FANDOM


Şablon:Yakarış
دعاء الجوشن الصغىير Cevşen-i Sağir Duası

دعاء الجوشن الصغىير Cevşen-i Sağir Duası

Cevşen-i Sağir Duası (Arapça: دعاء الجوشن الصغير); İmam Musa Kazım’dan (a.s) nakledilen ve düşmanın def’i ve belalardan korunmak için etkili olan duadır. Rivayetlere esasınca bu dua, kefenin üzerine yazılması müstehap olan dua ve zikirlerdendir.

Duanın Senedi Edit

İmam Musa Kazım’dan (a.s) nakledilmiş olan Cevşen-i Sağir duasını İbn Tavus Mehcu’d Deavat’ta,[1] Kef’emi el-Beledu’l Emin’de[2] ve Meclisi de Biharu’l Envar[3] ve Zadu’l Mead[4] kitabında zikretmiştir. Kef’em’inin Beledu’l Emin’deki nüshası ile İbn Tavus’un Mehcu’d Deavat kitabındaki nüshası arasında çok az bir farklılık bulunmaktadır. Şeyh Abbas Kummi Mefatihu’l Cinan’daki Cevşen-i Sağir duasını Beledu’l Emin’innüshası[5] üzerinden nakletmiştir.

Hüseyin b. Ali – Şehidi Feh – kıyam edip Beni Abbas’ın eliyle şehit edilince, Abbasi halifesi Musa el-Hadi Peygamber (s.a.a) hanedanının büyüklerini ve özellikle de İmam Musa b. Cafer’i (a.s) katletme kararı aldı. Ali b. Yakteyn bir mektupla bu durumu İmam Kazım’a (a.s) haber verdi. İmam Kazım’da (a.s) mektubu akrabalarına ve Şialarına okuduktan sonra şöyle buyurdu: Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Orada bulunan herkes bu zalim ve sitemkardan gizlenmesini ve onun ulaşacağı yerlerden uzak durmasını söylediler. İmam tebessüm etti ve Ka’b b. Malik’in şiirinden misal getirerek şöyle buyurdu: “Korkmayın! Irak’tan gelen ilk mektupta Musa b. Mehdi’nin ölüm haberi gelecektir.” Daha sonra dua okuduktan sonra Allah Resulünü (s.a.a) rüyasında gördüğü ve düşmanın helak olacağı müjdesini Peygamber efendimizden (a.s) işittiğini açıkladı.[6]

Duanın İçeriği Edit

“Allah'ım! Senin tevhit ve birliğini itiraf eden, kendi nefsinin senin -itaat- hakkını eda etmek konusunda kusurlu olduğunu ikrar eden, nimetlerini kendisine tamamladığına ve kendisine karşı güzel bir adet ve ihsan sergilediğine şehadet eden zelil bir kulun konumu budur. O halde ey İlahım ve efendim! Bana, senin rahmetine ulaştırmaya vesile, rızana yükselmek için merdiven ve azabından güvende kalmak için vesile olacak ihsanınla bağışta bulun; izzet ve ihsanın hürmetine, peygamberin Muhammed'in -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- hakkı hürmetine. O halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.”
Cevşen-i Sağir Duasından bir bölüm.

Cevşen-i Sağir duasının, “İlahi! Nice düşmanlar vardı ki” (اِلـٰهي كَمْ مِنْ), “Allah'ım! Nice kullar var ki” (اِلـٰهي وَكَمْ مِنْ), “Allah'ım ve efendim! Nice kullar var ki” (اِلهٰي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ), “Mevlam ve efendim! Nice kullar var ki” (مَوْلاي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ) ve “Efendim ve mevlam! Nice kullar var ki” (سَيِّدِي وَمَوْلايَ وَكَمْ مِنْ) cümleleriyle başlayan on dokuz bölümü vardır. Ama bu duanın sadece on sekizinci ve on dokuzuncu bölümleri başka cümlelerle başlamaktadır. Birinci bölümden on üçüncü bölüme kadarki ve on dokuzuncu bölümde olmak üzere bölümlerin hepsinin sonu “Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan kıl.” (وَاجْعَلْني لِنَعْمٰائِكَ مِنَ الشّٰاكِرينَ وَلالائِكَ مِنَ الذّٰاكِرينَ) cümlesiyle son bulur. Ama on dördüncü bölümden on yedinci bölüme kadarki olan bölümlerin sonları “Rahmetin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.” (وَارْحَمْني بِرحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ) cümlesiyle biter. On sekizin bölümde ise “ey merhametlilerin en merhametlisi” (ا اَرْحَمَ الَّراحِمينَ) ibareti gelmiştir.

Bu on dokuz bölümün her birinde, müminin bu dünya yaşantısındaki musibet, sıkıntı ve zorlukları zikredildikten sonra ilahi nimetler beyan edilmiştir. Her bölümün sonunda da Allah’tan Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeytine (a.s) salat ve selam etmesini ve (duayı okuyan kişi) kendisini şükür ve ilahi nimetleri yad edenlerden karar kılmasını istemektedir.

Âlimlerin Bakışı Edit

Muhammed Taki Misbah Yezdi, Cevşen-i Sağir duasının insana ilahi nimetleri hatırlattığına ve bu duanın haftada veya ayda bir okunması gerektiğine inanmaktadır. Ayetullah Misbah Yezdi şöyle söylemektedir:

İlahi nimetlerin defalarca tekrar edildiği ve büyük şahsiyetlerin manevi ve dünyevi eserlerinin çokluğuna vurgu yaptığı, en iyi ve en etkili dualardan birisi Cevşen-i Sağir duasıdır. İnsanın bazen gafil dolduğu ilahi nimetleri hatırlaması için, bu duanın haftada bir veya ayda bir okunması iyidir.[7]

Duanın Okunma Zamanı Edit

Dua kitaplarında Cevşen-i Sağir duasının okunması için özel bir zaman dilimi belirtilmemiştir, ama “bu duayı okumak, düşmanın def’i ve belalardan korunmak için etkilidir.”[8]

Şerhleri Edit

Kefenin Üstüne Yazılmasının İstihbabı Edit

Kur’an-ı Kerim’in tamamının ve Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sağir dualarının kefen üzerine yazılması müstehaptır.[10] İmam Hüseyin’den (a.s) nakledilen bir hadiste, Cevşen-i Kebir ve Sağir dualarının kefen üzerine yazılabileceği, ancak necis olmaması için avret bölgesi ve ondan alt kısımlara yazılmaması gerektiği rivayet edilmiştir.[11]

Kaynakça Edit

 1. İbn Tavus, Mehcu’d Deavat ve Menhecu’l İbadat, s. 220 - 227.
 2. Kef’emi, el-Beledu’l Emin ve’d Der’ul Hasin, s. 326 - 332.
 3. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 91, s. 319.
 4. Meclisi, Zadu’l Mead, s. 442 - 449.
 5. Kummi, Mefatihu’l Cinan, s. 184 - 196.
 6. Bakınız; Meclisi, Biharu’l Envar, c. 91, s. 319; Kummi, Mefatihu’l Cinan, s. 184.
 7. Misbah Yezdi, Seccadehayı Süluk, c. 1, s. 404 - 405.
 8. Dairetu’l Mearifi Teşeyyü, c. 7, s. 524.
 9. Aga Bozork Tahrani, ez-Zerie, c. 13, s. 247.
 10. Yezdi, Urvetu’l Vuska, c. 2, s. 76.
 11. Levamii Sahib Karani, c. 2, s. 230.

Bibliyografi Edit

 • Muhammed Kazım, Yezdi, Urvetu’l Vuska, c. 2, Kum, Camiayı Müderrisin, 1417.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi, Beyrut, 1403.
 • İbn Tavus, Ali b. Musa, Mehcu’d Deavat ve Menhecu’l İbadat, Daru’z Zehair, Kum, 1411.
 • Kef’emi, İbrahim b. Ali Amuli, el-Beledu’l Emin ve’d Der’ul Hasin, Müessesetu’l A’lemi li’l Matbuat, Beyrut, 1418.
 • Sadr Seyyid Cevadi, Ahmed, Dairetu’l Mearifi Teşeyyü, Tahran, c. 7, Neşri Şehit Said Muhubbi, 1380.
 • Aga Bozork Tahrani, ez-Zerie ila Tesanifi’ş Şia, c. 13, Beyrut, Daru’l Adva, 1378.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Zadu’l Mead, Beyrut, çapı Alauddin A’lemi, 1423 / 2003.
 • Kummi, Abbas, Mefatihu’l Cinan, Tahran, Merkezi Neşri Ferhenğiyi Reca, 1369.
 • Meclisi, Muhammed Taki, Levami Sahib Karani meşhur bi Şerhi Fakih, Müessesei İsmailiyan, Kum, 1414.
 • Misbah, Muhammed Taki, Seccadehayi Süluk – Şerhi Münacathayı Hz Seccad (a.s), c. 1, İntişaratı Müessesei Amuzeşi ve Pejuheşiyi İmam Humeyni (r.a), Kum, 1390.

Dış Bağlantılar Edit

Şablon:Dua ve Ziyaretler


fa: دعای جوشن صغیر ar:دعاء الجوشن الصغير

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.