Müftülüğümüze bağlı hizmet veren din görevlilerimiz, vatandaşlarımızın acı ve tatlı günlerinde yanında olmak bilincinden yola çıkarak, vefat olaylarında da yalnız bırakmayarak acısını paylaşıyor, zaman mefhumu gözetmeden, her türülü maddi ve manevi desteğimizi esirgemiyoruz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.