil.

                                  Bahr ummâna dalmışım, sedef bulmuşum 

Cevher alıp gelmişim umman kayusu değil.


Durduğum yer Tur ola,baktığım didâr ola

Ne hâcet Musâ bana sen ben kayusu değil.


Bu Yunus’u andılar kervan geçti dediler

Ben menzile eriştim kervan kayusu değil.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.