Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez.
Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat

ALFABETİK
BSN/Abdulhamid II
BSN/Akademisyenler.
Bediüzzaman/Annamarie Schimmel.
BSN/Adalet.
BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir.
BSN/Avukatları
BSN/Bekir Berk.
BSN/Ben de savcıyım.
BSN/Boyun etmediği dört kumandan.
BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz.
BSN/Cüppe.
BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım.
BSN/Deprem.
BSN/Ehl-i Kitap.
RNK/Ekolleri.
BSN/Ermeniler.
BSN/Hasan Basri Çantay
BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti.
BSN/Hikmet/Ben kimim?.
BSN/Hüviyetleri.
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız.
BSN/Kabri.
BSN/Kendi ağzından özgeçmişi.
BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii
BSN/Matematik
Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan
BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi
BSN/Mevlid
BSN/Musibet
BSN/Namaz
BSN/Nurettin Topçu
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
BSN/Ramazan/Yemesi içmesi
BSN/Salih Özcan
BSN/Savunma
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Resimleri
BSN/Ramazan
Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Saray
BSN/Sanat
BSN/Savcı/Tuuh demesi
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ses kaydı
BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı?
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Turgut Özal
BSN/Varisleri

HAS TALEBELERİ:
BSN/Talebeleri
Selanikli Mehmet Kayalar
BSN/Mehmet Kayalar
BSN/Bekir Berk
BSN/Hulusi Yahyagil
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız
Sinoplu Hasan Atıf Egemen
BSN/Atıf Egemen
BSN/Ali İhsan Tola
BSN/Mustafa Sungur
Tillolu BSN/Said Özdemir
BSN/Hüsrev Altınbaşak
BSN/Hüsrev Efendi

Diğer talebeleri
Selami Özer

BSN MAHALLERİ
Bediüzzaman/İstanbul
Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

CEYLAN ÇALIŞKAN AĞABEY’DEN NOTLAR

1- Risale-i Nur’a makamsız hizmet eden, ma’nevi makamatın müntehası olan sıddıkiyete vâsıl olur. Bu ise tam mahviyetle olur.

2- Sıddıkiyet makamı, niyet ve nazarla olur.

3- Mes’ele, yalnız Risale-i Nur’daki hakikatları ezberlemek, mâlûmat sahibi olmak değil; mes’ele o hakikatları yaşayabilmektir.

4- Kardeşin seni tahkir ettiği halde sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman sırr-ı uhuvvet tezahür eder.

5- Anlamak iki çeşittir:

ı- İbâreyi anlamak,

ıı- Hakikatını anlamak. Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibâreyi anlamış, hakikatını anlamamıştır. Çünki, hakikatını anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez.

6- Bir Nur talebesinin ma’nevi dengesi, onun samimi ve hâlis hizmetidir. Ne nisbette hizmet ederse, o nisbette dengede demektir.

7- RİSALE-İ NUR’DA MERHALELER VADIR:

I- ŞEVK DEVRESİ, ruhun hakikatleri kapmasıyla olur.

ıı- MUHABBET DEVRESİ, Risale-i Nur kalbde mekân tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır, o dershanenin kırpıntı yatağına gelir.

ııı- SEBAT DEVRESİ, tehlikeli olan devredir. Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enâniyet ve süflî arzular çok olur. Bu devre, sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye, en az zayiatla bu dönemi atlatmaktır. Çünki, irtibatı azalır, içtimâ î mes’eleler aklını kurcalar. Sebat, ancak günahlardan çekilmekle ve Risale-i Nur’un kudsiyetine inançla, Nur’larla meşguliyetle, derslere devamla olur.

ıv- SADAKAT DEVRİ, en son merhaledir. Arabistan’dan Kutb-u A’zam da davet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur’a koşar.

8- Bir âlimin sohbeti, yaralı kalbleri tedavi eder. Fakat bir ârifin sohbeti, ölmüş kalbleri diriltir. Risale-i Nur’un sohbeti, sohbet-i ârifindir.

9- Hastanın başında, yaygaracı kadınlar gibi, ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağırmak hünerdir. İlâç yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstadımız, cemiyetteki hastalıkların temelinde iman za’fiyeti olduğu teşhisini koymuş. Biz de, Kur’an eczanesinden Risale-i Nur ilâçlarını muhtaç gönüllere ve hasta insanlara taşıyoruz.

10- Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, amma kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatları yerli yerinde kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız. Faydalı olamıyorsak, zararlı olmamalıyız

CEYLAN ÇALIŞKAN

Advertisement