Yenişehir Wiki
Advertisement

Listen to دعای جوشن کبیر - گروه تواشیح النور by hamid-reza-abbasi on [1] * Cevşenli farklı bir dua şekli[2]

Dua_Joushan_Kabeer_-_Haaj_Taheri_-_دعاء_الجوشن_الكبير

Dua Joushan Kabeer - Haaj Taheri - دعاء الجوشن الكبير

Dua Joushan Kabeer - Haaj Taheri 1 saat 20 dakika

D < - Cevşen
الجوشن
Jawshan
Joushan
Kalkan
Shield


Cevşen nedir?
Cevşen/Latin harflerine transkript
Cevşen/Latin harflerine wiki linkli transkript
Cevşen/Latine transkript ve tercümesi

جوشن الكبير
Cevşen-ül Kebîr
Cevşen-ül Kebîr/Arabi
Cevşen-ül Kebir/Sevabı ve Fazileti
Cevşen-ül Kebir/Şia edisyonu
Cevşen-ül Kebir/Arabi/Ahmet Gümüşhanevi edisyonu
Cevşen-ül Kebîr/Arabi ve meali
Cevşen-ül Kebir/Arapçası - Transliterasyonu - Meali

Dua-yı Cevşen-ul Kebir
Dua'a Jawshan Kabir
Dua Joushan Kabeer
دعاء الجوشن الكبير

Cevşen/VECİZE
Cevşen hadisleri

Cevşen/VİDEO
Cevşen duası
Cevşen/RESİM
Cevşen/TERCÜME
Cevşen/TABLO
Cevşen/VP
Cevşen/WP
Cevşen/İslam Ansiklopedisi
Cevşen/İmam Gazali
Cevşen/Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi veselleme Cebrail aleyhisselamın vahiy ile getirdiği ve "Zırhını çıkar bunu oku dediği" gayet yüksek ve çok kıymettar bir münacât-ı Peygamberiyedir ki: Zeynel Abidin radyallahü anhü' dan rivayet edilmiştir.
Meşhur okuyucular
Cevşen kaarileri
Mehdi Sadeqi
Hajj Tahiri
İhsan Atasoy
Arif Yıldız
Rıza Günay

Evliya Çelebide Mısırın fethinde Cevşen
Herkıl kral topladığı askerle Belbis'e geldi. Burada tam bir ay cenk oldu. Sökerdi cevşeni pûlâd-ı nîze' Veda eylerdi ten Cân-ı azize islâm askeri muzaffer oldu. Müslümanlar Kavâsır denilen yerde ordugâhlarını kurdular, islâm askeri Belbis'ten kalkıp Hanke şehri yakınında ----- denilen yerde oturdular. Eski Mısır'dan çıkıp, tekrar iki asker Hakah'ta çarpışmağa başladılar. Yedi saat cenk oldu. O gün sahabeden 70 kişi şehit oldu
Celcelutiye
İmam Gazali Celcelutiye Şerhi
Dua-yı İsm-ul Âzam
Kumeyl duası

Dua


Ey lütufları gizli olan zatı ala

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Dua zamanı
Audio:[3] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85) Tabii bu ayet ala meksin (durarak) kıraat edilir.
Evrad
Ezkar
Ezkar-us Sabah
Evrad-u Ezkar
Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası
Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua
Duâ
Dûa
Dualar
De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır
İstiğfar, meyelan-ı şerri keser
İstiğfar
Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Dua arkadaşı
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri
Kunut duası
Pazrtesi duaları
Salı duaları
Çarşamba duaları
Perşembe duaları
Cuma duaları
Cumartesi duaları
Pazar duaları

Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar
Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı
İstıhare duası
(Hayır isteme duası)
Hacet duası
Hacet namazı

Cevşen <be> Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam <be> Kumeyl duası
Ayet el-Kursi
Hizbun nasr duası

Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri
DUANIN ÇEŞİTLERİ
DUANIN ÖNEMİ

DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua.
DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak.
DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır.
DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ
Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden.
DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye
Selâmlar <be> Ettahiyyat duası
TAHİYYAT
Et-tahiyyatü
Selâm
Namaz duaları
Abdest duaları
Cenaze
Cenaze namazı
Mevt
Cenaze duaları
Telkin
Telkin duası
Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua
kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere
4444 Tefriciye
19 Fetih
gece namazı
özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis_&_Chi_Qui_Gong.flv

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher_Zain-Barakallah_(Wedding_Indonesia_Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح_الجمل_دعاء_الانبياء_كامل_-_ادعية_رمضان_--

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

Hacet duasında mustazaf, Taif duası, Taif duasıyla hacet duası yapılması, Hacet duası, Dua, Hacet namazı

Şablon:Hacetbakınız - d {{Hacetbakınız}}
Hacet Hâcet
(Cemi Hâcât)
İhtiyaç
lüzum
muhtaçlık


Latif duası
Namaz kılamayan, Sıkışan , ağır hasta veya hastası olan, başında belası olan, ağır sınavı olan, belirsiz tayin isteyen, evladının islahını isteyen , evlenmek isteyen hacet namazı kılsın....
Hacet duasında mustazaf
Hacet Bayramı
Hacet baba

Hacet namazı
Hacet namazı nasıl kılınır?
Hacet namazı, bilinmeyen hazine

Hacet namazı duası
Allahümme inni es'elüke tevfika ehli'l-huda,
ve a'male ehli'l-yakini
ve münasahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri, ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfane ehli'l-ilmi hatta ahafek.
Allahümme inni es'elüke mehafeten tahcuzüni an ma'sıyetike hatta a'mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi'l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki'n-nur.

Hacet Duası Hacet duası/Doç.Dr.Mustafa Karataş evladın ıslahı talebi vardır.
Hâcet duaları
Büyük hacet duası - Hz Muhammed as ın Taif dönüşü göz yaşlarıyla yapılan hacet duasıdır. melek gelir. Mekkeye giremez taifde taşlanmıştır
Hacet duası/Hz.Muhammed
Hacet duası/İmam Şafii (Secdeli hacet duası)
Hacet duası/Abdulkadir Geylani
En etkili hacet duası
Fetih fereç sebep yüsr talepli hacet duası
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası
Hacet duası/evladının ıslahı için
Hacet duas/Borcun ifası için
Hacet namazı bedenin afiyeti için

Hâcet Namazına Çağrı
Rıza Talebiyle Hacet Namazı Kılınır mı?

Havayiç
Salat-ı tefriciye
Hacet tepe
Hacettepe
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Tıp Fakültesi< br>
isim (ha:cet) Arapça §¥cet 1 . Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik, lüzum: Bu kadar külfete hacet yok
2 . Allah'dan yerine getirilmesi beklenen dilek: "Bu devri yüz defa yapabildiniz mi, mutlaka her hacetiniz de yerine gelir."- Y. K. Karaosmanoğlu. 3 . İdrar veya dışkı. 4 . İhtiyaç duyulan şey, gerekli şey: "Zile basacaktı, hacet kalmadı."- R. H. Karay. 'Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
hacet dilemek
hacet görmek
hacetini yapmak
Hacetini görmek
haceti olmak
hacet kalmamak
hacet yok
Birleşik Sözler
hacet kapısı
hacet penceresi
hacet tepesi
hacet yeri
defihacet

Hacet Bayramı]

Hacet baba
Hacegân Hanları
Ev hacetleri
Dış linkler
Hacet namazı ile yardımcı olunur mu?

Cevşende ferec ve hacet talepli segment, çok etkili olduğu tecrübe edilmiş olan segmentdir

Tam sayfa görünümü


Hacet_namazi_nasil_kilinir_?

Hacet namazi nasil kilinir ?

Hacet namazi nasil kilinir ?


 • Listen to دعای جوشن کبیر - گروه تواشیح النور by hamid-reza-abbasi #np on #SoundCloud

https://soundcloud.com/hamid-reza-abbasi-1/dooktd9xmowo

 • Cevşenle farklı bir dua şekli[4]

1-10[]

Bismillahirahmanirahim

Allâhümme innî es'elüke biesmâike

1 Yâ Allah

2 Yâ Rahman

3 Yâ Rahîm

4 Yâ 'Alîm

5 Yâ Halîm

6 Yâ Azîm

7 Yâ Hakîm

8 Yâ Kadîm

9 Yâ Mukîm

10 Yâ Kerîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

2

1 Yâ Seyyide's-sâdât

2 Yâ Mucîbe'd-de'avât

3 Yâ Veliyye'l-hasenât

4 Yâ Refıa'd-deracât

5 Yâ Azîme'l-berakât

6 Yâ Ğafıra'l-hatîât

7 Yâ Dâfî'a'l-beliyyât

8 Yâ Sâmi'a'l-esvât

9 Yâ Mu'tıye'l-mesûlât

10 Yâ 'Alime's-sirri ve'l-hafiyyât

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nar.

3

1 Ya Hayra'l-ğâfirîn

2 Ya Hayra'n-nâsırîn

3 Ya Hayra'l-hâkimîn

4 Ya Hayra'l-fatihîn

5 Yâ Hayra'z-zâkirîn

6 Yâ Hayra'l-vârisîn

7 Yâ Hayra'l-hâmidîn

8 Yâ Hayra'r-râzikîn

9 Yâ Hayra'l-fâsilîn

10 Yâ Hayra'l-muhsinîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

4

1 Yâ Men lehü'l-'izzü ve'l-cemâl

2 Yâ Men lehü'l-mülkü ve'l-celâl

3 Yâ Men lehü'l-kudretü ve'l-kemâl

4 Yâ Men hüve'l-kebîru'l-müte'âl

5 Yâ Men hüve şedîdü'l-mihâl

6 Yâ Men hüve şedîdü'l-'ikâb

7 Yâ Men hüve serî'u'l-hisâb

8 Yâ Men hüve 'indehû hüsnü's-şevâb

9 Yâ Men hüve 'indehû ümmü'l-kitâb

10 Yâ Men hüve yünşiü's-sehâbe's-sikâl

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

5

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Hannân

2 Yâ Mennân

3 Yâ Deyyân

4 Yâ Gufran

5 Yâ Burhan

6 Yâ Sultân

7 Yâ Sübhân

8 Yâ Müste'ân

9 Yâ Ze'l-menni ve'l-beyân

10 Yâ Ze'l-emân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

6

IMG 20191102 180105.jpg

1 Yâ Men tevâda'a küllü şey'in li'azametih

2 Yâ Meni'stesleme küllü şey'in likudratih

3 Yâ Men zelle küllü şey'in li'izzetih

4 Yâ Men hada'a küllü şey'in liheybetih

5 Yâ Meni'nkâde küllü şey'in limülketih

6 Yâ Men dâne küllü şey'in min mehâfetih

7 Yâ Meni'nşakkati'l-cibâlü min haşyetin

8 Yâ Men kâmeti's-semâvâtü bi emrih

9 Yâ Meni'stekarrati'l-ardu bi iznih

10 Yâ Men lâ yâ'tedî 'alâ ehli memleketih

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

7

1 Yâ Ğâfıra'l-hatâyâ

2 Yâ Kâşife'l-belâyâ

3 Yâ Müntehe'r-racâyâ

4 Yâ Müczile'l-'atâyâ

5 Yâ Vâsi'a'l-hedâyâ

6 Yâ Râzika'l-berâyâ

7 Yâ Kâdiya'l-münâyâ

8 Yâ Sâmi'a'ş-şekâyâ

9 Yâ Bâ'ise's-serâyâ

10 Yâ Mutlika'l-üsârâ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

8

1 Yâ Ze'l-hamdi ve's-senâ

2 Yâ Ze'l-mecdi ve's-senâ

3 Yâ Ze'l-fahri ve'l-behâ

4 Yâ Ze'l-'ahdi ve'l-vefâ

5 Yâ Ze'l-'afvi ve'r-ridâ

6 Yâ Ze'l-menni ve'l-'atâ

7 Yâ Ze'l-fasli ve'l-kadâ

8 Yâ Ze'l-'izzeti ve'l-bekâ

9 Yâ Ze'l-cûdi ve'n-na'mâ

10 Yâ Ze'l-fadli ve'l-'âlâ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

9

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Mâni'

2 Yâ Dâfi'

3 Yâ Nâfi'

4 Yâ Sami'

5 Yâ Râfi'

6 Yâ Sâni'

7 Yâ Şâfi'

8 Yâ Cami'

9 Yâ Vâsi'

10 Yâ Mûsi'

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

10-20[]

1 Yâ Sâni'a külli masnû'

2 Yâ Halika külli mahlûk

3 Yâ Râzika külli merzûk

4 Yâ Mâlike külli memlûk

5 Yâ Kâşife külli mekrûb

6 Yâ Fârice külli mağmum

7 Yâ Râhime külli merhum

8 Yâ Nasıra külli mahzûl

9 Yâ Sâtira külli mâ'yûb

10 Yâ Melcee külli mazlum

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

11

1 Yâ 'Uddetî 'inde şiddeti

2 Yâ Recâî 'inde müsîbeti

3 Yâ Mûnisî 'inde vahşeti

4 Yâ Sâhibî 'inde gurbeti

5 Yâ Veliyyî 'inde ni'metî

6 Yâ Kâşifi 'inde kürbetî

7 Yâ Ğıyâsî 'inde'f-tikârî

8 Yâ Melceî 'inde'd-dırârî

9 Yâ Mu'înî 'inde feze'î

10 Yâ Delîlî 'inde hayrati

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

12

1 Yâ 'Allâme'l-ğuyûb

2 Yâ Ğaffara'z-zünûb

3 Yâ Settâra'l-'uyûb

4 Yâ Keşşâfe'l-kürûb

5 Yâ Mukallibe'l-kulûb

6 Yâ Müzeyyine'l-kulûb

7 Yâ Münevvira'l-kulûb

8 Yâ Tabîbe'l-kulûb

9 Yâ Habîbe'l-kulûb

10 Yâ Enîse'l-kulûb

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

13

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Celîl

2 Yâ Cemîl

3 Yâ Vekîl

4 Yâ Kefil

5 Yâ Delîl

6 Yâ Mükîl

7 Yâ Habîr

8 Yâ Latîf

9 Yâ 'Azîz

10 Yâ Melîk

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

14

1 Yâ Delîle'l-mütehayyirîn

2 Yâ Gıyâse'l-müsteğîsîn

3 Yâ Sarîha'l-müstesrihîn

4 Yâ Câra'l-müstecîrîn

5 Yâ Melcee'l-'âsîn

6 Yâ Ğâfıra'l-müznibîn

7 Yâ Emâne'l-hâifîn

8 Yâ Râhime'l-mesâkîn

9 Yâ Enîse'l-müstevhişîn

10 Yâ Mücîbe da'veti'l-müdtarrîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

15

1 Yâ Ze'l-cûdi ve'l-ihsân

2 Yâ Ze'l-fadli ve'l-imtinân

3 Yâ Ze'l-emni ve'l-emân

4 Yâ Ze'l-kudsi ve's-sübhân

5 Yâ Ze'l-hikmeti ve'l-beyân

6 Yâ Ze'r-rahmeti ve'r-rıdvân

7 Yâ Ze'l-hucceti ve'l-bürhân

8 Yâ Ze'l-'azameti ve's-sultân

9 Yâ Ze'l-'afvi ve'l-ğufrân

10 Yâ Ze'r-ra'feti ve'l-müste'ân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

16

1 Yâ Men hüve Rabbü külli şey'

2 Yâ Men hüve ilâhü külli şey'

3 Yâ Men hüve Hâliku külli şey'

4 Yâ Men hüve fevka külli şey'

5 Yâ Men hüve kable külli şey'

6 Yâ Men hüve ba'de külli şey'

7 Yâ Men hüve 'Alimü külli şey'

8 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey'

9 Yâ Men hüve Sâni'u külli şey'

10 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey'

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

17

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Mü'min

2 Yâ Müheymin

3 Yâ Mükevvin

4 Yâ Mülakkin

5 Yâ Mübeyyin

6 Yâ Mühevvin

7 Yâ Müzeyyin

8 Yâ Mu'azzim

9 Yâ Mu'avvin

10 Yâ Mülevvin

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

18

1 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm

2 Yâ men hüve fî celâlihî 'azîm

3 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm

4 Yâ men hüve 'alâ 'abdihî rahîm

5 Yâ men hüve bikülli şey'in 'alîm

6 Yâ men hüve limen cefâhu halîm

7 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm

8 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim

9 Yâ men hüve fi hükmihî latîf

10 Yâ men hüve fi lütfihî kadîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

19

1 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh

2 Yâ men lâ yühâfü illâ 'adlüh

3 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh

4 Yâ men lâ yüs'elü illâ 'afvüh

5 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh

6 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh

7 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh

8 Yâ men vesiat külle şey'in rahmetüh

9 Yâ men sebekat rahmetühû 'alâ ğadabih

10 Yâ men ehâta bi külli şey'in 'ilmüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

20-30[]

1 Yâ Fârice'l-hemm

2 Yâ Kâşife'l-ğamm

3 Yâ Gâfire'z-zenb

4 Yâ Kâbile't-tevb

5 Yâ Hâlika'l-halk

6 Yâ Sâdika'l-va'd

7 Yâ Râzika't-tıfl

8 Yâ Mûfiye'l-'ahd

9 Yâ 'Alime's-sirr

10 Yâ Fâlika'l-habb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

21

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ 'Aliyy

2 Yâ Vefiyy

3 Yâ Veliyy

4 Yâ Ganiyy

5 Yâ Meliyy

6 Yâ Zekiyy

7 Yâ Radiyy

8 Yâ Bediyy

9 Yâ HafIyy

10 Yâ Kaviyy

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

22

1 Yâ Men azhera'l-cemîl

2 Yâ Men setera 'ale'l-kabîh

3 Yâ Men lâ yüâhizü bi'l-cerîmeh

4 Yâ Men lâ yehtikü's-sitr

5 Yâ 'Azîme'l-'afv

6 Yâ Hasene't-tecâvüz

7 Yâ Vâsi'a'l-mağfireh

8 Yâ Bâsita'l-yedeyni bi'r-rahmeh

9 Yâ Sahibe külli necvâ

10 Yâ Müntehâ külli şekva

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

23

1 Yâ Ze'n-ni'meti's-sâbiğah

2 Yâ Ze'r-rahmeti'l-vâsi'ah

3 Yâ Ze'l-hikmeti'l-bâliğah

4 Yâ Ze'l-kudreti'l-kâmileh

5 Yâ Ze'l-hucceti'l-kâtı'ah

6 Yâ Ze'l-kerâmeti'z-zâhirah

7 YâZe's-sıfati'l-'âliyeh

8 YâZe'l-'izzeti'd-dâimeh

9 Yâ Ze'l-kuvveti'l-metîneh

10 Yâ Ze'l-minneti's-sâbikah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

24

1 Yâ Ahkeme'l-hâkimîn

2 Yâ 'Adele'l-'âdilîn

3 Yâ Asdeka's-sâdikîn

4 Yâ Azhera'z-zâhirîn

5 Yâ Athera't-tâhirîn

6 Yâ Ahsene'l-hâlikîn

7 Yâ Esra'a'l-hâsibîn

8 Yâ Esme'a's-sâmi'în

9 Yâ Ekrame'l-ekramîn

10 Yâ Erhame'r-râhimîn

11 Yâ Eşfe'a'ş-şâfi'în

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

25

1 Yâ Bedi'a's-semâvât

2 Yâ Câ'ile'z-zulümât

3 Yâ 'A'lime'l-hafıyyât

4 Yâ Râhîme'l-'aberât

5 Yâ Sâtira'l-'averât

6 Yâ Kâşife'l-beliyyât

7 Yâ Muhyiye'l-emvât

8 Yâ Dâ'ife'l-hasenât

9 Yâ Münzile'l-berakât

10 Yâ Şedîde'n-nekamât

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

26

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Müsavvir

2 Yâ Mükaddir

3 Yâ Mütahhir

4 Yâ Münevvir

5 Yâ Mükaddim

6 Yâ Müahhir

7 Yâ Müyessir

8 Yâ Münzir

9 Yâ Mübeşşir

10 Yâ Müdebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

27

1 Yâ Rabbe'l-beyti'l-harâm

2 Yâ Rabbe'ş-şehri'l-harâm

3 Yâ Rabbe'l-mescidi'l-harâm

4 Yâ Rabbe'l-beledi'l-harâm

5 Yâ Rabbe'r-rukni ve'l-mekâm

6 Yâ Rabbe'l-meş'ari'l-harâm

7 Yâ Rabbe'l-hılli ve'l-harâm

8 Yâ Rabbe'n-nûri.ve'z-zalâm

9 Yâ Rabbe't-tahiyyeti ve's-selâm

10 Yâ Rabbe'l-celâli ve'l-ikrâm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

28

1 Yâ 'İmâde men lâ 'imâde leh

2 Yâ Senede men lâ senede leh

3 Yâ Zühra men lâ zühra leh

4 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh

5 Yâ Hırze men lâ hırze leh

6 Yâ Fahra men lâ fahra leh

7 Yâ 'İzze men lâ 'izze leh

8 Yâ Mu'îne men lâ mu'îne leh

9 Yâ Enîse men lâ enîse leh

10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

29

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Kâim

2 Yâ Dâim

3 Yâ Rahim

4 Yâ Hâkim

5 Yâ 'Âlim

6 Yâ 'Âsım

7 Yâ Kâsim

8 Yâ Salim

9 Yâ Kâbid

10 Yâ Basit

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.


30-40[]

1 Yâ 'Âsıme-meni'sta'sameh

2 Yâ Râhime meni'sterhameh

3 Yâ Nasıra meni'stensarah

4 Yâ Hafıza meni'stahfezah

5 Yâ Mükrime meni'stekrameh

6 Yâ Mürşide meni'sterşedeh

7 Yâ Mu'îne meni'ste'âneh

8 Yâ Muğîşe meni'steğâşeh

9 Yâ Sarîha meni'stesrahah

10 Yâ Ğâfıra meni'stağferah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'rı-nâr.

31

1 Yâ Kerîme's-saftı

2 Yâ 'Azîme'l-menn

3 Yâ Keşîra'l-hayr

4 Yâ Kadîme'l-fadl

5 Yâ Latîfe's-sun'

6 Yâ Dâime'l-lütf

7 Yâ Nâfise'l-kerb

8 Yâ Kâşife'd-durr

9 Yâ Mâlike'l-mülk

10 Yâ Kâdiyen bi'l-hakk

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

32

1 Yâ 'Azîzen lâ yüdâm

2 Yâ Latîfen lâ yürâm

3 Yâ Rakîben lâ yenâm

4 Yâ Kaimen lâ yefût

5 Yâ Hayyen lâ yemût

6 Yâ Meliken lâ yezûl

7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ

8 Yâ 'Alimen lâ yechel

9 Yâ Sameden lâ yüt'âm

10 Yâ Kaviyyen lâ yüd'af

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

33

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Vâhid

2 Yâ Vâcid

3 Yâ Şâhid

4 Yâ Mâcid

5 Yâ Râşid

6 Yâ Bâiş

7 Yâ Vâris

8 Yâ Dârr

9 Yâ Nâfi'

10 Yâ Hâdî

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

34

1 Yâ A'zamü min külli 'azîm

2 Yâ Ekramü min külli kerîm

3 Yâ Erhamü min külli rahîm

4 Yâ Ahkemü min külli hakîm

5 Yâ Aİemü min külli 'alîm

6 Yâ Akdemü min külli kadîm

7 Yâ Ekberu min külli kebîr

8 Yâ Ecellü min külli celîl

9 Yâ E'azzü min külli 'azîz

10 Yâ Eltafü min külli latîf

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

35

1 Yâ Men hüve fî 'ahdihî vefiyy

2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy

3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi 'aliyy

4 Yâ Men hüve fî 'ulüvvihî karîb

5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf

6 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf

7 Yâ Men hüve fî şerefîhî 'azîz

8 Yâ Men hüve fî 'izzetihî 'azîm

9 Yâ Men hüve fî 'azametihî mecîd

10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

36

1 Yâ Men hüve küllü şey'in hâdiun leh

2 Yâ Men hüve küllü şey'in kâinün leh

3 Yâ Men hüve küllü şey'in mevcudun leh

4 Yâ Men hüve küllü şey'in münîbün leh

5 Yâ Men hüve küllü şey'in hâifün minh

6 Yâ Men hüve küllü şey'in müsebbihun leh

7 Yâ Men hüve küllü şey'in kâimün bih

8 Yâ Men hüve küllü şey'in hâşiün leh

9 Yâ Men hüve küllü şey'in sâirun ileyh

10 Yâ men hüve küllü şey'in hâlikün illâ vecheh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

37

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Kâfi

2 Yâ Şâfî

3 Yâ Vâfî

4 Yâ Mu'âfî

5 Yâ 'Âlî

6 Yâ Dâ'î

7 Yâ Râdî

8 Yâ Kâdî

9 Yâ Bakî

10 Yâ Hâdî

Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'I-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

38

1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh

2 Yâ Men lâ mefze'a illâ ileyh

3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh

4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ 'aleyh

5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh

6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh

7 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh

8 Yâ Men lâ yü'bedü illâ iyyâh

9 Yâ Men lâ yüste'ânü illâ minh

10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

39

1 Yâ Hayra'l-merhûbîn

2 Yâ Hayra'l-matlûbîn

3 Yâ Hayra'l-merğûbîn

4 Yâ Hayra'l-mes'ûlîn

5 Yâ Hayra'l-maksûdîn

6 Yâ Hayra'l-mezkûrîn

7 Yâ Hayra'l-meşkûrîn

8 Yâ Hayra'l-mahbûbîn

9 Yâ Hayra'l-münzilîn

10 Yâ Hayra'l-müste'nisîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.


40-50[]

1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ

2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ

3 Yâ Men hüve yekşifü'l-belvâ

4 Yâ Men hüve yesme'u'n-necvâ

5 Yâ Men hüve yünkizü'l-garkâ

6 Yâ Men hüve yünci'l-helkâ

7 Yâ Men hüve yeşfi'l-merdâ

8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ

9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ

10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

41

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Ğâfır

2 Yâ Sâtir

3 Yâ Kahir

4 Yâ Kadir

5 Yâ Nazır

6 Yâ Fâtır

7 Yâ Şâkir

8 Yâ Zâkir

9 Yâ Nâsır

10 Yâ Câbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

42

1 Yâ Men hüve fi'l-berri ve'l-bahri sebîlüh

2 Yâ Men hüve fi'l-âfaki âyâtüh

3 Yâ Men hüve fi'l-âyâti bürhânüh

4 Yâ Men hüve fı'l-memâti kudratüh

5 Yâ Men hüve fı'l-kubûri 'izzetüh

6 Yâ Men hüve fı'l-kıyâmeti milketüh

7 Yâ Men hüve fı'l-hisâbi heybetüh

8 Yâ Men hüve fı'l-mîzâni kadâüh

9 Yâ Men hüve fi'l-cenneti rahmetüh

10 Yâ Men hüve fı'n-nâri 'azâbüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

43

1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü'l-hâifûn

2 Yâ Men hüve ileyhi yefze'u'l-müznibûn

3 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü'l-münîbûn

4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü'l-'âsûn

5 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü'z-zâhidûn

6 Yâ Men hüve fîhi yatme'u'l-hâtıûn

7 Yâ Men hüve yeste'nisü bihi'l-mürîdûn

8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi'l-muhsinûn

9 Yâ men hüve 'aleyhi yetevekkelü'l-mütevekkilun

10 Yâ men hüve yeskünü bihi'l-mûkınûn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

44

1 Yâ Ekrabe min külli karîb

2 Yâ Ehabbe miri külli habîb

3 Yâ A'zame min külli 'azîm

4 Yâ E'azze min külli 'azîz

5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy

6 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy

7 Yâ Ecvede min külli cevâd

8 Yâ Er'efe min külli raûf

9 Yâ Erhame min külli rahîm

10 Yâ Ecelle min külli celîl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

45

Ve es'elüke biesmâike

1 Karîb

2 Yâ Rakîb

3 Yâ Habîb

4 Yâ Mücîb

5 Yâ Hasîb

6 Yâ Tabîb

7 Yâ Basîr

8 Yâ Habîr

9 Yâ Münîr

10 Yâ Mübîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

46

1 Yâ Ğâliben gayra mağlûb

2 Yâ Sâni'an gayra masnu'

3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk

4 Yâ Mâliken gayra memlûk

5 Yâ Kâhiran gayra makhûr

6 Yâ Râfı'an gayra merfu'

7 Yâ Hafızan gayra mahfuz

8 Yâ Nâsiran gayra mensur

9 Yâ Sahiden gayra gâib

10 Yâ Karîben gayra ba'îd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

47

1 Yâ Nûra'n-nûr

2 Yâ Münevvira'n-nûr

3 Yâ Müsavvira'n-nûr

4 Yâ Hâlika'n-nûr

5 Yâ Mükaddira'n-nûr

6 Yâ Müdebbira'n-nûr

7 Yâ Nûran kable külli nûr

8 Yâ Nûran ba'de külli nûr

9 Yâ Nûran fevka külli nûr

10 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

48

1 Yâ Men 'atâuhû şerîf

2 Yâ Men fı'lühû latîf

3 Yâ Men lütfühû mükim

4 Yâ Men ihsânühû kadîm

5 Yâ Men kavlühü hakk

6 Yâ Men va'dühû sıdk

7 Yâ Men 'afVühû fadl

8 Yâ Men 'azabühû 'adl

9 Yâ Men zikrühû hulv

10 Yâ men ünsühû leziz

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

49

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Münevvil

2 Yâ Müfassil

3 YâMübeddil

4 Yâ Müsehhil

5 Yâ Müzellil

6 Yâ Münezzil

7 Yâ Muhavvil

8 Yâ Mücemmil

9 Yâ Mükemmil

10 Yâ Müfaddil

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

51-60[]

1 Yâ Men yerâ velâ yürâ

2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk

3 Yâ Men yehdî velâ yühda

4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ

5 Yâ Men yüt'imü velâ yüt'am

6 Yâ Men yücîru velâ yücâr

7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ 'aleyh

8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü 'aleyh

9 Yâ Men lem yelid velem yûled

10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

51

1 Yâ Ni'me'l-habîb

2 Yâ Ni'me't-tabîb

3 Yâ Ni'me'l-hasîb

4 Yâ Ni'me'l-karîb

5 Yâ Ni'me'r-rakîb

6 Yâ Ni'me'l-mucîb

7 Yâ Ni'me'l-enîs

8 Yâ Ni'me'l-vekîl

9 Yâ Ni'me'l-mevlâ

10 Yâ Ni'me'n-nasîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

52

1 Yâ Sürûra'l-'ârifîn

2 Yâ Enîse'l-mürîdîn

3 Yâ Muğîşe'l-müştâkîn

4 Yâ Habîbe't-tevvâbîn

5 Yâ Râzika'l-mükillîn

6 Yâ Recâe'l-müznibîn

7 Yâ Kâşife'l-mekrûbîn

8 Yâ Müneffisen 'ani'l-mağmûmîn

9 Yâ Müferricen 'ani'l-mahzûnîn

10 Yâ İlâhe'l-evvelîne ve'l-âhirîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

53

1 Yâ Rabbe'l-cenneti ve'n-nâr

2 Yâ Rabbe'n-nebiyyîne ve'l-ahyâr

3 Yâ Rabbe's-sıddîkîne ve'l-ebrâr

4 Yâ Rabbe's-siğâri ve'l-kibâr

5 Yâ Rabbe'l-hubûbi ve'l-eşmâr

6 Yâ Rabbe'l-enhâri ve'l-eşcâr

7 Yâ Rabbe's-sahârâ ve'l-kıfâr

8 Yâ Rabbe'l-'abîdi ve'l-ahrâr

9 Yâ Rabbe'l-i'lâni ve'l-isrâr

10 Yâ Rabbe'l-leyli ve'n-nehâr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

54

1 Yâ Men lahika fî külli şey'in 'ilmüh

2 Yâ Men nefeze bi külli şey'in besaruh

3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey'in kudratüh

4 Yâ Men lâ yuhsı'l-'ibâdü na'mâeh

5 Yâ Men lâ teblüğu'l-halâiku şükrah

6 Yâ Men lâ tüdrikü'l-efhâmü celâleh

7 Yâ Men lâ tenâlü'l-evhâmü künheh

8 Yâ Meni'l-'azâmetü ve'l-kibriyâü ridâüh

9 Yâ Meni'l-heybetü ve's-sültânü behâüh

10 Yâ Men te'azzeze bi'l-'izzi bekâühSübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

55

1 Yâ Men lehü'l-meşelü'l-a'lâ

2 Yâ Men lehü'l-sıfâtü'l-'ulâ

3 Yâ Men lehü'l-âhiratü ve'l-ûlâ

4 Yâ Men lehü'l-cennetü'l-me'vâ

5 Yâ Men lehü'n-nâru ve'l-lezâ

6 Yâ Men lehü'l-âyâtü'l-kübrâ

7 Yâ Men lehü'l-esmâü'l-hüsnâ

8 Yâ Men lehü'l-hükmü ve'l-kadâ

9 Yâ Men lehü's-semâvâtü'l-'ulâ

10 Yâ Men lehü'l-'arşü ve's-serâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

56

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ'Afüvv

2 Yâ Ğafûr

3 Yâ Vedûd

4 Yâ Şekûr

5 Yâ Sabûr

6 Yâ Rauf

7 Yâ'Atûf

8 Yâ Kuddûs

9 Yâ Hayy

10 Yâ Kayyûm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

57

1 Yâ Men hüve fı's-semâi 'azametüh

2 Yâ Men hüve fi'l-ardi âyâtüh

3 Yâ Men hüve fî külli şey'in delâilüh

4 Yâ Men hüve fi'l-bihâri 'acâibüh

5 Yâ Men yebdeü'l-halka sümme yü'îdüh

6 Yâ Men hüve fi'l-cibâli hazâinüh

7 Yâ Men ahsene külle şey'in halekah

8 Yâ Men ileyhi yürce'u'l-emrü küllüh

9 Yâ Men zahera fî külli şey'in lütfülı

10 Yâ Men yü'arrifü'l-halâika kudrateh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

58

1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh

2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh

3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh

4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh

5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh

6 Yâ Şefî'a men lâ §efî'a leh

7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh

8 Yâ Delîle men lâ delîle leh

9 Yâ Kaide men lâ kaide leh

10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

59

1 Yâ Kâfiye meni'stekfâh

2 Yâ Hâdiye meni'stehdâh

3 Yâ Kâliye meni'steklâh

4 Yâ Dâ'iye meni'sted'âh

5 Yâ Şâfıye meni'steşfâh

6 Yâ Kâdiye meni'stakdâh

7 Yâ Muğniye meni'steğnâh

8 Yâ Mûfîye meni'stevfâh

9 Yâ Mükavviye meni'stakvâh

10 Yâ Veliyye meni'stevlâh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

61-70[]

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Evvel

2 Yâ Âhir

3 Yâ Zahir

4 Yâ Bâtın

5 Yâ Halik

6 Yâ Râzik

7 Yâ Sâdık

8 Yâ Sabık

9 Yâ Saik

10 Yâ Fâlik

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

61

1 Yâ Men yükallibü'l-leyle ve'n-nehâr

2 Yâ Men Halaka'z-zulümâti ve'n-nûr

3 Yâ Men ce'ale'z-zılle ve'l-harur

4 Yâ Men sehhara's-semse ve'l-kamer

5 Yâ Men haleka'l-mevte ve'l-hayah

6 Yâ Men lehü'l-halku ve'l-emr

7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ

8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi'l-mülk

9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine'z-züll

10 Yâ men lehü'l-havlü ve'l-kuvveh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

62

1 Yâ Men ya'lemü mürâde'l-mürîdîn

2 Yâ Men yemlikü havaice's-sâilîn

3 Yâ Men yesme'u enîne'l-valihîn

4 Yâ Men yerâ bükâe'l-hâifîn

5 Yâ Men ya'lemu damîra's-sâmitîn

6 Yâ Men yerâ nedeme'n-nâdimîn

7 Yâ Men yakbelü 'uzre't-tâibîn

8 Yâ Men lâ yüslihu 'amele'l-müfsidîn

9 Yâ Men lâ yüdî'u ecra'l-muhsinîn

10 Yâ Men lâ yeb'udü an kulûbi'l-'arifîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

63

1 Yâ Dâime'l-bekâ

2 Yâ Ğafira'l-hatâ

3 Yâ Sâmi'e'd-düâ

4 Yâ Vâsi'a'l-'atâ

5 Yâ Râfı'a's-semâ

6 Yâ Kâşife'l-belâ

7 Yâ 'Azîme's-senâ

8 Yâ Kadîme's-senâ

9 Yâ Keşira'l-vefa

10 Yâ Şerîfe'l-cezâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

64

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Ğaffâr

2 Yâ Settâr

3 Yâ Kahhâr

4 Yâ Cebbar

5 Yâ Sabbâr

6 Yâ Razzâk

7 Yâ Fettâh

8 Yâ 'Allâm

9 Yâ Vehhâb

10 Yâ Tevvâb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

65

1 Yâ Men halekanî ve sevvânî

2 Yâ Men razekanî ve rabbânî

3 Yâ Men et'amenî ve sekânî

4 Yâ Men karrabenî ve ednânî

5 Yâ Men 'asamenî ve kefânî

6 Yâ Men hafızanî ve kelânî

7 Yâ Men veffekanî ve hedânî

8 Yâ Men e'azzenî ve ağnânî

9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî

10 Yâ Men ânesenî ve âvânî

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

66

1 Yâ Men yühikku'l-hakka bikelimâtih

2 Yâ Men lâ mü'akkibe lihukmih

3 Yâ Men lâ radde likadâih

4 Yâ Men yehûlü beyne'l-mer'i ve kalbih

5 Yâ Men yakbelü't-tevbete an 'ibâdih

6 Yâ Men lâ tenfe'u'ş-şefa'atü illâ biiznih

7 Yâ Meni's-semâvâtü matviyyâtün biyemînih

8 Yâ Men hüve a'lemü bi men dalle 'an sebîlih

9 Yâ Men yüsebbihu'r-ra'dü bihâmdi-hi ve'l-melâiketü min hîfetih

10 Yâ Men yürsilü'r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

67

1 Yâ Men ce'ale'l-arda mihâdâ

2 Yâ Men ce'ale'l-cibâle evtâdâ

3 Yâ Men ce'ale'l-şemse sirâcâ

4 Yâ Men ce'ale'l-kamera nûrâ

5 Yâ Men ce'ale'l-leyle libâsa

6 Yâ Men ce'ale'n-nehâra me'âşâ

7 Yâ Men ce'ale'n-nevme sübâtâ

8 Yâ Men ce'ale's-semâe binâa

9 Yâ Men ce'ale'l-eşyâe ezvâcâ

10 Yâ Men ce'ale'n-nâra mirsâdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

68

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Şefî'

2 Yâ Semî'

3 Yâ Rafı'

4 Yâ Meni`

5 Yâ Bedi`

6 Yâ Serî'

7 Yâ Beşîr

8 Yâ Nezîr

9 Yâ Kadîr

10 Yâ Muktedir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-em ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

69


1 Yâ Hayyü kable külli hayy

2 Yâ Hayyü ba'de külli hayy

3 Yâ Hayyü'llezî lâ yüşbihühû şey'

4 Yâ Hayyü'llezî leyse kemişlihî hayy

5 Yâ Hayyü'llezî lâ yüşârikühû hayy

6 Yâ Hayyü'llezî lâ yahtâcü ilâ hayy

7 Yâ Hayyü'llezî yümîtü külle hayy

8 Yâ Hayyü'llezî yerzüku külle hayy

9 Yâ Hayyü'llezî yühyi'l-mevtâ

10 Yâ Hayyü'llezî lâ yemût

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

71-80[]

1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ

2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ

3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ

4 Yâ Men lehû nü'ûtün lâ tüğayyer

5 Yâ Men lehû ni'amün lâ tü'add

6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl

7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef

8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd

9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel

10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

71

1 YâRabbe'I-'âlemîn

2 Yâ Mâlike yevmi'd-dîn

3 Yâ Men yühibbü's-sâbirîn

4 Yâ Men yuhibbü't-tevvâbîn

5 Yâ Men yuhibbü'l-mütetahhirîn

6 Yâ Men yuhibbü'l-muhsinîn

7 Yâ Men hüve hayru'n-nâsirîn

8 Yâ Men hüve hayru'l-fasilîn

9 Yâ Men hüve hayru'ş-şâkirîn

10 Yâ men hüve a'lemü bi'l-müfsidîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

72

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Mübdi

2 Yâ Mu'îd

3 Yâ Hafız

4 Yâ Mühît

5 Yâ Hamîd

6 Yâ Mecîd

7 Yâ Mükît

8 Yâ Müğîs

9 Yâ Mü'îzz

10 Yâ Müzill

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-e: ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

73

1Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd

2 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd

3 Yâ Men hüve Samedün bilâ 'ayb

4 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef

5 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr

6 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr

7 Yâ Men hüve Sültânün bilâ 'azl

8 Yâ Men hüve Melîkün bilâ 'acz

9 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ misl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

74

1 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li'z-zâkirîn

2 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li'ş-şâkirîn

3 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li'l-hâmidîn

4 Yâ Men hüve tâ'atühû necâtün li'l-mütî'în

5 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li't-tâlibîn

6 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li'l-mü'minîn

7 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii'n-nâzirîn

8 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li'l-mûkınîn

9 Yâ men hüve 'afvühü melceün li'l-müznibîn

10 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li'l-muhsinîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

75

1 Yâ Men tebâreke'smüh

2 Yâ Men te'âlâ ceddüh

3 Yâ Men celle şenâüh

4 Yâ Men lâ ilahe ğayruh

3 Yâ Men tekaddeset esmâüh

6 Yâ Men yedûmü bekâüh

7 Yâ Meni'l-'azametü behâüh

8 Yâ Meni'l-kibriyâü ndâüh

9 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh

10 Yâ Men lâ yü'addü na'mâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

76

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Mü'în

2 Yâ Mübîn

3 Yâ Emîn

4 Yâ Mekîn

5 Yâ Metîn

6 Yâ Şedîd

7 Yâ Şehîd

8 Yâ Raşîd

9 Yâ Hamîd

10 Yâ Mecîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine'n-nâr.

77

1 Yâ Ze'l-arşi'l-mecîd

2 Yâ Ze'l-kavli's-sedîd

3 Yâ Ze'l-fadli'r-raşîd

4 Yâ Ze'l-batşi'ş-şedîd

5 Yâ Ze'l-va'di ve'l-va'îd

6 Yâ Karîben gayra ba'îd

7 Yâ Men hüve'l-veliyyü'l-hamîd

8 Yâ Men hüve 'alâ külli şey'in şehîd

9 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li'l-'abîd

10 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli'l-verîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

78

1 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr

2 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr

3 Yâ Hâlika'ş-şemsi ve'l-kameri'l-münîr

4 Yâ Müğniye'l-bâisi'l-fakîr

5 Yâ Râzika't-tıfli's-sağîr

6 Yâ Râhime'ş-şeyhi'l-kebir

7 Yâ 'Ismete'l-hâifi'l-müstecîr

8 Yâ Men hüve bi'ibâdihî basîr

9 Yâ Men hüve bihavâyici'l-'ibâdi habîr

10 Yâ Men hüve 'alâ külli şey'in kadîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

79

1 Yâ Ze'l-cûdi ve'n-ni'âm

2 Yâ Ze'l-fadli ve'l-keram

3 Yâ Ze'l-be'si ve'n-nikam

4 Yâ Hâlika'l-levhi ve'l-kalem '

5 Yâ Bârie'z-zerri ve'n-nesem

6 Yâ Mülhime'l-'arabi ve'l-'acem

5 Yâ Kâşife'drdurri ve'l-elem

8 Yâ 'Alime's-sirri ve'l-himem

9 Yâ Men lehü'l-beytü ve'l-haram

10 Yâ Men yahlüku'l-eşyâe mine'l-'adem

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

81-90[]

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ 'Adil

2 Yâ Kabil

3 Yâ Fâdil

4 YâFâ'il

5 Yâ Kâfıl

6 Yâ Câ'il

7 Yâ Kâmil

8 Yâ Fâtır

9 Yâ Tâlib

10 Yâ Matlûb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

81

1 Yâ Men en'ame bihavlih

2 Yâ Men ekrame bitavlih

3 Yâ Men 'âde bilütfıh

4 Yâ Men te'azzeze bikudratih

5 Yâ Men kaddera bihikmetih

6 Yâ Men hakeme bitedbîrih

7 Yâ Men debbera bi'ilmih

8 Yâ Men tecâveze bihılmih

9 Yâ Men denâ fî 'ulüvvih

10 Yâ Men 'alâ fî dünüvvih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

82

1 Yâ Men yahlüku ma yeşâ

2Yâ Men yef'alü ma yeşâ

3 Yâ Men yehdi men yeşâ

4 Yâ Men yudillü men yeşâ

5 Yâ Men yağfiru limen yeşâ

6 Yâ Men yü'azzibü men yeşâ

7 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ

8 Yâ Men yüsavviru fı'l-erhâmi keyfe yeşâ

9 Yâ Men yezîdü fi'l-halki mâ yeşâ

10 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

83

1 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ

2 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ

3 Yâ Men ce'ale li külli şey'in kadrâ

4 Yâ Men lem yezel rahîmâ

5 Yâ Câ'ile'l-melâiketi rusülâ

6 Yâ Men ce'ale fı's-semâi bürûcâ

7 Yâ Men ce'ale'l-arda karâra

8 Yâ Men ce'ale mine'l-mâi beşerâ

9 Yâ Men ahsa külle şey'in 'adedâ

10 Yâ Men ehâta bi külli şey'in 'ilmâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

84

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Ferd

2 Yâ Vitr

3 Yâ Ehad

4 Yâ Samed

5 Yâ Emced

6 Yâ E'azz

7 Yâ Eceli

8 Yâ Ehakk

9 Yâ Eberr

10 Yâ Ebed

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-nel-emâne neccinâ mine'n-nâr.

85

1 Yâ Ma'rûfe men 'arafeh

2 Yâ Ma'bûde men 'abedeh

3 Yâ Meşkûre men şekerah

4 Yâ Mezkûre men zekerah

5Yâ Mahmude men hamideh

6 Yâ Mevcûde men talebeh

7 Yâ Mevsûfe men vahhadeh

8Yâ Mahbûbe men ehabbeh

9 Yâ Merğûbe men erâdeh

10 Yâ Maksûde men enâbe ileyh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

86

1 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh

2 Yâ Men lâ yuhsi'l-'ibadü şenaeh

3 Yâ Men lâ tesıfü'l-halâiku celâleh

4 Yâ Men lâ yüdrikü'l-ebsâru kemâleh

5 Yâ Men lâ yeblüğu'l-efhâmü sıfâtih

6 Yâ Men lâ yenâlü'l-efkâru kibriyâeh

7 Yâ Men lâ yuhsinü'l-insânü nü'ûteh

8 Yâ Men lâ yeruddü'l-'ibâdü kadâeh

9 Yâ Men zahera fî külli şey'in âyâtüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

87

1 Yâ Habîbe'l-bekkâîn

2 Yâ Senede'l-mütevekkilîn

3 Yâ Hâdiye'l-mudillîn

4 Yâ Veliyye'l-mü'minîn

5 Yâ Enîse's-zâkirîn

6 Yâ Akdera'l-kâdirîn

7 Yâ Ebsara'n-nâzırîn

8 Yâ Aleme'l-'âlimîn

9 Yâ Mefze'a'l-melhûfîn

10 Yâ Ensara'n-nâsirîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr

88

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Mükrim

2 Yâ Mü'azzim

3 Yâ Müna'im

4Ya Mü'tî

5 Yâ Müğnî

6 Yâ Mühyî

7 Yâ Mübdî

8 Yâ Mürdî

9 YâMüncî

10 Yâ Muhsin

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr

89

1 Yâ Kâfiye külli şey

2 Yâ Kaimen 'alâ külli şey

3 Yâ Men lâ yüşbihühû şey

4 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey

3 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey

6 Yâ Men lâ yahfâ 'aleyhi şey

7 Yâ Men leyse kemişlihî şey

8 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey

9 Yâ Men vesi'at rahmetühû külle şey

10 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

91 -100[]

1 Yâ Men lâ ya'lemü'l-ğaybe illâ hû

2 Yâ Men lâ yasrifü's-sûe illâ hû

3 Yâ Men lâ yüdebbiru'l-emra illâ hû

4 Yâ Men lâ yağfiru'z-zünûbe illâ hû

5 Yâ Men lâ yükallibü'l-kalbe illâ hû

6 Yâ Men lâ yahlüku'l-halka illâ hû

7 Yâ Men lâ yütimmü'n-ni'mete illâ hû

8 Yâ Men lâ yünezzilü'l-ğayşe illâ hû

9 Yâ Men lâ yuhyi'l-mevtâ illâ hû

10 Yâ Men lâ yuğni 'ale't-tahkîki illâ hû

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr.

91

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Kâşif

2 Yâ Fâric

3 Yâ Fâtih

4 Yâ Nâsir

5 Yâ Dâmin

6 Yâ Âmir

7 Yâ Nâhi

8 Yâ Raca

9 Yâ Mürtecâ

10 Yâ 'Azîme'r-racâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr

92

1 Yâ Mü'îne'd-du'afâ

2 Yâ Kenze'l-fükarâ

3 Yâ Sâhibe'l-ğurabâ

4 Yâ Nâsira'l-evliyâ

5 Yâ Kâhira'l-a'dâ

6 Yâ Râfia's-semâ

7 Yâ Kâşife'l-belâ

8 Yâ Enîse'l-evliyâ

9 Yâ Habîbe'l-etkıyâ

10 Yâ İlâhe'l-ağniyâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

93

1 Yâ Evvele külli şey'in ve âhirah

2 Yâ İlahe külli şey'in ve sâni'ah

3 Yâ Râzika külli şey'in ve hâlikah

4 Yâ Fâtira külli şey'in ve melîkeh

5 Yâ Kâbida külli şey'in ve bâsiteh

6 Yâ Mübdie külli şey'in ve nıü'îdeh

7 Yâ Müsebbibe külli şey'in ve mükaddirah

8 Yâ Mürabbiye külli şey'in ve müdebbirah

9 Yâ Mükevvira külli şey'in ve muhavvileh

10 Yâ Muhyiye külli şey'in ve mümîteh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

94

1 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr

2 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr

3 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd

4 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd

5 Yâ Hayra dâ'in ve med'uvv

6 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb

7 Yâ Hayra munisin ve enîs

8 Yâ Hayra sahibin ve celîs

9 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb

10 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

95

1 Yâ Men hüve li-men de'âhü mücîb

2 Yâ Men hüve li-men etâ'ahû habîb

3 Yâ Men hüve li-men ehabbehû karîb

4 Yâ Men hüve bi-men erâdehû 'alîm

5 Yâ Men hüve li-men recâhü kerîm

6 Yâ Men hüve bi-men 'asâhü halîm

7 Yâ Men hüve fî-hilmihî hakîm

8 Yâ Men hüve fî hükmihî 'azîm

9 Yâ Men hüve fî 'azametihî rahîm

10 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

96

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Müsebbib

2 Yâ Mukarrib

3 Yâ Mü'akkib

4 Yâ Mukallib

5 Yâ Mukaddir

6 Yâ Mürattib

7 Yâ Mürağğib

8 Yâ Müzekkir

9 Yâ Mükevvîn

10 Yâ Mütekebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

97

1 Yâ Men lâ yüşğilühû sem'un an sem'

2 Yâ Men lâ yemne'uhû fı'lün an fi'l

5 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavl

4 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün 'an suâl

3 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu'l mulihhîn

6 Yâ Men şeraha bi'l-islâmi sudûra'l-mü'minîn

7 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe'l-muhbitîn

8 Yâ Men la yeğibü 'an kulûbi'l-müştâkın

9 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi'l-mürîdîn

10 Yâ Men la yahfâ 'aleyhi şey'ün fı'l-'âlemîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

98

1 Yâ Men hüve 'ilmühû sabık

2 Yâ Men hüve va'dühû sâdık

3 Yâ Men hüve lütfühû zahir

4 Yâ Men hüve emruhû ğâlib

5 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem

6 Yâ Men hüve kazâühû kâin

7 Yâ Men hüve kur'anühû mecîd

8 Yâ Men hüve mülkühû kadîm

9 Yâ Men hüve fadlühû mukîm

10 Yâ Men hüve 'arşühû 'azîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

99

1 Yâ Rabbe'l-erbâb

2 Yâ Müfettiha'l-ebvâb

3 Yâ Müsebbibe'l-esbâb

4 Yâ Mu'tiye's sevâb

5 Yâ Mülhime's-savâb

6 Yâ Münşie's-sehâb

7 Yâ Şedîde'l-'ikâb

8 Yâ Seri'a'l-hisâb

9 Yâ Men lehü'l-iyâb

10 Yâ Gafuru yâ Tevvâb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

100[]

Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Rabbena

2 Yâ İlâhenâ

3 Yâ Seyyidenâ

4 Yâ Mevlânâ

5 Yâ Nâsıranâ

6 Yâ Hafızana

7 Yâ Kâdiranâ

8 Yâ Râzikanâ

9 Yâ Delîlenâ

10 Yâ Muğisenâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.

DUA : Allâhümme Rabbena[]

Allahümme Ya Rabbena

 • hallisnâ
 • ve ecirnâ
 • ve neccinâ mine'n-nar
 • ve 'â-finâ
 • va'fü 'annâ
 • ve edhilne'l-cennete dara kudsike me'a'l-ebrâr
 • bi 'afvike Yâ Mücîr
 • bi fadlike Yâ Gaffar
 • ve es-elüke bihakki hâzihi'l-esmâi'l-kerîme-ti'ş-şerîfeti ve's-sıfâti'l-celîleti'l-latîfeti
 • en tüsalliye 'alâ seyyidinâ Muhamme-din ve 'alâ âlihî ve sahbihî bi'adedi ha-senâti Muhammedin
 • bismillah
 • has-biyallah
 • lâ ilahe illallah
 • şehidallâh
 • kulhüvallâh
 • mâşâallâh
 • rabbiyallah
 • tebârekallâh
 • te'âlallâh
 • tevekkeltü 'alallâh
 • feseyekfîke hümüllâh
 • ve hüve's-semî'u'l-'alîm
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâne'l-emâne lâ uhsî senâen 'aleyke ente kemâ esneyte 'alâ nefsik
 • Yâ Allah
 • Yâ Rahman
 • Yâ Rahîm
 • Yâ Gafur
 • Yâ Şekûr
 • Es-elüke bimâ ahseytehû 'aleyke min es-mâike'l-hüsnâ ve sıfâtike'l-'ulyâ ve ke-limâtike't-tâmmeti en tağfiralî velivâli-deyye veliüstâzî Sâidi'n-Nursîyyi veli-talebeti rasâili'n-nûri velicemî'i'l-mü'-minîne ve'l-mü'minâti ve'l-müslimîne ve'l-müslimâti'l-ahyâi minhüm ve'l-emvâti ve terhamenâ rahmeten tüğnî-nâ bihâ 'an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdiye havâicenâ ve tû'-tiyenâ süâlenâ fi'd-dünyâ ve'l-âhirati ve tahtime lenâ bi's-se'âdeti ve'ş-şe-hâdeti ve'l-kerâmeti ve'l-büşrâ 'inde fîraki'd-dünyâ ve tecziye Muhamme-den sallallâhü 'aleyhi vesellem 'annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh
 • Ve en lâ tekilenâ ilâ enfüsinâ tarfete 'aynin velâ ilâ ehadin min halkik
 • Ve tus-liha lenâ şe'nenâ ve en tahrusenâ bi-'aynikelletî lâ tenânıü ve tahfezanâ bi-ruknike'llezî lâ yürâmü Ya Ze'l-celâli ve'l-ikrâm ve en tasrife 'annâ ve 'ammen 'ullika 'aleyhi hâzihi'l-esmâü âfe-te'l-cinni ve'l-insi ve'ş-şeyâtîn
 • Ve zelzelete'l-ardi ve dekdekete'l-cibâli min haşyetih
 • Ve âfete't-tâ'uni ve'l-vebâi ve 'ayne's-sûi ve vece'a'l-cevârihi ve sâira'l-afât * Ve tahfezanâ min külli şerrin ve su'
 • Ve terzükana's-selâmete ve'l-'âfıyete ve'l-hayra fi'd-dünyâ ve'l-âhireti bi rahmetike yâ erhâme'r-râhi-mîn ve sallallâhü 'alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve âlihî ve sahbihî ecma'în.

Ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-'âlemîn.

Advertisement