FANDOM


Sure Hakkında Bilgi Sure adını, 28. ayette geçen "Câsiye" kelimesinden almıştır. "Câsiye" kelimesi diz çökmek veya çömelmek anlamlarına gelmektedir. Diz çökmek, kıyametin dehşetinden güç ve kuvvetini kaybetmeyi ya da o gün çaresizlik ve Allah'a mutlak boyun eğmeyi ifade etmektedir. Bu sureye Şeriat veya Dehr suresi de denilmiştir. Casiye suresi 37 ayettir. Mekke'de, Duhân Sûresinden sonra inmiştir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 45., iniş sırasına göre ise 65. suredir.


Surenin temel konuları


Allah'ın varlığının delilleri,  Ayetlerin inkar edilmesi,  Alemin insanlar için yaratılmış olması,  Dinde ihtilafa düşmek,  İnsanları saptıranın da hidayet verenin de Allah olması,  Ahiretin varlığı. 


Surenin temel mesajları


Yerlerde ve göklerde, yeryüzünde canlı ve cansız tüm varlıklarda, Allah'ın varlığına, gücüne ve ilmine delalet eden ayetler bulunmaktadır. Gece ve gündüzün peş peşe gelişi, mevsimlerin değişmesi, rüzgarlarda ve daha bir çok tabiat olayında Allah'ın sıfatlarına dair işaretler bulmak mümkündür. 


Evrende görünen her şey kevni ayetleri oluşturmaktadır. Bununla beraber Allah'ın indirdiği bir takım ayetleri vardır ki, insanoğlu kevni ayetleri nasıl yalanlayamıyor, inkar edemiyorsa, Allah'ın indirdiği Kur'an ayetlerini de inkar etmemesi, inanması gerekmektedir. 


İnanmayanların dini naslar karşısındaki tutumlarından birisi alay etmek olmuştur. Allah'ın ayetleriyle alay etmek, onların inanmadıklarının bir göstergesidir. 


Allah evreni insan için yaratmış ve insanın emrine vermiştir. Tüm varlıklar, bir bakıma insana boyun eğdirilmiştir. İnsanoğlu bu niteliği sayesinde varlıklara hükmedebilmekte, eşyayı şekillendirebilmekte ve medeniyetler geliştirebilmektedir. 


Allah dilediği toplumu öne çıkarır, onlara rızık ve üstünlük verir. Fakat eğer bir topluluk bunun kıymetini bilmez, özellikle de dini konularda ihtilaflara düşerlerse, tıpkı Yahudilerde olduğu gibi, o topluluklar üstünlüklerini kaybederler. 


Yeryüzünde farklı inanışlar ve dinler vardır. Müslümanlar kendi dinlerine uymalı ve diğer din mensuplarına saygı duymalıdır. 


Nefsinin talepleri peşinde koşan, sadece haz ve zevk için yaşayan, hatta yaşamı bunlardan ibaret sayan insanlar, nefislerini tanrılaştıran insanlardır. Allah, bu gibi insanların halini bildiğinden ve bu insanların hallerinde ısrarcı olmalarından dolayı, nefislerine tapınmalarını doğruymuş gibi göstererek saptırır. Bundan sonra da o kişiye kimse hidayet veremez. 


Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Zamanı yaratan da Allah'tır. İnsan zamanla yaşlanır ve ölür. Fakat insanı öldüren zaman değil, yüce Yaratıcıdır. 


Kıyamette insanlar ümmetler halinde haşrolunurlar. İnsanlar, hesap gününün dehşetinden ayakta duramaz ve yere çökerler. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.