Yenişehir Wiki
Advertisement

Başlığın diğer anlamları için Ceza (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.

Ceza hukuku
[1]
Genel kavramlar
Uluslararası suçlar
Kişilere karşı suçlar

Hayata Karşı Suçlar:

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar:

İşkence ve Eziyet:

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar:

Hürriyete Karşı Suçlar:

Şerefe Karşı Suçlar:

Malvarlığına Karşı Suçlar:

Topluma karşı suçlar

Kamu Güvenine Karşı Suçlar:

Genel Ahlaka Karşı Suçlar:

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar:

Millete ve devlete karşı suçlar

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar:

Adliyeye Karşı Suçlar:

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar:

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar:

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar:

Milli Savunmaya Karşı Suçlar:

Diğer:

Ceza, genel anlamıyla suç karşılığında uygulanan bir yaptırımdır. Ceza Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı, yapılan kötü bir eylemin karşılığıdır.


İçindekiler[]


Cezanın amaçları[]

Cezanın genellikle kabul edilen üç temel amacı vardır.

 • Adaletçi olarak nitelenen görüşlere göre cezanın özel bir amacı olmayıp, cezanın kendisi amaçtır. Adalet, suçlunun yaptığı kötülüğün karşılığını görmesini gerektirir. Bu nedenle, yararı olsun olmasın ceza, adaletin bir gereği olarak mutlaka uygulanmalıdır.
 • Özel (bireysel) önleme olarak anılan görüşe göre ise cezanın amacı, suçlunun ıslah edilmesi ve tekrar suç işlemekten caydırılmasıdır. Dolayısıyla ceza, bireysel önlemeye, kişinin ıslahına hizmet etmelidir.
 • Genel (toplumsal) önleme görüşünde cezanın amacı, cezanın korkutucu etkisiyle toplumdaki potansiyel suçluların suç işlemesini önlemedir. Suç işlendiğinde cezanın uygulanması suretiyle, toplumda henüz suç işlememiş kişilerin de bunu görerek suç işlemekten cayması amaçtır.

Ceza türleri[]

 • Suçlunun hayatına yönelik cezalar: Ölüm yani idam cezası bunun örneğidir. Asılarak, kurşuna dizilerek veya elektrik kullanmak suretiyle yerine getirilir. Avrupa ülkeleri ceza hukuku sisteminde terk edilmiş bir cezadır.
 • Suçlunun bedenine yönelik cezalar: Kırbaçlama, sopa, değne ile dövme, dayak gibi cezalardır.
 • Suçlunun özgürlüğüne yönelik cezalar: Hapis cezası bunun örneği olup, modern ceza sistemlerinde en çok tercih edilen cezadır.
 • Suçlunun malvarlığına yönelik cezalar: Para cezası bu türden olup, hapis cezası gibi çoğu ceza sistemlerinde yer alır. Bazı hukuk sistemlerinde mal varlığına el konulması, müsadere de bir ceza olarak düzenlenmektedir.
 • Suçlunun haklarına yönelik cezalar: Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, örneğin kamu hizmetlerinden yasaklılık, meslek ve sanatın icrasından yasaklanma bu kapsamdadır.

İlkeler[]

 • Cezalar, insanlık dışı olamaz.
 • İHEB ve AİHS hükümleri açıktır: Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı, onur kırıcı ceza verilemez ve davranışta bulunulamaz (İHEB 5, AİHS 3).
 • Ceza sorumluluğu ve ceza, gerçek kişiler içindir. Bazı Avrupa ülkelerinde tüzel kişilere de ceza verilmektedir.

Kaynakça[]

 • Hapis cezaları, Seçenekli yaptırımlar ve infaz rejimleri; Haluk Çolak, Uğurtan Altun, TBB Dergisi, Sayı 67, 2006
 • Çınar, Ali Rıza, Türk Ceza Hukuku’nda Cezalar, Ankara 2005.
 • Çolak, Haluk, Güncel Ceza Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005.
 • Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Ceza), Ankara 2002.

Ayrıca bakınız[]

4 kategori

Advertisement