Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages
دعاء الجوشن الصغير Cevşen-i sağir duası.jpg
Dua_Joushan_Kabeer_-_Haaj_Taheri_-_دعاء_الجوشن_الكبير

Dua Joushan Kabeer - Haaj Taheri - دعاء الجوشن الكبير

Dua Joushan Kabeer - Haaj Taheri 1 saat 20 dakika

Şablon:Cevşenbakınız - d {{Cevşenbakınız}}


Cevşen الجوشن Jawshan Joushan
Cevşen nedir?
Cevşen/Latin harflerine transkript Cevşen/Latin harflerine wiki linkli transkript Cevşen/Latine transkript ve tercümesi
جوشن الكبير Cevşen-ül Kebîr Cevşen-ül Kebîr/Arabi Cevşen-ül Kebîr/Arabi ve meali
Dua-yı Cevşen-ul Kebir Dua'a Jawshan Kabir Dua Joushan Kabeer دعاء الجوشن الكبير
Cevşen/VECİZE Cevşen hadisleri
Cevşen/VİDEO Cevşen duası Cevşen/RESİM Cevşen/TERCÜME Cevşen/TABLO Cevşen/VP Cevşen/WP Cevşen/İslam Ansiklopedisi Cevşen/İmam Gazali Cevşen/Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi veselleme Cebrail aleyhisselamın vahiy ile getirdiği ve "Zırhını çıkar bunu oku dediği" gayet yüksek ve çok kıymettar bir münacât-ı Peygamberiyedir ki: Zeynel Abidin radyallahü anhü' dan rivayet edilmiştir.
Meşhur okuyucular Cevşen kaarileri Mehdi Sadeqi Hajj Tahiri İhsan Atasoy Arif Yıldız Rıza Günay
Celcelutiye İmam Gazali Celcelutiye Şerhi Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası
Dua


Ey lütufları gizli olan zatı ala

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Audio:[1] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85)
EvradEzkarEzkar-us SabahEvrad-u Ezkar Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua Duâ Dûa Dualar De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır İstiğfar, meyelan-ı şerri keser İstiğfar Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri Kunut duası
Pazrtesi duaları Salı duaları Çarşamba duaları Perşembe duaları Cuma duaları Cumartesi duaları Pazar duaları
Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı İstıhare duası (Hayır isteme duası) Hacet duası Hacet namazı
Cevşen Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası Ayet el-Kursi Hizbun nasr duası
Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri DUANIN ÇEŞİTLERİ DUANIN ÖNEMİ
DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua. DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır. DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden. DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye Selâmlar Ettahiyyat duası TAHİYYAT Et-tahiyyatü Selâm
Namaz duaları Abdest duaları
Cenaze Cenaze namazı Mevt Cenaze duaları Telkin Telkin duası Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere 4444 Tefriciye 19 Fetih gece namazı özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis_&_Chi_Qui_Gong.flv

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher_Zain-Barakallah_(Wedding_Indonesia_Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح_الجمل_دعاء_الانبياء_كامل_-_ادعية_رمضان_--

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

Şablon:Yakarış

دعاء_الجوشن_الصغىير_Cevşen-i_Sağir_Duası

دعاء الجوشن الصغىير Cevşen-i Sağir Duası

Cevşen-i Sağir Duası (Arapça: دعاء الجوشن الصغير); İmam Musa Kazım’dan (a.s) nakledilen ve düşmanın def’i ve belalardan korunmak için etkili olan duadır. Rivayetlere esasınca bu dua, kefenin üzerine yazılması müstehap olan dua ve zikirlerdendir.

Duanın Senedi[]

İmam Musa Kazım’dan (a.s) nakledilmiş olan Cevşen-i Sağir duasını İbn Tavus Mehcu’d Deavat’ta,[1] Kef’emi el-Beledu’l Emin’de[2] ve Meclisi de Biharu’l Envar[3] ve Zadu’l Mead[4] kitabında zikretmiştir. Kef’em’inin Beledu’l Emin’deki nüshası ile İbn Tavus’un Mehcu’d Deavat kitabındaki nüshası arasında çok az bir farklılık bulunmaktadır. Şeyh Abbas Kummi Mefatihu’l Cinan’daki Cevşen-i Sağir duasını Beledu’l Emin’innüshası[5] üzerinden nakletmiştir.

Hüseyin b. Ali – Şehidi Feh – kıyam edip Beni Abbas’ın eliyle şehit edilince, Abbasi halifesi Musa el-Hadi Peygamber (s.a.a) hanedanının büyüklerini ve özellikle de İmam Musa b. Cafer’i (a.s) katletme kararı aldı. Ali b. Yakteyn bir mektupla bu durumu İmam Kazım’a (a.s) haber verdi. İmam Kazım’da (a.s) mektubu akrabalarına ve adamlarına okuduktan sonra şöyle buyurdu: Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Orada bulunan herkes bu zalim ve sitemkardan gizlenmesini ve onun ulaşacağı yerlerden uzak durmasını söylediler. İmam tebessüm etti ve Ka’b b. Malik’in şiirinden misal getirerek şöyle buyurdu:

“Korkmayın! Irak’tan gelen ilk mektupta Musa b. Mehdi’nin ölüm haberi gelecektir.”

Daha sonra dua okuduktan sonra Allah Resulünü (s.a.a) rüyasında gördüğü ve düşmanın helak olacağı müjdesini Peygamber efendimizden (a.s) işittiğini açıkladı.[6]

Duanın İçeriği[]

“Allah'ım! Senin tevhit ve birliğini itiraf eden, kendi nefsinin senin -itaat- hakkını eda etmek konusunda kusurlu olduğunu ikrar eden, nimetlerini kendisine tamamladığına ve kendisine karşı güzel bir adet ve ihsan sergilediğine şehadet eden zelil bir kulun konumu budur. O halde ey İlahım ve efendim! Bana, senin rahmetine ulaştırmaya vesile, rızana yükselmek için merdiven ve azabından güvende kalmak için vesile olacak ihsanınla bağışta bulun; izzet ve ihsanın hürmetine, peygamberin Muhammed'in -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- hakkı hürmetine. O halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.”
Cevşen-i Sağir Duasından bir bölüm.

Cevşen-i Sağir duasının,

“İlahi!

Nice düşmanlar vardı ki” (اِلـٰهي كَمْ مِنْ),

“Allah'ım!

Nice kullar var ki” (اِلـٰهي وَكَمْ مِنْ),

“Allah'ım ve efendim!

Nice kullar var ki” (اِلهٰي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ),

“Mevlam ve efendim!

Nice kullar var ki” (مَوْلاي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ) ve

“Efendim ve mevlam!

Nice kullar var ki” (سَيِّدِي وَمَوْلايَ وَكَمْ مِنْ)

cümleleriyle başlayan on dokuz bölümü vardır.

Ama bu duanın sadece on sekizinci ve on dokuzuncu bölümleri başka cümlelerle başlamaktadır. Birinci bölümden on üçüncü bölüme kadarki ve on dokuzuncu bölümde olmak üzere bölümlerin hepsinin sonu

“Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan kıl.”

(وَاجْعَلْني لِنَعْمٰائِكَ مِنَ الشّٰاكِرينَ وَلالائِكَ مِنَ الذّٰاكِرينَ) cümlesiyle son bulur.

Ama on dördüncü bölümden on yedinci bölüme kadarki olan bölümlerin sonları

“Rahmetin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.” (وَارْحَمْني بِرحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ) cümlesiyle biter.

On sekizin bölümde ise

“ey merhametlilerin en merhametlisi” (ا اَرْحَمَ الَّراحِمينَ) ibareti gelmiştir.

Bu on dokuz bölümün her birinde, müminin bu dünya yaşantısındaki musibet, sıkıntı ve zorlukları zikredildikten sonra ilahi nimetler beyan edilmiştir. Her bölümün sonunda da Allah’tan Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeytine (a.s) salat ve selam etmesini ve (duayı okuyan kişi) kendisini şükür ve ilahi nimetleri yad edenlerden karar kılmasını istemektedir.

Âlimlerin Bakışı[]

Muhammed Taki Misbah Yezdi, Cevşen-i Sağir duasının insana ilahi nimetleri hatırlattığına ve bu duanın haftada veya ayda bir okunması gerektiğine inanmaktadır.

Misbah Yezdi şöyle söylemektedir:

İlahi nimetlerin defalarca tekrar edildiği ve büyük şahsiyetlerin manevi ve dünyevi eserlerinin çokluğuna vurgu yaptığı, en iyi ve en etkili dualardan birisi Cevşen-i Sağir duasıdır. İnsanın bazen gafil dolduğu ilahi nimetleri hatırlaması için, bu duanın haftada bir veya ayda bir okunması iyidir.[7]

Duanın Okunma Zamanı[]

Dua kitaplarında Cevşen-i Sağir duasının okunması için özel bir zaman dilimi belirtilmemiştir, ama “bu duayı okumak, düşmanın def’i ve belalardan korunmak için etkilidir.”[8]

Şerhleri[]

 • Şerhi Duayı Cevşen-i Sağir; Şeyh İsmail A’li Abdulcabbar. Duanın harekelerini (i’rab) ve lügatlerinin açıklamasını konu edinmiştir.[9]

Kefenin Üstüne Yazılmasının İstihbabı[]

Kur’an-ı Kerim’in tamamının ve Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sağir dualarının kefen üzerine yazılması müstehaptır.[10]

İmam Hüseyin’den (a.s) nakledilen bir hadiste, Cevşen-i Kebir ve Sağir dualarının kefen üzerine yazılabileceği, ancak necis olmaması için avret bölgesi ve ondan alt kısımlara yazılmaması gerektiği rivayet edilmiştir.[11]

Kaynakça[]

 1. İbn Tavus, Mehcu’d Deavat ve Menhecu’l İbadat, s. 220 - 227.
 2. Kef’emi, el-Beledu’l Emin ve’d Der’ul Hasin, s. 326 - 332.
 3. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 91, s. 319.
 4. Meclisi, Zadu’l Mead, s. 442 - 449.
 5. Kummi, Mefatihu’l Cinan, s. 184 - 196.
 6. Bakınız; Meclisi, Biharu’l Envar, c. 91, s. 319; Kummi, Mefatihu’l Cinan, s. 184.
 7. Misbah Yezdi, Seccadehayı Süluk, c. 1, s. 404 - 405.
 8. Dairetu’l Mearifi Teşeyyü, c. 7, s. 524.
 9. Aga Bozork Tahrani, ez-Zerie, c. 13, s. 247.
 10. Yezdi, Urvetu’l Vuska, c. 2, s. 76.
 11. Levamii Sahib Karani, c. 2, s. 230.

Bibliyografi[]

 • Muhammed Kazım, Yezdi, Urvetu’l Vuska, c. 2, Kum, Camiayı Müderrisin, 1417.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi, Beyrut, 1403.
 • İbn Tavus, Ali b. Musa, Mehcu’d Deavat ve Menhecu’l İbadat, Daru’z Zehair, Kum, 1411.
 • Kef’emi, İbrahim b. Ali Amuli, el-Beledu’l Emin ve’d Der’ul Hasin, Müessesetu’l A’lemi li’l Matbuat, Beyrut, 1418.
 • Sadr Seyyid Cevadi, Ahmed, Dairetu’l Mearifi Teşeyyü, Tahran, c. 7, Neşri Şehit Said Muhubbi, 1380.
 • Aga Bozork Tahrani, ez-Zerie ila Tesanifi’ş Şia, c. 13, Beyrut, Daru’l Adva, 1378.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Zadu’l Mead, Beyrut, çapı Alauddin A’lemi, 1423 / 2003.
 • Kummi, Abbas, Mefatihu’l Cinan, Tahran, Merkezi Neşri Ferhenğiyi Reca, 1369.
 • Meclisi, Muhammed Taki, Levami Sahib Karani meşhur bi Şerhi Fakih, Müessesei İsmailiyan, Kum, 1414.
 • Misbah, Muhammed Taki, Seccadehayi Süluk – Şerhi Münacathayı Hz Seccad (a.s), c. 1, İntişaratı Müessesei Amuzeşi ve Pejuheşiyi İmam Humeyni (r.a), Kum, 1390.

Dış Bağlantılar[]

Şablon:Dua ve Ziyaretler

fa: دعای جوشن صغیر ar:دعاء الجوشن الصغير