Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.712
pages
Dua_Joushan_Kabeer_-_دعاء_الجوشن_الكبير

Dua Joushan Kabeer - دعاء الجوشن الكبير

Dua Joushan Kabeer - دعاء الجوشن الكبير

دعاء_الجوشن_الكبير_بصوت_ابا_ذر_الحلواجي_With_English_Translation

دعاء الجوشن الكبير بصوت ابا ذر الحلواجي With English Translation

CEVŞEN_1-100_TEK_PARÇA_FULL

CEVŞEN 1-100 TEK PARÇA FULL

Cevşen'ül_Kebir_-_Tek_Parça_-_Hüsrev_Hattı_-_Rıza_GÜNAY_(Türkçe_Altyazı_Seçeneğiyle)

Cevşen'ül Kebir - Tek Parça - Hüsrev Hattı - Rıza GÜNAY (Türkçe Altyazı Seçeneğiyle)

MP3 indirmek için link https://yadi.sk/d/P-_xRFZHkWetr

Dua_Joushan_Kabeer_-_Haaj_Taheri_-_دعاء_الجوشن_الكبير

Dua Joushan Kabeer - Haaj Taheri - دعاء الجوشن الكبير

Dua Joushan Kabeer - Haaj Taheri 1 saat 20 dakika

Şablon:Cevşenbakınız - d {{Cevşenbakınız}}


Cevşen الجوشن Jawshan Joushan
Cevşen nedir?
Cevşen/Latin harflerine transkript
Cevşen/Latin harflerine wiki linkli transkript
Cevşen/Latine transkript ve tercümesi

جوشن الكبير
Cevşen-ül Kebîr
Cevşen-ül Kebîr/Arabi
Cevşen-ül Kebîr/Arabi ve meali

Dua-yı Cevşen-ul Kebir
Dua'a Jawshan Kabir
Dua Joushan Kabeer
دعاء الجوشن الكبير

Cevşen/VECİZE
Cevşen hadisleri

Cevşen/VİDEO
Cevşen duası
Cevşen/RESİM
Cevşen/TERCÜME
Cevşen/TABLO
Cevşen/VP
Cevşen/WP
Cevşen/İslam Ansiklopedisi
Cevşen/İmam Gazali
Cevşen/Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi veselleme Cebrail aleyhisselamın vahiy ile getirdiği ve "Zırhını çıkar bunu oku dediği" gayet yüksek ve çok kıymettar bir münacât-ı Peygamberiyedir ki: Zeynel Abidin radyallahü anhü' dan rivayet edilmiştir.
Meşhur okuyucular
Cevşen kaarileri
Mehdi Sadeqi
Hajj Tahiri
İhsan Atasoy
Arif Yıldız
Rıza Günay

Celcelutiye
İmam Gazali Celcelutiye Şerhi
Dua-yı İsm-ul Âzam
Kumeyl duası

Dua


Ey lütufları gizli olan zatı ala

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Audio:[1] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85)
EvradEzkarEzkar-us SabahEvrad-u Ezkar Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua Duâ Dûa Dualar De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır İstiğfar, meyelan-ı şerri keser İstiğfar Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri Kunut duası
Pazrtesi duaları Salı duaları Çarşamba duaları Perşembe duaları Cuma duaları Cumartesi duaları Pazar duaları
Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı İstıhare duası (Hayır isteme duası) Hacet duası Hacet namazı
Cevşen Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası Ayet el-Kursi Hizbun nasr duası
Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri DUANIN ÇEŞİTLERİ DUANIN ÖNEMİ
DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua. DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır. DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden. DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye Selâmlar Ettahiyyat duası TAHİYYAT Et-tahiyyatü Selâm
Namaz duaları Abdest duaları
Cenaze Cenaze namazı Mevt Cenaze duaları Telkin Telkin duası Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere 4444 Tefriciye 19 Fetih gece namazı özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis_&_Chi_Qui_Gong.flv

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher_Zain-Barakallah_(Wedding_Indonesia_Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح_الجمل_دعاء_الانبياء_كامل_-_ادعية_رمضان_--

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

Bu münacaat 100 segmentten oluşur , her bir segmentinde Allah'ın 10 mubarek ismi bulunur ve onunla "YA!" diye nida edilir. her segmentte 10 ismi esmaul husna , 100 segmentte 1000 esmaul husna ya ulaşır. Başındaki besmeleyle Allah’ın 1001 isim ve sıfatını içeren muazzam bir duadır

Bismillahirahmanirahim

1-10[]


1
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhümme innî es'elüke biesmâike
1 Yâ Allah
2 Yâ Rahman
3 Yâ Rahîm
4 Yâ 'Alîm
5 Yâ Halîm
6 Yâ Azîm
7 Yâ Hakîm
8 Yâ Kadîm
9 Yâ Mukîm
10 Yâ Kerîm
Sübhânekelâ ilahe illâ ente'l-emâ-n e'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


2
1 Yâ Seyyide's-sâdât
2 Yâ Mucîbe'd-de'avât
3 Yâ Veliyye'l-hasenât
4 Yâ Refıa'd-deracât
5 Yâ Azîme'l-berakât
6 Yâ Ğafıra'l-hatîât
7 Yâ Dâfî'a'l-beliyyât
8 Yâ Sâmi'a'l-esvât
9 Yâ Mu'tıye'l-mesûlât
10 Yâ 'Alime's-sirri ve'l-hafiyyât
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nar.


3
1 Ya Hayra'l-ğâfirîn
2 Ya Hayra'n-nâsırîn
3 Ya Hayra'l-hâkimîn
4 Ya Hayra'l-fatihîn
5 Yâ Hayra'z-zâkirîn
6 Yâ Hayra'l-vârişîn
7 Yâ Hayra'l-hâmidîn
8 Yâ Hayra'r-râzikîn
9 Yâ Hayra'l-fâsilîn
10 Yâ Hayra'l-muhsinîn
Sübhâneke lâ ilahe illâ ent e'l-emân e'l-emân hallisnâ mine'n-nâr.


4
1 Yâ Men lehü'l-'izzü ve'l-cemâl
2 Yâ Men lehü'l-mülkü ve'l-celâl
3 Yâ Men lehü'l-kudretü ve'l-kemâl
4 Yâ Men hüve'l-kebîru'l-müte'âl
5 Yâ Men hüve şedîdü'l-mihâl
6 Yâ Men hüve şedîdü'l-'ikâb
7 Yâ Men hüve serî'u'l-hisâb
8 Yâ Men hüve 'indehû hüsnü's-şevâb
9 Yâ Men hüve 'indehû ümmü'l-kitâb
10 Yâ Men hüve yünşiü's-sehâbe's-sikâl
Sübhâneke ilahe illâ ente'l-emâne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


5
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Hannân
2 Yâ Mennân
3 Yâ Deyyân
4 Yâ Gufran
5 Yâ Burhan
6 Yâ Sultân
7 Yâ Sübhân
8 Yâ Müste'ân
9 Yâ Ze'l-menni ve'l-beyân
10 Yâ Ze'l-emân
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


6 1 Yâ Men tevâda'a küllü şey'in li'azametih
2 Yâ Meni'stesleme küllü şey'in likudratih
3 Yâ Men zelle küllü şey'in li'izzetih
4 Yâ Men hada'a küllü şey'in liheybetih
5 Yâ Meni'nkâde küllü şey'in limülketih
6 Yâ Men dâne küllü şey'in min mehâfetih
7 Yâ Meni'nşakkati'l-cibâlü min haşyetin
8 Yâ Men kâmeti's-semâvâtü bi emrih
9 Yâ Meni'stekarrati'l-ardu bi iznih
10 Yâ Men lâ yâ'tedî 'alâ ehli memleketih
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


7
1 Yâ Ğâfıra'l-hatâyâ
2 Yâ Kâşife'l-belâyâ
3 Yâ Müntehe'r-racâyâ
4 Yâ Müczile'l-'atâyâ
5 Yâ Vâsi'a'l-hedâyâ
6 Yâ Râzika'l-berâyâ
7 Yâ Kâdiya'l-münâyâ
8 Yâ Sâmi'a'ş-şekâyâ
9 Yâ Bâ'ise's-serâyâ
10 Yâ Mutlika'l-üsârâ
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


8 1 Yâ Ze'l-hamdi ve's-senâ
2 Yâ Ze'l-mecdi ve's-senâ
3 Yâ Ze'l-fahri ve'l-behâ
4 Yâ Ze'l-'ahdi ve'l-vefâ
5 Yâ Ze'l-'afvi ve'r-ridâ
6 Yâ Ze'l-menni ve'l-'atâ
7 Yâ Ze'l-fasli ve'l-kadâ
8 Yâ Ze'l-'izzeti ve'l-bekâ
9 Yâ Ze'l-cûdi ve'n-na'mâ
10 Yâ Ze'l-fadli ve'l-'âlâ
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


9 Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mâni'
2 Yâ Dâfi'
3 Yâ Nâfi'
4 Yâ Sami'
5 Yâ Râfi'
6 Yâ Sâni'
7 Yâ Şâfi'
8 Yâ Cami'
9 Yâ Vâsi'
10 Yâ Mûsi'
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

10-20[]

10

1 Yâ Sâni'a külli masnû'
2 Yâ Halika külli mahlûk
3 Yâ Râzika külli merzûk
4 Yâ Mâlike külli memlûk
5 Yâ Kâşife külli mekrûb
6 Yâ Fârice külli mağmum
7 Yâ Râhime külli merhum
8 Yâ Nasıra külli mahzûl
9 Yâ Sâtira külli mâ'yûb
10 Yâ Melcee külli mazlum
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


11 1 Yâ 'Uddetî 'inde şiddeti
2 Yâ Recâî 'inde müsîbeti
3 Yâ Mûnisî 'inde vahşeti
4 Yâ Sâhibî 'inde gurbeti
5 Yâ Veliyyî 'inde ni'metî
6 Yâ Kâşifi 'inde kürbetî
7 Yâ Ğıyâşî 'inde'f-tikârî
8 Yâ Melceî 'inde'd-dırârî
9 Yâ Mu'înî 'inde feze'î
10 Yâ Delîlî 'inde hayrati
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


12 1 Yâ 'Allâme'l-ğuyûb
2 Yâ Ğaffara'z-zünûb
3 Yâ Settâra'l-'uyûb
4 Yâ Keşşâfe'l-kürûb
5 Yâ Mukallibe'l-kulûb
6 Yâ Müzeyyine'l-kulûb
7 Yâ Münevvira'l-kulûb
8 Yâ Tabîbe'l-kulûb
9 Yâ Habîbe'l-kulûb
10 Yâ Enîse'l-kulûb
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


13 Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Celîl
2 Yâ Cemîl
3 Yâ Vekîl
4 Yâ Kefil
5 Yâ Delîl
6 Yâ Mükîl
7 Yâ Habîr
8 Yâ Latîf
9 Yâ 'Azîz
10 Yâ Melîk
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


14
1 Yâ Delîle'l-mütehayyirîn
2 Yâ Gıyâşe'l-müsteğîsîn
3 Yâ Sarîha'l-müstesrihîn
4 Yâ Câra'l-müstecîrîn
5 Yâ Melcee'l-'âsîn
6 Yâ Ğâfıra'l-müznibîn
7 Yâ Emâne'l-hâifîn
8 Yâ Râhime'l-mesâkîn
9 Yâ Enîse'l-müstevhişîn
10 Yâ Mücîbe da'veti'l-müdtarrîn
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


15
1 Yâ Ze'l-cûdi ve'l-ihsân
2 Yâ Ze'l-fadli ve'l-imtinân
3 Yâ Ze'l-emni ve'l-emân
4 Yâ Ze'l-kudsi ve's-sübhân
5 Yâ Ze'l-hikmeti ve'l-beyân
6 Yâ Ze'r-rahmeti ve'r-rıdvân
7 Yâ Ze'l-hucceti ve'l-bürhân
8 Yâ Ze'l-'azameti ve's-sultân
9 Yâ Ze'l-'afvi ve'l-ğufrân
10 Yâ Ze'r-ra'feti ve'l-müste'ân
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


16
1 Yâ Men hüve Rabbü külli şey'
2 Yâ Men hüve ilâhü külli şey'
3 Yâ Men hüve Hâliku külli şey'
4 Yâ Men hüve fevka külli şey'
5 Yâ Men hüve kable külli şey'
6 Yâ Men hüve ba'de külli şey'
7 Yâ Men hüve 'Alimü külli şey'
8 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey'
9 Yâ Men hüve Sâni'u külli şey'
10 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey'
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


17
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mü'min
2 Yâ Müheymin
3 Yâ Mükevvin
4 Yâ Mülakkin
5 Yâ Mübeyyin
6 Yâ Mühevvin
7 Yâ Müzeyyin
8 Yâ Mu'azzim
9 Yâ Mu'avvin
10 Yâ Mülevvin
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


18
1 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm
2 Yâ men hüve fî celâlihî 'azîm
3 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm
4 Yâ men hüve 'alâ 'abdihî rahîm
5 Yâ men hüve bikülli şey'in 'alîm
6 Yâ men hüve limen cefâhu halîm
7 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm
8 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim
9 Yâ men hüve fi hükmihî latîf
10 Yâ men hüve fı lütfihî kadîr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


19
1 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh
2 Yâ men lâ yühâfü illâ 'adlüh
3 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh
4 Yâ men lâ yüs'elü illâ 'afvüh
5 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh
6 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh
7 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh
8 Yâ men vesiat külle şey'in rahmetüh
9 Yâ men sebekat rahmetühû 'alâ ğadabih
10 Yâ men ehâta bi külli şey'in 'ilmüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

20-30[]

20
1 Yâ Fârice'l-hemm
2 Yâ Kâşife'l-ğamm
3 Yâ Gâfire'z-zenb
4 Yâ Kâbile't-tevb
5 Yâ Hâlika'l-halk


6 Yâ Sâdika'l-va'd


7 Yâ Râzika't-tıfl


8 Yâ Mûfiye'l-'ahd


9 Yâ 'Alime's-sirr


10 Yâ Fâlika'l-habb


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


21

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ 'Aliyy

2 Yâ Vefiyy

3 Yâ Veliyy

4 Yâ Ganiyy

5 Yâ Meliyy

6 Yâ Zekiyy

7 Yâ Radiyy

8 Yâ Bediyy

9 Yâ HafIyy

10 Yâ Kaviyy

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

22

1 Yâ Men azhera'l-cemîl

2 Yâ Men setera 'ale'l-kabîh

3 Yâ Men lâ yüâhizü bi'l-cerîmeh

4 Yâ Men lâ yehtikü's-sitr

5 Yâ 'Azîme'l-'afv

6 Yâ Hasene't-tecâvüz

7 Yâ Vâsi'a'l-mağfireh

8 Yâ Bâsita'l-yedeyni bi'r-rahmeh

9 Yâ Sahibe külli necvâ

10 Yâ Müntehâ külli şekva

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

23

1 Yâ Ze'n-ni'meti's-sâbiğah

2 Yâ Ze'r-rahmeti'l-vâsi'ah

3 Yâ Ze'l-hikmeti'l-bâliğah

4 Yâ Ze'l-kudreti'l-kâmileh

5 Yâ Ze'l-hucceti'l-kâtı'ah

6 Yâ Ze'l-kerâmeti'z-zâhirah

7 YâZe's-sıfati'l-'âliyeh

8 YâZe'l-'izzeti'd-dâimeh

9 Yâ Ze'l-kuvveti'l-metîneh

10 Yâ Ze'l-minneti's-sâbikah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

24

1 Yâ Ahkeme'l-hâkimîn

2 Yâ 'Adele'l-'âdilîn

3 Yâ Asdeka's-sâdikîn

4 Yâ Azhera'z-zâhirîn

5 Yâ Athera't-tâhirîn

6 Yâ Ahsene'l-hâlikîn

7 Yâ Esra'a'l-hâsibîn

8 Yâ Esme'a's-sâmi'în

9 Yâ Ekrame'l-ekramîn

10 Yâ Erhame'r-râhimîn

11 Yâ Eşfe'a'ş-şâfi'în

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

25

1 Yâ Bedi'a's-semâvât

2 Yâ Câ'ile'z-zulümât

3 Yâ 'A'lime'l-hafıyyât

4 Yâ Râhîme'l-'aberât

5 Yâ Sâtira'l-'averât

6 Yâ Kâşife'l-beliyyât

7 Yâ Muhyiye'l-emvât

8 Yâ Dâ'ife'l-hasenât

9 Yâ Münzile'l-berakât

10 Yâ Şedîde'n-nekamât

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

26

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Müsavvir

2 YâMükaddir

3 Yâ Mütahhir

4 Yâ Münevvir

5 Yâ Mükaddim

6 Yâ Müahhir

7 Yâ Müyessir

8 Yâ Münzir

9 Yâ Mübeşşir

10 Yâ Müdebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

27

1 Yâ Rabbe'l-beyti'l-harâm

2 Yâ Rabbe'ş-şehri'l-harâm 3 Yâ Rabbe'l-mescidi'l-harâm 4 Yâ Rabbe'l-beledi'l-harâm 5 Yâ Rabbe'r-rukni ve'l-mekâm 6 Yâ Rabbe'l-meş'ari'l-harâm 7 Yâ Rabbe'l-hılli ve'l-haram 8 Yâ Rabbe'n-nûri.ve'z-zalâm 9 Yâ Rabbe't-tahiyyeti ve's-selâm 10 Yâ Rabbe'l-celâli ve'l-ikrâm Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr. 28 1 Yâ 'İmâde men lâ 'imâde leh 2 Yâ Senede men lâ senede leh 3 Yâ Zühra men lâ zühra leh 4 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh 5 Yâ Hırze men lâ hırze leh 6 Yâ Fahra men lâ fahra leh 7 Yâ 'İzze men lâ 'izze leh 8 Yâ Mu'îne men lâ mu'îne leh 9 Yâ Enîse men lâ enîse leh 10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr. 29 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Kâim 2 Yâ Dâim 3 Yâ Rahim 4 Yâ Hâkim 5 Yâ 'Âlim 6 Yâ 'Âsim 7 Yâ Kâsim 8 Yâ Salim 9 Yâ Kâbid 10 Yâ Basit Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr. 30 1 Yâ 'Âsıme-meni'sta'sameh 2 Yâ Râhime meni'sterhameh 3 Yâ Nasıra meni'stensarah 4 Yâ Hafıza meni'stahfezah 5 Yâ Mükrime meni'stekrameh 6 Yâ Mürşide meni'sterşedeh 7 Yâ Mu'îne meni'ste'âneh 8 Yâ Muğîşe meni'steğâşeh 9 Yâ Sarîha meni'stesrahah 10 Yâ Ğâfıra meni'stağferah Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'rı-nâr. 31 1 Yâ Kerîme's-saftı 2 Yâ 'Azîme'l-menn 3 Yâ Keşîra'l-hayr 4 Yâ Kadîme'l-fadl 5 Yâ Latîfe's-sun' 6 Yâ Dâime'l-lütf 7 Yâ Nâfise'l-kerb 8 Yâ Kâşife'd-durr 9 Yâ Mâlike'l-mülk 10 Yâ Kâdiyen bi'l-hakk Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 32 1 Yâ 'Azîzen lâ yüdâm 2 Yâ Latîfen lâ yürâm 3 Yâ Rakîben lâ yenâm 4 Yâ Kaimen lâ yefût 5 Yâ Hayyen lâ yemût 6 Yâ Meliken lâyezûl 7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ 8 Yâ 'Alimen lâ yechel 9 Yâ Sameden lâ yüt'âm 10 Yâ Kaviyyen lâ yüd'af Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 33 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Vâhid 2 Yâ Vâcid 3 Yâ Şâhid 4 Yâ Mâcid 5 Yâ Râşid 6 Yâ Bâiş 7 Yâ Vâris 8 Yâ Dârr 9 Yâ Nâfi' 10 Yâ Hâdî Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 34 1 Yâ A'zamü min külli 'azîm 2 Yâ Ekramü min külli kerîm 3 Yâ Erhamü min külli rahîm 4 Yâ Ahkemü min külli hakîm 5 Yâ Aİemü min külli 'alîm 6 Yâ Akdemü min külli kadîm 7 Yâ Ekberu min külli kebîr 8 Yâ Ecellü min külli celîl 9 Yâ E'azzü min külli 'azîz 10 Yâ Eltafü min külli latîf Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 35 1 Yâ Men hüve fî 'ahdihî vefiyy 2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy 3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi 'aliyy 4 Yâ Men hüve fî 'ulüvvihî karîb 5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf 6 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf 7 Yâ Men hüve fî şerefîhî 'azîz 8 Yâ Men hüve fî 'izzetihî 'azîm 9 Yâ Men hüve fî 'azametihî mecîd 10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 36 1 Yâ Men hüve küllü şey'in hâdiun leh 2 Yâ Men hüve küllü şey'in kâinün leh 3 Yâ Men hüve küllü şey'in mevcudun leh 4 Yâ Men hüve küllü şey'in münîbün leh 5 Yâ Men hüve küllü şey'in hâifün minh 6 Yâ Men hüve küllü şey'in müsebbihun leh 7 Yâ Men hüve küllü şey'in kâimün bih 8 Yâ Men hüve küllü şey'in hâşiün leh 9 Yâ Men hüve küllü şey'in sâirun ileyh 10 Yâ men hüve küllü şey'in hâlikün illâ vecheh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 37 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Kâfi 2 Yâ Şâfî 3 Yâ Vâfî 4 Yâ Mu'âfî 5 Yâ 'Âlî 6 Yâ Dâ'î 7 Yâ Râdî 8 Yâ Kâdî 9 Yâ Bakî 10 Yâ Hâdî Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'I-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 38 1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh 2 Yâ Men lâ mefze'a illâ ileyh 3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh 4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ 'aleyh 5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh 6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh 7 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh 8 Yâ Men lâ yü'bedü illâ iyyâh 9 Yâ Men lâ yüste'ânü illâ minh 10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 39 1 Yâ Hayra'l-merhûbîn 2 Yâ Hayra'l-matlûbîn 3 Yâ Hayra'l-merğûbîn 4 Yâ Hayra'l-mes'ûlîn 5 Yâ Hayra'l-maksûdîn 6 Yâ Hayra'l-mezkûrîn 7 Yâ Hayra'l-meşkûrîn 8 Yâ Hayra'l-mahbûbîn 9 Yâ Hayra'l-münzilîn 10 Yâ Hayra'l-müste'nisîn Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

40-50[]

40 1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ 2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ 3 Yâ Men hüve yekşifü'l-belvâ 4 Yâ Men hüve yesme'u'n-necvâ 5 Yâ Men hüve yünkizü'l-garkâ 6 Yâ Men hüve yünci'l-helkâ 7 Yâ Men hüve yeşfi'l-merdâ 8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ 9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ 10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 41 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Ğâfır 2 Yâ Sâtir 3 Yâ Kahir 4 Yâ Kadir 5 Yâ Nazır 6 Yâ Fâtır 7 Yâ Şâkir 8 Yâ Zâkir 9 Yâ Nâsır 10 Yâ Câbir Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 42 1 Yâ Men hüve fi'l-berri ve'l-bahri sebîlüh 2 Yâ Men hüve fi'l-âfaki âyâtüh 3 Yâ Men hüve fi'l-âyâti bürhânüh 4 Yâ Men hüve fı'l-memâti kudratüh 5 Yâ Men hüve fı'l-kubûri 'izzetüh 6 Yâ Men hüve fı'l-kıyâmeti milketüh 7 Yâ Men hüve fı'l-hisâbi heybetüh 8 Yâ Men hüve fı'l-mîzâni kadâüh 9 Yâ Men hüve fi'l-cenneti rahmetüh 10 Yâ Men hüve fı'n-nâri 'azâbüh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 43 1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü'l-hâifûn 2 Yâ Men hüve ileyhi yefze'u'l-müznibûn 3 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü'l-münîbûn 4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü'l-'âsûn 5 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü'z-zâhidûn 6 Yâ Men hüve fîhi yatme'u'l-hâtıûn 7 Yâ Men hüve yeste'nisü bihi'l-mürîdûn 8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi'l-muhsinûn 9 Yâ men hüve 'aleyhi yetevekkelü'l-mütevekkilun 10 Yâ men hüve yeskünü bihi'l-mûkınûn Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 44 1 Yâ Ekrabe min külli karîb 2 Yâ Ehabbe miri külli habîb 3 Yâ A'zame min külli 'azîm 4 Yâ E'azze min külli 'azîz 5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy 6 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy 7 Yâ Ecvede min külli cevâd 8 Yâ Er'efe min külli raûf 9 Yâ Erhame min külli rahîm 10 Yâ Ecelle min külli celîl Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 45 Ve es'elüke biesmâike 1 Karîb 2 Yâ Rakîb 3 Yâ Habîb 4 Yâ Mücîb 5 Yâ Hasîb 6 Yâ Tabîb 7 Yâ Basîr 8 Yâ Habîr 9 Yâ Münîr 10 Yâ Mübîn Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 46 1 Yâ Ğâliben gayra mağlûb 2 Yâ Sâni'an gayra masnu' 3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk 4 Yâ Mâliken gayra memlûk 5 Yâ Kâhiran gayra makhûr 6 Yâ Râfı'an gayra merfu' 7 Yâ Hafızan gayra mahfuz 8 Yâ Nâsiran gayra mensur 9 Yâ Sahiden gayra gâib 10 Yâ Karîben gayra ba'îd Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 47 1 Yâ Nûra'n-nûr 2 Yâ Münevvira'n-nûr 3 Yâ Müsavvira'n-nûr 4 Yâ Hâlika'n-nûr 5 Yâ Mükaddira'n-nûr 6 Yâ Müdebbira'n-nûr 7 Yâ Nûran kable külli nûr 8 Yâ Nûran ba'de külli nûr 9 Yâ Nûran fevka külli nûr 10 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 48 1 Yâ Men 'atâuhû şerîf 2 Yâ Men fı'lühû latîf 3 Yâ Men lütfühû mükim 4 Yâ Men ihsânühû kadîm 5 Yâ Men kavlühü hakk 6 Yâ Men va'dühû sıdk 7 Yâ Men 'afVühû fadl 8 Yâ Men 'azabühû 'adl 9 Yâ Men zikrühû hulv 10 Yâ men ünsühû leziz Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 49 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Münevvil 2 Yâ Müfassü 3 YâMübeddil 4 Yâ Müsehhil 5 Yâ Müzellil 6 Yâ Münezzil 7 Yâ Muhavvil 8 Yâ Mücemmil 9 Yâ Mükemmil 10 Yâ Müfaddil Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

50-60[]

50 1 Yâ Men yerâ velâ yürâ 2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk 3 Yâ Men yehdî velâ yühda 4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ 5 Yâ Men yüt'imü velâ yüt'am 6 Yâ Men yücîru velâ yücâr 7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ 'aleyh 8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü 'aleyh 9 Yâ Men lem yelid velem yûled 10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

51..................................... 1 Yâ Ni'me'l-habîb 2 Yâ Ni'me't-tabîb 3 Yâ Ni'me'l-hasîb 4 Yâ Ni'me'l-karîb 5 Yâ Ni'me'r-rakîb 6 Yâ Ni'me'l-mucîb 7 Yâ Ni'me'l-enîs 8 Yâ Ni'me'l-vekîl 9 Yâ Ni'me'l-mevlâ 10 Yâ Ni'me'n-nasîr Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 52 1 Yâ Sürûra'l-'ârifîn 2 Yâ Enîse'l-mürîdîn 3 Yâ Muğîşe'l-müştâkîn 4 Yâ Habîbe't-tevvâbîn 5 Yâ Râzika'l-mükillîn 6 Yâ Recâe'l-müznibîn 7 Yâ Kâşife'l-mekrûbîn 8 Yâ Müneffisen 'ani'l-mağmûmîn 9 Yâ Müferricen 'ani'l-mahzûnîn 10 Yâ İlâhe'l-evvelîne ve'l-âhirîn Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 53 1 Yâ Rabbe'l-cenneti ve'n-nâr 2 Yâ Rabbe'n-nebiyyîne ve'l-ahyâr 3 Yâ Rabbe's-sıddîkîne ve'l-ebrâr 4 Yâ Rabbe's-siğâri ve'l-kibâr 5 Yâ Rabbe'l-hubûbi ve'l-eşmâr 6 Yâ Rabbe'l-enhâri ve'l-eşcâr 7 Yâ Rabbe's-sahârâ ve'l-kıfâr 8 Yâ Rabbe'l-'abîdi ve'l-ahrâr 9 Yâ Rabbe'l-i'lâni ve'l-isrâr 10 Yâ Rabbe'l-leyli ve'n-nehâr Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 54 1 Yâ Men lahika fî külli şey'in 'ilmüh 2 Yâ Men nefeze bi külli şey'in besaruh 3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey'in kudratüh 4 Yâ Men lâ yuhsı'l-'ibâdü na'mâeh 5 Yâ Men lâ teblüğu'l-halâiku şükrah 6 Yâ Men lâ tüdrikü'l-efhâmü celâleh 7 Yâ Men lâ tenâlü'l-evhâmü künheh 8 Yâ Meni'l-'azâmetü ve'l-kibriyâü ridâüh 9 Yâ Meni'l-heybetü ve's-sültânü behâüh 10 Yâ Men te'azzeze bi'l-'izzi bekâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 55 1 Yâ Men lehü'l-meşelü'l-a'lâ 2 Yâ Men lehü'l-sıfâtü'l-'ulâ 3 Yâ Men lehü'l-âhiratü ve'l-ûlâ 4 Yâ Men lehü'l-cennetü'l-me'vâ 5 Yâ Men lehü'n-nâru ve'l-lezâ 6 Yâ Men lehü'l-âyâtü'l-kübrâ 7 Yâ Men lehü'l-esmâü'l-hüsnâ 8 Yâ Men lehü'l-hükmü ve'l-kadâ 9 Yâ Men lehü's-semâvâtü'l-'ulâ 10 Yâ Men lehü'l-'arşü ve's-serâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 56 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ'Afüvv 2 Yâ Ğafûr 3 Yâ Vedûd 4 Yâ Şekûr 5 Yâ Sabûr 6 Yâ Rauf 7 Yâ'Atûf 8 Yâ Kuddûs 9 Yâ Hayy 10 Yâ Kayyûm Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 57 1 Yâ Men hüve fı's-semâi 'azametüh 2 Yâ Men hüve fi'l-ardi âyâtüh 3 Yâ Men hüve fî külli şey'in delâilüh 4 Yâ Men hüve fi'l-bihâri 'acâibüh 5 Yâ Men yebdeü'l-halka şürame yü'îdüh 6 Yâ Men hüve fi'l-cibâli hazâinüh 7 Yâ Men ahsene külle şey'in halekah 8 Yâ Men ileyhi yürce'u'l-emrü küllüh 9 Yâ Men zahera fî külli şey'in lütfülı 10 Yâ Men yü'arrifü'l-halâika kudrateh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 58 1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh 2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh 3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh 4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh 5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh 6 Yâ Şefî'a men lâ §efî'a leh 7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh 8 Yâ Delîle men lâ delîle leh 9 Yâ Kaide men lâ kaide leh 10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 59 1 Yâ Kâfiye meni'stekfâh 2 Yâ Hâdiye meni'stehdâh 3 Yâ Kâliye meni'steklâh 4 Yâ Dâ'iye meni'sted'âh 5 Yâ Şâfıye meni'steşfâh 6 Yâ Kâdiye meni'stakdâh 7 Yâ Muğniye meni'steğnâh 8 Yâ Mûfîye meni'stevfâh 9 Yâ Mükavviye meni'stakvâh 10 Yâ Veliyye meni'stevlâh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

60-70[]

60 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Evvel 2 Yâ Âhir 3 Yâ Zahir 4 Yâ Bâtın 5 Yâ Halik 6 Yâ Râzik 7 Yâ Sâdık 8 Yâ Sabık 9 Yâ Saik 10 Yâ Fâlik Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr. 61 1 Yâ Men yükallibü'l-leyle ve'n-nehâr 2 Yâ Men Halaka'z-zulümâti ve'n-nûr 3 Yâ Men ce'ale'z-zılle ve'l-harur 4 Yâ Men sehhara's-semse ve'l-kamer 5 Yâ Men haleka'l-mevte ve'l-hayah 6 Yâ Men lehü'l-halku ve'l-emr 7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ 8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi'l-mülk 9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine'z-züll 10 Yâ men lehü'l-havlü ve'l-kuvveh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr. 62 1 Yâ Men ya'lemü mürâde'l-mürîdîn 2 Yâ Men yemlikü havaice's-sâilîn 3 Yâ Men yesme'u enîne'l-valihîn 4 Yâ Men yerâ bükâe'l-hâifîn 5 Yâ Men ya'lemu damîra's-sâmitîn 6 Yâ Men yerâ nedeme'n-nâdimîn 7 Yâ Men yakbelü 'uzre't-tâibîn 8 Yâ Men lâ yüslihu 'amele'l-müfsidîn 9 Yâ Men lâ yüdî'u ecra'l-muhsinîn 10 Yâ Men lâ yeb'udü an kulûbi'l-'arifîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr. 63 1 Yâ Dâime'l-bekâ 2 Yâ Ğafira'l-hatâ 3 Yâ Sâmi'e'd-düâ 4 Yâ Vâsi'a'l-'atâ 5 Yâ Râfı'a's-semâ 6 Yâ Kâşife'l-belâ 7 Yâ 'Azîme's-senâ 8 Yâ Kadîme's-senâ 9 Yâ Keşira'l-vefa 10 Yâ Şerîfe'l-cezâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr. 64 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Ğaffâr 2 Yâ Settâr 3 Yâ Kahhâr 4 Yâ Cebbar 5 Yâ Sabbâr 6 Yâ Razzâk 7 Yâ Fettâh 8 Yâ 'Allâm 9 Yâ Vehhâb 10 Yâ Tevvâb Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr. 65 1 Yâ Men halekanî ve sevvânî 2 Yâ Men razekanî ve rabbânî 3 Yâ Men et'amenî ve sekânî 4 Yâ Men karrabenî ve ednânî 5 Yâ Men 'asamenî ve kefânî 6 Yâ Men hafızanî ve kelânî 7 Yâ Men veffekanî ve hedânî 8 Yâ Men e'azzenî ve ağnânî 9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî 10 Yâ Men ânesenî ve âvânî Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr. 66 1 Yâ Men yühikku'l-hakka bikelimâtih 2 Yâ Men lâ mü'akkibe lihukmih 3 Yâ Men lâ radde likadâih 4 Yâ Men yehûlü beyne'l-mer'i ve kalbih 5 Yâ Men yakbelü't-tevbete an 'ibâdih 6 Yâ Men lâ tenfe'u'ş-şefa'atü illâ biiznih 7 Yâ Meni's-semâvâtü matviyyâtün biyemînih 8 Yâ Men hüve a'lemü bi men dalle 'an sebîlih 9 Yâ Men yüsebbihu'r-ra'dü bihâmdi-hi ve'l-melâiketü min hîfetih 10 Yâ Men yürsilü'r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr. 67 1 Yâ Men ce'ale'l-arda mihâdâ 2 Yâ Men ce'ale'l-cibâle evtâdâ 3 Yâ Men ce'ale'l-şemse sirâcâ 4 Yâ Men ce'ale'l-kamera nûrâ 5 Yâ Men ce'ale'l-leyle libâsa 6 Yâ Men ce'ale'n-nehâra me'âşâ 7 Yâ Men ce'ale'n-nevme sübâtâ 8 Yâ Men ce'ale's-semâe binâa 9 Yâ Men ce'ale'l-eşyâe ezvâcâ 10 Yâ Men ce'ale'n-nâra mirsâdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.


68

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Şefî' 2 Yâ Semî' 3 Yâ Rafı' 4 Yâ Meni` 5 Yâ Bedi` 6 Yâ Serî' 7 Yâ Beşîr 8 Yâ Nezîr 9 Yâ Kadîr 10 Yâ Muktedir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-em ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

69

1 Yâ Hayyü kable külli hayy 2 Yâ Hayyü ba'de külli hayy 3 Yâ Hayyü'llezî lâ yüşbihühû şey' 4 Yâ Hayyü'llezî leyse kemişlihî hayy ' Yâ Hayyü'llezî lâ yüşârikühû hayy 6 Yâ Hayyü'llezî lâ yahtâcü ilâ hayy 7 Yâ Hayyü'llezî yümîtü külle hayy 8 Yâ Hayyü'llezî yerzüku külle hayy 9 Yâ Hayyü'llezî yühyi'l-mevtâ 10 Yâ Hayyü'llezî lâ yemût

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

70-80[]

70

1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ 2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ 3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ 4 Yâ Men lehû nü'ûtün lâ tüğayyer 5 Yâ Men lehû ni'amün lâ tü'add 6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl 7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef 8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd 9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel 10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

71

1 YâRabbe'I-'âlemîn 2 Yâ Mâlike yevmi'd-dîn 3 Yâ Men yühibbü's-sâbirîn 4 Yâ Men yuhibbü't-tevvâbîn 5 Yâ Men yuhibbü'l-mütetahhirîn 6 Yâ Men yuhibbü'l-muhsinîn 7 Yâ Men hüve hayru'n-nâsirîn 8 Yâ Men hüve hayru'l-fasilîn 9 Yâ Men hüve hayru'ş-şâkirîn 10 Yâ men hüve a'lemü bi'l-müfsidîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

72

Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Mübdi 2 Yâ Mu'îd 3 Yâ Hafız 4 Yâ Mühît 5 Yâ Hamîd 6 Yâ Mecîd 7 Yâ Mükît 8 Yâ Müğîs 9 Yâ Mü'îzz 10 Yâ Müzill

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-e: ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.


73

1Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd 2 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd 3 Yâ Men hüve Samedün bilâ 'ayb 4 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef 5 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr 6 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr 7 Yâ Men hüve Sültânün bilâ 'azl 8 Yâ Men hüve Melîkün bilâ 'acz 9 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

74

1 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li'z-zâkirîn 2 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li'ş-şâkirîn 3 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li'l-hâmidîn 4 Yâ Men hüve tâ'atühû necâtün li'l-mütî'în 5 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li't-tâlibîn 6 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li'l-mü'minîn 7 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii'n-nâzirîn 8 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li'l-mûkınîn 9 Yâ men hüve 'afvühü melceün li'l-müznibîn 10 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li'l-muhsinîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

75

1 Yâ Men tebâreke'smüh 2 Yâ Men te'âlâ ceddüh 3 Yâ Men celle şenâüh 4 Yâ Men lâ ilahe ğayruh 3 Yâ Men tekaddeset esmâüh 6 Yâ Men yedûmü bekâüh 7 Yâ Meni'l-'azametü behâüh 8 Yâ Meni'l-kibriyâü ndâüh 9 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh 10 Yâ Men lâ yü'addü na'mâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.


76 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Mü'în 2 Yâ Mübîn 3 Yâ Emîn 4 Yâ Mekîn 5 Yâ Metîn 6 Yâ Şedîd 7 Yâ Şehîd 8 Yâ Raşîd 9 Yâ Hamîd 10 Yâ Mecîd Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine'n-nâr.

77 1 Yâ Ze'l-arşi'l-mecîd 2 Yâ Ze'l-kavli's-sedîd 3 Yâ Ze'l-fadli'r-raşîd 4 Yâ Ze'l-batşi'ş-şedîd 5 Yâ Ze'l-va'di ve'l-va'îd 6 Yâ Karîben gayra ba'îd 7 Yâ Men hüve'l-veliyyü'l-hamîd 8 Yâ Men hüve 'alâ külli şey'in şehîd 9 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li'l-'abîd 10 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli'l-verîd Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

78 1 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr 2 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr 3 Yâ Hâlika'ş-şemsi ve'l-kameri'l-münîr 4 Yâ Müğniye'l-bâisi'l-fakîr 3 Yâ Râzika't-tıfli's-sağîr 6 Yâ Râhime'ş-şeyhi'l-kebir 7 Yâ 'Ismete'l-hâifi'l-müstecîr 8 Yâ Men hüve bi'ibâdihî basîr 9 Yâ Men hüve bihavâyici'l-'ibâdi habîr 10 Yâ Men hüve 'alâ külli şey'in kadîr Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

79 1 Yâ Ze'l-cûdi ve'n-ni'âm 2 Yâ Ze'l-fadli ve'l-keram 3 Yâ Ze'l-be'si ve'n-nikam 4 Yâ Hâlika'l-levhi ve'l-kalem ' Yâ Bârie'z-zerri ve'n-nesem 6 Yâ Mülhime'l-'arabi ve'l-'acem 1 Yâ Kâşife'drdurri ve'l-elem 8 Yâ 'Alime's-sirri ve'l-himem 9 Yâ Men lehü'l-beytü ve'l-haram 10 Yâ Men yahlüku'l-eşyâe mine'l-'adem Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

80-90[]

80 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ 'Adil 2 Yâ Kabil 3 Yâ Fâdil 4 YâFâ'il 5 Yâ Kâfıl 6 Yâ Câ'il 7 Yâ Kâmil 8 Yâ Fâtır 9 Yâ Tâlib 10 Yâ Matlûb Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

81 1 Yâ Men en'ame bihavlih 2 Yâ Men ekrame bitavlih 3 Yâ Men 'âde bilütfıh 4 Yâ Men te'azzeze bikudratih 3 Yâ Men kaddera bihikmetih 6 Yâ Men hakeme bitedbîrih 7 Yâ Men debbera bi'ilmih 8 Yâ Men tecâveze bihılmih 9 Yâ Men denâ fî 'ulüvvih 10 Yâ Men 'alâ fî dünüvvih Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

82 1 Yâ Men yahlüku ma yeşâ 2Yâ Men yef'alü ma yeşâ 3 Yâ Men yehdi men yeşâ 4 Yâ Men yudillü men yeşâ 5 Yâ Men yağfiru limen yeşâ 6 Yâ Men yü'azzibü men yeşâ 7 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ 8 Yâ Men yüsavviru fı'l-erhâmi keyfe yeşâ 9 Yâ Men yezîdü fi'l-halki mâ yeşâ 10 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

83 1 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ 2 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ 3 Yâ Men ce'ale li külli şey'in kadrâ 4 Yâ Men lem yezel rahîmâ 5 Yâ Câ'ile'l-melâiketi rusülâ 6 Yâ Men ce'ale fı's-semâi bürûcâ 7 Yâ Men ce'ale'l-arda karâra 8 Yâ Men ce'ale mine'l-mâi beşerâ 9 Yâ Men ahsa külle şey'in 'adedâ 10 Yâ Men ehâta bi külli şey'in 'ilmâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

84 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Ferd 2 Yâ Vitr 3 Yâ Ehad 4 Yâ Samed 5 Yâ Emced 6 Yâ E'azz 7 Yâ Eceli 8 Yâ Ehakk 9 Yâ Eberr 10 Yâ Ebed Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-nel-emâne neccinâ mine'n-nâr.

85 1 Yâ Ma'rûfe men 'arafeh 2 Yâ Ma'bûde men 'abedeh 3 Yâ Meşkûre men şekerah 4 Yâ Mezkûre men zekerah 5Yâ Mahmude men hamideh 6 Yâ Mevcûde men talebeh 7 Yâ Mevsûfe men vahhadeh 8Yâ Mahbûbe men ehabbeh 9 Yâ Merğûbe men erâdeh 10 Yâ Maksûde men enâbe ileyh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

86 1 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh 2 Yâ Men lâ yuhsi'l-'ibadü şenaeh 3 Yâ Men lâ tesıfü'l-halâiku celâleh 4 Yâ Men lâ yüdrikü'l-ebsâru kemâleh 5 Yâ Men lâ yeblüğu'l-efhâmü sıfâtih 6 Yâ Men lâ yenâlü'l-efkâru kibriyâeh 7 Yâ Men lâ yuhsinü'l-insânü nü'ûteh 8 Yâ Men lâ yeruddü'l-'ibâdü kadâeh 9 Yâ Men zahera fî külli şey'in âyâtüh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

87 1 Yâ Habîbe'l-bekkâîn 2 Yâ Senede'l-mütevekkilîn 3 Yâ Hâdiye'l-mudillîn 4 Yâ Veliyye'l-mü'minîn 5 Yâ Enîse's-zâkirîn 6 Yâ Akdera'l-kâdirîn 7 Yâ Ebsara'n-nâzırîn 8 Yâ Aleme'l-'âlimîn 9 Yâ Mefze'a'l-melhûfîn 10 Yâ Ensara'n-nâsirîn Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr


88 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Mükrim 2 Yâ Mü'azzim 3 Yâ Müna'im 4Ya Mü'tî 5 Yâ Müğnî 6 Yâ Mühyî 7 Yâ Mübdî 8 Yâ Mürdî 9 YâMüncî 10 Yâ Muhsin Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr

89 1 Yâ Kâfiye külli şey 2 Yâ Kaimen 'alâ külli şey 3 Yâ Men lâ yüşbihühû şey 4 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey 3 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey 6 Yâ Men lâ yahfâ 'aleyhi şey 7 Yâ Men leyse kemişlihî şey 8 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey 9 Yâ Men vesi'at rahmetühû külle şey 10 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

90-100[]

90 1 Yâ Men lâ ya'lemü'l-ğaybe illâ hû 2 Yâ Men lâ yasrifü's-sûe illâ hû 3 Yâ Men lâ yüdebbiru'l-emra illâ hû 4 Yâ Men lâ yağfiru'z-zünûbe illâ hû 5 Yâ Men lâ yükallibü'l-kalbe illâ hû 6 Yâ Men lâ yahlüku'l-halka illâ hû 7 Yâ Men lâ yütimmü'n-ni'mete illâ hû 8 Yâ Men lâ yünezzilü'l-ğayşe illâ hû 9 Yâ Men lâ yuhyi'l-mevtâ illâ hû 10 Yâ Men lâ yuğni 'ale't-tahkîki illâ hû Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

91

Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Kâşif 2 Yâ Fâric 3 Yâ Fâtih 4 Yâ Nâsir 5 Yâ Dâmin 6 Yâ Âmir 7 Yâ Nâhi 8 Yâ Raca 9 Yâ Mürtecâ 10 Yâ 'Azîme'r-racâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


92 1 Yâ Mü'îne'd-du'afâ 2 Yâ Kenze'l-fükarâ 3 Yâ Sâhibe'l-ğurabâ 4 Yâ Nâsira'l-evliyâ 5 Yâ Kâhira'l-a'dâ 6 Yâ Râfia's-semâ 7 Yâ Kâşife'l-belâ 8 Yâ Enîse'l-evliyâ 9 Yâ Habîbe'l-etkıyâ 10 Yâ İlâhe'l-ağniyâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

93 1 Yâ Evvele külli şey'in ve âhirah 2 Yâ İlahe külli şey'in ve sâni'ah 3 Yâ Râzika külli şey'in ve hâlikah 4 Yâ Fâtira külli şey'in ve melîkeh 5 Yâ Kâbida külli şey'in ve bâsiteh 6 Yâ Mübdie külli şey'in ve nıü'îdeh 7 Yâ Müsebbibe külli şey'in ve mükaddirah s Yâ Mürabbiye külli şey'in ve müdebbirah 9 Yâ Mükevvira külli şey'in ve muhavvileh 10 Yâ Muhyiye külli şey'in ve mümîteh Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

94 1 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr 2 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr 3 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd 4 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd 5 Yâ Hayra dâ'in ve med'uvv 6 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb 7 Yâ Hayra munisin ve enîs 8 Yâ Hayra sahibin ve celîs 9 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb 10 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

95 1 Yâ Men hüve limen de'âhü mücîb 2 Yâ Men hüve limen etâ'ahû habîb 3 Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb 4 Yâ Men hüve bimen erâdehû 'alîm 5 Yâ Men hüve limen recâhü kerîm 6 Yâ Men hüve bimen 'asâhü halîm 7 Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm 8 Yâ Men hüve fî hükmihî 'azîm 9 Yâ Men hüve fî 'azametihî rahîm 10 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


96 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Müsebbib 2 Yâ Mukarrib 3 Yâ Mü'akkib 4 Yâ Mukallib 5 Yâ Mukaddir 6 Yâ Mürattib 7 Yâ Mürağğib 8 Yâ Müzekkir 9 Yâ Mükevvîn 10 Yâ Mütekebbir Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

97 1 Yâ Men lâ yüşğilühû sem'un an sem' 2 Yâ Men lâ yemne'uhû fı'lün an fi'l 5 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi 4 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün 'an suâl 3 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu'Umulihhîn 6 Yâ Men şeraha bi'l-islâmi sudûra'l-mü'minîn 7 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe'l-muhbitîn 8 Yâ Men la yeğibü 'an kulûbi'l-müştâkın 9 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi'l-mürîdîn 10 Yâ Men la yahfâ 'aleyhi şey'ün fı'l-'âlemîn Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

98 1 Yâ Men hüve 'ilmühû sabık 2 Yâ Men hüve va'dühû sâdık 3 Yâ Men hüve lütfühû zahir 4 Yâ Men hüve emruhû ğâlib 5 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem 6 Yâ Men hüve kadâühû kâin 7 Yâ Men hüve kur'anühû mecîd 8 Yâ Men hüve mülkühû kadîm 9 Yâ Men hüve fadlühû mukîm 10 Yâ Men hüve 'arşühû 'azîm Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

99 1Yâ Rabbe'l-erbâb 2 Yâ Müfettiha'l-ebvâb 3 Yâ Müsebbibe'l-esbâb 4 Yâ Mu'tiye's sevâb 5 Yâ Mülhime's-savâb 6 Yâ Münşie's-sehâb 7 Yâ Şedîde'l-'ikâb 8 Yâ Seri'a'l-hisâb 9 Yâ Men lehü'l-iyâb 10 Yâ Gafuru yâ Tevvâb Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

100 Ve es'elüke biesmâike 1 Yâ Rabbena 2 Yâ İlâhenâ 3 Yâ Seyyidenâ 4 Yâ Mevlânâ 5 Yâ Nâsıranâ 6 Yâ Hafızana 7 Yâ Kâdiranâ 8 Yâ Râzikanâ 9 Yâ Delîlenâ 10 Yâ Muğisenâ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

Cevşen-ül Kebir duası[]

Allâhümme Rabbena

 • hallisnâ
 • ve ecirnâ
 • ve neccinâ mine'n-nar
 • ve 'â-finâ va'fü 'annâ ve edhilne'l-cennete dara kudsike me'a'l-ebrâr
 • bi 'afvike Yâ Mücîr
 • bi fadlike Yâ Gaffar
 • ve es-elüke bihakki hâzihi'l-esmâi'l-kerîme-ti'§-§erîfeti ve's-sıfâti'l-celîleti'l-latîfeti en tüsalliye 'alâ seyyidinâ Muhamme-din ve 'alâ âlihî ve sahbihî bi'adedi ha-senâti Muhammedin bismillah
 • has-biyallah
 • lâ ilahe illallah
 • şehidallâh
 • kulhüvallâh
 • mâşâallâh
 • rabbiyallah
 • tebârekallâh
 • te'âlallâh
 • tevekkeltü 'alallâh
 • feseyekfîke hümüllâh
 • ve hüve's-semî'u'l-'alîm
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâne'l-emâne lâ uhsî şenâen 'aleyke ente kemâ eşneyte 'alâ nefsik
 • Yâ Allah
 • Yâ Rahman
 • Yâ Rahîm
 • Yâ Gafur
 • Yâ Şekûr
 • Es-elüke bimâ ahseytehû 'aleyke min es-mâike'l-hüsnâ ve sıfâtike'l-'ulyâ ve ke-limâtike't-tâmmeti en tağfiralî velivâli-deyye veliüstâzî velicemî'i'l-mü'-minîne ve'l-mü'minâti ve'l-müslimîne ve'l-müslimâti'l-ahyâi minhüm ve'l-emvâti ve terhamenâ rahmeten tüğnî-nâ bihâ 'an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdiye havâicenâ ve tû'-tiyenâ süâlenâ fi'd-dünyâ ve'l-âhirati ve tahtime lenâ bi's-se'âdeti ve'ş-şe-hâdeti ve'l-kerâmeti ve'l-büşrâ 'inde fîraki'd-dünyâ ve tecziye Muhamme-den sallallâhü 'aleyhi vesellem 'annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh
 • Ve en lâ tekilenâ ilâ enfüsinâ tarfete 'aynin velâ ilâ ehadin min halkik
 • Ve tus-liha lenâ şe'nenâ ve en tahrusenâ bi-'aynikelletî lâ tenânıü ve tahfezanâ bi-ruknike'llezî lâ yürâmü Ya Ze'l-celâli ve'l-ikrâm ve en tasrife 'annâ ve 'ammen 'ullika 'aleyhi hâzihi'l-esmâü âfe-te'l-cinni ve'l-insi ve'§-§eyâtîn
 • Ve zelzelete'l-ardi ve dekdekete'l-cibâli min haşyetih
 • Ve âfete't-tâ'uni ve'l-vebâi ve 'ayne's-sûi ve vece'a'l-cevârihi ve sâira'l-afât * Ve tahfezanâ min külli şerrin ve su'
 • Ve terzükana's-selâmete ve'l-'âfıyete ve'l-hayra fi'd-dünyâ ve'l-âbirati bi rahmetike yâ erhâme'r-râhi-mîn ve sallallâhü 'alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve âlihî ve sahbihî ecma'în. Ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-'âlemîn.
Arif_Yıldız_Muhteşem_Sesiyle_Cevşen

Arif Yıldız Muhteşem Sesiyle Cevşen

Arif Yıldız Muhteşem Sesiyle Cevşen

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin “Cevşen” maddesi[]

“Cevşenü’l-Kebîr, her biri Allah’ın isim ve sıfatları ndan on tanesini ihtivâ eden yüz bölümden ibaret uzunca bir duadır. Her bölümün sonunda "Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente’l-emâne’l-emân hallisnâ/ecirnâ/neccinâ mine’n-nâr" (Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, koru bizi Cehennem’den!) ibaresi tekrarlanmaktadır. Bu yüz bölümden yirmi beşinin başında "ve es’elüke bi-esmâik" ibaresi bulunmakta ve "yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm" şeklinde Allah’a ait isimleri ihtiva etmektedir. Bu ifade ile başlayan her bölüm arasında ise genellikle üç paragraf hâlinde "Yâ hayra’l-Gâfirîn" ibaresiyle başlayıp devam eden değişik münacatlar şeklinde dualar yer alır. Böylece duanın tamamı Allah’a ait iki yüz elli isim ile yedi yüz elli sıfat ve münacatı kapsamış olur. Bütün bu münacatların ana gayesi, duanın muhtevasından ve her faslın sonunda tekrarlanan "el-Emân el-Emân hallisnâ mine’n-nâr" ifadesinden de anlaşılacağı gibi, dünya afetlerinden ve ahret azabından kurtuluş niyaz edilmektedir.

Muhtevasının güzelliği, ifadelerinin akıcılığı ve okunduğunda elde edilebilecek dünyevî ve uhrevî iyi sonuçlara dair rivayetlerin çokluğu sebebiyle olacaktır ki Cevşenü’l-Kebîr, Türkiye’de bazı Sünnî Müslümanlar arasında da ilgiyle karşılanmıştır. Duayı, Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî , tarikata dair birçok evrâd ve ezkârı derlediği “Mecmûatü’l-Ahzâb ” adlı eserinde nakletmiş, daha sonra eser, özellikle Risâle-i Nûr talebeleri tarafından müstakil olarak birçok defa basılmış ve Türkçeye de tercümeleri yapılmıştır.

Şiî kaynaklarında zikredilen metinle bu eserlerdeki metin arasında bazı bölümler ile isim ve sıfatların sıralanışında takdim ve tehirler, bazı kelime ve harflerde değişiklikler, özellikle bölümlerin başlangıç ve bitimlerinde tekrarlanan cümlelerde eksiklik veya fazlalıklar göze çarpmaktadır. Yine bu kitaplarda 100. bölümden sonra zikredilen ve "Allahümme rabbenâ" diye başlayan kısım da rivayetin aslında mevcut değildir. Bu farklılıklar, Türkiye’de basılan kitapların duayı Şiî kaynaklarından değil, Mecmûatü’l-Ahzâb’da rivâyetin aslına ve kaynağına işaret edilmeden nakledilen metinden almalarından kaynaklanmaktadır.”

Şia wiki izahı[]

Şablon:Yakarış Cevşen-i Kebir Duası (Arapça: دعاء الجوشن الكبير); Peygamber Efendimizden (s.a.a) nakledilen ve 100 bölümde, Allah’ın 1001 isim ve sıfatını içeren duadır. Bu duayı Cebrail (a.s) Allah Resulüne (s.a.a) öğretmiştir. Günümüzde bu dua Şiaların, Kadir gecelerinde yaptıkları ihya merasimlerinin sabit bir parçasıdır. Bazıları rivayetlerin tavsiyesi üzerine Cevşeni Kebir duasını kefenlerin üzerine yazmaktadır.

Duanın Nazil Olma Hadisesi[]

İmam Seccad (a.s) babası İmam Hüseyin’den (a.s) ve O’da İmam Ali’den ve İmam Ali de (a.s) Allah Resulünden (s.a.a) şöyle nakletmiştir: Resulü Ekrem (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail (a.s) nazil oldu ve Allah’ın selamını ilettikten sonra şöyle buyurdu: “Bu zırhı bedeninden çıkar ve onun yerine senin ve ümmetin için eman vesilesi olan şu duayı oku.”[1] Bu duanın Cevşeni Kebir (büyük zırh) duası olarak adlandırılması da bundan dolayıdır.

Cevşen-i Kebir Duasını Kef’em’i el-Misbah[2] ve el-Beledu’l Emin[3] kitaplarında nakletmiştir.

Duanın İçeriği[]

“Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımı, ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, ey emniyeti olmayanların emânı!”
Cevşen-i Kebir Duasının 28. Bölümü.
“Ey ariflerin sevinci, ey sevenlerin arzusu, ey kendisine müştak olanların arkadaşı, ey tövbekârların sevgilisi, ey muhtaçlara rızk veren, ey günahkârların ümidi, ey ibadet edenlerin göz nuru, ey sıkıntıda bulunanların sıkıntısını gideren, ey hüzünlülerin hüznüne son veren, ey evvellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilâhı!”
Cevşen-i Kebir Duasının 52. Bölümü.
“Ey bir (şeye) kulak vermesi, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, ey bir fiili yapması, başka bir fiili yapmasına engel olmayan, ey bir söz, kendisini başka bir sözden gafil kılmayan, ey (kullarından) birisinin isteği, onu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan, ey hiçbir şeyin, O'nun başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olmayan, ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı, kendisini usandırmayan, ey kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu, ey ariflerin himmet ve gayretlerinin son noktası, ey talep edenlerin talebinin nihayeti, ey âlemlerde bir zerre dahi kendisine gizli kalmayan!”
Cevşen-i Kebir Duasının 99. Bölümü.

Cevşen-i Kebir duası yüz bölümden oluşmaktadır ve içerisinde Allah’ın on bir isminin bulunduğu 55. bölümün haricinde, her bölümde Allah’ın isimlerinden on isim yer almaktadır. Dolayısıyla bu duada Allah’ın 1001 ismi bulunmaktadır.[4] Her bölümüm sonunda şu ibaret okunmaktadır: “Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!” (سُبْحَانَک‏ یا لَا إِلَهَ‏ إِلَّا أَنْتَ‏ الْغَوْثَ‏ الْغَوْثَ‏ خَلِّصْنَا مِنَ‏ النَّارِ یا رَبِّ)

Beledu’l Emin kitabında ise her bölümün başında “Bismillah” ve sonunda da “Münezzehsin sen ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! (Allah'ım) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve bizi (cehennem) ateşinden kurtar, ey Rabbim! Ey celal ve ikram sahibi, ey merhametlilerin en merhametlisi!” (سُبْحَانَک‏ یا لَا إِلَهَ‏ إِلَّا أَنْتَ‏ الْغَوْثَ‏ الْغَوْثَ‏ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ یا رَبِّ یا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکرَامِ یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ) söylendiği zikredilmiştir. Zadu’l Mead kitabında her faslın başında o fasıl için bir özellik de beyan edilmiştir. Örneğin: Üçüncü ve yirmi dördüncü bölümlerin yardım ve rızkın artması için (لِطَلَبِ النُّصْرَةِ وَ سَعَةِ الرِّزْق‏) ve kırk yedinci faslın ise kalp ve gözün nuraniyeti (لِنُورَانِیةِ الْقَلْبِ وَ الْعَین‏) için olduğu belirtilmiştir.

Bu duada bulunan Allah’ın isimleri ve diğer tabirler Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır ve onların kafiyeli bir şekilde yan yana getirilmelerinin yanı sıra son harfler noktasında da birbirine müşabih zikredilmişlerdir.[5]

Bazı Sıfatların Tekrarı[]

Cevşen-i Kebirde zikredilen Allah’ın sıfatlarından altısı birkaç kez tekrarlanmıştır:

 • “Ey kendisine eş ve evlat edinmeyen” (یا من لم یتخذ صاحبه و لا ولدا); 62 ve 84. bölümlerde.
 • “Ey menfaat ve fayda veren” (یا نافع); 9 ve 23. bölümlerde.
 • “Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan” (یا من هو بمن رجاه کریم); 18 ve 96. bölümlerde.
 • “Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı halim olan” (یا من هو بمن عصاه حلیم); 18 ve 96. bölümlerde.
 • “Ey fazl-u keremi (bütün yaratıklara) şamil olan” (یا من فضله عمیم); 48 ve 98. bölümlerde.
 • “Ey Arkadaşı olmayanların arkadaşı” (یا انیس من لا انیس له); 28 ve 59. bölümlerde.

Muhtemelen bu tekrarlar ilk nüshaları yazanların hata ve yanlışlarından kaynaklanmış ve sonraki alıntılarda da tekrarlanmıştır.

Cevşeni Kebir Duasını Okumanın Fazileti[]

Rivayetlere binaen bu duayı okumanın faziletleri şunlardır:

 • Her kim evden çıkarken bu duayı okursa, Allah Teala onu korur ve çok sevap verir.
 • Kim bu duayı kefenine yazarsa, kabir azabından korunur.
 • Her kim bu duayı Ramazan ayının başında halis niyetle okursa Allah Teala ona Kadir gecesini derk etmeyi nasip eder.
 • Her kim de bu duayı ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teala cesedini cehennem ateşine haram kılar; cenneti ona vadeder; onu günahkârlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah'ın emanında olur.[6]

Cevşeni Kebir duası Şiaların Kadir gecelerinde ferdi ve toplu olarak okuduğu yaygın dualardandır.

Şerhleri[]

Şia alimleri Cevşen-i Kebir duasına şerhler yazmışlardır[7] ve o şerhlerden en meşhuru Molla Hadi Sebzevari’nin şerhidir. Bu şerh irfani ve felsefidir. Molla Hadi Sebzevari, duanın bölümleriyle uygun şekilde tanzim edilen bu kitapta, farsça ve Arapça şiirleri de sahit getirmiş ve lügat konularında da Firuz Abadi’nin Kamusu’l Lugat kitabına çok fazla müracaat etmiştir. O aynı şekilde farklı yerlerde, konuların iktiza etmesiyle irfani, felsefi ve kelami konuları da gündeme getirmiştir.

Şablon:Yakarış

Cevşen-i Kebir Duası (Arapça: دعاء الجوشن الكبير); Peygamber Efendimizden (s.a.a) nakledilen ve yüz bölümde, Allah’ın 1001 isim ve sıfatını içeren duadır. Bu duayı Cebrail (a.s) Allah Resulüne (s.a.a) öğretmiştir. Günümüzde bu dua Şiaların, Kadir gecelerinde yaptıkları ihya merasimlerinin sabit bir parçasıdır. Bazıları rivayetlerin tavsiyesi üzerine Cevşeni Kebir duasını kefenlerin üzerine yazmaktadır.

Duanın Nazil Olma Hadisesi[]

İmam Seccad (a.s) babası İmam Hüseyin’den (a.s) ve O’da İmam Ali’den ve İmam Ali de (a.s) Allah Resulünden (s.a.a) şöyle nakletmiştir: Resulü Ekrem (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail (a.s) nazil oldu ve Allah’ın selamını ilettikten sonra şöyle buyurdu: “Bu zırhı bedeninden çıkar ve onun yerine senin ve ümmetin için eman vesilesi olan şu duayı oku.”[8] Bu duanın Cevşeni Kebir (büyük zırh) duası olarak adlandırılması da bundan dolayıdır.
Cevşen-i Kebir Duasını Kef’em’i el-Misbah[9] ve el-Beledu’l Emin[10] kitaplarında nakletmiştir.

Duanın İçeriği[]

Cevşen-i Kebir duası yüz bölümden oluşmaktadır ve içerisinde Allah’ın on bir isminin bulunduğu 55. bölümün haricinde, her bölümde Allah’ın isimlerinden on isim yer almaktadır. Dolayısıyla bu duada Allah’ın 1001 ismi bulunmaktadır.[11] Her bölümüm sonunda şu ibaret okunmaktadır:

Şablon:Text and translation
Beledu’l Emin kitabında ise her bölümün başında “Bismillah” ve sonunda da bu dua böyle zikredilmiştir: Şablon:Text and translation

Zadu’l Mead kitabında her faslın başında o fasıl için bir özellik de beyan edilmiştir. Örneğin: Üçüncü ve yirmi dördüncü bölümlerin yardım ve rızkın artması için Şablon:Enot ve kırk yedinci faslın ise kalp ve gözün nuraniyetiŞablon:Enot için olduğu belirtilmiştir.
Bu duada bulunan Allah’ın isimleri ve diğer tabirler Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır ve onların kafiyeli bir şekilde yan yana getirilmelerinin yanı sıra son harfler noktasında da birbirine müşabih zikredilmişlerdir.[12]

Bazı Sıfatların Tekrarı[]

Cevşen-i Kebirde zikredilen Allah’ın sıfatlarından altısı birkaç kez tekrarlanmıştır: Şablon:Text and translation Muhtemelen bu tekrarlar ilk nüshaları yazanların hata ve yanlışlarından kaynaklanmış ve sonraki alıntılarda da tekrarlanmıştır.

Dosya:Cevşen-i Kebir Duası’nın Şerhi, Molla Hadi Sebzevari.jpg

Cevşen-i Kebir Duası’nın Şerhi, Molla Hadi Sebzevari

Cevşeni Kebir Duasını Okumanın Fazileti[]

Rivayetlere binaen bu duayı okumanın faziletleri şunlardır:

 • Her kim evden çıkarken bu duayı okursa, Allah Teala onu korur ve çok sevap verir.
 • Kim bu duayı kefenine yazarsa, kabir azabından korunur.
 • Her kim bu duayı Ramazan ayının başında halis niyetle okursa Allah Teala ona Kadir gecesini derk etmeyi nasip eder.
 • Her kim de bu duayı ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teala cesedini cehennem ateşine haram kılar; cenneti ona vadeder; onu günahkârlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah'ın emanında olur.[13]

Cevşeni Kebir duası Şiaların Kadir gecelerinde ferdi ve toplu olarak okuduğu yaygın dualardandır.

Şerhleri[]

Şia alimleri Cevşen-i Kebir duasına şerhler yazmışlardır[14] ve o şerhlerden en meşhuru Molla Hadi Sebzevari’nin şerhidir. Bu şerh irfani ve felsefidir. Molla Hadi Sebzevari, duanın bölümleriyle uygun şekilde tanzim edilen bu kitapta, farsça ve Arapça şiirleri de sahit getirmiş ve lügat konularında da Firuz Abadi’nin Kamusu’l Lugat kitabına çok fazla müracaat etmiştir. O aynı şekilde farklı yerlerde, konuların iktiza etmesiyle irfani, felsefi ve kelami konuları da gündeme getirmiştir.

Cevşen-i Kebir Duası'nın Metni[]

Cevşen-i Kebir'in Türkçe Anlamı

1- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey Allah, ey dünyada hem mümine hem kâfire merhamet eden (Rahman), ey ahirette sadece müminlere merhamet edecek (Rahîm), ey iyilik ve ikramı bol olan (Kerîm), ey her şeyi ayakta tutan (Mukîm), ey azamet ve yücelik sahibi (Azîm), ey varlığının evveli olmayan (Kadîm), ey her şeyi bilen (Alîm), ey kullarını cezalandırmada acele etmeyen hilim sahibi (Halîm), ey hikmet sahibi (Hekîm)!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

2- Ey efendilerin efendisi olan, ey duaları kabul eden, ey dereceleri yücelten, ey iyiliklerin sahibi olan, ey hataları bağışlayan, ey bütün istekleri veren, ey tövbeleri kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün gizlilikleri / sırları bilen, ey belâları/felâketleri def eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

3- Ey bağışlayanların en iyisi, ey (müşkül meseleleri çözüp) açanların en iyisi, ey yardım edenlerin en iyisi, ey hükmedenlerin en iyisi, ey rızk verenlerin en iyisi, ey vârislerin en iyisi, ey övücülerin en iyisi, ey kendisini ananları en iyi anan, ey en iyi nazil eden, ey iyilik edenlerin en iyisi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

4- Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin sahibi, ey mülk ve celalin sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey ağır (yağmur yüklü) bulutları icat eden, ey kudret ve intikamı şiddetli olan, ey (mahlûkatın) hesabını süratle gören, ey şiddetli cezaya çarptıran, ey kendi katında en iyi sevabı bulunan, ey (yüce) katında Ümm'ül-Kitap (Levh-i Mahfuz) bulunan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

5- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-den diliyorum; ey şefkatli (Hannân), ey çok iyilik ve ihsan sahibi (Mennân), ey (hiçbir ameli) karşılıksız bırakmayan (Deyyân), ey (yolunu kay-bedenler için delil) (Burhân), ey gerçek saltanat sahibi (Sultân), ey (sâlih kullarını) hoşnut eden (Rızvân), ey (günahları) bol bol bağışlayan (Gufrân), ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan (Sübhân), ey kendisinden yardım dilenen (Müsteân), ey ihsan ve beyan sahibi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

6- Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, ey kudretine her şeyin teslim olduğu, ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin eğildiği, ey korkusundan her şeyin ram olduğu, ey korkusundan dağların yarılıp parçalandığı, ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey izniyle yerlerin karar kıldığı, ey gök gürültüsünün kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey memleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

7- Ey hataları bağışlayan, ey belâları bertaraf eden, ey ümitlerin son noktası, ey bağışları bol bol veren, ey hediyeleri inâyet eden, ey yaratıklara rızk veren, ey arzuları yerine getiren, ey (kullarından gelen) şikâyetleri işiten, ey yaratıkları (Kıyamet günü yeniden diriltip) ayağa kaldıran, ey esirleri azat edip hürriyetine kavuşturan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

8- Ey hamd ve senanın sahibi, ey iftihar ve değerin sahibi, ey şeref ve yüceliğin sahibi, ey ahd ve vefanın sahibi, ey af ve rızanın sahibi, ey ihsan ve bağışın sahibi, ey kesin söz ve hükmün sahibi, ey izzet ve bekânın (sonsuzluğun) sahibi, ey cömertlik ve eli açıklığın sahibi, ey gizli ve açık nimetlerin sahibi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

9- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (istemediği şeye) engel olan, ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden, ey yücelten, ey (her şeyi) sanatla yaratan, ey menfaat ve fayda veren, ey (bütün sesleri) işiten, ey (istediğini istediği şekilde) toplayan, ey (kullarına) şefaat eden (kulları hakkında şefaat izni veren ve yapılan şefaati kabul eden), ey (rahmeti) geniş olan, ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

10- Ey her sanatın (icat edilenin) sanatkârı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızk vereni, ey her sahip olunacak şeyin (gerçek) sahibi, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlilerin kederlerini gideren, ey bütün acınacak kimselerin (hâline) merhamet eden, ey bütün yalnız yardımsız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

11- Ey zor durumumda hazırlığım/sermayem, ey musibet zamanımda ümidim, ey korku zamanımda can yoldaşım, ey yalnızlık/gurbet zamanımda arkadaşım, ey nimetli zamanımda velinimetim, ey sıkıntılı zamanımda imdadım, ey şaşkın hâllerimde kılavuzum, ey fakirlik/ihtiyaç zamanımda zenginliğim, ey perişanlık durumumda sığınağım, ey korktuğum zamanlarda yardımcım!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

12- Ey "gayb" olanları bilen, ey günahları bağışlayan, ey ayıpları örten, ey sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi olan, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin arkadaşı, ey hüzünlere son veren, ey gamları yok eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

13- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey celâl/yücelik sahibi (Celîl), ey cemal/güzellik sahibi (Cemîl), ey (kullarının) işini yoluna koyan (Vekil), ey (kullarının gücü yetmeyen) işlerini kendi üzerine alan (Kefîl), ey (kullarına) yol gösteren (Delil), ey bütün istenilenlere kefil olan (Kabîl), ey çok (nimetleri ve...) elden ele dolaştıran (Mudîl), ey bağış ve lütuf sahibi (Munîl), ey (kullarının hata ve günahlarını) bağışlayan (Mukîl), ey (âlemde istediği her türlü) tasarrufu yapabilen (Muhîl)!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

14- Ey şaşırıp kalanların yol göstericisi, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey medet isteyenlere imdat eden, ey sığınak dileyenleri sığındıran, ey korkanların güvencesi, ey müminlerin yardımcısı, ey fakirlere/düşkünlere merhamet eden, ey (dönüş yapan) asilerin / günahkârların sığınağı olan, ey günahkârları bağışlayan, ey darda kalan / perişan olanların duasını kabul eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

15- Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl u kerem ve lütuf sahibi, ey emniyet ve güven sahibi, ey kudsiyet sahibi ve her noksanlıktan münezzeh olan, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rızvan sahibi, ey kesin delil ve burhan sahibi, ey azamet ve saltanat sahibi, ey şefkat sahibi olan ve kendisinden yardım dilenen, ey af ve mağfiret sahibi olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

16- Ey her şeyin Rabbi, ey her şeyin ilâhı, ey her şeyin yaratıcısı, ey her şeyin icat edeni/sanatkârı, ey her şeyden önce olan, ey her şeyden sonra kalacak olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şey yok olduktan sonra kendisi baki kalan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!
17- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey emniyet ve güven veren (Mu'min), ey (her şeyi) hükmü altına alan/koruyup gözeten (Müheymin), ey varlıkları yoktan var eden (Mükevvin), ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkın), ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan (Mübeyyin), ey (zorlukları) kolaylaştıran (Mühevvin), ey (kullarına gereken) güç ve imkânı sağlayan (Mümekkin), ey (her şeyi uygun bir şekilde) süsleyen (Müzeyyin), ey (kullarına gerekenleri) ilân eden (Mu'lin), ey (yaratıklar arasında, rızk vb. bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim eden (Mukassim)!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

18- Ey mülkünde daim ve sabit olan, ey saltanatında kadîm ve ezelî olan, ey celâlinde azîm olan, ey kullarına karşı merhamet sahibi olan, ey her şeyi (en iyi) bilen, ey emirlerine uymayanlara karşı hilimli/sabırlı olan, ey kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan; ey yaratılış sanatında hikmet sahibi olan, ey hikmetinde lütuf ve inâyet sahibi olan, ey lütfunda da kadîm ve ezelî olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

19- Ey ancak fazl u keremi ümit edilen, ey ancak affı dilenen, ey ancak iyiliği beklenen, ey ancak adaletinden korkulan, ey ancak kendi mülkü daim ve ebedi olan, ey (âlemde) kendi saltanatından başka hiçbir saltanat ve hâkimiyet bulunmayan, ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey rahmeti gazabının önüne geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, ey hiçbir şey kendisi gibi olmayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

20- Ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son veren, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul eden, ey yaratıkları yaratan, ey verdiği söze sadık kalan, ey ahdine vefa eden, ey gizliyi bilen, ey tohum tanesini yarıp filizlendiren, ey yaratıkları rızıklandıran!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

21- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey yüce, ey vefalı (ahdine sadık), ey (mutlak) zenginliğe sahip olan, ey (kullarına) şefkatli davranan; ey (kullarına) ikram ve iyilikte bulunan, ey (kullarını) kendisinden razı eden, ey (bütün kusurlardan, eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan, ey (yaratılışı) başlatan; ey güçlü, ey (müminlerin) velisi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

22- Ey güzel (şeyleri) açığa çıkaran, ey kötü ve çirkin (şeylerin) üzerini örten, ey (suçluyu) suçu sebebiyle (hemen) cezalandırmayan, ey (günahkârların ayıplarının/günahlarının üzerindeki) perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey güzel bağışlayan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmet ellerini (kullarına) sürekli açan, ey her sessiz yalvarışın sahibi (onu işiten, teveccüh eden), ey bütün şikâyetlerin ulaşacağı son nokta/son merci!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

23- Ey bol nimetin sahibi, ey geniş rahmetin sahibi, ey (insanlar var olmadan/onlar istemeden) önce (onlara yönelik) minnet/ihsan sahibi olan, ey eksiksiz hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey (her şeyde, her yerde) açık lütuf sahibi, ey ebedî izzet sahibi; ey sarsılmaz kudret sahibi, ey yüce azamet sahibi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

24- Ey gökleri benzersiz yaratan, ey karanlıkları (âlemin düzenine) yerleştiren, ey göz yaşlarına acıyan, ey sürçmeleri affeden, ey ayıpların (kötülüklerin) üzerini örten, ey ölüleri dirilten, ey âyetleri indiren, ey sevapları kat kat artıran, ey kötülükleri silip yok eden, ey intikam ve cezalandırması şiddetli olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

25- Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (varlıklara) şekil veren, ey (âlemin her şeyine) belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren, ey (bütün âlemleri) tedbir edip yöneten, ey (lâyık kullarını pisliklerden) temizleyen, ey (âlemi) nurlandıran, ey (zorlukları) kolaylaştıran, ey (iman ehlini) müjdeleyen, ey (günaha kapılanları) korkutan, ey (hak edenleri) öne geçiren, ey (hak etmeyenleri) geride bırakan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

26- Ey hürmetli evin (Kâbe'nin) Rabbi, ey hürmetli ayın (haram ayların) Rabbi, ey hürmetli beldenin (Mekke'nin) Rabbi, ey (Kâbe'nin) rüknü-nün ve Makam-ı İbrâhim'in Rabbi, ey Meş'ar'ül-Harâm'ın Rabbi, ey Mescid'ül-Haram'ın Rabbi, ey Hill'in (Harem dışının) ve Harem'in Rabbi, ey nur ve karanlığın Rabbi, ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, ey yaratıklardaki kudretin Rabbi (yaratanı, büyüteni)!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

27- Ey hükmedenlerin hükmedicisi, ey adillerin en adaletlisi, ey doğruların en doğrusu, ey temiz olanların en temizi, ey yaratıcıların en iyisi, ey hesaba çekenlerin en süratlisi, ey işitenlerin en iyi işiteni, ey bakanların en iyi göreni, ey şefaatçilerin en iyisi, ey kerem sahiplerinin en keremlisi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

28- Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımı, ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, ey emniyeti olmayanların emânı!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

29- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (yaratılanları) koruyan, ey (başkasına muhtaç olmayan) zatıyla ayakta duran, ey ebedi ve daimî olan, ey merhamet eden, ey (her kusurdan noksanlıktan) münezzeh olan zat, ey (âleme) hükmeden, ey (her şeyi) bilen, ey (bölüştürülmesi gerekenleri yaratıkları arasında adaletle) taksim eden, ey (dilediğine rızkını, nimetlerini) kısan, ey (dilediğine) genişleten, bol veren!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

30- Ey kendisinden, (günahlardan) korunmayı dileyeni koruyan, ey merhamet dileyene merhamet eden, ey mağfiret dileyeni bağışlayan, ey yardım isteyenlere yardım eden; ey kerem ve lütuf dileyene ikramda bulunan, ey irşat olmak isteyeni irşat eden, ey feryat edip kendisinden (yardım) dileyenin yardımına koşan, ey kendisinden inayet isteyene inayet eden, ey kendisinden medet bekleyene imdat eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

31- Ey mağlup ve zelil edilmeyen, Azîz, ey hakikati idrak edilmeyen Latîf, ey (âlemleri) ayakta tutan ve hiçbir zaman uyumayan Kayyûm, ey yok olmayan ebedi, ey ölümsüz diri, ey saltanatı (hiçbir zaman) zevale uğramayacak Melik, ey asla fena bulmayacak Bâkî, ey kendisine (asla) cehalet arız olmayan Âlim, ey gıdaya muhtaç olmayan Samed, ey (hiçbir zaman) zaafa uğramayan Kavî!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

32- Allah'ım ben ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-den diliyorum; ey tek olan (Ehad), ey yegâne olan (Vâhid), ey (her yerde) hazır ve nazır olan (Şâhid), ey şan ve yücelik sahibi olan (Mâcid), ey (kendi zatı mukaddesine) hamd-ü sena eden (Hâmid), ey (yaratıklarına) yol gösteren (Râşid), ey (ölüleri diriltip kabirlerden) ayağa kaldıran (Bâis), ey (yaratıklardan sonra baki kalarak kâinatı) miras alacak (Vâris), ey (hak edeni veya imtihan için maslahat gördüğünü zarar ve ziyana uğratan (Zârr), ey (uygun gördüğüne de) menfaat veren (Nâfi')!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

33- Ey her büyükten daha büyük olan, ey bütün cömertlerden daha cömert olan, ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan, ey bütün bilgililerden daha bilgili olan, ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok hikmetli olan, ey her kadîmden daha Kadîm olan, ey her büyükten daha büyük olan, ey her lâtiften daha lâtif olan, ey her yüceden daha yüce olan, ey her azizden daha çok izzet sahibi olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

34- Ey bağışlamada kerem ve lütfu bol olan, ey büyük iyilik ve nimet sahibi olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı/ ihsanı kadîm ve ezelî olan, ey lütfu ebedi olan, ey sanatı lâtif ve güzel olan, ey sıkıntıyı gideren, ey bela ve zorluklara son veren, ey (varlık) mülkünün sahibi, ey hak ve hakikat üzere hüküm veren!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

35- Ey ahdinde vefalı, ey vefakârlığı güçlü, ey kuvvetinde yüce, ey yüce olduğu hâlde yakın, ey yakın olduğu hâlde lâtif, ey lütfuyla birlikte şerif, ey şerefiyle birlikte aziz, ey izzetinde azim, ey azametinde yüce, ey yüceliğinde övgüye lâyık!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

36- Allah'ım ben (mübarek) ismin hürmetine (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (kendisine güvenip yönelene) yeterli gelen, ey (bütün dertle-re) şifa veren, ey (verdiği ahde) vefa eden, ey sıhhat ve afiyet veren, ey (yaratıkları) hidayet eden, ey (kullarını iyiliğe ve cennete) davet eden, ey (hak üzere) hüküm veren, ey (salih ve itaatkâr) kullarından hoşnut olan, ey (her şeyiyle) yüce ve âli olan, ey (ebediyyen) baki kalan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

37- Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisinden korkup huşu gösterdiği, ey her şeyin kendisi için var olduğu, ey her şeyin kendisiyle vücut bulduğu, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisinden korktuğu, ey her şeyin kendisiyle ayakta durduğu, ey her şeyin kendisine yöneldiği, hareket ettiği, ey her şeyin kendisini medh-u senasıyla tesbih ettiği, ey (Mukaddes vechinin) dışında her şeyin helâk olduğu!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

38- Ey (suçlular için) kendi dergâhından başka kaçılacak yer bulunmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, ey kendisinden başka varılacak hedef ve maksat bulunmayan, (kahr-u gazabından kurtulmak için) kendi dergâhından başka kurtuluş yeri olmayan, ey ancak kendisine rağbet edilen, ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan, ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen, ey kendisinden başkasına tevekkül edilmeyen, ey kendisinden başkası ümit edilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

39- Ey kendisinden korkulanların en iyisi, ey rağbet edilenlerin en iyisi, ey talep edilenlerin en iyisi, ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi, ey kendisine yönelinenlerin/maksûd olanların en iyisi, ey zikredilenlerin/anılanların en iyisi, ey şükredilenlerin en iyisi, ey sevilenlerin en iyisi, ey el açıp çağrılanların en iyisi, ey kendisine ünsiyet edilenlerin en iyisi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

40- Allah'ım, ben, ismin hürmetine senden (hacetlerimi) diliyorum; ey (kullarının günahlarını) bağışlayan, ey (ayıpları, kötülükleri) örten, ey (her şeye) gücü yeten, ey (her şeye) galip gelen, ey (her şeyi yoktan var eden), ey (zalimlerin ihtişamını) kıran, ey (yaraları) saran, iyileştiren, ey (kendisini ananları) anan, ey (yaratıkların hâllerini) gören, ey (dostlarına) yardım eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

41- Ey yaratıp da her şeyi yerli yerine koyan düzelten, ey (her şeyi) belli ölçüler ve sınırlara tabi kılıp, varması gereken hedefi gösteren, ey belâyı kaldıran, ey gizli sırları, yakarışları işiten, ey (sapıklık girdabında) boğulanları kurtaran, ey helâk olanlara necat veren, ey hastalara şifa ve-ren, ey güldüren ve ağlatan, ey öldüren ve dirilten, ey erkek ve dişiden oluşan çiftler yaratan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

42- Ey karada ve denizde yolu bulunan, ey dış âlemde ayet ve nişaneler sahibi olan, ey ayetler içinde delili olan, ey ölümde kudreti tecelli eden, ey kabirlerde alınacak ibret vesileleri bulunan, ey kıyamette saltanat sahibi olan, ey hesaba çekmede heybetli olan, ey mizanda hükmü geçerli olan, ey cennette sevabı/mükâfatı bulunan, ey (cehennem) ateşinde ceza ve azap sahibi olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

43- Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkârların kendisine sığındığı, ey dönüş yapıp (tövbe edenlerin) yalnız kendine yöneldiği, ey zahitlerin ancak kendisine rağbet ettiği, ey şaşkınların kendisine iltica ettiği, ey müştak olanların yalnız kendisiyle ünsiyet bulduğu, ey sevenlerin kendisiyle iftihar ettiği, ey hatakârların affını arzuladığı, ey yakin ehli olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle yatışıp huzur bulduğu, ey tevekkül edenlerin ancak kendisine güvendiği!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

44- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (hakikat âşıklarının) sevgilisi, ey (bütün dertlerin) tabibi, ey (yarattıklarına) yakın, ey (kullarını) gözeten, ey (kulların amellerinin) hesabını gören, ey heybet ve vakar sahibi olan, ey (iyi amellere) sevap veren, ey (duaları) icabet eden, ey (her şeyden) haberdar olan, ey (her şeyi) gören!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

45- Ey her yakından daha yakın, ey her sevilenden daha çok sevilen, ey her görenden daha iyi gören, ey haberdar olanların hepsinden daha çok bilgisi bulunan, ey bütün şereflilerden daha çok şerefli olan, ey her yüceden daha yüce, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün zenginlerden daha zengin, ey bütün cömertlerden daha cömert, ey şefkatlilerin hepsinden daha şefkatli olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

46- Ey (asla) mağlup olmayan galip, ey yaratılmış olmayan sanatkâr, ey mahlûk olmayan yaratan, ey kendisine sahip olunmayacak malik, ey mağlup ve zelil olunamayan kahir, ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce, ey korunmaya ihtiyacı olmayan koruyucu, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey (bir an bile gaip olmayan) şahit, ey (asla) uzaklaşmayan yakın!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

47- Ey nurun nuru, ey nuru nurlandıran, ey nuru yaratan, ey nuru yöneten, ey nuru takdir edip ölçülendiren, ey her nurun nuru, ey her nurdan önce nur olan, ey her nurdan sonra nur olan, ey her nurun üstünde olan nur, ey hiçbir nurun kendisi gibi olmadığı nur!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

48- Ey bağışı şerefli değerli olan, ey fiili latif olan, ey lütfu daim ve ebedi olan, ey ihsanı kadîm ve ezelî olan, ey sözü hak olan, ey verdiği vaadi doğru olan, ey (kullarına) affı fazl-u kereminden kaynaklanan, ey azabı adalete dayanan, ey zikri tatlı olan, ey fazl-u keremi (bütün yaratıklara) şamil olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

49- Allah'ım, ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (müşkülleri) kolaylaştıran, ey (hakkı batıldan, iyiyi kötüden, nuru zulmetten...) ayıran, ey (kötülüğü iyiliğe) çeviren, ey (serkeş ve asileri) ram eden, ey (rahmet ve nimetini) indiren, ey bol bol bağışta bulunan, ey fazl-u kerem sahibi olan, ey büyük (nimetler) veren, ey (günahkârlara tövbe ve dönüş için) mühlet veren, ey (kullara) güzel davranan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

50- Ey gören ve görünmeyen, ey yaratan ve yaratılmayan, ey hidayet edip de hidayete muhtaç olmayan ve ey hayat verip de kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, ey sorgulanan fakat (başkaları tarafından) sorgulanmayan, ey (her şeyi) doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, ey başkalarını (rahmetine) sığdıran, fakat sığdırılmaya muhtaç olmayan, ey (her şey hakkında) karar veren, fakat kendisi hakkında karar verilmeyen, ey herkese hüküm süren, fakat (asla) başkalarının hâkimiyeti altına girmeyen, ey doğurmayan ve doğmayan ve asla eşi dengi bulunmayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

51- Ey güzel hesap gören, ey güzel Tabib, ey güzel gözetleyici, ey güzel yakın, ey güzel icabet eden, ey güzel sevgili, ey güzel Kefil, ey güzel Vekil, ey güzel Mevlâ, ey güzel yardımcı!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

52- Ey ariflerin sevinci, ey sevenlerin arzusu, ey kendisine müştak olanların arkadaşı, ey tövbekârların sevgilisi, ey muhtaçlara rızk veren, ey günahkârların ümidi, ey ibadet edenlerin göz nuru, ey sıkıntıda bulunanların sıkıntısını gideren, ey hüzünlülerin hüznüne son veren, ey evvellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilâhı!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

53- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey bizim Rabbimiz, ey bizim ilâhımız, ey bizim efendimiz, ey bizim mevlâmız, ey bizim (düşmana karşı) yardımcımız, ey bizim koruyucumuz, ey bize yol gösteren, ey bizim yardımcımız, ey bizim habibimiz/sevgilimiz, ey bizim tabibimiz!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

54- Ey peygamberlerin ve iyilerin Rabbi, ey sıddıkların ve seçkinlerin Rabbi, ey cennet ve cehennemin Rabbi, ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, ey tanelerin ve meyvelerin Rabbi, ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, ey sahraların ve ıssız çöllerin Rabbi, ey karaların ve denizlerin Rabbi, ey gece ve gündüzün Rabbi, ey açıkların ve gizliliklerin Rabbi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

55- Ey emri her şeyde geçerli olan, ey ilmi her şeyi kuşatan, ey gücü her şeye yeten, ey nimetlerini kulların sayamadığı, ey şükrünü yaratıkların (layıkıyla) yerine getiremediği, ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı, ey idrak ve hayallerin künhüne varamadığı, ey örtüsü azamet ve kibriyâ olan, ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağladığını kulların reddedemediği, ey kendi saltanat ve mülkünden başka (hakiki) bir saltanat bulunmayan, ey kendi bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

56- Ey en güzel misalin sahibi, ey en yüce sıfatların sahibi, ey ahiret ve dünyanın sahibi, ey Cennet'ül Me'vâ'nın sahibi, ey en büyük ayetlerin sahibi, ey en güzel isimlerin sahibi, ey hüküm ve yargının sahibi, ey hava ve uzayın sahibi, ey Arş'ın ve yerin sahibi, ey yüce göklerin sahibi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

57- Allah'ım, ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey çok affeden, ey çok bağışlayan, ey çok sabreden, ey (kullarının amellerini) karşılıksız bırakmayan, ey çok şefkatli olan, ey çok merhametli olan, ey kendisinden dilekte bulunulan, ey (sâlih kullarını) çok seven/çok sevilen, ey münezzeh, ey mukaddes!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

58- Ey gökyüzünde azameti görülen, ey yeryüzünde ayetleri tecelli eden, ey her şeyde delilleri bulunan, ey denizlerde hayret verici (yaratıkları, sanatları) bulunan, ey dağlarda hazineleri yer alan, ey yaratılışı ilk defa başlatan (öldükten) sonra da tekrar dirilten, ey bütün işler kendisine dönen, ey her şeyden lütfunu aşikâr eden, ey her şeyi en güzel şekilde yaratan, ey kudreti mahlûkatını kuşatıp onda tasarruf eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

59- Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi, ey tabibi olmayanların tabibi, ey (isteklerine) icabet edeni olmayanın icabet edeni, ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni, ey arkadaşı olmayanın arkadaşı, ey imdat edeni olmayanın imdatçısı, ey kılavuzu olmayanın kılavuzu, ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın enîsi /can yoldaşı, ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni, ey dostu olmayanın (gerçek) dostu!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

60- Ey kendisine yetmesini isteyene yeterli olan, ey kendisinden hidayet dileyeni hidayet eden, ey kendisinden korunma dileyeni koruyan, ey hâlinin gözetilmesini isteyeni gözeten, ey şifa isteyene şifa veren, ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren, ey kendisinden zenginlik dileyenleri zenginleştiren, ey sözünü yerine getirmesini isteyenlere, verdiği sözü yerine getiren, ey kendisinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendiren, ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

61- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey yaratan, ey rızk veren, ey konuşan (sözleri, sesleri icat eden), ey (her şeyinde) doğru olan, ey (tohum ve taneyi) yarıp filizlendiren, ey (birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran, ey (kapıları) açan, ey (açıkları) kapatan, ey (her şeyden) önce var olan, ey her şeyden yüce!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

62- Ey gece ve gündüzü değiştiren, ey karanlıkları ve ışıkları (âlemin düzenine) yerleştiren, ey gölgeyi ve (güneşin) hararetini yaratan, ey güneş ve ayı emri altına alan, ey hayır ve şerri mukadder kılan, ey ölüm ve hayatı yaratan, ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan, ey kendisine eş ve evlat edinmeyen, ey mülkünde ortağı bulunmayan, ey zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

63- Ey müştak olanların maksadından haberdar olan, ey susanların içini bilen, ey (üzüntüsünden) kendinden geçenlerin inlemesini işiten, ey (kendisinden) korkanların ağlayışını gören, ey (kendisinden) dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey tövbe edenlerin mazeretini kabul buyuran, ey fitne ve fesatçıların işlerini düzeltmeyen, ey iyilikte bulunanların ecrini zayi etmeyen, ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan, ey cömertlerin cömerdi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

64- Ey ebediyen baki kalacak olan, ey duayı işitip (icabet eden), ey bağış ve ihsanı geniş olan, ey hatayı bağışlayan, ey gökyüzünü güzel/emsalsiz yaratan, ey iyi imtihan eden, ey medh-u senası güzel olan, ey (varlığının) parıltısı kadîm olan, ey vefası bol olan, ey mükâfatı şanlı, şerefli olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

65- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (ayıpları) örten, ey çok bağışlayan, ey (her şeye) galip gelen/(düşmanlarını) kahreden, ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptırabilen, ey çok sabırlı olan, ey çok iyilik eden, ey mutlak irade ve serbestliğe sahip olan (hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında olmayan), ey (zorlukları, düğümleri, kapalı kapıları) açan, ey çok bağışta bulunan, ey rahatlatan ve dinlendiren!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

66- Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde) düzene koyan, ey beni rızıklandırıp terbiye eden, ey beni yedirip içiren, ey beni (kendisine) yakınlaştırıp yakınlardan kılan, ey beni koruyan ve bana (her şeyde) kâfi gelen, ey beni koruyan ve gözeten, ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren, ey beni muvaffak kılan ve hidâyet eden, ey benimle ünsiyet kuran ve beni (rahmetine) sığındıran, ey beni öldüren ve dirilten!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

67- Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu ispat eden, ey kullarından tövbeyi kabul buyuran, ey kişi ile kalbi arasına giren, ey izni olmadan hiç bir şefaat fayda vermeyen, ey yolundan sapanları en iyi bilen, ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan, ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, ey her şeyin emrine boyun eğdiği, ey kudretiyle gökler dürülmüş olan, rüzgârları rahmet (yağmurundan) önce müjdeci olarak gönderen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

68- Ey yeryüzünü (insanlar için istirahat) beşiği yapan, ey dağları (yeryüzünün) kazıkları olarak karar kılan, ey güneşi kandil yapan, ey ayı aydınlık (vesilesi) kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü iaşe için çalı-şıp çabalama zamanı kılan, ey uykuyu rahatlık ve huzur vasıtası yapan, ey göğü bina kılan, ey her şeyi çiftler halinde yaratan, ey (cehennem) ateşini (kâfirler-fâsıklar için kurulan) bir pusu yeri karar kılan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

69- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (her şeyi) duyan, ey (günahkârların) şefaatçisi (şefaatçilere onlar hakkında şefaat izni veren), ey (makamı yüce, ey mertebesi üstün, ey sür'atle (icabet eden/hesaba çeken), ey emsalsiz yaratan, ey büyük, ey (her şeye) gücü yeten, ey (her şeyden) haberdar olan, ey (sığınak dileyenleri) sığındıran!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

70- Ey her diriden önce hayat sahibi olan, ey her diriden sonra hayat sahibi bulunan, ey hiçbir şey kendisine benzemeyen gerçek hayat sahibi, ey hiçbir dirinin (hiçbir şeyine) ortak olmadığı diri, ey hiçbir diriye muhtaç olmayan diri, ey her diriyi öldüren diri, ey her diriye rızk veren diri, ey hayatı hiçbir diriden miras almayan (kendi zatıyla) diri, ey ölüleri dirilten diri, ey hayat sahibi, ey (varlıkları) ayakta tutan, kendisini (hiçbir zaman) uyku basmayan ve uyumayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

71- Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sahibi, ey söndürülemez nurun sahibi, ey sayılamaz nimetlerin sahibi, ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sahibi, ey hadde hesaba gelmez medh-u senanın sahibi, ey belli bir keyfiyete sığdırılamaz celalin sahibi, ey idrak edilemez kemalin sahibi, ey reddedilemez kazâ ve hükmün sahibi, ey alternatifsiz sıfatların sahibi, ey değiştirilemez vasıfların sahibi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

72- Ey âlemlerin Rabbi, ey amellerin karşılığının verildiği (Kıyamet) gününün sahibi, ey arayanların son maksadı, ey sığınanların destekçisi, ey kaçanları bulup yardımda bulunan, ey sabredenleri seven, ey tövbe edenleri seven, ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenenleri seven, ey iyilikte bulunanları seven, ey hidayet olanları (herkesten) daha iyi bilen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

73- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey şefkatli, ey (kullarıyla) arkadaş olan, ey (yaratıklarını) koruyan, ey (âlemi) kuşatan, ey (canlılara) yiyecek/rızk veren, ey imdat eden, ey izzet veren, ey zelil kılan, ey (her şeyin) yaratılışını başlatan, ey (her şeyi ölümden sonra) tekrar kendine döndüren!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

74- Ey zıddı olmayan Ehed, ey benzeri bulunmayan Ferd, ey herhangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed, ey niteliği olmayan tek, ey zulüm ve haksızlığı olmayan Kâdı, ey yardımcısı olmayan Rabb, ey zilleti bulunmayan Azîz, ey fakirliği olmayan Ganî, ey (kimsenin) azledemeyeceği Sultan, ey benzeri olmadan vasfedilen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

75- Ey zikri, zikredenler için şeref olan, ey şükrü, şükredenler için kurtuluş ve saadet vesilesi olan, ey hamdı, kendisini hamd edenler için izzet vesilesi olan, ey itaati, itaat edenler için kurtuluş vesilesi olan, ey kapısı, (kendisini) arayanlar için açık olan, ey yolu, dönüş yapıp (tövbe edenler) için aşikâr olan, ey ayetleri, (basiret gözüyle) bakanlar için delil olan, ey kitabı, takva sahipleri için öğüt ve ibret vesilesi olan, ey rızkı, itaatkâr veya âsî olan herkesi kapsayan, ey rahmeti, iyilik yapanlar için yakın olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

76- Ey ismi mübarek olan, ey şanı, makamı yüce olan, ey kendisinden başka ilâh bulunmayan, ey medh-u senâsı yüce olan, ey isimleri mukaddes olan, ey bekâsı devam eden, ey yücelik onun cemâl ve cilvesi olan, ey kibriyâ ve büyüklük libasına bürünen, ey gizli nimetlerinin haddi hesabı olmayan, ey zahiri nimetleri sayılmayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

77- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey yardım eden, ey emin olan/emân veren, ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan, ey (hiçbir şeyden) sarsılmayan, ey (her şeye) muktedir olan, ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan, ey övgüye layık olan, ey azamet ve yücelik sahibi olan, (ey azap ve kahrı) şiddetli olan, ey âlemde (olup biten her şeye) şâhit olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

78- Ey yüce Arş'ın sahibi, ey sağlam sözün sahibi, ey dosdoğru ve eksiksiz fiilin sahibi, ey kıskıvrak yakalayan, şiddetli intikam sahibi olan, ey sevap vaat eden ve azap tehdidinde bulunan, ey övgüye layık veli, ey istediği her şeyi yapan, ey uzaklığı olmayan yakın, ey her şeye şahit ve nazır olan, ey kullarına hiçbir şekilde zulmetmeyen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

79- Ey hiçbir ortağı ve yardımcısı olmayan, ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan, ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı, ey perişan hâlli fakirin ihtiyacını gideren, ey küçük yavrunun rızkını veren, ey yaşlı ihtiyara merhamet eden, ey kırılmış kemiği saran/iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan), ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan, ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan/gören, ey her şeye gücü yeten!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

80- Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan, ey fazl-u kerem sahibi olan, ey Levh'i ve Kalem'i yaratan, ey küçük zerreyi/karıncayı ve insanları yoktan var eden, ey azap ve intikam sahibi olan, ey (iyilikleri) Arap ve aceme (bütün insanlara) ilham eden, ey zorluk ve acılara son veren, ey sırları ve niyetleri bilen, ey (Kâbe) evinin ve Harem'in Rabbi olan, ey her şeyi yok-tan var eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

81- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey (âlemdeki her hayrın) faili olan, ey (her şeyi) yerli yerinde karar kılan, ey (kulların mazeretini) kabul eden, ey her bakımdan eksiksiz ve kâmil olan, ey (hakkı batıldan) ayıran, ey kavuşturan, ey adalet sahibi olan, ey (istediğine) galip gelen, ey (sâlih kullarına) talip olan/(dergâhına) isteyen, ey karşılıksız bağışta bulunan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

82- Ey ihsanıyla nimet veren, ey cömertliğiyle keremde bulunan, ey lütfuyla cömertlik eden, ey kudretiyle izzet bulan, ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen), ey tedbiriyle hükmeden, ey ilmiyle tedbir eden/yürüten, ey hilmiyle (kulların günahlarından) vazgeçen, ey yüce olduğu hâlde yakın olan, ey yakın olduğu hâlde yüce olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

83- Ey dilediğini yaratan, ey dilediğini yapan, ey dilediğini hidayet eden, ey dilediğini saptıran/sapıklıkta bırakan, ey dilediğini azap eden, ey dilediğini bağışlayan, ey dilediğine izzet veren, ey dilediğini zelil kılan, ey dileğini rahîmlerde şekillendiren, ey rahmetini dilediğine tahsis eden.
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

84- Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, ey her şey için belli bir ölçü ve hudut belirleyen, ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, ey melekleri elçi yapan, ey gökyüzünde burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü salim ve barınmaya müsait kılan, ey (bir damla) sudan (nütfeden) insan yaratan, ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, ey her şeyin hesabını, sayısını bilen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

85- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey iyi olan/iyiliği seven, ey hak, ey yegâne, ey tek, ey ihtiyaçsız/eksiksiz, ey sonsuz/ebedi.
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

86- Ey tanınanların en iyisi, ey ibadet edilen en üstün mabut, ey şükredilenlerin en yücesi, ey anılanların en izzetlisi/azizi, ey övülenlerin en ulusu, ey aranan en kadîm varlık, ey vasfedilen en yüce mevsûf, ey kast edilen/hedeflenen en büyük maksut, ey kendisinden dilenilenlerin en keremlisi, ey bilinen en şerefli sevgili!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

87- Ey ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin efendisi, ey (doğru yoldan) sapanları hidayet eden, ey müminlerin velisi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey perişan ve zor durumda olanların sığınağı, ey doğruların kurtarıcısı, ey bütün güçlülerden daha güçlü olan, ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan, ey bütün yaratıkların ilâhı olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

88- Ey üstün olup da kahreden, ey sahip olup da güç yetiren, ey gizli olup da haberdar olan, ey ibadet edildiğinde karşılık veren, ey emrine itaatsizlik edildiğinde bağışlayan, ey fikirlere, düşüncelere sığmayan, ey hiçbir gözle görünmeyen, ey hiçbir (şeyin) eseri kendisine gizli kalmayan, ey bütün insanları rızıklandıran, ey bütün kaderleri takdir eden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

89- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey koruyan, ey yaratan, ey icat eden, ey yüce makama/mertebeye sahip olan, ey (üzüntüleri) gideren, ey (müşküllerin kapısını) açan-halleden, ey (sıkıntılara) son veren, ey (kullarının) kefili olan, ey (iyiliklere) emreden, ey (kötülüklerden) nehyeden!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

90- Ey gaybı ancak kendisi bilen, ey kötülüğü (kullarından) ancak kendisi defeden, ey yaratıkları ancak kendisi yaratan, ey günahı ancak kendisi bağışlayan, ey nimeti ancak kendisi tamamlayan, ey kalpleri ancak kendisi değiştiren, ey işleri ancak kendisi tedbir eden-yöneten, ey yağmuru ancak kendisi yağdıran, ey rızkı ancak kendisi genişletip yayan, ey ölüleri ancak kendisi dirilten.
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

91- Ey zayıfların yardımcısı, ey gariplerin arkadaşı, ey dostlara yardımcı olan, ey düşmanlara galip gelip kahreden, ey göğü yükselten, ey seçilmiş (kulların) can yoldaşı, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey fakirlerin hazinesi, ey zenginlerin ilâhı, ey kerim olanların en keremlisi!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

92- Ey her şeyden taraf yeterli olan, ey her şeyi ayakta tutan, ey kendisine hiçbir şey benzemeyen, ey mülkünü hiçbir şey artırmayan, ey hiçbir şey kendisine saklı kalmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey kendisi gibi olmayan, ey hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan, ey her şeyden haberdar olan, ey rahmeti her şeyi kaplayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

93- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey ikram eden, ey gıda veren, ey nimet veren, ey bağışta bulunan, ey ihtiyaçları gideren, ey kazandıran, ey fânî kılan, ey dirilten, ey hoşnut eden, ey kurtuluşa erdiren!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

94- Ey her şeyin evveli ve sonu, ey her şeyin ilâhı ve sahibi, ey her şeyin Rabbi ve sanatkârı, ey her şeyi icat eden ve yaratan, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve (özelliklerini) takdir edip belirleyen, ey her şeye vücut veren ve (öldükten sonra) tekrar kendi-sine döndüren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona vâris olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

95- Ey en iyi anan ve anılan, ey en iyi şükreden (karşılık veren) ve şükredilen, ey en iyi öven ve övülen, ey en iyi şahit olan ve hakkında en iyi şahadet edilen, ey en iyi çağıran ve çağrılan, ey en iyi icabet eden ve icabet edilen, ey (insanla) en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en iyi ünsiyet kurulan, ey en iyi arkadaş olan ve kendisiyle en iyi arkadaş olunan, ey en iyi maksut olan ve en iyi aranan, ey en iyi seven ve en iyi sevilen!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

96- Ey kendisine dua edene icabet eden, ey kendisine itaat edeni seven, ey sevdiğine yakın olan, ey kendisinden korunma dileyenleri gözeten, ey kendisine ümit bağlayanlara kerim olan, ey emrine itaatsizlik edene hilim ve sabırla davranan, ey azametiyle birlikte merhametli olan, ey hikmetiyle birlikte azametli olan, ey ihsanında kadîm olan, ey kendisine müştak olanlardan haberdar olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

97- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden diliyorum; ey sebepleri takdir buyuran, ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden, ey (kalpleri) hâlden hâle değiştiren, ey (âlemdeki işleri) takip eden, ey (âlemdeki işleri) düzene koyan, ey (kullarını) korkutan, ey (kullarını) sakındıran, ey (unutulanları) hatırlatan, ey (âlemdeki güçleri) ram eden/elinde tutan, ey (durumları) değiştiren!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

98- Ey (her şeyi icat etmeden) bilen, ey verdiği söze sadık kalan, ey lütuf ve merhameti aşikâr olan, ey emri (her zaman) galip gelen, ey ki-tabı sağlam olan, ey kazâ ve hükmü kesin olan, ey Kur'ân'ı yüce olan, ey saltanatı kadîm ve ezelî olan, ey fazl-u keremi (bütün mahlûkatı) kapsayan, ey Arş'ı azametli olan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

99- Ey bir (şeye) kulak vermesi, kendisini diğer bir işitmeden alıkoy-mayan, ey bir fiili yapması, başka bir fiili yapmasına engel olmayan, ey bir söz, kendisini başka bir sözden gafil kılmayan, ey (kullarından) birisinin isteği, onu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan, ey hiçbir şeyin, O'nun başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olmayan, ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı, kendisini usandırmayan, ey kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu, ey ariflerin himmet ve gayretlerinin son noktası, ey talep edenlerin talebinin nihayeti, ey âlemlerde bir zerre dahi kendisine gizli kalmayan!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

100- Ey (günahkârlara ceza vermede) acele etmeyen hilim ve sabır sahibi, ey cimrilik yapmayan cömert, ey verdiği vaade hilaf etmeyen Sadık, ey bağıştan bıkmayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sahibi, ey (hiçbir zaman) mağlup olmayan Kahir, ey (hakkıyla) vasfedilmeyecek azametli, ey haksızlık yapmayan Âdil, ey (hiçbir zaman) fakirleşmeyen Ganî, ey (asla) küçülmeyen büyük, ey gaflete düşmeyen koruyucu!
Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

Cevşen-i Kebir'i Online Dinlemek İçin[]

↓ Cevşen-i Kebir Duasını indirip dinlemek için tıklayınız: ↓

Cevşen-i Kebir Duası (Mirdamad)

Kaynakça[]

 1. El-Misbah, s. 246, haşiye; Mefatihu’l Cinan, Şeyh Abbas Kummi.
 2. s. 247 - 260.
 3. s. 544 - 558.
 4. El-Misbah, 247 - 260.
 5. Bakınız: El-Misbah, s. 247 - 260.
 6. El-Misbah, 246 – 247, Haşiye.
 7. Aga Bozork Tahrani, c. 2, s. 66 – 67; c. 5, s. 287; c. 13, s. 247 - 248.
 8. El-Misbah, s. 246, haşiye; Mefatihu’l Cinan, Şeyh Abbas Kummi.
 9. s. 247 - 260.
 10. s. 544 - 558.
 11. El-Misbah, 247 - 260.
 12. Bakınız: El-Misbah, s. 247 - 260.
 13. El-Misbah, 246 – 247, Haşiye.
 14. Aga Bozork Tahrani, c. 2, s. 66 – 67; c. 5, s. 287; c. 13, s. 247 - 248.

Bibliyografi[]

 • Tahrani, Aga Bozork, İbn Tavus, Mehcu’d Daevat ve Menhecu’l İbadat, Beyrut, 1399.
 • Hadi b. Mehdi Sebzevari, Şerhu’l Esma (Şerhu Duau’l Cevşenu’l Kebir), Tahran, çapı Necef Ali Habibi, 1375.
 • Kef’em’i, İbrahim b. Ali, el-Beledu’l Emin ve’d Der’ul Hasin, Beyrut, çapı Alauddin A’lemi, 1418.
 • Kef’em’i, İbrahim b. Ali, el-Misbah, çapı sengi, Tahran, 1321, baskı ofset, Kum, 1405.

Şablon:Dua ve Ziyaretler


fa: جوشن کبیر ar:دعاء الجوشن الكبير en:Al-Jawshan al-Kabir Supplication fr:Jawshan Kabîr (prière) ur:دعائے جوشن کبیر es:Súplica de Yawshan al-Kabir id:Doa Jausyan Kabir

Kaynakça[]

Bibliyografi[]

 • Tahrani, Aga Bozork, İbn Tavus, Mehcu’d Daevat ve Menhecu’l İbadat, Beyrut, 1399.
 • Hadi b. Mehdi Sebzevari, Şerhu’l Esma (Şerhu Duau’l Cevşenu’l Kebir), Tahran, çapı Necef Ali Habibi, 1375.
 • Kef’em’i, İbrahim b. Ali, el-Beledu’l Emin ve’d Der’ul Hasin, Beyrut, çapı Alauddin A’lemi, 1418.
 • Kef’em’i, İbrahim b. Ali, el-Misbah, çapı sengi, Tahran, 1321, baskı ofset, Kum, 1405.

Dış Bağlantılar[]

Şablon:Dua ve Ziyaretler


fa: جوشن کبیر ar:دعاء الجوشن الكبير fr:Jawshan Kabîr (prière)


Advertisement