FANDOM


Cezmi-batuk 53
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Cezmi Batuk ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Cezmi Batuk

(1) Başbakanlığa Bağlı, İlgili veya İlişkili Kuruluşlar

 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili iş ve işlemleri – Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası ile ilgili iş ve işlemler

(2) İçişleri Bakanlığına Bağlı, İlgili Kuruluşlar

 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemleri
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemleri
 • Kalkınma Bakanlığı ile İlgili İş ve İşlemler
 • Kalkınma Ajansı ile ilgili iş ve işlemler
 • Türkiye İstatistik Kurumu iş ve işlemleri
 • Hazine Müsteşarlığı ile ilgili iş ve işlemler
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajans Başkanlığı
 • TÜBİTAK ile ilgili iş ve işlemler
 • Tek Adımda Yatırım Bürosu iş ve işlemleri
 • AB Proje Koordinasyon Birimi ile ilgili iş ve işlemler
 • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri
 • Hukuk İşleri Şefliği
 • Dava İşleri Şefliği

(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı, İlgili veya İlişkili Kuruluşlar

 • İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 • Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörlüğü ile ilgili iş ve işlemler

(4) Avrupa Birliği Bakanlığı ile İlgili İş ve İşlemler (5) Ekonomi Bakanlığı ile İlgili İş ve İşlemler (6) Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

 • İl Defterdarlığı

(7) Gelibolu ve Lapeseki İlçesinin Denetimi (8) Bağlı ilgili ve ilişkili Kuruluşların Kanunları ile verilen diğer Kurul ve Komisyon *Başkanlıkları ve Mesleki Kuruluşların Birlik, Oda ve Temsilcilikleri ile İlgili İşler (9) Bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların imza tasdik işlemleri (10) Vali tarafından verilecek diğer işler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.