Canlara Can Yahut Gönülde Gizlenen


Evvel benim âhir benim canlara can olan benim

Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim


Bir karâra tuttum karar sırrımı benim kim duyar

Gözsüz beni kaçan görür gönülde gizlenen benim


Çün deminde katre uran bir nazarda dünyâ duran

Kudretinden han döşeyip aşk nöbeti uran benim


Düz döşedim bu yerleri çökse vurdum bu dağları

Sayvan eyledim gökleri geri tutup duran benim


Dahî aceb âşıklara ikrâr ü din îman oldum

Halkın gönlünde küfür ile İslâm ile iman benim


Halk içinde dirlik düzen dört kitabı doğru yazan

Ağ üstünde kara dizen o yazılan Kur’ân benim


Dost ile birliğe biten buyruğu ne ise tutan

Mülk yaratıp dünya düzen ol bahçıvan heman benim


Hamza’yı Kaf’tan aşıran elini ayağın şişiren

Simurg-u Kaf ardındaki o ağulu yılan benim


Yunus değil bunu diyen kendiliğidir söyleyen

Kâfirdürür inanmayan evvel âhır heman.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.