FANDOM


Şablon:Cenab Şehabettin

İsmet Özel - Elhan-ı Şita (Cenab Şahabeddin)

İsmet Özel - Elhan-ı Şita (Cenab Şahabeddin)

İsmet Özel, Cenab Şahabeddin'in Elhan-ı Şita şiirini okuyor:
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar Gibi kar Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar... Ey kulûbün süûd-i şeydâsu, Ey kebûterlerin neşideleri, O baharın bu işte ferdâsı Kapladı bir derin sükûta yeri Karlar Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek Gibi kar Seni solgun hadîkalarda arar. Sen açarken çiçekler üstünde Ufacık bir çiçekli yelpâze, Nâ'şun üstünde şimdi ey müde Başladı parça parça pervâze Karlar Ki semâdan düşer düşer ağlar! Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar; Küçücük, ser-sefîd baykuşlar Gibi kar Sizi dallarda, lânelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mügân, Şimdi boş kaldı serteser yuvalar; Yuvalarda -yetîm-i bî-efgân!- Son kalan mâi tüyleri kovalar Karlar Ki havada uçar uçar ağlar. Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter... Dök ey semâ -revân-ı tabiat gunûdedir- Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler! Her şahsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek!- Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümid... Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek. Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd! Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar Bir bâd-ı hamûşun Per-i sâfında uyuklar Tarzında durur bir aralık sonra uçarlar, Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân, Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükûtun, Karlar, bütün ezhârı riyâz-ı melekûtun. Dök kâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök. Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök: Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi; Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi.

Cenap Şahabettin - Şiirler ve Şairler-0

Cenap Şahabettin - Şiirler ve Şairler-0

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin kimdir

Cenap Şahabettin kimdir

Cenap Şahabettin - Şiirler ve Şairler

Cenap Şahabettin - Şiirler ve Şairler

< Portal:Edebiyat

< Şair

< Cenap Şahabettin/Hayatı

< Cenap Şahabettin/Eserleri

< Cenap Şahabettin/Şiirleri

< Cenap Şahabettin/Hakkında...

< Cenap Şahabettin/Videolar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.